Profesionālās izglītības ieguve

Pasākuma mērķis ir paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt viņu iespēju integrēties darba tirgū.
Skatīt vairāk

Neformālās izglītības ieguve, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība un augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa apguve

Apmācības nodrošina bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.
Skatīt vairāk

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi ir vērsti uz bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū.
Skatīt vairāk

Apmācību jomu un profesiju saraksts

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu saraksts, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu
Skatīt vairāk