Profesionālās izglītības ieguve

Pasākuma mērķis ir paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt viņu iespēju integrēties darba tirgū.
Skatīt vairāk

Neformālās izglītības ieguve un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība

Apmācības nodrošina bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.
Skatīt vairāk

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi ir vērsti uz bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū.
Skatīt vairāk

Apmācību jomu un profesiju saraksts

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu saraksts, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu
Skatīt vairāk