Pilsētas mājas lapa:  www.jurmala.lv

 

Informācija par pilsētu

Jūrmala atrodas Vidzemē un robežojas ar Babītes un Tukuma novadiem. Pēc platības otra lielākā Latvijas pilsēta aiz Rīgas. Jūrmalu no divām pusēm ieskauj ūdens – pilsētas dienvidu mala robežojas ar Lielupes krastiem, bet pilsētas ziemeļu mala - ar Rīgas jūras līci.

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Jūrmalas reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2018. gada 1. ceturksnī NVA Jūrmalas filiālē tika reģistrētas 400 brīvas darba vietas. No tām vairums – 142 – pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki ; vecākie speciālisti - 87; speciālisti – 58; vienkāršajās profesijās – 54; kalpotāji – 18; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 18; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 9; vadītāji – 8; Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 6 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Jūrmalas ekonomiku pārsvarā veido tirdzniecības un pakalpojumu sektora uzņēmumi, kas apkalpo tūristus un pilsētā dzīvojošos iedzīvotājus. Pašlaik Jūrmalā galvenie uzņēmējdarbības veidi saistīti ar tradicionālo, kūrortpilsētai raksturīgo, pakalpojumu sniegšanu, bet skaitliski visvairāk Jūrmalā reģistrēto uzņēmumu darbojas nekustamā īpašuma jomā.

Jūrmalas pilsētā ir vairākas ar aktīvākajām uzņēmējdarbības nozarēm saistītās zonas. Viena no tām ir rietumdaļā – Slokā, kas jau vēsturiski veidojusies kā rūpnieciska pilsēta. Pārējās aktīvākās uzņēmējdarbības nozares saistās ar kūrortpilsētai raksturīgo piedāvājumu, kas vienlaicīgi ļauj Jūrmalu iedalīt divās lielās zonās – tūrisma centrā ar kodolu Majoros un Dzintaros un kūrortā ar centru Ķemeros un Jaunķemeros.

 

Lielākie pilsētas uzņēmumi:
Viesnīcas, atpūtas un rehabilitācijas centri: SIA ‘’BBH Investments’’ (Baltic Beach Hotel & SPA ir 5* viesnīca), VSIA NRC ‘’Vaivari’’, SIA ‘’Sanare-KRC Jaunķemeri, SIA ‘’HOTEL JŪRMALA SPA’’, SIA ‘’Akvaparks’’.

 

Ražošana, pakalpojumi, tirdzniecība: AS „TEHNOINFORM” (papīra un kartona izstrādājumu ražošana) , SIA "Shield Bunkering", SIA‘’Jūrmalas siltums’’, SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’, SIA ‘’Jūrmalas slimnīca’’, SIA ‘’Jūrmalas namsaimnieks’’, SIA ‘’JŪRMALAS MEŽAPARKI’’.

 

Zivsaimniecība: SIA ‘’VERĢI’’. Nekustamā īpašuma izīrēšana vai parvaldīšana: SIA ‘’A.F.P. International Inc.’’, SIA ‘’A.F.P. of North America Inc. patstāvīgā sabiedrība Latvijā’’.

 

Ēdināšana: SIA ‘’LAURIS RESTAURANT SERVICE’’.

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Jūrmalā (2017.gadā):

  • EUR 827 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 856 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 862 (Pašvaldības struktūrās);
  • EUR 782 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi
Sociālie pakalpojumi – izglītība (tai skaitā PII un interešu), veselības aprūpe, sociālais dienests.

 

Jūrmalas izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas, tāpēc tajās mācās skolēni arī no apkārtējām pašvaldībām. Skaita ziņā Jūrmalas pašvaldība piedāvā 24 izglītības iestādes, kurās tiek īstenotas pirmskolu izglītības programmas. Profesionālās ievirzes programmas piedāvā Jūrmalas Mākslas skola, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, Jūrmalas Sporta skola, Murjāņu sporta ģimnāzija un Specializētā airēšanas sporta skola.

 

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz SIA ”Jūrmalas slimnīca”, PSIA ‘’Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka’’ un VSIA NRC ‘’Vaivari’’, kas ir vadošā veselības aprūpes iestādes Jūrmalā.
Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus pilsētā nodrošina un organizē Jūrmalas Sociālais dienests.


Jūrmalas mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējām Jūrmalā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī pilsētas mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējamsociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.