Novada tīmekļa vietne:

www.jelgavasnovads.lv

Jelgavas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales vidienē un robežojas ar Jelgavas pilsētu, Tērvetes, Dobeles, Tukuma, Babītes, Olaines, Ozolnieku, Rundāles novadiem un Lietuvas Republiku. Jelgavas novads ir lielākais lauku novads Zemgales plānošanas reģionā.

Jelgavas novadu veido 13 pagasti, katra pagasta teritorija iedalāma lauku teritorijā un ciemos. Teritorijā ir 34 ciemi, kuros dzīvo 60% no kopējā iedzīvotāju skaita.

tabula

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Jelgavs novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

 

2019.gadā NVA Jelgavas filiālē tika reģistrētas 4221 brīvas darba vietas. No tām vairums – 1419 kvalificēti strādnieki un amatnieki; vienkāršajās profesijās – 1176; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 517; vecākie speciālisti – 219; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 339; speciālisti – 88 vakances.

 

Pieprasītākās TOP 10 profesijas, reģistrētas 2019.gadā – kravas automobiļa vadītājs; metālmateriālu metinātājs; palīgstrādnieks; namdaris; betonētājs; mūrnieks; apdares darbu strādnieks; elektriķis; krāsotājs; flīzētājs.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Raksturīgākās uzņēmējdarbības nozares Jelgavas novadā ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, ražošana, pakalpojumi.
Pēc Lursoft datiem uz 2020. gada 1. martu, Jelgavas novadā reģistrēti 1927 uzņēmumi.
Lielākā daļa reģistrēto uzņēmumu ir zemnieku saimniecības (ZEM) - 694, sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) – 810, kā arī biedrības (BDR) – 199, individuālie komersanti (103), kopdibinājumi - 31

 

Laika posmā no 2019.gada 1.marta līdz 2020. gada 1. martam Jelgavas novadā reģistrēti 98 jauni uzņēmumi, no kuriem 80 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 11 zemnieku saimniecības, 7 biedrības (BDR),
Uzņēmumu skaits sadalījumā pēc to uzņēmējdarbības formām katrā no 13 Jelgavas novada pagastiem atšķiras. Novads netieši dalās - Dienvidu daļā, kur izteikta ir lauksaimniecība, un Ziemeļu daļā, kur lielu daļu teritorijas aizņem meži un derīgo izrakteņu iegulas.
Zemnieku saimniecību (ZEM) visvairāk atrodas Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastos; Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) – Jaunsvirlaukas, Platones un Valgundes pagastos; Biedrības (BDR) – Jaunsvirlaukas, Glūdas un Svētes pagastos.

 

Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu Jelgavas novadā:

 1. LATRAPS, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
 2. GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA
 3. Laflora, SIA
 4. LAUKU SAIME, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
 5. WWL Houses, SIA
 6. PIENSAIMNIEKS, SIA
 7. Alwark, SIA
 8. LYKKEGAARD, SIA
 9. Mītavas celtnieks, SIA
 10. Pienupīte, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Datu Avots: Lursoft dati

 

Strādājošo mēneša vidējā Bruto darba samaksa Jelgavas novadā.

 • 995 eur (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbinātības skaitu <50)
 • 865 eur (Sabiedriskajā sektorā)
 • 865 eur (Pašvaldības sektorā)
 • 1118eur (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: CSP

 

Sadzīves apstākļi

Izglītība
Jelgavas novadā darbojās 3 pirmsskolas izglītības iestādes, 13 vispārējās izglītības iestādes, no tām 10 izglītības iestādēm ir pirmsskolas izglītības programmas un 4 izglītības iestādes īsteno neklātienes vai tālmācības izglītības programmas, 7 izglītības iestādes īsteno pedagoģiskās korekcijas vai speciālās izglītības programmas, 2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes un 1 speciālās izglītības iestāde.


Sociālā un veselības aprūpe
Lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību, Jelgavas novada teritorijā ir 13 ģimenes ārstu prakses un 3 zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji.

 

Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Jelgavas novadā nodrošina sociālais dienests.
Sociālo darbu Jelgavas novadā nodrošina 22 sociālie darbinieki 19 pieņemšanas punktos (ir izveidotas 27 darba vietas), 2 sociālie darbinieki ģimenēm un bērniem un sociālais darbinieks darbam ar atkarīgām personām.
Ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu novadā nodrošina SARC “Kalnciems”, SARC “Staļģene” un SARC “Eleja”. SARC “Kalnciems” plānotās vietas ir 40 pilngadīgām personām. SARC “Eleja” tiek nodrošināti arī citi pakalpojumi - ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.