Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīva 96/71/EK par strādājošo norīkošanu darbā, kas saistīta ar pakalpojumu sniegšanu.