ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē Informatīvās dienas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riska pakļautām personām (klientiem), lai sniegtu informāciju par pieejamo pakalpojumu klāstu, atbalstu darba meklēšanā un e-apmācību. Informatīvās dienas notiek visās 25 NVA filiālēs vismaz reizi mēnesī.

Informatīvajā dienā NVA sniedz informāciju par:

 • Bezdarbnieka statusu, tiesībām un pienākumiem;
 • Sadarbību ar NVA darba meklēšanas procesā;
 • Individuālo darba meklēšanas plānu;
 • NVA pakalpojumiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riska pakļautām personām;
 • Darba meklēšanas iespējām;
 • CV un motivācijas vēstules izveidošanu;
 • Sagatavošanos darba intervijai;
 • Darba meklēšanu Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas Zonā.


Lai sniegtu atbalstu jauniešiem, kuriem nepieciešams novērtēt savu profesionālo piemērotību un intereses, uzzināt par izglītības iegūšanas iespējām, kā arī saņemt informāciju par to, kas jāzina un jādara, meklējot darbu, NVA rīko īpašas Informatīvās dienas arī bezdarbniekiem un darba meklētājiem vecumā līdz 24 gadiem.

NVA Informatīvajās dienās ir iespēja saņemt informāciju no citām valsts un nevalstiskajām organizācijām, jo NVA aicina piedalīties pārstāvjus no Valsts darba inspekcijas, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts izglītības attīstības aģentūras, nevalstiskajām organizācijām, kā arī darba devējus u.c.

Kā var piedalīties NVA rīkotajās Informatīvajās dienās:

 • ja esat bezdarbnieks, darba meklētājs vai bezdarba riskam pakļauta persona – izsakiet vēlmi par iesaistīšanos pasākumā pie sava nodarbinātības aģenta, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

  Informatīvo dienu plāni:

  -

  -

  -

  -

  Datums un laiks

  Temats

  Sniegtā informācija

  Norises vietas adrese

  21.10.2020. plkst. 11:00

  Informatīvā diena

  • Bezdarbnieku statuss, tiesības, pienākumi;
  • Sadarbība ar NVA darba meklēšanas procesā;
  • Individuālais darba meklēšanas plāns;
  • Darba meklējumu dienasgrāmata;
  • NVA pakalpojumi bezdarbniekiem;
  • E- apmācība;
  • Darba meklēšanas iespējas;
  • Darba meklēšana Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā.

  Varšavas iela 18

  Daugavpils

   103., 104. kab.

  19.11.2020. plkst. 10:00

  Informatīvā diena

  • Bezdarbnieku statuss, tiesības, pienākumi;
  • Sadarbība ar NVA darba meklēšanas procesā;
  • Individuālais darba meklēšanas plāns;
  • Darba meklējumu dienasgrāmata;
  • NVA pakalpojumi bezdarbniekiem;
  • E- apmācība;
  • Darba meklēšanas iespējas;
  • Darba meklēšana Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā.

  Varšavas iela 18

  Daugavpils

   103., 104. kab.

  Plašāku informāciju varat iegūt pie NVA Daugavpils filiāles, ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai"

  Karjeras konsultantes Editas Latkovskas, tālr.25685839 .

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Datums un laiks

  Temats

  Sniegtā informācija

  Norises vietas adrese

  28.10.2020.
  plkst. 10.00
   
  NVA sniegtie pakalpojumi un aktualitātes
  • Bezdarbnieka statuss, tiesības un pienākumi;
  • Sadarbība ar NVA darba meklēšanas procesā;
  • Individuālais darba meklēšanas plāns;
  • Darba meklējumu dienasgrāmata;
  • NVA pakalpojumi bezdarbniekiem;
  • E-apmācība, e-pakalpojumi;
  • Darba meklēšanas iespējas;
  • Darba meklēšana Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas Zonā.
  NVA Preiļu filiāle,
  Raiņa bulvāris 19, mācību klase - telpa Nr.2, Preiļi
   

  25.11.2020.

  plkst. 10.00
  NVA sniegtie pakalpojumi un aktualitātes
  • Bezdarbnieka statuss, tiesības un pienākumi;
  • Sadarbība ar NVA darba meklēšanas procesā;
  • Individuālais darba meklēšanas plāns;
  • Darba meklējumu dienasgrāmata;
  • NVA pakalpojumi bezdarbniekiem;
  • E-apmācība, e-pakalpojumi;
  • Darba meklēšanas iespējas;
  • Darba meklēšana Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas Zonā.

  NVA Preiļu filiāle,

  Raiņa bulvāris 19, mācību klase - telpa Nr.2, Preiļi

  Plašāku informāciju varat iegūt pie karjeras konsultantes Ingas Aleksejevas, tālr.: 65323100, mob.: 25685867

   

   

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -