Jelgavas novada tīmekļa vietne: www.jelgavasnovads.lv

Jelgavas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales vidienē un robežojas ar Jelgavas valstspilsētu, Dobeles, Tukuma, Olaines, Mārupes un Bauskas novadiem, kā arī ar Lietuvas Republiku. Administratīvi Jelgavas novads sastāv no 16 teritoriālām vienībām – Kalnciema, Valgundes, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Elejas, Lielplatones, Jaunsvirlaukas, Platones, Sesavas, Vircavas, Vilces, Zaļenieku, Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastiem. Visu Jelgavas novada teritoriju šķērso Lielupe un tās baseina upes Iecava, Misa, Garoze, Bērze, Auce, Svēte, Platone, Vircava.

Bezdarba situācija Jelgavas novadā 2023 gadā.

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

Bezdarba līmenis %

 

sievietes

personas ar invaliditāti

jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

ilgstošie bezdarbnieki

personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

 
 

Jelgavas novads

649

359

84

44

55

21

99

31 969

20 266

3.1

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas.

Ar Jelgavs novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

2023. gada 30. aprīlī  NVA Jelgavas filiālē (aptver 3 pašvaldības Jelgavas valstspilsēta, Jelgavas novads un Dobeles novads) tika reģistrētas 531 brīvas darba vietas. No tām vairums – kvalificēti strādnieki un amatnieki; vienkāršajās profesijās; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; vecākie speciālisti; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki; speciālisti.

Pieprasītākās TOP 10 profesijas, reģistrētas 2023. gadā – palīgstrādnieki, ceha strādnieki, kravas automobiļa vadītājs; metālmateriālu metinātājs; betonētājs; mūrnieks; apdares darbu strādnieks..

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Raksturīgākās uzņēmējdarbības nozares Jelgavas novadā ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, ražošana, pakalpojumi.

Jelgavas novada galvenās rūpniecības nozares ir derīgo izrakteņu – kūdras – ieguve un pārstrāde, kokapstrāde un metālapstrāde.

Nozīmīgs Jelgavas novada resurss ir derīgie izrakteņi, kas, izvietoti vienmērīgi, visā novada teritorijā. Līvbērzes, Valgundes un Kalnciema pagastu teritorijās tiek iegūta kūdra un māls.

Glūdas, Jaunsvirlaukas, Līvbērzes, Svētes, Vircavas, Vilces un Zaļenieku pagastos tiek iegūta smilts un smilts – grants, ko izmanto ceļu būvniecībā.

Jelgavas novada dienvidu daļā iespējama pazemes termālo ūdeņu izmantošana enerģijas ieguvei.

Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu Jelgavas novadā:

 1. LATRAPS, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
 2. GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA
 3. Laflora, SIA
 4. LAUKU SAIME, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
 5. WWL Houses, SIA
 6. PIENSAIMNIEKS, SIA
 7. Alwark, SIA
 8. LYKKEGAARD, SIA
 9. Mītavas celtnieks, SIA
 10. Pienupīte, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Datu Avots: Lursoft dati

Strādājošo mēneša vidējā Bruto darba samaksa 2021. gadā, Jelgavas novadā:

 • Sabiedriskajā sektorā 1 088 eur
 • Vispārējās valdības sektorā 1 006 eur
 • Pašvaldības struktūrā 1 006 eur

Datu avots: CSP

Sadzīves apstākļi

Izglītības iespējas

Jelgavas novadā 2020./2021. mācību gadā vispārējo izglītību nodrošināja 18 izglītības iestādes, t.sk. 10 pamatskolas un 8 vidusskolas. Viena no pamatskolām - Lielplatones pamatskola – atbalsta centrs - īsteno speciālās pamatizglītības programmas. Teteles pamatskola īsteno gan pamatizglītības programmu valsts valodā, gan mazākumtautību pamatizglītības programmu.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola īsteno neklātienes un tālmācības pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, bet Staļģenes vidusskola īsteno klātienes pamatizglītības programmas, bet tālmācībā – vidējās izglītības programmu. Profesionālās pamatizglītības un profesionālā vidējās izglītības programmas piedāvā apgūt Lielplatones pamatskola – atbalsta centrs un Zaļenieku Komerciālā un amatniecības vidusskola. 12 skolās tiek īstenotas arī pirmsskolas programmas

Sociālā un veselības aprūpe

Primāro veselības aprūpi Jelgavas novada teritorijā 2021. gada II pusgadā nodrošināja 19 ģimenes ārsti, kuri sniedza pakalpojumu iedzīvotājiem 23 prakses vietās, t.sk. divas no tām fiziski atradās Jelgavas valstspilsētas teritorijā, bet prakšu darbības pamatteritorija bija Jelgavas novada teritorijas. Vidēji uz vienu ģimenes ārstu novadā bija 1710 iedzīvotāji, bet vidējais prakses lielums - 1204 reģistrētie pacienti, tostarp 233 bērni. Jelgavas novadā pakalpojumu sniedza 9 aptiekas. Lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību, Jelgavas novada teritorijā ir 13 ģimenes ārstu prakses un 3 zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji.

Lai Jelgavas novada iedzīvotājiem nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, ir izveidota iestāde - Jelgavas novada Sociālais dienests. Kopumā sociālās aizsardzības, ģimenes, sabiedrības veselības, nodarbinātības veicināšanas, sociālās uzņēmējdarbības, sabiedrības integrācijas politikas izstrādei un ieviešanai ir izveidota Labklājības pārvalde (Jelgavas novada Sociālais dienests). Jelgavas novada Sociālais dienests organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, novērtē klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus, nosaka klientu līdzdarbības pienākumus, administrē attiecīgajām jomām paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus.