ģērbonis

 

Novada mājas lapa:  

www.cesis.lv

Pēc 2021.gada novadu reformas jaunajā Cēsu novadā apvienoti: Amatas pagasts, Cēsu pilsēta, Drabešu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts.

Cēsu novads ietver 7 apvienību pārvaldes (Cēsu, Amatas, Pārgaujas, Līgatnes, Priekuļu, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas pārvaldes).

Novada administratīvais centrs ir Cēsu pilsēta. No Cēsīm līdz Rīgai ir 87 km. Cēsis jau no 19.gadsimta beigām pazīstamas kā mākslas, kultūras un atpūtas centrs un arī šobrīd Cēsis ir nozīmīgs kultūras un mākslas centrs reģionā un valsts mērogā.

 

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

Bezdarba līmenis %

sievietes

personas ar invaliditāti

jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

ilgstošie bezdarbnieki

personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Cēsu novads

975

519

124

76

78

11

169

41 205

25677

3.8

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Cēsu novadā aktuālajām reģistrētajām vakancēm Nodarbinātības valsts aģentūrā varat iepazīties ŠEIT.

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām novada uzņēmumos un iestādēs, ar tām varat iepazīties ŠEIT.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Lielākās nozares pēc darba vietu skaita Cēsu novadā reģistrētajos uzņēmumos:

C-Apstrādes rūpniecība (21.4%), G-Veirum-mazumtirdzniecība, autoremonts, (20.3%), F-Būvniecība (11.2%), H- Transports un uzglabāšana (9.8%), A- Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (7.4%).

Aizņemto darba vietu sadalījums pēc novadā reģistrēto uzņēmuma lieluma:

 • 37% Mikro (līdz 9)
 • 32% Mazie (10-49)
 • 23% Vidējie (50-249)
 • 8% Lielie (> 250 )

Lielākie darba devēji pēc darbinieku skaita:

 • Akciju sabiedrība “CATA”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Staļi”
 • Akciju sabiedrība “Cēsu alus”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Beātus”
 • SIA “ALB”
 • SIA “EKJU”
 • SIA “LODE”
 • SIA “GREEN LINE SERVICES”
 • SIA “Rehabilitācijas centrs Līgatne”
 • SIA “CDzP”
 • SIA  “Nordplay”
 • SIA “CGK”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ROZE MJ”

 

Lielākie darba nodokļu makātāji (IIN +VSAOI )

 • Akciju sabiedrība “CATA”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika”
 • Akciju sabiedrība “Cēsu alus”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Staļi”
 • SIA “EKJU”
 • SIA “LODE”
 • SIA “ALB”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Beātus”
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GAIŽĒNI”
 • SIA “TOLMETS VIDZEME”
 • SIA “WOLF SYSTEM”
 • SIA “UNGURI”
 • SIA  “Nordplay”
 • SIA “FARADS”
 • SIA “CGK”

Avots: Cēsu novada pašvaldība

 

Vidējā darba samaksa:

Vidējā bruto darba alga Cēsu novadā (2022.gadā)

 • EUR 1205 Sabiedriskajā sektorā bez nodibinājumiem un fondiem)
 • EUR 1211 Vispārējā valdības sektorā
 • EUR 1186 Valsts struktūrās
 • EUR 1215 Pašvaldību struktūrās

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde  

Sadzīves apstākļi

Cēsu novadā pieejams plašs izglītības iestāžu un programmu klāsts. Cēsu novadā pieejamas visu izglītības līmeņu izglītības iestādes. 19 pirmsskolas izglītības iestādēs, 1 no tām privātā. 18 pamatskolas viena no tām privātā skola- Cēsu jaunā skola. 7 vidusskolas (vien no tām Cēsu valsts ģimnāzija 2019.gadā skolu reitingā ieņem 4.vietu valstī) un 2 profesionālās izglītības iestādes. 3 augstskolu filiāles (LU, Turība, RTU). Cēsu novadā atrodas 7 profesionālās ievirzes skolas (mākslas, mūzikas un sporta skolas), kā arī interešu izglītības pulciņi. Novadā darbojas arī vairāki jauniešu atbalsta un brīvā laika pavadīšanas centri. Pieaugušo izglītības programmas iespējams apgūt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas Pieaugušo izglītības centrā, mācību centrā “BUTS” un RTU dizaina fabrikas ‘’theLAB Cesis” reģionālajā filiālē.  Vairāk par izglītības iestādēm novadā varat iepazīties ŠEIT

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz SIA ”Cēsu klīnika”, kas ir vadošā veselības aprūpes iestāde novadā, vairākas ģimenes ārstu prakses, feldšeru punkti,  dažādas zobārstniecības.

Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā nodrošina un organizē Cēsu novada pašvaldības Sociālais dienests. Bērniem vecumā no 7-18 gadiem ir pieejams dienas centrs „Saules taka”. Pieejamas vēl šādas organizācijas: invalīdu habilitācijas – dienas centrs, naktspatversme un pansionāts.

Cēsu novadā lielu nozīmi ieņem sports, novadā darbojas Cēsu pilsētas sporta skola, Cēsu olimpiskais centrs un dažādu sportu klubi, piemēram, sporta klubs „Cēsis”, florbola klubs „Lekrings”, karatē klubs, golfa klubs, slēpošanas-biatlona klubs, u.c. Pilsētā pieejamas dažāda veida aktivitātes un nodarbības visa vecuma iedzīvotājiem visās novada apvienību pārvaldēs.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un citu aktuālo informāciju.