Alūksnes filiāle

Logo
Novada tīmekļa vietne www.aluksne.lv

Novada teritorija atrodas Latvijas Republikas ziemeļaustrumos un robežojas ar Igaunijas Republiku, Krievijas Federāciju, kā arī Apes, Gulbenes, Balvu un Viļakas novadiem. Novadā apvienota Alūksnes pilsēta un 15 pagasti: Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu un Ziemeru pagasts. Alūksnes
novads atrodas 200km attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas un 120 km attālumā no Vidzemes reģiona nozīmes pilsētām Valmieras un Cēsīm
Iedzīvotāju skaits: 16015. Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

  Ģērbonis

 

 

 

 

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas


Ar Alūksnes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ .

 

2019. gada Alūksnes filiālē reģistrētas 442 brīvās darba vietas. No tām vairums vienkāršās profesijās; mežstrādnieki-14; mazumtirdzniecības veikala pārdevēji-12; palīgstrādnieki-11; zāģēšanas operatori-9; laukstrādnieki-7; tirdzniecības zāles darbinieki-7; kasieri-6; galdnieki-6; traktora vadītāji-5; kravas automobiļa vadītāji-5; pavari-3; viesmīļi-3; kokzāģēšanas operatori-15. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē .

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.
Alūksnes novada ekonomiskā specializācija ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un mežistrāde, koka izstrādājumu ražošana, tūrisms, transporta un kravu pārvadājumi, atjaunojamās enerģijas ražošana. Galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, tirdzniecība, kokapstrāde, būvniecība un mežsaimniecība.
Novada uzņēmumi ir izvietojušies pa visu teritoriju, kas ir priekšnoteikums teritorijas vienmērīgai attīstībai. Alūksnes pilsētā vairāk koncentrējušies uzņēmumi, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu. Lielākie darba devēji ir Alūksnes novada pašvaldība,SIA “CEEWOOD”, SIA „ALTA S”, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skola, SIA „Alūksnes slimnīca”, SIA „4 PLUS”, SIA „Ozoli AZ”, SIA „VALDIS”, SIA „Alūksnes energoceltnieks”.

 

 

Ar strādājošo skaitu virs 50 ir apmēram 10 uzņēmumi. Ar apgrozījumu virs EUR 1 422 872 (1 miljons Ls) minami SIA „Jaunlaicenes industrija”, SIA „Silvis”,SIA “CEEWOOD”, SIA „Ozoli AZ”, SIA „Ozolmājas”, SIA „Alūksnes energoceltnieks”, SIA „ALTA S”, SIA „VALDIS”, SIA „SORMA”, SIA “Taides”, SIA „Verners un draugi”, SIA „TORNIS DT”, SIA „Alūksnes slimnīca”.
Novada nozīmīgākie uzņēmumi:
Kokapstrāde – SIA „Almo Hardwood”, SIA „Kaivos”, SIA „Deiwoss”, SIA „Abio”, SIA „Taides”, SIA „JM Grupa”, SIA „Lāzberģa Muižnieks”, SIA „JB Serviss”, SIA „Ozoli AZ”, SIA „Jaunlaicenes industrija” u.c.
Mežizstrāde – SIA “Meža zemes”, SIA “Mežusili”, SIA “Funārs”, z/s “Klajalkšņi” u.c.
Piena un gaļas lopkopība – z/s “Rīti”, z/s “Lazdas”, z/s “Lejaskļaviņi”, z/s “Liepas”, z/s “Siveci 1”, z/s “Madaras”, z/s „Blāzmas”, z/s „Lauri”, z/s „Jaunsvari”, z/s „Guldupji”, z/s „Gorbāni”, z/s „Juri”, z/s „Tīlāni”, z/s „Tortuži”, z/s „Ķaktiņi”, z/s „Jānīši” u.c.
Graudkopība – z/s „Sapnīši”, SIA „Romelkas”, SIA „Gravas”, z/s „Upeslīči”, z/s „Aizupes”, z/s „Priežumājas 2”, z/s „Kraukļi” u.c.
Augkopība – z/s „Dzirnavu 8”, z/s „Kadiķi M.A”, z/s „Kalnāji”, z/s „Grundas”, z/s „Mežgaļi”, z/s „Jaunceriņi”, z/s „Slobodka”, z/s „Puncene”, z/s „Skujas”, z/s „Grāvnieki” u.c.
Aitkopība – z/s „Kavaci”.
Kūdras ieguve – SIA „Bērtne”,
Zivsaimniecība – SIA „Kanskas”, SIA „GEB”, SIA „FAPS”,
Dekoratīvo stādu audzētava – SIA „Gravas”,
Galdniecība – SIA „Ram un J”,
Ogu audzēšana – SIA „G.A.S.”
Bruģa ražotne – SIA „Alūksnes bruģakmens”
Kokogļu ražošana – SIA „KRK Vidzeme”
Autopārvadājumi – SIA „MV Auto”,
Tūrisma pakalpojumi – SIA „Jaunsētas tūrisms”, SIA „Euro Building Corporation”,
Siltumapgāde un siltumtīkli – A/S „Simone”,
Energobūvniecība – SIA „Alūksnes Energoceltnieks”, SIA „MCD”,

 

Vidējā darba samaksa:
Reģionālās attīstības indikatora moduļa (RAIM) datu apkopojumā 2019.gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa novadā ir 680 EUR (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu mazāk par 50 darbiniekiem) un 620 EUR (privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu vairāk par 50 darbiniekiem).
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi
Alūksnes novada iedzīvotājiem ir iespēja iegūt visu pakāpju izglītību (pirmsskolas, pamatizglītību, vispārējo vidējo un augstāko izglītību), profesionālo izglītību, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmas. Novadā darbojas vairāk kā 15 sporta klubi, kas dod iespējas iedzīvotājiem aizvadīt sporta nodarbības un piedalīties sacensībās. Iedzīvotāji iecienījuši un piedalās basketbola, volejbola, orientēšanās, futbola, riteņbraukšanas, džudo, slēpošanas, vieglatlētikas, galda spēļu, ūdens moto sporta u.c. sporta sacensībās. Primāro veselības aprūpi novada teritorijā nodrošina 23 ārstniecības iestādes: 14 primārās aprūpes ārstu prakses, 8 feldšeru punkti un 1 lauku ambulance. SIA „Alūksnes slimnīca” darbojas kā lokālā neatliekamās palīdzības daudzprofilu slimnīca, kas nodrošina 24 stundu neatliekamo palīdzību. Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

 

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.