Pilsētas mājas lapa:  www.jurmala.lv

 

Jūrmalas valstspilsēta atrodas Latvijas centrālajā daļā, Baltijas jūras Rīgas līča dienvidu krastā un robežojas ar Babītes un Tukuma novadiem. Pēc platības otra lielākā Latvijas pilsēta aiz Rīgas. Jūrmalu no divām pusēm ieskauj ūdens – pilsētas dienvidu mala robežojas ar Lielupes krastiem, bet pilsētas ziemeļu mala - ar Rīgas jūras līci.

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

 

Bezdarba līmenis %

 

sievietes

personas ar invaliditāti

jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

ilgstošie bezdarbnieki

pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

 
 

Jūrmala

1478

895

134

101

118

109

59 159

29 994

3.5

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Jūrmalas valstspilsētā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā:

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts

2023. gada 1. ceturksnī NVA Jūrmalas filiāles Jūrmalas KAC tika reģistrētas 267 brīvas darba vietas. No tām vairums – pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, vecākie speciālisti, speciālisti, kalpotāji, kvalificēti amatnieki un strādnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, vadītāji. Papildu informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Pēc Oficiālās statistikas portāla datiem mēneša vidējā darba samaksa Jūrmalas valstspilsētā 2021. gadā bija 1261 EUR.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Jūrmalas ekonomiku pārsvarā veido tirdzniecības un pakalpojumu sektora uzņēmumi, kas apkalpo tūristus un pilsētā dzīvojošos iedzīvotājus. Pašlaik Jūrmalā galvenie uzņēmējdarbības veidi saistīti ar tradicionālo, kūrortpilsētai raksturīgo, pakalpojumu sniegšanu, bet skaitliski visvairāk Jūrmalā reģistrēto uzņēmumu darbojas nekustamā īpašuma jomā.

Jūrmalas pilsētā ir vairākas ar aktīvākajām uzņēmējdarbības nozarēm saistītās zonas. Viena no tām ir rietumdaļā – Slokā, kas jau vēsturiski veidojusies kā rūpnieciska pilsēta. Pārējās aktīvākās uzņēmējdarbības nozares saistās ar kūrortpilsētai raksturīgo piedāvājumu, kas vienlaicīgi ļauj Jūrmalu iedalīt divās lielās zonās – tūrisma centrā ar kodolu Majoros un Dzintaros un kūrortā ar centru Ķemeros un Jaunķemeros.

Lielākie pilsētas uzņēmumi:

Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2021.gadā: SIA “CityBee Latvija”, SIA “Jūrmalas siltums”, SIA “Shield Bunkering”, SIA “eazyBI”, SIA “Avior”, SIA “Liktenis”, SIA “HOTEL JŪRMALA SPA”, SIA “Akvaparks”, SIA “Vanilla Travel”, SIA “Averto”, SIA “Bulduru dārzkopības vidusskola”, SIA “JŪRMALAS MEŽAPARKI”.

(Datu avots: Lursoft)

Sadzīves apstākļi

Jūrmalas izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas, tāpēc tajās mācās skolēni arī no apkārtējām pašvaldībām. Skaita ziņā Jūrmalas pašvaldība piedāvā 19 izglītības iestādes, kurās tiek īstenotas pirmsskolu izglītības programmas. Profesionālās ievirzes programmas (https://www.jurmala.lv/lv/profesionalas-ievirzes-izglitiba) piedāvā Jūrmalas Mākslas skola, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, Jūrmalas Sporta skola, un Jūrmalas futbola skola.

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz SIA ”Jūrmalas slimnīca”, PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” un SIA “Dubultu poliklīnika”, kas ir vadošās veselības aprūpes iestādes Jūrmalā.
Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus pilsētā nodrošina un organizē Jūrmalas Labklājības pārvalde.


Jūrmalas mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējām Jūrmalā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī pilsētas mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējamsociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.