Novada mājas lapa: www.ventspils.lv

Informācija par pilsētu

Ventspils atrodas Kurzemes ziemeļrietumos, pie Ventas upes ietekas Baltijas jūrā. Ventspils pilsētas teritorija aizņem 58 km2. Pēc iedzīvotāju skaita Ventspils pilsēta ir sestā lielākā pilsēta Latvijā otrā lielākā pilsēta Kurzemes reģionā.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati liecina, ka 2023.gada 1.janvārī Ventspilī bija 36 732 iedzīvotāji, kas veido 1,8 % no Latvijas iedzīvotāju kopējā skaita.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2023.gada 1.janvāri Ventspilī darbspējas vecumā bija 22 850 iedzīvotāji jeb 62,2 % no Ventspils iedzīvotāju kopskaita. Salīdzinot ar 2022. gada 1. janvāri, iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā pieaudzis par 33 iedzīvotājiem.

Ventspils

Ekonomiskā attīstība

Ventspils ekonomiku kopumā raksturo attīstības līmenis, kas atbilst Latvijā vidējam. To apliecina nedaudz zemāks bezdarba līmenis un aptuveni tāda pati vidējā bruto darba samaksa. Šie abi rādītāji 2020.gadā bija līdzvērtīgi Pierīgas reģiona pašvaldību vidējai vērtībai, neskatoties uz valsts ekonomiskās aktivitātes augsto monocentrisko koncentrāciju.

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Bezdarba līmenis %

 

sievietes

personas ar invaliditāti

jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

ilgstošie bezdarbnieki

personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

 
 

Ventspils valstspilsēta

891

506

94

82

104

8

124

4.4

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra  

Ventspils uzņēmējdarbības videi raksturīgas gan daudzveidīgas izglītības iespējas, kas sagatavo uzņēmēju vajadzībām atbilstošu darbaspēku, gan daudzveidīgs uzņēmējdarbības atbalsts inkubatora, atbalsta centra u.c. institūciju formā.

Svarīgs Ventspils ekonomikas attīstības elements ir Ventspils brīvosta, kas pilsētā nodrošina uzņēmējdarbības infrastruktūru vai tās izveides iespējas un investīcijām labvēlīgu vidi. Ventspils pilsētas pašvaldības un Ventspils brīvostas sadarbībā īstenotās aktivitātes ir devušas rezultātu – kopš 2002.gada uzbūvētas 12 ražošanas ēkas, darbam Ventspils brīvostā piesaistīti vairāk nekā 20 ražošanas uzņēmumu, kas kopā radījuši vairāk nekā 1 700 jaunu darbavietu. Apstrādes rūpniecības izaugsmes rādītāji Ventspilī šobrīd ir augstākie Latvijā, ļaujot Ventspilij ieņemt stabilu vietu reģiona rūpniecisko centru vidū.

Ventspils pilsētas desmit lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2020.gadā:

Ventspils pilsētas desmit lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2020.gadā

Izglītība

Ventspilī darbojas 10 pirmsskolas izglītības iestādes, 9 vispārizglītojošās dienas skolas (1 valsts ģimnāzija, 3 vidusskolas, 4 pamatskolas un 1 sākumskola), 4 profesionālās izglītības/ ievirzes skolas (Ventspils Tehnikums, Ventspils Mūzikas vidusskola, Ventspils Mākslas skola un Ventspils Sporta skola “Spars”. Interešu izglītības nodarbības notiek gan vispārizglītojošajās skolās, gan Ventspils Mākslas skolā, Ventspils Mūzikas vidusskolā, Ventspils Digitālajā centrā, Spars, Ventspils Jaunrades namā un Ventspils Augstskolā.

Ventspilī atrodas augstākās izglītības institūcija Ventspils Augstskola, kuru 1997.gadā izveidoja Ventspils pilsētas pašvaldība. Tās dibināšanas mērķis ir nodrošināt ventspilniekiem un visas Latvijas iedzīvotājiem augstākās izglītības pieejamību tuvu dzīvesvietai.

Veselības aprūpe

Veselības aprūpes pakalpojumus Ventspilī galvenokārt, nodrošina SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (stacionārā aprūpe) un pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” (ambulatorā aprūpe). Iedzīvotājiem papildus slimnīcas pakalpojumiem pieejami arī vairāki veselības aprūpes pakalpojumi: ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības prakses, aptiekas un privātās ārstu prakses un ārstniecības iestādes.

Kultūra

Ventspils pilsētai ir raksturīgs plašs kultūras pasākumu piedāvājums ar dažādiem žanriem un mērķauditorijām. Tiek nodrošināta arī plaša profesionālās mākslas pieejamība, ko vēl vairāk veicina 2019.gadā atklātās koncertzāles “Latvija” darbība. Koncertzāles “Latvija” Lielajā zālē atrodas divi pasaules līmeņa, unikāli mūzikas instrumenti – manuālās akustiskās koncertērģeles un šobrīd pasaulē lielākās vertikālās koncertklavieres. Pilsētas kultūras infrastruktūru veido starptautiskā mērogā atzīts objekts – koncertzāle “Latvija” un Ventspils mūzikas vidusskola, kas saņēmusi goda atzinību dizaina konkursā World Design Awards 2020 –, kā arī bibliotēkas, muzeji, kultūras centrs, teātra nams “Jūras vārti”, Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja, kino, kā arī kultūrizglītības iestādes.