Nodarbinātības valsts aģentūras izdoto informatīvo materiālu mērķis ir informēt tās klientus - bezdarbniekus, darba meklētājus, darba devējus kā arī sadarbības partnerus par Aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem.