Kristīne Miķelsone

Direktores palīdze - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Kristine.Mikelsone [at] nva.gov.lv

Inita Vīksna

Direktores palīdze - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Inita.Viksna [at] nva.gov.lv
Iveta.Zvagina [at] nva.gov.lv

Iveta Žvagiņa

Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja
Iveta.Zvagina [at] nva.gov.lv
Kristine.Jarmakovica [at] nva.gov.lv

Kristīne Jarmakoviča

Nodaļas vadītāja - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Kristine.Jarmakovica [at] nva.gov.lv

Juris Osipovs

Personālvadības partneris - K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Juris.Osipovs [at] nva.gov.lv

Ivonna Ziediņa

Personāla speciāliste - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ivonna.Ziedina [at] nva.gov.lv

Ieva Ķeguma

Personāla speciāliste - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ieva.Keguma [at] nva.gov.lv

Diāna Šēna

Personāla speciāliste - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Diana.Sena [at] nva.gov.lv

Evija Troņenkova

Koordinatore - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Evija.Tronenkova [at] nva.gov.lv

Aija Rundvalde

Koordinatore - K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Aija.Rundvalde [at] nva.gov.lv

Elīna Auna

Personāla speciāliste - K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Elina.Auna [at] nva.gov.lv
Anda.Svagre [at] nva.gov.lv

Anda Švagre

Nodaļas vadītāja - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Anda.Svagre [at] nva.gov.lv

Iluta Petrovska

Vecākā eksperte - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Iluta.Petrovska [at] nva.gov.lv

Viesturs Šķesters

Vecākais eksperts - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Viesturs.Skesters [at] nva.gov.lv
Signe.Bierande [at] nva.gov.lv

Signe Bierande

Nodaļas vadītāja - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Signe.Bierande [at] nva.gov.lv

Dainis Jukonis

Speciālists - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Dainis.Jukonis [at] nva.gov.lv

Zane Rulle

Speciāliste - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Zane.Rulle [at] nva.gov.lv

Olga Petrova

Mājaslapas redaktore - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
olga.petrova [at] nva.gov.lv
Sanita.Silova [at] nva.gov.lv

Sanita Silova

Finanšu vadības departamenta direktore - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Sanita.Silova [at] nva.gov.lv
Kristine.Lore [at] nva.gov.lv

Kristīne Lore

Finanšu vadības departamenta direktores vietniece, nodaļas vadītāja - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Kristine.Lore [at] nva.gov.lv

Džuljeta Turiščeva

Vecākā ekonomiste - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Dzuljeta.Turisceva [at] nva.gov.lv

Agita Nagla

Vecākā finanšu speciāliste - K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Agita.Nagla [at] nva.gov.lv

Alla Babahina

Vecākā ekonomiste - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Alla.Babahina [at] nva.gov.lv
Janis.Ezerietis [at] nva.gov.lv

Jānis Ezerietis

Nodaļas vadītājs - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
janis.ezerietis [at] nva.gov.lv

Ingūna Maļinovska

Speciāliste - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Inguna.Malinovska [at] nva.gov.lv

Ligita Veinberga

Arhīva pārzine - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ligita.Veinberga [at] nva.gov.lv

Sintija Mulere

Lietvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Sintija.Mulere [at] nva.gov.lv

Gita Marcinkeviča

Lietvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Gita.Marcinkevica [at] nva.gov.lv

Iveta Voitkeviča

Lietvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Iveta.Voitkevica [at] nva.gov.lv

Anita Čude

Speciāliste - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Anita.Cude [at] nva.gov.lv

Baiba Birkhāne

Speciāliste - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Baiba.Birkhane [at] nva.gov.lv

Iveta Lūmane

Speciāliste - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Iveta.Lumane [at] nva.gov.lv
Sergejs.Piskunovs [at] nva.gov.lv

Sergejs Piskunovs

Struktūrfondu finanšu vadības nodaļas vadītājs - Eksporta iela 6, Rīga
sergejs.piskunovs [at] nva.gov.lv

Mudīte Kaužēna

Vecākā ekonomiste - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Mudite.Kauzena [at] nva.gov.lv

Antra Cirvele

Vecākā ekonomiste - Eksporta iela 6, Rīga
Antra.Cirvele [at] nva.gov.lv

Aija Uzkalne

Vecākā ekonomiste - Eksporta iela 6, Rīga
Aija.Uzkalne [at] nva.gov.lv

Lāsma Bētere

Vecākā ekonomiste - Eksporta iela 6, Rīga
Lasma.Betere [at] nva.gov.lv

Maija Celmiņa

Vecākā ekonomiste - Eksporta iela 6, Rīga
Maija.Celmina [at] nva.gov.lv

Agita Puķīte

Vecākā ekonomiste - Eksporta iela 6, Rīga
Agita.Pukite [at] nva.gov.lv

Ineta Kalniņa

Vecākā finanšu speciāliste - Eksporta iela 6, Rīga
Ineta.Kalnina [at] nva.gov.lv

Ieva Lesničenoka

Vecākā ekonomiste - Eksporta iela 6, Rīga
IevaLesnicenoka [at] nva.gov.lv

Inta Znotiņa

Vecākā ekonomiste - Eksporta iela 6, Rīga
Inta.Znotina [at] nva.gov.lv

Zaiga Maiķe

Vecākā ekonomiste - Eksporta iela 6, Rīga
Zaiga.Maike [at] nva.gov.lv

Inga Padega

Vecākā finanšu speciāliste - Eksporta iela 6, Rīga
Inga.Padega [at] nva.gov.lv

Nadežda Semjačkova

Vecākā finanšu speciāliste - Eksporta iela 6, Rīga
Nadezda.Semjackova [at] nva.gov.lv

Inese Dombrovska

Vecākā finanšu speciāliste - Eksporta iela 6, Rīga
IneseDombrovska [at] nva.gov.lv

Antra Strode

Vecākā finanšu speciāliste - Eksporta iela 6, Rīga
Antra.Strode [at] nva.gov.lv

Aija Liepiņa

Vecākā ekonomiste - Eksporta iela 6, Rīga
Aija.Liepina [at] nva.gov.lv

Kristīna Kļimoviča

Vecākā finanšu speciāliste - Eksporta iela 6, Rīga
Kristina.Klimovica [at] nva.gov.lv
Inga.Stendere [at] nva.gov.lv

Inga Stendere

Departamenta direktore - galvenā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Inga.Stendere [at] nva.gov.lv
Dace.Poga [at] nva.gov.lv

Dace Poga

Nodaļas vadītāja - galvenās grāmatvedes vietniece - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Dace.Poga [at] nva.gov.lv

Henrita Ozoliņa

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Henrita.Ozolina [at] nva.gov.lv

Lidija Miķelsone

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Lidija.Mikelsone [at] nva.gov.lv

Jeļena Ševcova

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Jelena.Sevcova [at] nva.gov.lv 

Rūta Grudinska

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ruta.Grudinska [at] nva.gov.lv

Anita Pilsētniece

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Anita.Pilsetniece [at] nva.gov.lv

Inese Vidžupa

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Inese.Vidzupa [at] nva.gov.lv
Anna.Vostroiglova [at] nva.gov.lv

Anna Vostroiglova

Struktūrfondu projektu uzskaites nodaļas vadītāja - galvenās grāmatvedes vietniece - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Anna.Vostroiglova [at] nva.gov.lv

Inta Henke

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Inta.Henke [at] nva.gov.lv

Lilita Eglīte

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Lilita.Eglite [at] nva.gov.lv

Svetlana Vaicuļeviča

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Svetlana.Vaiculevica [at] nva.gov.lv

Helga Putene

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Helga.Putene [at] nva.gov.lv

Inga Borise

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Inga.Borise [at] nva.gov.lv

Inese Mekše

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Inese.Mekse [at] nva.gov.lv

Ingrīda Šivare

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ingrida.Sivare [at] nva.gov.lv

Linda Šemele

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Linda.Semele [at] nva.gov.lv

Aļona Siļava

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Alona.Silava [at] nva.gov.lv

Ilze Sīle

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ilze.Sile [at] nva.gov.lv

Ingrīda Fuksa

Vecākā grāmatvede - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ingrida.Fuksa [at] nva.gov.lv
Ervins.Abele [at] nva.gov.lv

Ervīns Ābele

Juridiskā departamenta direktors - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ervins.Abele [at] nva.gov.lv
Janis.Muzikants [at] nva.gov.lv

Jānis Muzikants

Direktora vietnieks - nodaļas vadītājs - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Janis.Muzikants [at] nva.gov.lv

Aleksandrs Rudavins

Nodaļas vadītāja vietnieks - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Aleksandrs.Rudavins [at] nva.gov.lv

Sintija Kļaviņa

Juriskonsulte - K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
sintija.klavina [at] nva.gov.lv

Natālija Laganovska

Juriskonsulte - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Natalija.Laganovska [at] nva.gov.lv

Jūlija Žirkova

Juriskonsulte - K. Valdemāra iela 38k-1, Rīga
julija.zirkova [at] nva.gov.lv

Konstantīns Krjačko

Juriskonsults - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
licence [at] nva.gov.lv

Gatis Ābele

Juriskonsults - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
licence [at] nva.gov.lv

Ineta Igale

Juriskonsulte - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
licence [at] nva.gov.lv

Lāsma Kuprijanova

Juriskonsulte - Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne
Lasma.Kuprijanova [at] nva.gov.lv
Raimonds.Dzintars [at] nva.gov.lv

Raimonds Dzintars

Nodaļas vadītājs - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Raimonds.Dzintars [at] nva.gov.lv

Aiva Upīte

Iepirkumu eksperte - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Aiva.Upite [at] nva.gov.lv

Ināra Goldšteine

Juriskonsulte - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Inara.Goldsteine [at] nva.gov.lv

Sabīne Vaska

Vecākā eksperte - Eksporta iela 6, Rīga
Sabine.Vaska [at] nva.gov.lv

Sandra Kampāne

Vecākā eksperte - Eksporta iela 6, Rīga
Sandra.Kampane [at] nva.gov.lv
Aiga.Balode [at] nva.gov.lv

Aiga Balode

Direktora vietniece
Aiga.Balode [at] nva.gov.lv
Sabina.Dzerkale [at] nva.gov.lv

Sabīna Dzerkale

Nodaļas vadītāja - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Sabina.Dzerkale [at] nva.gov.lv

Artis Leksis

Nodaļas vadītāja vietnieks – zvanu centra vadītājs - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Artis.Leksis [at] nva.gov.lv

Līga Dūrēja

Vecākā eksperte - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Liga.Dureja [at] nva.gov.lv

Iveta Gavare

Eksperte - Dārza iela 2a, Sigulda
Iveta.Gavare [at] nva.gov.lv

Ineta Jaicka

Eksperte - Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne
Ineta.Jaicka [at] nva.gov.lv

Ligita Juškāne

Klientu konsultante - Zvanu centrs, K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ligita.Juskane [at] nva.gov.lv

Ingrīda Čeredņikova

Klientu konsultante - Zvanu centrs, K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ingrida.Cerednikova [at] nva.gov.lv

Edīte Pļaviņa

Klientu konsultante - Zvanu centrs, K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Edite.Plavina [at] nva.gov.lv

Aina Kasparinska

Klientu konsultante - Zvanu centrs, K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Aina.Kasparinska [at] nva.gov.lv

Andris Maskaļovs

Vecākais eksperts - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Andris.Maskalovs [at] nva.gov.lv

Ilze Apine

Projekta vadītāja - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ilze.Apine [at] nva.gov.lv

Toms Liekmanis

Vecākais eksperts - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Toms.Liekmanis [at] nva.gov.lv
Ivars.Kukainis [at] nva.gov.lv

Ivars Kukainis

Nodaļas vadītājs - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ivars.Kukainis [at] nva.gov.lv
Ilze.Berzina [at] nva.gov.lv

Ilze Bērziņa

Nodaļas vadītāja - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ilze.Berzina [at] nva.gov.lv

Ilze Andersone

Vecākā statistiķe - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ilze.Andersone [at] nva.gov.lv

Maruta Upmale

Vecākā statistiķe - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Maruta.Upmale [at] nva.gov.lv

Jeļena Juvženko

Datu kvalitātes administrators - Varšavas ielā 18, Daugavpils
Jelena.Juvzenko [at] nva.gov.lv

Ārija Slaidiņa

Vecākā statistiķe - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Arija.Slaidina [at] nva.gov.lv

Olga Ignatjeva

Vecākā statistiķe - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Olga.Ignatjeva [at] nva.gov.lv

Ramona Aleksandridi

Vecākā statistiķe - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Ramona.Aleksandridi [at] nva.gov.lv
Aizkraukle [at] nva.gov.lv

Svetlana Kačane

Jēkabpils filiāles vadītāja; Aizkraukles filiāles vadītāja p.i. - Vadība (Jaunā iela 79 e, Jēkabpils)
Svetlana.Kacane [at] nva.gov.lv

Evita Aņikina

Nodarbinātības organizatore - Sadarbība ar darba devējiem, vakanču reģistrācija komercdarbības atbalsta pasākumi, mobilitātes pasākums, EURES konsultanta asistents, skolēnu vasaras nodarbinātība (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle)
Evita.Anikina [at] nva.gov.lv

Gunita Freiberga

Karjeras konsultants - Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle)
Gunita.Freiberga [at] nva.gov.lv

Inese Kalvāne

Karjeras konsultante - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle)
Inese.Kalvane [at] nva.gov.lv

Astrida Padoma

Nodarbinātības organizatore - Pasākumi noteiktām personu grupām-PNPG, algotie pagaidu sabiedriskie darbi, lietvedība, skolēnu vasaras nodarbinātība (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle)
Astrida.Padoma [at] nva.gov.lv

Kristīne Plukša

Nodarbinātības aģente - Klientu pieņemšana (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle)
Kristine.Pluksa [at] nva.gov.lv

Sintija Kronentāle

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle)
Sintija.Kronentale [at] nva.gov.lv

Rudīte Tiltiņa

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle)
Rudite.Tiltina [at] nva.gov.lv

Sarmīte Paškeviča

Nodarbinātības organizatore - Klientu pieņemšana (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle)
Sarmite.Paskevica [at] nva.gov.lv

Inga Mihailova

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle)
Inga.Mihailova [at] nva.gov.lv
Aluksne [at] nva.gov.lv

Virgīnija Veļķere

Filiāles vadītāja - Vadība (Helēnas iela 52, Alūksne)
Virginija.Velkere [at] nva.gov.lv

Liene Ūbele

Nodarbinātības organizatore - Atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai,Algoti pagaidu sab. darbi darbs ar darba devēju. Pasākums "Skolēnu vasara" (Helēnas iela 52, Alūksne)
Liene.Ubele [at] nva.gov.lv

Marina Petrosjana

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Bezdarbnieku reģistrācija (Helēnas iela 52, Alūksne)
Marina.Petrosjana [at] nva.gov.lv

Vija Litauniece

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Helēnas iela 52, Alūksne)
Vija.Litauniece [at] nva.gov.lv

Viktorija Koliste

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Helēnas iela 52, Alūksne)
Viktorija.Koliste [at] nva.gov.lv

Kristīne Virka

Karjeras konsultante - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Helēnas iela 52, Alūksne)
Kristine.Virka [at] nva.gov.lv

Aiva Jakobsone

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Bezdarbnieku reģistrācija. EURES – informācija par darbu ārzemēs. Darbs ar darba devēju, brīvo darba vietu reģistrācija (Helēnas iela 52, Alūksne)
Aiva.Jakobsone [at] nva.gov.lv

Sanita Rušķe

Karjeras konsultante - Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu (Helēnas iela 52, Alūksne)
Sanita.Ruske [at] nva.gov.lv

Ina Sileniece

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Helēnas iela 52, Alūksne)
Ina.Sileniece [at] nva.gov.lv
Balvi [at] nva.gov.lv

Sandra Kindzule

Filiāles vadītāja - Vadība (Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads)
sandra.kindzule [at] nva.gov.lv
Balvi [at] nva.gov.lv

Olga Voiciša

Nodarbinātības organizators - "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi, "Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana", lietvedība, arhīvs (Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads)
olga.voicisa [at] nva.gov.lv

Anda Bogdāne

Karjeras konsultants - Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads)
anda.bogdane [at] nva.gov.lv

Iveta Ločmele

Koordinējošais eksperts - Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads)
iveta.locmele [at] nva.gov.lv

Armands Zujevs

armands.zujevs [at] nva.gov.lv

Antra Salmane

Koordinējošais eksperts - Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads)
antra.salmane [at] nva.gov.lv

Tatjana Kairiša

Koordinējošais eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads)
tatjana.kairisa [at] nva.gov.lv

Inta Komarovska

inta.komarovska [at] nva.gov.lv

Sarmīte Raibekaze

sarmite.raibekaze [at] nva.gov.lv

Biruta Paidere

biruta.paidere [at] nva.gov.lv

Edīte Kaufmane

Nodarbinātības organizators - Bezdarbnieku un darba meklētāju uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību (Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads)
edite.kaufmane [at] nva.gov.lv

Marita Pušpure

marita.puspure [at] nva.gov.lv

Emerita Dukaļska

Nodarbinātības organizators - Bezdarbnieku un darba meklētāju uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību (Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas novads)
emerita.dukalska [at] nva.gov.lv

Maija Dreimane

Nodarbinātības organizators - Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads
maija.dreimane [at] nva.gov.lv

Lilita Mežale

Nodarbinātības organizators - Darbs ar darba devēju, EURES – informācija par darbu ārzemēs, "Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana", "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai", Skolēnu vasara (Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads)
lilita.mezale [at] nva.gov.lv

Līga Kriviša

Nodarbinātības organizatore - Bērzpils iela 2a, Balvi, Balvu novads
liga.krivisa [at] nva.gov.lv
Gulbene [at] nva.gov.lv

Līga Paidere

KAC Vadošais nodarbinātības organizators - Klientu apkalpošanas centra darba koordinēšana, Bezdarbnieku un darba meklētāju uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību (Ābeļu ielā 8, Gulbene)
Liga.Paidere [at] nva.gov.lv

Sandra Cīrule

Nodarbinātības organizators - Darbs ar darba devējiem; Algoti pagaidu sabiedriskie darbi; Pasākums komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana; Informācija par EURES; Skolēnu vasaras nodarbinātība (Ābeļu ielā
Sandra.Cirule [at] nva.gov.lv

Inga Apsīte

Nodarbinātības organizators - Bezdarbnieku un darba meklētāju uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību, lietvedība, arhīvs (Ābeļu ielā 8, Gulbene)
Inga.Apsite [at] nva.gov.lv

Vineta Nikandrova

Karjeras konsultants - Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu (Ābeļu ielā 8, Gulbene)
Vineta.Nikandrova [at] nva.gov.lv

Iveta Bružāne

Karjeras konsultants - Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Ābeļu ielā 8, Gulbene)
Iveta.Bruzane [at] nva.gov.lv

Jolanta Ābeltiņa

Koordinējošais eksperts - Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Ābeļu ielā 8, Gulbene)
Jolanta.Abeltina [at] nva.gov.lv

Santa Tauriņa-Lazdiņa

Koordinējošais eksperts - Projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Ābeļu ielā 8, Gulbene)
Santa.Taurina-Lazdina [at] nva.gov.lv

Solvita Vilciņa

Koordinējošais eksperts - Projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Ābeļu ielā 8, Gulbene)
Solvita.Vilcina [at] nva.gov.lv
Bauska [at] nva.gov.lv

Igunda Bēmane

Filiāles vadītāja - Vadība (Rātslaukums 4, Bauska )
Igunda.Bemane [at] nva.gov.lv

Diāna Dēliņa

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija, konsultanta asistente EURES jautājumos, "Pasākumi noteiktām personu grupām" Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana, Skolēnu vasaras nodarbinātība (Rātslaukums 4, Baus
Diana.Delina [at] nva.gov.lv

Astra Lukše

Nodarbinātības organizatore - Pasākums "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"; Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; Projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam”; darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija (Rātslaukums 4, Bauska )
Astra.Lukse [at] nva.gov.lv

Baiba Armašēviča

Koordinējošais eksperts - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Rātslaukums 4, Bauska )
Baiba.Armasevica [at] nva.gov.lv

Ruta Zubova

Koordinējošais eksperts - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Rātslaukums 4, Bauska )
Ruta.Zubova [at] nva.gov.lv

Gunita Smiltiņa

Karjeras konsultants - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Rātslaukums 4, Bauska )
Gunita.Smiltina [at] nva.gov.lv

Lāsma Maikūne

Koordinējošais eksperts - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Rātslaukums 4, Bauska )
Lasma.Maikune [at] nva.gov.lv

Aiga Ludviga

Nodarbinātības aģents - Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku  reģistrācija (Rātslaukums 4, Bauska )
Aiga.Ludviga [at] nva.gov.lv

Jana Šēpere

Nodarbinātības aģents - Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku  reģistrācija (Rātslaukums 4, Bauska )
Jana.Sepere [at] nva.gov.lv

Ilze Rumbeniece

Nodarbinātības aģents - Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku  reģistrācija (Rātslaukums 4, Bauska )
Ilze.Rumbeniece [at] nva.gov.lv

Liene Aņūne

Nodarbinātības aģents - Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku  reģistrācija (Rātslaukums 4, Bauska )
Liene.Anune [at] nva.gov.lv

Elīna Januška

Karjeras konsultants - Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu (Rātslaukums 4, Bauska )
Elina.Januska [at] nva.gov.lv
Daugavpils [at] nva.gov.lv

Jurate Kornutjaka

Filiāles vadītāja - Vadība (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Jurate.Kornutjaka [at] nva.gov.lv

Inna Bočarova

Filiāles vadītāja vietniece - Vadība (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Inna.Bocarova [at] nva.gov.lv

Regīna Antāne

Nodarbinātības organizatore - Darba informācijas kabinets (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Regina.Antane [at] nva.gov.lv

Līga Vorslava

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Liga.Vorslava [at] nva.gov.lv

Jeļena Krapāne

Nodarbinātības organizatore - Varšavas ielā 18, Daugavpils
Jelena.Krapane [at] nva.gov.lv

Jeļena Ražukova

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Jelena.Razukova [at] nva.gov.lv

Irena Kosenko

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Irena.Kosenko [at] nva.gov.lv

Nataļja Plečkena

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Natalja.Pleckena [at] nva.gov.lv

Svetlana Kraveca

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Svetlana.Kraveca [at] nva.gov.lv

Irina Parfjonova

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Irina.Parfjonova [at] nva.gov.lv

Inga Tatrika

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Inga.Tatrika [at] nva.gov.lv

Ilona Sprenīte

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Ilona.Sprenite [at] nva.gov.lv

Ilona Tarasova

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Ilona.Tarasova [at] nva.gov.lv

Jūlija Klementjeva

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Julija.Klementjeva [at] nva.gov.lv

Regīna Ziņenko

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Regina.Zinenko [at] nva.gov.lv

Olga Černišova

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Olga.Cernisova [at] nva.gov.lv

Irina Podkopajeva

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Irina.Podkopajeva [at] nva.gov.lv

Svetlana Jerocka

Nodarbinātības organizatore - Informācija par brīvajām darba vietām. Darba devējiem - vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Svetlana.Jerocka [at] nva.gov.lv

Dace Linuža

Nodarbinātības organizatore - Informācija par brīvajām darba vietām. Darba devējiem - vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Dace.Linuza [at] nva.gov.lv

Karīna Čebotarevska

Nodarbinātības organizatore - Informācija par brīvajām darba vietām. Darba devējiem - vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Karina.Cebotarevska [at] nva.gov.lv

Ilona Zvonkova

Nodarbinātības organizatore - Atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana; Bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātība uz nenoteiktu laiku; Skolēnu vasaras darbs
Ilona.Zvonkova [at] nva.gov.lv

Alīna Kalēja

Nodarbinātības organizatore - Algoti pagaidu sabiedriskie darbi (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Alina.Kaleja [at] nva.gov.lv

Svetlana Ivanova

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Svetlana.Ivanova [at] nva.gov.lv

Jeļena Kažanova

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Jelena.Kazanova [at] nva.gov.lv

Katrīna Kursīte-Sadikova

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Katrina.Kursite-Sadikova [at] nva.gov.lv

Jūlija Pizele

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Julija.Pizele [at] nva.gov.lv

Linda Romanovska

Koordinējošā eksaperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Linda.Romanovska [at] nva.gov.lv

Edita Latkovska

Karjeras konsultante - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Edita.Latkovska [at] nva.gov.lv

Kristīna Čerņecova

Karjeras konsultante - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Kristina.Cernecova [at] nva.gov.lv

Irina Komarova

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Irina.Komarova [at] nva.gov.lv

Tatjana Filipa

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Tatjana.Filipa [at] nva.gov.lv

Ināra Brauna

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Inara.Brauna [at] nva.gov.lv

Santa Kudeiko

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Santa.Kudeiko [at] nva.gov.lv

Gertrūda Veigure

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Gertruda.Veigure [at] nva.gov.lv

Daina Samuša

Karjeras konsultante - Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Daina.Samusa [at] nva.gov.lv

Ināra Puļaho

Karjeras konsultante - Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā (Varšavas ielā 18, Daugavpils)
Inara.Pulaho [at] nva.gov.lv
Dobele [at] nva.gov.lv

Ilze Indrikova

Filiāles vadītāja - Vadība (Zaļā iela 27, Dobele)
Ilze.Indrikova [at] nva.gov.lv

Aija Prikule

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devējiem, "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai", Skolēnu vasaras nodarbinātība, Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana (Zaļā iela 27, Dobele)
Aija.Prikule [at] nva.gov.lv

Lidija Miezīte

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku pieņemšana un reģistrācija. EURES - informācija par darbu ārzemēs. (Zaļā iela 27, Dobele)
Lidija.Miezite [at] nva.gov.lv

Aija Zeiliša

Koordinējošais eksperts - Informācija bezdarbniekiem par kursiem, apmācību un pārkvalifikāciju, ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Zaļā iela 27, Dobele)
Aija.Zeilisa [at] nva.gov.lv

Gunta Bauze

Koordinējošā eksperte - Informācija bezdarbniekiem par kursiem, apmācību un pārkvalifikāciju, ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Zaļā iela 27, Dobele)
Gunta.Bauze [at] nva.gov.lv

Ilze Riteniece

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Zaļā iela 27, Dobele)
Ilze.Riteniece [at] nva.gov.lv

Anna Grāvere

Koordinējošā eksperte - Subsidētā darbavieta bezdarbniekiem (Zaļā iela 27, Dobele)
Anna.Gravere [at] nva.gov.lv

Margarita Kundrāte

Projekta karjeras konsultante - Informācija bezdarbniekiem par kursiem, apmācību un pārkvalifikāciju, ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Zaļā iela 27, Dobele)
Margarita.Kundrate [at] nva.gov.lv

Daina Ozola

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku pieņemšana un reģistrācija (Zaļā iela 27, Dobele)
Daina.Ozola [at] nva.gov.lv

Līga Skromule

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku pieņemšana un reģistrācija (Zaļā iela 27, Dobele)
liga.skromule [at] nva.gov.lv

Vita Dermane

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku pieņemšana un reģistrācija (Zaļā iela 27, Dobele)
Vita.Dermane [at] nva.gov.lv

Ingrīda Lībiete

Karjeras konsultante - Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu (Zaļā iela 27, Dobele)
Ingrida.Libiete [at] nva.gov.lv
jekabpils [at] nva.gov.lv

Svetlana Kačane

Jēkabpils filiāles vadītāja; Aizkraukles filiāles vadītāja p.i. - Vadība (Jaunā iela 79 e, Jēkabpils)
Svetlana.Kacane [at] nva.gov.lv

Marina Belova

Nodarbinātības organizators - Informācija par brīvajām darba vietām. Darba devējiem: vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos. EURES-informācija par darbu ārzemēs. Informācija par atbalstu komercdarbības uzsākšana. Mobilitātes pasā
Marina.Belova [at] nva.gov.lv

Inga Kāršeniece

Nodarbinātības organizators - Informācija par brīvajām darba vietām. Darba devējiem: vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos. Informācija par atbalstu komercdarbības uzsākšana. Mobilitātes pasākums. Nodarbinātības pasākumi vasaras
Inga.Karseniece [at] nva.gov.lv

Dina Indāne

Nodarbinātības organizators - Informācija par brīvajām darba vietām. Darba devējiem: vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos. Informācija par atbalstu komercdarbības uzsākšana. Mobilitātes pasākums. Algoti pagaidu sabiedriskie darb
Dina.Indane [at] nva.gov.lv

Rita Ozoliņa

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" (Jaunā iela 79 e, Jēkabpils )
Rita.Ozolina [at] nva.gov.lv

Linda Ciesalniece

Koordinējošais eksperts - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Jaunā iela 79 e, Jēkabpils)
Linda.Ciesalniece [at] nva.gov.lv

Ligita Zustere

Koordinējošais eksperts - ES projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Jaunā iela 79 e, Jēkabpils )
Ligita.Zustere [at] nva.gov.lv

Diāna Znotiņa

Koordinējošais eksperts - ES projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Jaunā iela 79 e, Jēkabpils )
Diana.Znotina [at] nva.gov.lv

Maruta Caunīte

Karjeras konsultante - ES projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Jaunā iela 79 e, Jēkabpils )
Maruta.Caunite [at] nva.gov.lv

Visvaldis Feldmanis

Nodarbinātības aģents - Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija. (Jaunā iela 79 e, Jēkabpils )
Visvaldis.Feldmanis [at] nva.gov.lv

Aleta Baltmane

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija. (Jaunā iela 79 e, Jēkabpils )
Aleta.Baltmane [at] nav.gov.lv

Lidija Germane

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija. (Jaunā iela 79 e, Jēkabpils )
Lidija.Germane [at] nva.gov.lv 

Kristīne Raupa

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija. (Jaunā iela 79 e, Jēkabpils )
Kristine.Raupa [at] nva.gov.lv

Gita Sīle

Karjeras konsultante - Karjeras konsultācijas, atbalsts profesionālās piemērotības  noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguve un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā. (Jaunā iela 79 e, Jēkabpils )
Gita.Sile [at] nva.gov.lv
Jelgava [at] nva.gov.lv

Aigars Rublis

Filiāles vadītājs - Vadība (Skolotāju iela 3, Jelgava)
Aigars.Rublis [at] nva.gov.lv

Jūlija Lovkova

Nodarbinātības organizatore - Informācija par brīvajām darba vietām. Darbs ar darba devējiem: vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos. Pasākums "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, s
Julija.Lovkova [at] nva.gov.lv

Daiga Ševčenko

Nodarbinātības organizatore - Informācija par brīvajām darba vietām. Darbs ar darba devējiem: vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos. Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, EURES konsultanta asistents (Skolotāju i
Daiga.Sevcenko [at] nva.gov.lv

Dzintra Ozola

Nodarbinātības organizatore - Komersantu nodarbināto personu reģionālā mobilitāte, pasākums "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" (Skolotāju iela 3, Jelgava)
Dzintra.Ozola [at] nva.gov.lv

Olga Roze

Nodarbinātības organizatore - Algoti pagaidu sabiedriskie darbi. Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana (Skolotāju iela 3, Jelgava)
Olga.Roze [at] nva.gov.lv

Zane Blumberga

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Skolotāju iela 3, Jelgava, LV-3001)
Zane.Blumberga [at] nva.gov.lv

Kristīne Egle

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Skolotāju iela 3, Jelgava)
Kristine.Egle [at] nva.gov.lv

Aija Dižgalve

Karjeras konsultante - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Skolotāju iela 3, Jelgava)
Aija.Dizgalve [at] nva.gov.lv

Evita Lipšāne

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Skolotāju iela 3, Jelgava)
Evita.Lipsane [at] nva.gov.lv

Ilvija Graumane-Koka

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Skolotāju iela 3, Jelgava)
Ilvija.Graumane-Koka [at] nva.gov.lv

Zita Lisovska

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Skolotāju iela 3, Jelgava)
Zita.Lisovska [at] nva.gov.lv

Jūlija Vekovešņikova

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana (Skolotāju iela 3, Jelgava)
Julija.Vekovesnikova [at] nva.gov.lv

Marina Majore

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana (Skolotāju iela 3, Jelgava)
Marina.Majore [at] nva.gov.lv

Dace Paškeviča

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana (Skolotāju iela 3, Jelgava)
Dace.Paskevica [at] nva.gov.lv

Evija Grāvere

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana (Skolotāju iela 3, Jelgava)
Evija.Gravere [at] nva.gov.lv

Iveta Kokta

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku kārtējā pieņemšana (Skolotāju iela 3, Jelgava)
Iveta.Kokta [at] nva.gov.lv

Nora Vilaua

Karjeras konsultante - Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu (Skolotāju iela 3, Jelgava)
nora.vilaua [at] nva.gov.lv
Jurmala [at] nva.gov.lv

Rita Orlova

Filiāles vadītāja - Vadība (Viestura iela 6, Jūrmala, Šēseles iela 3, Tukums)
Rita.Orlova [at] nva.gov.lv
Jurmala [at] nva.gov.lv

Lita Namatēva

Nodarbinātības organizators - Atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai; Eures (informācija par darba iespējā Eiropā); Lietvedība (Viestura iela 6, Jūrmala)
Lita.Namateva [at] nva.gov.lv

Inga Gulbe

Nodarbinātības organizators - Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs; Darba devējiem - vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos
Inga.Gulbe [at] nva.gov.lv

Andreta Markūne

Nodarbinātības organizators - Darba devējiem - vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos; Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana; Algoti pagaidu sabiedriskie darbi (Viestura iela 6, Jūrmala)
Andreta.Markune [at] nva.gov.lv

Marina Možajeva

Nodarbinātības organizators - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un konsultācijas (Viestura iela 6, Jūrmala)
Marina.Mozajeva [at] nva.gov.lv

Liene Moiseja

Nodarbinātības organizators - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un konsultācijas (Viestura iela 6, Jūrmala)
Liene.Moiseja [at] nva.gov.lv

Irina Bērzkalne

Nodarbinātības organizators - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un konsultācijas (Viestura iela 6, Jūrmala)
Irina.Berzkalne [at] nva.gov.lv

Sanita Purmale

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Viestura iela 6, Jūrmala)
Sanita.Purmale [at] nva.gov.lv

Līga Lēvica

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Viestura iela 6, Jūrmala)
Liga.Levica [at] nva.gov.lv

Saulcerīte Briede

Karjeras konsultants - Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu (Viestura iela 6, Jūrmala)
Saulcerite.Briede [at] nva.gov.lv

Sindija Dziedātāja

Karjeras konsultants - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Viestura iela 6, Jūrmala)
Sindija.Dziedataja [at] nva.gov.lv

Olga Kasatkina

Koordinējošais eksperts - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiemi" (Viestura iela 6, Jūrmala)
Olga.Kasatkina [at] nva.gov.lv
Tukuma.KAC [at] nva.gov.lv

Jekaterina Rastopčina

Nodarbinātības organizatore - Informācija darba devējiem, vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase; Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana; EURES (informācija par darbu ārzemēs) (Šēseles iela 3, Tukums)
Jekaterina.Rastopcina [at] nva.gov.lv

Inese Reisa

Vadošais nodarbinātības organizators - Algoti pagaidu sabiedriskie darbi; Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”; Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai (Šēseles ie
Inese.Reisa [at] nva.gov.lv

Liene Veldre

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Šēseles iela 3, Tukums)
Liene.Veldre [at] nva.gov.lv

Marina Jaunīte

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Šēseles iela 3, Tukums)
Marina.Jaunite [at] nva.gov.lv

Daiga Vanaga

Karjeras konsultante - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Šēseles iela 3, Tukums)
Daiga.Vanaga [at] nva.gov.lv

Liene Lauva

Koordinējošais eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Šēseles iela 3, Tukums, LV- 3101)
Liene.Lauva [at] nva.gov.lv

Agnese Vizbule

Karjeras konsultants - Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu (Šēseles iela 3, Tukums)
Agnese.Vizbule [at] nva.gov.lv

Ināra Šustova

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību, lietvedība (Šēseles iela 3, Tukums)
Inara.Sustova [at] nva.gov.lv

Inese Liepiņlauska

Nodarbinātības organizators - Bezdarbnieku uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību (Šēseles iela 3, Tukums)
Inese.Liepinlauska [at] nva.gov.lv

Sarmīte Arbidāne

Nodarbinātības organizators - Bezdarbnieku uzskaite un reģistrācija, informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību (Šēseles iela 3, Tukums)
Sarmite.Arbidane [at] nva.gov.lv
Kraslava [at] nva.gov.lv

Ilona Šlapina

Filiāles vadītāja - Vadība (Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads)
Ilona.Slapina [at] nva.gov.lv

Irēna Pudnika

Nodarbinātības organizatore - Informācija par atbalstu komercdarbības uzsākšanai; reģionālās mobilitātes pasākumu; informācija par vakanču reģistrēšanu; darbs ar darba devēju (Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads)
Irena.Pudnika [at] nva.gov.lv

Olga Moiseja

Nodarbinātības organizatore - Informācija par skolēnu nodarbināšanu vasaras brīvlaikā; par algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem (Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads)
Olga.Moiseja [at] nva.gov.lv

Ludmila Romanauska

Koordinējošā eksperte - Informācija par ESF projektu Atbalsts bezdarbnieku izglītībai; par apmācību pie darba devēja; par konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem; par pasākumu Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā (Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krā
Ludmila.Romanauska [at] nva.gov.lv

Nataļja Večkina

Koordinējošā eksperte - Informācija par ESF projektu Atbalsts bezdarbnieku izglītībai; par apmācību pie darba devēja; par konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem; par pasākumu Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā (Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krā
Natalja.Veckina [at] nva.gov.lv

Solvita Kātiņa

Koordinējošā eksperte - Informācija par ESF projektu Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem (Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads)
Solvita.Katina [at] nva.gov.lv

Romualda Čivkule

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads)
Romualda.Civkule [at] nva.gov.lv

Līga Japiņa

Karjeras konsultante - Informācija par karjeras konsultācijām (Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads)
Liga.Japina [at] nva.gov.lv

Ingrīda Vanaga

Koordinējošā eksperte - Informācija par ESF projektu Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem (Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads)
Ingrida.Vanaga [at] nva.gov.lv

Anita Jasjukoviča

Karjeras konsultante - Informācija par karjeras konsultācijām (Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads)
Anita.Jasjukovica [at] nva.gov.lv

Inese Krikova

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija (Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads)
Inese.Krikova [at] nva.gov.lv

Irēna Jeromenoka

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku reģistrācija (Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads)
Irena.Jeromenoka [at] nva.gov.lv

Aina Staņēviča

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku reģistrācija (Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, Krāslavas novads)
Aina.Stanevica [at] nva.gov.lv

Natālija Miklaševiča

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku reģistrācija (Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads)
Natalija.Miklasevica [at] nva.gov.lv

Irina Beitāne

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku reģistrācija; informācija par vakanču reģistrēšanu; darbs ar darba devēju (Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads)
Irina.Beitane [at] nva.gov.lv
Kuldiga [at] nva.gov.lv

Sandra Krinkele

Filiāles vadītāja - Vadība (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga)
Sandra.Krinkele [at] nva.gov.lv

Džineta Podiņa

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga)
Dzineta.Podina [at] nva.gov.lv

Ināra Jēkabsone

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga)
Inara.Jekabsone [at] nva.gov.lv

Agita Gorsvāne-Ābele

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bezdarbnieku reģistrācija (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga)
Agita.Gorsvane [at] nva.gov.lv

Santa Hemminga

Karjeras konsultante - Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga)
Santa.Hemminga [at] nva.gov.lv

Brigita Romanovska

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija. Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana. Pasākumi noteiktām personu grupām. Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai p
Brigita.Romanovska [at] nva.gov.lv

Līksma Pūre

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrācija. Konsultanta asistente EURES jautājumos. Algoti pagaidu sabiedriskie darbi. (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga)
Liksma.Pure [at] nva.gov.lv

Agnese Jermaka

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga)
Agnese.Jermaka [at] nva.gov.lv

Elīna Strāķe

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga)
Elina.Strake [at] nva.gov.lv

Anita Japēņina

Karjeras konsultante - ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga)
Anita.Japenina [at] nva.gov.lv

Inta Balandina

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Pilsētas laukums 4a, Kuldīga)
Inta.Balandina [at] nva.gov.lv
Liepaja [at] nva.gov.lv

Dace Baumane

Filiāles vadītāja - Vadība (Graudu 50, Liepāja)
Dace.Baumane [at] nva.gov.lv

Māra Zeme

Filiāles vadītājas vietniece - Vadība (Graudu 50, Liepāja)
Mara.Zeme [at] nva.gov.lv

Vija Blūzmane

Nodarbinātības organizatore - Informācija bezdarbniekiem (Graudu 50, Liepāja)
Vija.Bluzmane [at] nva.gov.lv

Linda Segliņa

Nodarbinātības organizatore - Darba informācijas kabinets, Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrēšana un informācija par vakancēm (Graudu 50, Liepāja)
Linda.Seglina [at] nva.gov.lv

Irēna Māliņa

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devējiem, brīvo darba vietu reģistrēšana un informācija par vakancēm (Graudu 50, Liepāja)
Irena.Malina [at] nva.gov.lv

Sandra Nīmane

Nodarbinātības organizatore - APSD, skolēnu nodarbinātība (Graudu 50, Liepāja)
Sandra.Nimane [at] nva.gov.lv

Līga Rāva

Nodarbinātības organizatore - Lietvedība, arhīva izziņas, skolēnu nodarbinātība (Graudu 50, Liepāja)
Liga.Rava [at] nva.gov.lv

Ligita Jēkabsone

Nodarbinātības organizatore - Lietvedība, arhīva izziņas, APSD (Graudu 50, Liepāja)
Ligita.Jekabsone [at] nva.gov.lv

Līga Ķirsone

Nodarbinātības organizatore - Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana, darbs ar darba devējiem (Graudu 50, Liepāja)
Liga.Kirsone [at] nva.gov.lv

Inta Kapeniece

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem (Graudu 50, Liepāja)
Inta.Kapeniece [at] nva.gov.lv

Jeļena Kačanovska

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem (Graudu 50, Liepāja)
Jelena.Kacanovska [at] nva.gov.lv

Santa Dalke

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem (Graudu 50, Liepāja)
Santa.Dalke [at] nva.gov.lv

Liene Buka

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem (Graudu 50, Liepāja)
Liene.Buka [at] nva.gov.lv

Vineta Veršele

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem (Graudu 50, Liepāja)
Vineta.Versele [at] nva.gov.lv

Mairita Mineikīte

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem (Graudu 50, Liepāja)
Mairita.Mineikite [at] nva.gov.lv

Maija Miķelsone

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem (Graudu 50, Liepāja)
Maija.Mikelsone [at] nva.gov.lv

Aija Otanķe

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem (Graudu 50, Liepāja)
Aija.Otanke [at] nva.gov.lv

Linda Niedola

Karjeras konsultante - Karjeras konsultācijas (Graudu 50, Liepāja)
Linda.Niedola [at] nva.gov.lv

Laila Zviedre

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Subsidētā darba vieta bezdarbniekiem" (Graudu 50, Liepāja)
laila.zviedre [at] nva.gov.lv

Laila Kronberga

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Subsidētā darba vieta bezdarbniekiem" (Graudu 50, Liepāja)
Laila.Kronberga [at] nva.gov.lv

Baiba Sveile

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Graudu 50, Liepāja)
Baiba.Sveile [at] nva.gov.lv

Indra Jansone

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Subsidētā darba vieta bezdarbniekiem" (Graudu 50, Liepāja)
Indra.Jansone [at] nva.gov.lv

Ingūna Kandere

Koordinējošā eksperte - ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Graudu 50, Liepāja)
Inguna.Kandere [at] nva.gov.lv

Gunta Strunga

Koordinējošā eksperte - ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Graudu 50, Liepāja)
Gunta.Strunga [at] nva.gov.lv

Inta Šperlinga

Koordinējošā eksperte - ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Graudu 50, Liepāja)
Inta.Sperlinga [at] nva.gov.lv

Vita Alpiņa

Koordinējošā eksperte - ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Graudu 50, Liepāja)
Vita.Alpina [at] nva.gov.lv

Agita Tanona

Koordinējošā eksperte - ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Graudu 50, Liepāja)
Agita.Tanona [at] nva.gov.lv

Ineta Gvozda

Karjeras konsultante - ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Graudu 50, Liepāja)
Ineta.Gvozda [at] nva.gov.lv

Ilze Daugaviete

Karjeras konsultante - ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Graudu 50, Liepāja)
Ilze.Daugaviete [at] nva.gov.lv
Limbazi [at] nva.gov.lv

Baiba Boldāne-Platace

Filiāles vadītāja - Vadība (Vecā Sārmes iela 10, Limbaži)
Baiba.Boldane-Platace [at] nva.gov.lv

Vanda Purmale

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devēju, vakanču pieteikšana, atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, skolēnu nodarbinātība vasarā (Vecā Sārmes iela 10, Limbaži)
Vanda.Purmale [at] nva.gov.lv

Inita Jansone

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Vecā Sārmes iela 10, Limbaži)
Inita.Jansone [at] nva.gov.lv

Meldra Vintere

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Vecā Sārmes iela 10, Limbaži)
Meldra.Vintere [at] nva.gov.lv

Ilze Trezune

Karjeras konsultante - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Vecā Sārmes iela 10, Limbaži)
Ilze.Trezune [at] nva.gov.lv

Elīna Vasiļjeva

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Vecā Sārmes iela 10, Limbaži)
Elina.Vasiljeva [at] nva.gov.lv

Ramona Kočāne

Karjeras konsultante - Karjeras konsultāciju sniegšana (Vecā Sārmes iela 10, Limbaži)
Ramona.Kocane [at] nva.gov.lv

Daiga Skrastiņa

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību (Vecā Sārmes iela 10, Limbaži)
Daiga.Skrastina [at] nva.gov.lv

Inga Lāce

Nodarbinātības aģente - Informācija bezdarbniekiem par nodarbinātību (Vecā Sārmes iela 10, Limbaži)
Inga.Lace [at] nva.gov.lv
Ludza [at] nva.gov.lv

Edgars Tereško

Filiāles vadītājs - Filiāles vadība (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Edgars.Teresko [at] nva.gov.lv

Ināra Konovalova

Nodarbinātības organizatore - Informācija par ANP Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā, lietvedība, EURES, "Pasākumi noteiktām personu grupām" (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Inara.Konovalova [at] nva.gov.lv

Anita Stahovska

Nodarbinātības organizatore - Vakanču pieteikšana, darbs ar darba devēju (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Anita.Stahovska [at] nva.gov.lv

Inga Stjožkina

Nodarbinātības organizatore - Informācijas par atbalstu komercdarbības uzsākšanai, informācija par reģionālās mobilitātes pasākumu, informācija par algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Inga.Stjozkina [at] nva.gov.lv

Anna Leščinska

Nodarbinātības organizatore - Informācija par algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem, skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Anna.Lescinska [at] nva.gov.lv

Antonija Petruņa

Nodarbinātības aģents - Bezdarbnieku, darba meklētāju reģistrācija (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Antonija.Petruna [at] nva.gov.lv

Inese Birska

Nodarbinātības aģents - Bezdarbnieku, darba meklētāju reģistrācija (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Inese.Birska [at] nva.gov.lv

Lidija Špitjuka

Nodarbinātības aģents - Bezdarbnieku, darba meklētāju reģistrācija (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Lidija.Spitjuka [at] nva.gov.lv

Inta Rancāne

Nodarbinātības aģents - Bezdarbnieku, darba meklētāju reģistrācija (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Inta.Rancane [at] nva.gov.lv

Jeļena Buboviča

Nodarbinātības aģents - Bezdarbnieku, darba meklētāju reģistrācija (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Jelena.Bubovica [at] nva.gov.lv

Svetlana Kračus

Karjeras konsultants - Karjeras konsultācijas (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Svetlana.Kracus [at] nva.gov.lv

Skaidrīte Deksne

Karjeras konsultants - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Skaidrite.Deksne [at] nva.gov.lv

Ivonna Timoškāne

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Ivonna.Timoskane [at] nva.gov.lv

Rita Kozlovska

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Rita.Kozlovska [at] nva.gov.lv

Zinaīda Trukšāne

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Zinaida.Truksane [at] nva.gov.lv

Laima Poikāne

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads, LV-5701)
Laima.Poikane [at] nva.gov.lv

Sanita Orste

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Sanita.Orste [at] nva.gov.lv

Svetlana Rumbinika

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Svetlana.Rumbinika [at] nva.gov.lv

Anna Zaščerinska

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Anna.Zascerinska [at] nva.gov.lv

Ināra Laizāne

Koordinējošais eksperts - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Inara.Laizane [at] nva.gov.lv

Inga Tabūne-Lipska

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Inga.Tabune-Lipska [at] nva.gov.lv

Lana Dombrovska

Koordinējošais eksperts - ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Stacijas iela 44, Ludza, Ludzas novads)
Lana.Dombrovska [at] nva.gov.lv
Madona [at] nva.gov.lv

Lidija Kraukle

Filiāles vadītāja - Vadība Projekts "Pasākumi pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai"  (Upes iela 3, Madona)
Lidija.Kraukle [at] nva.gov.lv

Lilita Pavloviča

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devēju, vakanču reģistrēšana, projekts "Pasākumi noteiktām personu grupām" (Upes iela 3, Madona)
Lilita.Pavlovica [at] nva.gov.lv

Solvita Drele

Karjeras konsultante - Pakalpojumi, kas saistīti ar profesionālo izvēli un karjeras plānošanu, EURES konsultācijas (Upes iela 3, Madona)
Solvita.Drele [at] nva.gov.lv

Veronika Putāne

Nodarbinātības organizatore - Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana , Algotie pagaidu sabiedriskie darbi, Skolēnu vasaras nodarbinātība (Upes iela 3, Madona)
Veronika.Putane [at] nva.gov.lv

Anna Černogoreceva

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija (Upes iela 3, Madona)
Anna.Cernogorceva [at] nva.gov.lv

Velta Tropa

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija, klientu apkalpošana (Upes iela 3, Madona)
Velta.Tropa [at] nva.gov.lv

Daiga Borovikova

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija, klientu apkalpošana (Upes iela 3, Madona LV4801)
Daiga.Borovikova [at] nva.gov.lv

Diāna Tiltiņa

Nodarbinātības organizatore - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija, klientu apkalpošana (Upes iela 3, Madona)
Diana.Tiltina [at] nva.gov.lv

Mārīte Caune

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Upes iela 3, Madona)
Marite.Caune [at] nva.gov.lv

Līga Vestfāle

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Upes iela 3, Madona)
Liga.Vestfale [at] nva.gov.lv

Inita Auzāne

Karjeras konsultante - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Upes iela 3, Madona)
Inita.Auzane [at] nva.gov.lv

Ilona Vilemsone

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Upes iela 3, Madona)
Ilona.Vilemsone [at] nva.gov.lv

Aiga Vanaga

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Upes iela 3, Madona LV4801)
Aiga.Vanaga [at] nva.gov.lv

Inese Varlamova

Psihologs - Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Upes iela 3, Madona LV4801)
Inese.Varlamova [at] nva.gov.lv
Ogre [at] nva.gov.lv

Indra Bleija

Filiāles vadītāja - Vadība (Rīgas iela 14, Ogre)
Indra.Bleija [at] nva.gov.lv

Daiga Torstere

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devējiem, informācija par vakancēm, Pasākums komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, Pasākums "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestā
Daiga.Torstere [at] nva.gov.lv

Sandra Rudko

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devējiem, informācija par vakancēm, Pasākums "Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana", Pasākums "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītī
Sandra.Rudko [at] nva.gov.lv

Lilita Kerubina

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Rīgas iela 14, Ogre)
Lilita.Kerubina [at] nva.gov.lv

Aija Strautiņa

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Rīgas iela 14, Ogre)
Aija.Strautina [at] nva.gov.lv

Anita Ikauniece

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Rīgas iela 14, Ogre)
Anita.Ikauniece [at] nva.gov.lv

Linda Krūka - Škele

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Rīgas iela 14, Ogre)
Linda.Kruka-Skele [at] nva.gov.lv

Evija Lazdiņa

Karjeras konsultante - Karjeras konsultācijas (Rīgas iela 14, Ogre)
Evija.Lazdina [at] nva.gov.lv

Ilze Veide

Koordinējošā eksperte - ESF projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Rīgas iela 14, Ogre)
Ilze.Veide [at] nva.gov.lv

Simona Laterere

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Rīgas iela 14, Ogre)
Simona.Laterere [at] nva.gov.lv
Preili [at] nva.gov.lv

Vija Jakimova

Filiāles vadītāja - Vadība (Raiņa bulvāris 19, Preiļi)
Vija.Jakimova [at] nva.gov.lv

Anita Anspoka

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devējiem, Pasākumi noteiktām personu grupām (speciālā budžeta ietvaros), Algotie pagaidu sabiedriskie darbi. Vasaras nodarbinātība skolēniem. Arhīva darbs (Raiņa bulvāris 19, Preiļi)
Anita.Anspoka [at] nva.gov.lv

Nataļja Čakova

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devējiem; vakanču reģistrēšana; pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos. (Raiņa bulvāris 19, Preiļi)
Natalja.Cakova [at] nva.gov.lv

Dagmāra Skutele

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devējiem, darbinieku atlases. Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite. Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana. Sadarbība ar VSAA. EURES. (Raiņa bulvār
Dagmara.Skutele [at] nva.gov.lv

Inga Aleksejeva

Karjeras konsultante - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Raiņa bulvāris 19, Preiļi)
Inga.Aleksejeva [at] nva.gov.lv

Iveta Gribuste

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Raiņa bulvāris 19, Preiļi)
Iveta.Gribuste [at] nva.gov.lv

Alla Ribakova

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Raiņa bulvāris 19, Preiļi)
Alla.Ribakova [at] nva.gov.lv

Inese Gribuste - Klibā

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Raiņa bulvāris 19, Preiļi)
Inese.Gribuste-Kliba [at] nva.gov.lv

Lilita Gavare

Koordinējošā eksperte - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Raiņa bulvāris 19, Preiļi)
Lilita.Gavare [at] nva.gov.lv

Skaidrīte Brīvere

Koordinējošā eksperte - Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" (Raiņa bulvāris 19, Preiļi)
Skaidrite.Brivere [at] nva.gov.lv

Zaiga Daugaviete

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite. Lietvedība. (Raiņa bulvāris 19, Preiļi)
Zaiga.Daugaviete [at] nva.gov.lv

Lolita Stamberga

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite. (Raiņa bulvāris 19, Preiļi)
Lolita.Stamberga [at] nva.gov.lv

Ilona Trifanova

Karjeras konsultante - Karjeras konsultācijas - atbalsts profesionālās piemērotības noteikšanā, darba meklēšanas prasmju apguvē un karjeras plānošanas jautājumu risināšanā (Raiņa bulvāris 19, Preiļi)
Ilona.Trifanova [at] nva.gov.lv

Antra Šolka

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devējiem. Pasākumi noteiktām personu grupām (speciālā budžeta ietvaros), Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana. Algotie pagaidu sabiedriskie darbi.
Antra.Solka [at] nva.gov.lv

Inese Šulte

Nodarbinātības organizatore - Darbs ar darba devējiem, darbinieku atlases. Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite (Rīgas iela 77, Līvāni)
Inese.Sulte [at] nva.gov.lv

Janīna Alehno

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku reģistrācija un uzskaite Līvānos, sadarbība ar VSAA (Rīgas iela 77, Līvāni)
Janina.Alehno [at] nva.gov.lv

Māra Kārkliņa

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Rīgas iela 77, Līvāni)
Mara.Karklina [at] nva.gov.lv
Rezekne [at] nva.gov.lv

Ināra Šindarjova

Filiāles vadītāja - Vadība (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Inara.Sindarjova [at] nva.gov.lv

Svetlana Purmale

Filiāles vadītājas vietniece - Vadība (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Svetlana.Purmale [at] nva.gov.lv

Janīna Maračkovska

Nodarbinātības organizatore - Uzskaitvedība, lietvedība (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Janina.Marackovska [at] nva.gov.lv

Ingrīda Ančupāne

Nodarbinātības organizatore - Informācija darba devējiem, vakances, Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Ingrida.Ancupane [at] nva.gov.lv

Iveta Sandore

Nodarbinātības organizatore - Informācija darba devējiem, vakances, Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Iveta.Sandore [at] nva.gov.lv

Inga Šidlovska

Nodarbinātības organizatore - Informācija darba devējiem, vakances, Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Inga.Shidlovska [at] nva.gov.lv

Rasma Šmaukstele

Nodarbinātības organizatore - Algoti pagaidu sabiedriskie darbi, Pasākumi noteiktām personu grupām (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Rasma.Smaukstele [at] nva.gov.lv

Ilze Skabe

Nodarbinātības organizatore - Algoti pagaidu sabiedriskie darbi, Pasākumi noteiktām personu grupām (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Ilze.Skabe [at] nva.gov.lv

Ilona Mihailova

Nodarbinātības organizatore - Reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākums (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Ilona.Mihailova [at] nva.gov.lv

Ināra Pekša

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Inara.Peksa [at] nva.gov.lv

Zinaīda Aleksandroviča

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Zinaida.Aleksandrovica [at] nva.gov.lv

Inta Seļakova

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Inta.Selakova [at] nva.gov.lv

Astrīda Saukāne

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Astrida.Saukane [at] nva.gov.lv

Ilma Vaskova

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Ilma.Vaskova [at] nva.gov.lv

Astrīda Zahare

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Astrida.Zahare [at] nva.gov.lv

Ilga Šarigina

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Ilga.Sarigina [at] nva.gov.lv

Ineta Misiņa

Nodarbinātības organizators - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Ineta.Misina [at] nva.gov.lv

Maija Augstkalne

Nodarbinātības organizators - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Maija.Augstkalne [at] nva.gov.lv

Igors Pavlovs

Nodarbinātības organizators - Bezdarbnieku un darba meklētāju reģistrācija un uzskaite (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Igors.Pavlovs [at] nva.gov.lv

Inna Saliniece

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Inna.Saliniece [at] nva.gov.lv

Ina Koscika

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Ina.Koscika [at] nva.gov.lv

Ingrīda Gajevska

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Ingrida.Gajevska [at] nva.gov.lv

Margarita Ignatjeva

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Margarita.Ignatjeva [at] nva.gov.lv

Olga Skoliņa

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Olga.Skolina [at] nva.gov.lv

Simona Skabe

Koordinējošā eksperte - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Simona.Skabe [at] nva.gov.lv

Janīna Audijanova

Nodarbinātības aģente - Bezdarbnieku pirmreizējā reģistrācija (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Janina.Audijanova [at] nva.gov.lv

Sandra Stikute

Karjeras konsultante - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Sandra.Stikute [at] nva.gov.lv

Kristīne Ivanova

Karjeras konsultante - Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Kristine.Ivanova [at] nva.gov.lv

Sandra Ragause

Karjeras konsultante - Karjeras konsultācijas (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Sandra.Ragause [at] nva.gov.lv

Vilhelmīne Gosteva

Karjeras konsultante - Karjeras konsultācijas (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Vilhelmine.Gosteva [at] nva.gov.lv

Ilona Sideļnika

Koordinējošā eksperte - Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Ilona.Sidelnika [at] nva.gov.lv

Tatjana Sarkane

Koordinējošā eksperte - Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Tatjana.Sarkane [at] nva.gov.lv

Aleksandrs Laizāns

Koordinējošais eksperts - Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Aleksandrs.Laizans [at] nva.gov.lv

Edvards Krukovskis

Koordinējošais eksperts - Algu subsīdiju atbalsta pasākums, Projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Edvards.Krukovskis [at] nva.gov

Evija Borisova

Koordinējošais eksperts - Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Evija.Borisova [at] nva.gov.lv

Veneranda Mežule

Koordinējošais eksperts - Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Veneranda.Mezule [at] nva.gov.lv

Irēna Kučāne

Koordinējošais eksperts - Projekts "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne)
Irena.Kucane [at] nva.gov.lv

Anita Stroževa

Nodarbinātības organizatore - Nodarbinātības organizatore (Viļāni) (Rēzeknes iela 1a, Viļāni, Viļānu novads)
Anita.Strozeva [at] nva.gov.lv

Inga Vulāne

Nodarbinātības aģente - Nodarbinātības aģente (Viļāni) (Rēzeknes iela 1a, Viļāni, Viļānu novads)
Inga.Vulane [at] nva.gov.lv
RigaCentrs [at] nva.gov.lv

Ieva Hahele

Filiāles vadītāja - Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga
Ieva.Hahele [at] nva.gov.lv

Sandra Tarabrina

Filiāles vadītāja vietniece - Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga
Sandra.Tarabrina [at] nva.gov.lv

Laura Viļčinska

Vadītāja palīdze - Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga
Laura.Vilcinska [at] nva.gov.lv

Ludmila Prokopjeva

Lietvedības pārzine - Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga
Ludmila.Prokopjeva [at] nva.gov.lv

Ilona Kukoša

Ekonomiste - Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga
Ilona.Kukosa [at] nva.gov.lv

Juris Liepiņš

Konsultants EURES jautājumos - Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga
Juris.Liepins [at] nva.gov.lv
Rigasfiliale [at] nva.gov.lv

Jeļena Lismane

Klientu apkalpošanas centra vadītāja p.i. - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Jelena.Lismane [at] nva.gov.lv

Renāta Lutovinova

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Renata.Lutovinova [at] nva.gov.lv

Regīna Daniliča

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Regina.Danilica [at] nva.gov.lv

Agnese Skrible

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Agnese.Skrible [at] nva.gov.lv

Iveta Zvirgzdiņa

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Iveta.Zvirgzdina [at] nva.gov.lv

Jadviga Fedina

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Jadviga.Fedina [at] nva.gov.lv

Gunta Grante

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Gunta.Grante [at] nva.gov.lv

Jeļena Vaivode

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Jelena.Vaivode [at] nva.gov.lv

Sanita Brimerberga

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Sanita.Brimerberga [at] nva.gov.lv

Egine Avada

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Egine.Avada [at] nva.gov.lv

Sandra Tauriņa

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Sandra.Taurina [at] nva.gov.lv

Lāse Smildziņa

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Lase.Smildzina [at] nva.gov.lv

Rodrigo Jansons

Nodarbinātības organizators - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Rodrigo.Jansons [at] nva.gov.lv

Maija Kipere

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Maija.Kipere [at] nva.gov.lv

Inta Šteinberga

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Inta.Steinberga [at] nva.gov.lv

Gunta Šāberte

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Gunta.Saberte [at] nva.gov.lv

Ingrīda Kijna

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Ingrida.Kijna [at] nva.gov.lv

Inese Zuboviča

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Inese.Zubovica [at] nva.gov.lv

Signe Muska

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Signe.Muska [at] nva.gov.lv

Ināra Plātere

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Inara.Platere [at] nva.gov.lv

Oksana Beļavska

Nodarbinātības organizatore - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Oksana.Belavska [at] nva.gov.lv

Ineta Umbraško

Nodarbinātības organizatore - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)
Ineta.Umbrasko [at] nva.gov.lv

Tamāra Grahoļska

Nodarbinātības aģente - Klientu apkalpošanas centrs (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga)