Jelgavas filiāle

Jelgavas valsts pilsētas tīmekļa vietne: www.jelgava.lv

Jelgavas valsts pilsēta atrodas Latvijas centrālajā daļā, pie Lielupes un tās attekas Driksas, 43 km no Rīgas. Jelgava ir nacionālas nozīmes attīstības centrs, ceturtā lielākā Latvijas un lielākā Zemgales plānošanas reģiona pilsēta gan pēc iedzīvotāju skaita, gan pēc platības.

Jelgavas ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir ļoti izdevīga. Uz Jelgavu var nokļūt ar autotransportu pa valsts autoceļu A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene), gar pilsētas robežu iet modernais apvedceļš, kas savieno autostrādes Jelgava – Rīga un Jelgava – Lietuvas robeža, un tālāk ved uz Rietumeiropu. Pilsēta ir dzelzceļa krustpunkts, kurā krustojas sliežu ceļi austrumu – rietumu un ziemeļu - dienvidu virzienos. 

Bezdarba situācija Jelgavas valsts pilsētā 30.04.2023

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

Bezdarba līmenis %

 

sievietes

personas ar invaliditāti

jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

ilgstošie bezdarbnieki

personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

 
 

Jelgavas valstspilsēta

1172

669

157

108

102

24

187

55 972

34154

3.4

 

Darba iespējas pilsētā

Nodarbinātība un darba iespējas.

Ar Jelgavas valstspilsētā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

2023. gada 30. aprīlī  NVA Jelgavas filiālē (aptver 3 pašvaldības Jelgavas valstspilsēta, Jelgavas novads un Dobeles novads) tika reģistrētas 531 brīvas darba vietas. No tām vairums – kvalificēti strādnieki un amatnieki; vienkāršajās profesijās; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; vecākie speciālisti; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki; speciālisti.

Pieprasītākās TOP 10 profesijas, reģistrētas 2023. gadā – palīgstrādnieki, ceha strādnieki, kravas automobiļa vadītājs; metālmateriālu metinātājs; betonētājs; mūrnieks; apdares darbu strādnieks..

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.

Jelgavas uzņēmējdarbība aptver šādas nozares: apstrādes rūpniecība, būvniecība, transports un uzglabāšana, automobiļu remonts, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība u.c. Jelgava attīstās kā industriāla pilsēta, un nozīmīgu vietu pilsētas uzņēmējdarbības nozaru struktūrā ieņem tieši apstrādes rūpniecība, kuras dominējošās nozares ir metālapstrāde, mašīnbūve, kokapstrāde, mēbeļu ražošana, plastmasu pārstrāde, pārtikas ražošana. Jelgavas apstrādes rūpniecības uzņēmumi ir konkurētspējīgi pasaules tirgū, gandrīz 70% no saražotās produkcijas kopapjoma tiek eksportēti. Par prioritāti ir virzāma augstas pievienotās vērtības rūpniecība ar modernām tehnoloģijām, automatizētiem tehnoloģiskajiem risinājumiem.

Lielākie Jelgavas uzņēmumi pēc apgrozījuma: SIA “Elagro Trade”, SIA “Linas Agro”, SIA “Agerona”, SIA “AKG Thermotechnik Lettland”, SIA “Danfort”, SIA “Latvijas Piens”, SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība Igate”, SIA “Evopipes”, AS “PET Baltija”, SIA “GREN”, SIA “Piena Partneri”, SIA “Jelgavfarm”, SIA “Baltyre Fincom”, SIA “Jelgavas Tipogrāfija”, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, SIA “Baltyre Latvia”, SIA “MCM TIMBERS”, SIA “LOGITECH PRODUCTION”.

Lielākais industriālais parks SIA “NP Jelgavas biznesa parks” atrodas Aviācijas ielā 18.

Strādājošo mēneša vidējā Bruto darba samaksa 2021. gadā, Jelgavas valstspilsētā.

  • Sabiedriskajā sektorā 1 250 eur
  • Vispārējās valdības sektorā 1 277 eur
  • Valsts struktūrā 1 336 eur
  • Pašvaldības struktūrā 1 252 eur

Datu avots: CSP

Sadzīves apstākļi

Izglītības iespējas. Jelgavas pilsētas pašvaldībā ir 12 pašvaldības un 9 privātās pirmskolas izglītības iestādes, 5 pamatizglītības iestādes, 2 vidējās izglītības iestādes, 2 Valsts ģimnāzijas; 2 profesionālās izglītības iestādes, kā arī vairākas daudzveidīgas profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes.

Jelgavā atrodas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte LBTU, kura ir vadošā zinātnes un tehnoloģiju universitāte Baltijas valstīs ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai. LBTU 8 fakultātēs sagatavo akadēmiski izglītotus speciālistus lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, mežzinātnes un kokapstrādes, pārtikas tehnoloģijas, ainavu arhitektūras un būvniecības, ekonomikas un sabiedrības attīstības, informācijas tehnoloģijas, inženierzinātņu, kā arī citās jomās.

Pilsētā mūžizglītības programmas piedāvā pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC), kas nodrošina darbinieku apmācību un pārkvalifikācijas iespējas, un LBTU Mūžizglītības centrs, kas nodrošina tālākizglītības kvalitāti ikvienam, kas mācās, strādā, meklē darbu vai plāno tālāko izglītību un karjeru.

Veselības aprūpes jomā Jelgavā ir labs pakalpojumu nodrošinājums gan primārajā, gan sekundārajā aprūpē. Jelgava atrodas reģionālā daudzprofilu slimnīca, kas nodrošina visas republikas nozīmes ārstniecības iestādes funkcijas. Pilsētā atrodas republikas nozīmes ārstniecības iestāde Jelgavas psihiatriskā slimnīca “Ģintermuiža”, kas nodrošina stacionāro aprūpi psihiatrijā un narkoloģijā. Jelgavā ir iespējams saņemt daudzveidīgus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.