Novada tīmekļa vietne:    

www.salaspils.lv

 

Salaspils novads ir pašvaldība Latvijas centrālajā daļā, Vidzemes dienvidrietumos, robežojas ar galvaspilsētu Rīgu rietumos, Stopiņu novadu un Ropažu novadu ziemeļos, Ikšķiles novadu un Ķeguma novadu austrumos un Ķekavas novadu dienvidos. Lielākā daļa teritorijas atrodas Daugavas labajā krastā, bet novadā ietilpst arī Doles sala un tajā esošais dabas parks. Novadu veido divas teritoriālas vienības — Salaspils pilsēta un Salaspils pagasts. Novada administratīvais centrs atrodas Salaspils pilsētā. Lauku teritorijā ir vairākas lielas apdzīvotas vietas, no kurām kā lielākās jāmin Saulkalne un Acone. Salaspils atrodas 18 km attālumā no Rīgas.

  

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Ar Salaspils novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

 

2019. gada I. pusgadā NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 38818 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 18170, vienkāršās profesijas – 5096, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 4596, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 4108, vecākie speciālisti – 2681,  speciālisti – 2047, kalpotāji – 1470, vadītāji – 376, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 274.

 

Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Galvenās uzņēmējdarbības jomas Salaspils novadā ir būvniecība, apstrādes rūpniecība, derīgo izrakteņu ieguve, tirdzniecība.

2018. gadā 5 lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātāji ir bijuši uzņēmumi: SIA “Baltrotors”, SIA “ENERĢIJA SHEMS”, SIA “T.I.G.E.R.”, SIA “Ķeizarsils” un SIA “Salaspils ceselības centrs”, sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai savu darbinieku labklājībā, bet arī pašvaldības attīstībā un uzturēšanā, veicinot konkurētspēju un paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni.

 

Lielākie uzņēmumi:

Būvmateriālu un būvkonstrukciju ražošana: SIA “TMB Elements”, SIA “SKONTO PREFAB”, SIA “Bauroc”, SIA “Baltrotors”, SIA “Knauf”.

Derīgo izrakteņu ieguve:  SIA “Saulkalne S”

Transports, loģistika: SIA “Kuehne+Nagel” (kravu pārvadājumi), SIA “Vollers-Rīga” (noliktavu pakalpojumi);

Būvniecība: SIA “Beltes Būve”, AS “DHB”:

Vairumtirdzniecība: SIA “Reaktīvs” (serviss, remonts, pārdošana, iekārtas, mašīnas būvkonstrukciju darbiem, elektroinstrumenti, būvmateriālu tirdzniecība, fasāžu siltināšanas iekārtu noma);

Pārtikas ražošana: AS “Roga-Agro” (maizes un miltu izstrādājumu ražošana);

Lauksaimniecība: KS “Baltijas Dārzeņi” (dārzeņi, garšaugi).

Zinātnisko darbību botānikā, augu fizioloģijā un biotehnoloģijā, dendroloģijā un apstādījumu ekoloģijā veic Nacionālais Botāniskais dārzs. Latvijas dabas resursu izpēti, vides un ekoloģijas problēmas, dabas aizsardzību, augu un dzīvnieku dzīvības norišu un bioloģiskās produktivitātes izpēti un. to genomikas pētījumus jaunu šķirņu izveidei veic Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. Salaspils novadā atrodas arī vadošais mežzinātnes ideju, pētījumu un lietišķo izstrādņu centrs Latvijā- Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”.

  

Vidējā bruto darba alga Salaspils novadā 2019. gada 1.ceturksnī:

  • EUR 1281 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 973 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 909 (Pašvaldību struktūrās);
  • EUR 1553 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Salaspils novadā pirmsskolas izglītības iegūšanu nodrošina pirmsskolas izglītības iestādes: “Atvasīte”, “Daugaviņa”, “Jāņtārpiņš”, “Ritenītis”, “Saime”, “Saulīte”. Vispārējās izglītības iegūšanu nodrošina Salaspils 1. un Salaspils 2. vidusskola. Profesionālās ievirzes programmas ir iespējas apgūt Salaspils Mūzikas un mākslas skolā un Salaspils Sporta skolā.

 

Veselības aprūpes pakalpojumus novadā sniedz SIA “Salaspils veselības centrs” un vairākas ģimenes ārstu prakses.

 

Sociālos pakalpojumus novadā organizē un iedzīvotājiem sniedz Salaspils novada Sociālais dienests, kura struktūrvienība ir Dienas centrs, kas nodrošina pakalpojumus Salaspils novada iedzīvotājiem ar intelektuālās attīstības un funkcionāliem traucējumiem un viņu piederīgajiem. Sociālā dienesta struktūrvienība - Salaspils Sociālais centrs ar filiālēm Aconē un Saulkalnē nodrošina iespēju iedzīvotājiem bagātināt savu sociālo dzīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.