Cēsu filiāle

Cēsu novads

ģērbonis

 

Novada mājas lapa:  

www.cesis.lv

 

Cēsu novadā ietilpst Cēsu pilsēta un Vaives pagasts.
No tālākā Vaives pagasta gala līdz Cēsu pilsētai (administratīvajam centram) ir 25 km. No Cēsīm līdz Rīgai ir 87 km. Cēsu novads robežojas ar Priekuļu, Amatas, Pārgaujas un Priekuļu novadu. Cēsis jau no 19.gadsimta beigām pazīstamas kā mākslas, kultūras un atpūtas centrs un arī šobrīd Cēsis ir nozīmīgs kultūras un mākslas centrs reģionā un valsts mērogā.

 

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Cēsu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2019. gada 12 mēnešos NVA Cēsu filiālē tika reģistrētas 1856 brīvas darba vietas. No tām vairums - 881- kvalificēti amatnieki un strādnieki; 345-vienkāršās profesijās; 260- iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; 142-pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, 51- vecākie speciālisti, vadītāji – 21. Plašāka informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.
Galvenie uzņēmējdarbības virzieni Cēsu novadā ir: pārtikas ražošana (Cēsu Alus, Cēsu gaļas kombināts, Vinnis, Livonia u.c.), loģistikas un transporta pakalpojumi (AS CATA, AB.G. Person, AAG , FamasAuto, Combi Logistics u.c.), ceļu būve (Imberteh, Ceļinieks 01, Virāža, Dankers&Partneri u.c.), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (SIA Beātus, SIA Nodus, SIA Ažiņa komercfirma “Mārkets”) automobiļu, autobusu un motociklu remonts (Recro, Unitruck, SIA M.E. LAT-LUX), lauksaimniecība (z/s Kliģēni, Gaižēni), mežsaimniecība un kokapstrāde (Vidzemes privātmeži, Inerce, Nordplay u.c.) , profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi un dažādi citi pakalpojumi. Cēsu pilsētā liela daļa uzņēmumu darbojas pakalpojumu sniegšanas sfērā.

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Cēsu novadā (2019.gadā)

  • EUR 974 (Pavisam bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50
  • EUR 945 (Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 933 (Vispārējā vadības sektorā)
  • EUR 925 (Pašvaldību struktūrās)
  • EUR 997 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Cēsu novadā pieejams plašs izglītības iestāžu un programmu klāsts. Cēsu novadā pieejamas visu izglītības līmeņu izglītības iestādes. 11 pirmsskolas izglītības iestādēs, 1 no tām privātā. 6 pamatskolas viena no tām privātā skola- Cēsu jaunā skola. 3 vidusskolas (vien no tām Cēsu valsts ģimnāzija 2019.gadā skolu reitingā ieņem 4.vietu valstī) un 2 profesionālās izglītības iestādes. 3 augstskolu filiāles (LU, Turība, RTU). Cēsu novadā atrodas 3 profesionālās ievirzes skolas (mākslas, sporta, Alfrēda Kalniņa mūzikas skola), kā arī interešu izglītības pulciņi, kuri pieejami Cēsu bērnu un jauniešu centrā un bērnu centrā ‘’Kā mājās’’. Pieaugušo izglītības programmas iespējams apgūt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas Pieaugušo izglītības centrā, mācību centrā “BUTS” un RTU dizaina fabrikas ‘’theLAB Cesis” reģionālajā filiālē. Vairāk par izglītības iestādēm novadā varat lasīt ŠEIT

 

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz SIA ”Cēsu klīnika”, kas ir vadošā veselības aprūpes iestāde novadā, vairākas ģimenes ārstu prakses, dažādas zobārstniecības.

 

Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā nodrošina un organizē Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”. Bērniem vecumā no 7-18 gadiem ir pieejams dienas centrs „Saules taka”. Pieejamas vēl šādas organizācijas: invalīdu habilitācijas – dienas centrs, naktspatversme un pansionāts.

 

Cēsu novadā lielu nozīmi ieņem sports, novadā darbojas Cēsu pilsētas sporta skola, Cēsu olimpiskais centrs un dažādu sportu klubi, piemēram, sporta klubs „Cēsis”, florbola klubs „Lekrings”, karatē klubs, golfa klubs, slēpošanas-biatlona klubs, u.c. Pilsētā pieejamas dažāda veida aktivitātes un nodarbības visa vecuma iedzīvotājiem.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām novada uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un citu aktuālo informāciju.