Novada mājas lapā:

www.dobele.lv

 

 

Informācija par novadu

Dobeles novads ir pašvaldība Zemgalē. Dobeles novadā iekļaujas Dobeles pilsēta un 10 pagasti – Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes.

  

Nodarbinātība un darba iespējas novadā

2018. gada 1. ceturksnī NVA Dobeles filiālē tika reģistrētas 134 brīvas darba vietas. No tām vairums – 33 – vienkāršajās profesijās; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 28; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 14; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 18; speciālisti – 4l vecākie speciālisti – 1 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.
Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Galvenās uzņēmējdarbības nozares ir pakalpojumi, lauksaimniecība, ražošana un tūrisms. Perspektīvākās nozares un eksportspējīgākie uzņēmumi novadā:

 • Ķīmiskā ražošana - SIA Tenax, SIA Tenapors, A/S Ķīmiskā rūpnīca Spodrība, SIA Baltic Candles Ltd., SIA Defreo.
 • Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pārtikas ražošana - AS Dobeles Dzirnavnieks, SIA JP Ziedi, SIA Dobele Agra S.I.A., z/s Ezeriņi, kooperatīvā sabiedrība Auru grauds, z/s Lielvildavas, SIA Elaco.
 • Augkopība un lopkopība - SIA Baltic Agro Contractor, SIA Agro duo.
 • Metālapstrāde un mašīnbūve - SIA East metal.
 • Mežizstrāde un kokapstrāde - SIA E Wood.
 • Apģērbu ražošana - SIA Nybo Dobele.
 • Būvniecība - SIA Avotiņi.
 • Tirdzniecība un pakalpojumi - SIA Elagro, SIA Mārksmens, Dobeles rajona slimnīca

 

Vidējā bruto darba alga Dobeles novadā (2018.gada 1. ceturksnis):

 • EUR 902 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 773 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 775 (Pašvaldības struktūrās);
 • EUR 1009 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Ar Dobeles novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT.

 

Sadzīves apstākļi

Izglītības pakalpojumu sniegšanu Dobeles novadā nodrošina šādas izglītības iestādes: 8 pirmsskolas izglītības iestādes; 13 vispārējās izglītības iestādes; 1 profesionālās izglītības iestāde; 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes; 1 interešu izglītības iestāde; 1 izglītības atbalsta iestāde; 1 speciālā pirmsskolas izglītības iestāde; 1 speciālā skola; 1 pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs.

 

Dobeles novadā sociālos pakalpojumus nodrošina Dobeles novada Sociālais dienests, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Dobeles novada pašvaldības iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldību funkciju izpildi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā Dobeles novada administratīvajā teritorijā.


Veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”, ģimenes ārstu prakses un privātprakses sniedzot dažādus medicīniskus pakalpojumus.


Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadāsociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.