Novada tīmekļa vietne:    

www.salaspils.lv

Salaspils novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Rīgas rajonā, Daugavas labajā krastā, Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā. Teritorijas ziemeļos plūst Mazā Juglas upe.

Pilsētas teritorija ir 12 km2, lauku teritorijas kopējā platība – 115 km2. 15,8% teritorijas aizņem Rīgas HES ūdenskrātuve, 30,5% aizņem meži, bet lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 32,5%. Salaspils atrodas 18 km attālumā no Rīgas. Tuvākās pilsētas ir Ikšķile (11 km), Ogre (18 km) un Baldone (21 km)

Lauku teritorijā ir vairākas lielas apdzīvotas vietas, no kurām kā lielākās jāmin Saulkalne (1385 iedzīvotāji) un Acone (672 iedzīvotāji). Salaspils teritorijā ietilpst arī Doles sala un tajā esošais dabas parks. Pašreizējo lauku teritoriju veido ne tikai kādreizējā Salaspils pagasta zemes, bet arī daļa no kaimiņu pagastu – Stopiņu, Ropažu, Katlakalna, Ikšķiles un Doles – teritorijām.

Apskatāmā teritorija rietumos robežojas ar Rīgas pilsētu, ziemeļos ar Stopiņu pagastu, dienvidos ar Daugmales pagastu, austrumos ar Tīnūžu pagastu, ziemeļaustrumos ar Ropažu pagastu un dienvidrietumos ar Ķekavas pagastu.

Ar citām teritorijām Salaspili savieno divi transporta veidi – autoceļš un dzelzceļš. Pilsētu un lauku teritoriju šķērso Valsts nozīmes autoceļš Rīga – Daugavpils – Krāslava (A6), dienvidu daļā piekļaujoties pilsētas dzīvojamajai zonai. Šis ceļš nodrošina satiksmi starp Salaspili, Rīgu un Ogri. Rīgas apvedceļa posms Baltezers – Saulkalne (A4) austrumu daļā šķērso Salaspils lauku teritoriju, savienojot to ar Vidzemes šoseju, Tallinas šoseju un Baltezeru. Rīgas apvedceļa posms Salaspils – Babīte (A5) šķērso Rīgas HES aizsprostu un saista Salaspili ar Ķekavas, Mārupes un Olaines pagastiem. Ziemeļu daļā 1.šķiras ceļa Ulbroka – Ogre (P5) posms saista teritoriju ar Tīnūžu un Stopiņu pagastiem.

Apskatāmajai teritorijai cauri stiepjas elektrificēta dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils. Teritorijā pavisam ir četras dzelzceļa stacijas – Dārziņi, Dole, Salaspils, Saulkalne.

Bezdarbnieku deklerētu skaits uz 31.03.2023.

Bezdarba skaits uz 31.03.2023.

Sieviešu skaits (kuras nav darba attiecībās) uz 31.03.2023.

Personas ar invaliditāti uz 31.03.2023.

Jaunieši vecumā no 15līdz 24 gadiem (kuri nav darba attiecībās) 15 – 24 gadu vecuma grupā

Ilgadīgie bezdarbnieki uz 31.03.2023.

Personas pēc bērnu kopšanas atvaļnājuma

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieku skaits uz 31.03.2023.

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspēju

Vecumā

Bezdarba lķimenis %

 

486

7 867

5 505

1 064

27

37

6

24 310

15607

3.3

Darba iespējas novadā

Ar Salaspils novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

2023.31.marts gada I. pusgadā NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 21728 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 18170, vienkāršās profesijas – 5096, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 4596, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 4108, vecākie speciālisti – 2681,  speciālisti – 2047, kalpotāji – 1470, vadītāji – 376, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 274.

Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Galvenās uzņēmējdarbības jomas Salaspils novadā ir būvniecība, apstrādes rūpniecība, derīgo izrakteņu ieguve, tirdzniecība.

2023. gadā 5 lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātāji ir bijuši uzņēmumi: SIA “Baltrotors”, SIA “ENERĢIJA SHEMS”, SIA “T.I.G.E.R.”, SIA “Ķeizarsils” un SIA “Salaspils ceselības centrs”, sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai savu darbinieku labklājībā, bet arī pašvaldības attīstībā un uzturēšanā, veicinot konkurētspēju un paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni.

 • Lielākie uzņēmumi: Būvmateriālu un būvkonstrukciju ražošana: SIA “TMB Elements”, SIA “SKONTO PREFAB”, SIA “Bauroc”, SIA “Baltrotors”, SIA “Knauf”.
 • Derīgo izrakteņu ieguve:  SIA “Saulkalne S”
 • Transports, loģistika: SIA “Kuehne+Nagel” (kravu pārvadājumi), SIA “Vollers-Rīga” (noliktavu pakalpojumi);
 • Būvniecība: SIA “Beltes Būve”, AS “DHB”:
 • Vairumtirdzniecība: SIA “Reaktīvs” (serviss, remonts, pārdošana, iekārtas, mašīnas būvkonstrukciju darbiem, elektroinstrumenti, būvmateriālu tirdzniecība, fasāžu siltināšanas iekārtu noma);
 • Pārtikas ražošana: AS “Roga-Agro” (maizes un miltu izstrādājumu ražošana);
 • Lauksaimniecība: KS “Baltijas Dārzeņi” (dārzeņi, garšaugi).

Zinātnisko darbību botānikā, augu fizioloģijā un biotehnoloģijā, dendroloģijā un apstādījumu ekoloģijā veic Nacionālais Botāniskais dārzs. Latvijas dabas resursu izpēti, vides un ekoloģijas problēmas, dabas aizsardzību, augu un dzīvnieku dzīvības norišu un bioloģiskās produktivitātes izpēti un. to genomikas pētījumus jaunu šķirņu izveidei veic Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. Salaspils novadā atrodas arī vadošais mežzinātnes ideju, pētījumu un lietišķo izstrādņu centrs Latvijā- Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”.

Vidējā bruto darba alga Salaspils novadā 2023. gada 1.ceturksnī:

 • EUR 1281 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 973 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 909 (Pašvaldību struktūrās);
 • EUR 1553 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Salaspils novadā pirmsskolas izglītības iegūšanu nodrošina pirmsskolas izglītības iestādes: “Atvasīte”, “Daugaviņa”, “Jāņtārpiņš”, “Ritenītis”, “Saime”, “Saulīte”. Vispārējās izglītības iegūšanu nodrošina Salaspils 1. un Salaspils 2. vidusskola. Profesionālās ievirzes programmas ir iespējas apgūt Salaspils Mūzikas un mākslas skolā un Salaspils Sporta skolā.

Veselības aprūpes pakalpojumus novadā sniedz SIA “Salaspils veselības centrs” un vairākas ģimenes ārstu prakses.

Sociālos pakalpojumus novadā organizē un iedzīvotājiem sniedz Salaspils novada Sociālais dienests, kura struktūrvienība ir Dienas centrs, kas nodrošina pakalpojumus Salaspils novada iedzīvotājiem ar intelektuālās attīstības un funkcionāliem traucējumiem un viņu piederīgajiem. Sociālā dienesta struktūrvienība - Salaspils Sociālais centrs ar filiālēm Aconē un Saulkalnē nodrošina iespēju iedzīvotājiem bagātināt savu sociālo dzīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.