Jelgavas filiāle

Novada mājas lapā: 

www.jelgava.lv

 

Jelgavas pilsēta atrodas Latvijas centrālajā daļā, pie Lielupes un tās attekas Driksas, 43 km no Rīgas. Jelgava ir nacionālas nozīmes attīstības centrs, ceturtā lielākā Latvijas un lielākā Zemgales plānošanas reģiona pilsēta gan pēc iedzīvotāju skaita, gan pēc platības.


Jelgavas ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir ļoti izdevīga. Uz Jelgavu var nokļūt ar autotransportu pa valsts autoceļu A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene), gar pilsētas robežu iet modernais apvedceļš, kas savieno autostrādes Jelgava – Rīga un Jelgava – Lietuvas robeža, un tālāk ved uz Rietumeiropu. Pilsēta ir dzelzceļa krustpunkts, kurā krustojas sliežu ceļi austrumu – rietumu un ziemeļu - dienvidu virzienos.

 

tabula

Darba iespējas pilsētā

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Jelgavas pilsētā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.


2019.gadā NVA Jelgavas filiālē (aptver 3 pašvaldības) tika reģistrētas 4221 brīvas darba vietas. No tām vairums – 1419 kvalificēti strādnieki un amatnieki; vienkāršajās profesijās – 1176; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 517; vecākie speciālisti – 219; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 339; speciālisti – 88 vakances.

 

Pieprasītākās TOP 10 profesijas, reģistrētas 2019.gadā – kravas automobiļa vadītājs; metālmateriālu metinātājs; palīgstrādnieks; namdaris; betonētājs; mūrnieks; apdares darbu strādnieks; elektriķis; krāsotājs; flīzētājs.


Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Jelgavas uzņēmējdarbība aptver šādas nozares: apstrādes rūpniecība, būvniecība, transports un uzglabāšana, automobiļu remonts, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība u.c. Jelgava attīstās kā industriāla pilsēta, un nozīmīgu vietu pilsētas uzņēmējdarbības nozaru struktūrā ieņem tieši apstrādes rūpniecība, kuras dominējošās nozares ir metālapstrāde, mašīnbūve, kokapstrāde, mēbeļu ražošana, plastmasu pārstrāde, pārtikas ražošana. Jelgavas apstrādes rūpniecības uzņēmumi ir konkurētspējīgi pasaules tirgū, gandrīz 70% no saražotās produkcijas kopapjoma tiek eksportēti. Par prioritāti ir virzāma augstas pievienotās vērtības rūpniecība ar modernām tehnoloģijām, automatizētiem tehnoloģiskajiem risinājumiem.


Lielākie Jelgavas uzņēmumi pēc apgrozījuma: SIA “Elagro Trade”, SIA “Linas Agro”, SIA “Agerona”, SIA “AKG Thermotechnik Lettland”, SIA “Danfort”, SIA “Latvijas Piens”, SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība Igate”, SIA “Evopipes”, AS “PET Baltija”, SIA “Fortum Latvia”, SIA “Piena Partneri”, SIA “Jelgavfarm”, SIA “Baltyre Fincom”, SIA “Fortum Jelgava”, SIA “Jelgavas Tipogrāfija”, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, SIA “Baltyre Latvia”, SIA “MCM TIMBERS”, SIA “LOGITECH PRODUCTION”.

 

Lielākais industriālais parks SIA “NP Jelgavas biznesa parks” atrodas Aviācijas ielā 18, kurā savu darbību veic 16 uzņēmēji.


Strādājošo mēneša vidējā Bruto darba samaksa Jelgavas pilsētā.

  • 1043 eur (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbinātības skaitu <50)
  • 980 eur (Sabiedriskajā sektorā)
  • 964 eur (Pašvaldības sektorā)
  • 1125 eur (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: CSP

 


Sadzīves apstākļi

Izglītības iespējas

Jelgavas pilsētas pašvaldībā ir 11 pašvaldības un 10 privātās pirmskolas izglītības iestādes, 5 pamatizglītības iestādes, 6 vidējās izglītības iestādes, 3 profesionālās izglītības iestādes, kā arī vairākas daudzveidīgas profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes.

Jelgavā atrodas Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kas ir vadošā zinātnes un tehnoloģiju universitāte Baltijas valstīs ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai. LLU 8 fakultātēs sagatavo akadēmiski izglītotus speciālistus lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, mežzinātnes un kokapstrādes, pārtikas tehnoloģijas, ainavu arhitektūras un būvniecības, ekonomikas un sabiedrības attīstības, informācijas tehnoloģijas, inženierzinātņu, kā arī citās jomās.

Pilsētā mūžizglītības programmas piedāvā pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC), kas nodrošina darbinieku apmācību un pārkvalifikācijas iespējas, un LLU Mūžizglītības centrs, kas nodrošina tālākizglītības kvalitāti ikvienam, kas mācās, strādā, meklē darbu vai plāno tālāko izglītību un karjeru.

 

Veselības aprūpe

Veselības aprūpes jomā Jelgavā ir labs pakalpojumu nodrošinājums gan primārajā, gan sekundārajā aprūpē. Jelgava atrodas reģionālā daudzprofilu slimnīca, kas nodrošina visas republikas nozīmes ārstniecības iestādes funkcijas. Pilsētā atrodas republikas nozīmes ārstniecības iestāde Jelgavas psihiatriskā slimnīca “Ģintermuiža”, kas nodrošina stacionāro aprūpi psihiatrijā un narkoloģijā. Jelgavā ir iespējams saņemt daudzveidīgus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.