Logo
Novada tīmekļa vietne www.aluksne.lv

Novada teritorija atrodas Latvijas Republikas ziemeļaustrumos un robežojas ar Igaunijas Republiku, Krievijas Federāciju, kā arī Smiltenes, Gulbenes un Balvu novadiem. Alūksnes novadu veido 16 teritoriālās vienības (15 pagasti un pilsēta) ar administratīvo centru Alūksnes pilsētā un Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu un Ziemeru pagastiem. Novads aizņem 169 690 ha zemes (uz 01.01.2021., VZD dati), 62 % no tās ir meži, 26 % – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Pēdējo 3 gadu laikā par 3 % samazinājusies lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība.

Alūksnes novads atrodas 200 km attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas un 120 km attālumā no Vidzemes reģiona nozīmes pilsētām Valmieras un Cēsīm.

2022. gada sākumā Alūksnes novadā deklarēta dzīvesvieta bija 15 416 iedzīvotājiem (pilsētā 7216).

Deklarēto iedzīvotāju skaits uz gada sākumu

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta

 

Bezdarbnieku skaits

No tiem

 

Iedzīvotāju skaits kopā

 

Darbspējas vecumā

 

Bezdarba līmenis

Svievietes

Vīrieši

Personas ar invaliditāti

Jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

Ilgstošie bezdarbnieki

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Alūksnes novads

545

290

255

113

30

187

58

15416

9940

5,48%

2022.gada oktobra beigās reģistrētas 396 brīvās darba vietas, no tām lielāko vakanču skaitu bija pieteikuši šādi darba devēji:

 • Alūksnes novada pašvaldība - 90
 • SIA "Alta S" - 20
 • SIA "A un A" - 8
 • SIA "JM Grupa" - 9
 • SIA "RIMI LATVIA" - 6
 • SIA “Alūksnes nami" - 5
 • SIA "Auto Scan" - 6
 • SIA "OZOLI AZ" - 5
 • SIA "UNTI" - 5
 • SIA "Firma Madara 89" - 4     
 • SIA “LENOKA” - 4
 • Alūksnes pilsētas Mārtiņa Orlova individuālais uzņēmums "MIO" - 4
 • Ārvalstu komersanta Osauhing TNP KONSULTATSIOONID filiāle Latvijā - 4

Profesijas, kurās visbiežāk tika pieteiktas vakances:

 • Apkopējs – 15
 • Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – 11
 • Palīgstrādnieks – 12
 • Pavārs – 6
 • Autoatslēdznieks – 5
 • Būvstrādnieks – 5
 • Medicīnas māsa – 5
 • Klientu apkalpošanas speciālists – 5
 • Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis – 5
 • Mežstrādnieks – 5

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Alūksnes novada ekonomiskā specializācija ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un mežistrāde, koka izstrādājumu ražošana, tūrisms, transporta un kravu pārvadājumi, atjaunojamās enerģijas ražošana. Galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība ar tādiem nozīmīgiem uzņēmumei kā Z/S “Kadiķi M.A.”, Z/S “Blāzmas”, SIA “BSK Serviss”, Z/S “Dambjupītes”, SIA “GMS”, tirdzniecība, kokapstrāde ar tādiem nozīmīgiem uzņēmumiem kā SIA „Almo Hardwood”, SIA „Kaivos”, SIA „Deiwoss”, SIA „Abio”, SIA „Taides”, SIA „JM Grupa”, SIA “4 Plus”, būvniecība ar tādiem nozīmīgiem uzņēmumiem kā SIA “OZOLMĀJAS”, SIA “Alūksnes Energoceltnieks”, SIA “MCD” un mežsaimniecība ar tādiem nozīmīgiem uzņēmumiem kā  SIA “Pēteris un CO”, SIA “Kindel”, ZS “Kārkliņi”, SIA “Cita būve”.

Avots: Lursoft

Novada uzņēmumi ir izvietojušies pa visu teritoriju, kas ir priekšnoteikums teritorijas vienmērīgai attīstībai. Alūksnes pilsētā vairāk koncentrējušies uzņēmumi, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu. Lielākie darba devēji ir Alūksnes novada pašvaldība, SIA “CEEWOOD”, SIA „ALTA S”, Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skola, SIA „Alūksnes slimnīca”, SIA „4 PLUS”, SIA „Ozoli AZ”, SIA „Alūksnes Energoceltnieks” un SIA “Alūksnes putnu ferma”.

Ar strādājošo skaitu virs 50 ir apmēram 10 uzņēmumi. Ar apgrozījumu virs EUR 1 422 872 (1 miljons Ls) minami SIA “CEWOOD”, SIA “Alta S”, SIA “Alūksnes slimnīca”, SIA “Mežusili”, SIA “Ozoli AZ”, SIA “OZOLMĀJAS”, SIA “ABIO”, SIA “RIJUPE”, SIA “Holm Bank Latvia”, AS “Almo Hardwood”, SIA “Ritc”, SIA “Alūksnes energoceltnieks”, ZS “KADIĶI M.A.” un SIA “A un A”.

Vidējā darba samaksa:

Reģionālās attīstības indikatora moduļa (RAIM) datu apkopojumā 2021.gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa novadā ir 856 EUR (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu mazāk par 50 darbiniekiem) un 855 EUR (privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu vairāk par 50 darbiniekiem).

Sadzīves apstākļi

Alūksnes novada iedzīvotājiem ir iespēja iegūt visu pakāpju izglītību (pirmsskolas, pamatizglītību, vispārējo vidējo un augstāko izglītību), profesionālo izglītību, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmas. Novadā darbojas vairāk kā 15 sporta klubi, kas dod iespējas iedzīvotājiem aizvadīt sporta nodarbības un piedalīties sacensībās. Iedzīvotāji iecienījuši un piedalās basketbola, volejbola, orientēšanās, futbola, riteņbraukšanas, džudo, slēpošanas, vieglatlētikas, galda spēļu, ūdens moto sporta u.c. sporta sacensībās. Primāro veselības aprūpi novada teritorijā nodrošina 20 ārstniecības iestādes: 12 primārās aprūpes ārstu prakses, 6 feldšeru punkti un 1 lauku ambulance. SIA „Alūksnes slimnīca” darbojas kā lokālā neatliekamās palīdzības daudzprofilu slimnīca, kas nodrošina 24 stundu neatliekamo palīdzību. Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem , t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.