Novada tīmekļa vietne

www.adazunovads.lv

Ādažu novads ir Latvijas pašvaldība, kurā pēc Latvijas 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas 2021. gada 1. jūlijā tika apvienots Ādažu novads un Carnikavas novads. Robežojas dienvidrietumos ar Rīgas pilsētu, dienvidos ar Ropažu, austrumos ar Siguldas un ziemeļos ar Saulkrastu novadu. Novada centrs atrodas Ādažos. Novadu veido Ādažu pilsēta, Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts. Ciemi-Ādažu pagasts (11): Alderi, Āņi, Atari, Baltezers, Birznieki, Divezeri, Eimuri, Garkalne, Kadaga, Stapriņi, Iļķene.Carnikavas pagasts (11): Carnikava, Eimuri, Garciems, Garupe, Gauja, Kalngale, Laveri, Lilaste, Mežciems, Mežgarciems, Siguļi.

Bezdarbnieku skaits kopā

No tiem sievietes

No tiem invalīdi

No tiem jaunieši vecumā 15 - 24 gadi

No tiem ilgstošie bezdarbnieki

No tiem pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Iedzīvotāju skaits kopā

Bezdarba līmenis

%

384

206

22

26

20

40

21944

0.02

Bezdarbnieku skaits Ādažu novadā uz 31.03.2023.

Darba iespējas novadā

Ar Ādažu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

2023. gada I. ceturksnī NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 109 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 19, vienkāršās profesijas – 24, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 9, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 19, vecākie speciālisti – 28,speciālisti – 4, kalpotāji – 6, vadītāji – 1, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 0.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.

2022. gada otrajā pusē Ādažu novadā ir reģistrēti 1823 uzņēmumi:681 Ādažu pilsētā, 472 Ādažu pagastā, 670 Carnikavas pagastā.

Ādažu novads ir strauji augošs un aktīvs. Pēdējos gados uzņēmējdarbība attīstās vairākos virzienos – ir gan ražotāji, gan būvnieki, gan arī liels skaits tirdzniecības uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju.

Lielākie uzņēmumi:

SIA EDEN SPRINGS LATVIA, BERLAT GRUPA, SIA KH SELECT, SIA GERMAN PRODUCTS BALTICS, SIA Hornbaek, SIA  Baltic Invest, A/S Haduko, SIA Ādažu desu darbnīca, SIA Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvā biedrība, SIA Lat Eko Food, SIA HMP Group, SIA VENTARS, SIA A.M. OZOLI, SIA PORTMANNS UN KO, SIA ALEKS P, SIA RKJC WOOD, SIA BALTMET, SIA Nordic Montage Group, SIA ROTONS, SIA EDEN SPRINGS LATVIA, SIA Intermodal Solutions, SIA Aspari, SIA Baltic Inve, SIA Ādažu namsaimnieks, SIA VINCENTS POLYLINE, SIA A.M. Bruģis.

Vidējā bruto darba alga Ādažu novadā 2023. gada 1.ceturksnī:

  • EUR 986 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 1219 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 1571 (Pašvaldību struktūrās);
  • EUR 1467 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Sadzīves apstākļi

Ādažu novada Domes padotībā ir pašvaldības iestādes un struktūrvienības – Administrācija, Ādažu vidusskola, Carnikavas pamatskola, Ādažu novada Mākslu skola, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš”, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji”, Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”, pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš”, Ādažu novada pašvaldības policija, Ādažu novada sociālais dienests, Ādažu novada bāriņtiesa, Ādažu novada kultūras centrs, Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, Carnikavas Novadpētniecības centrs, Ādažu bibliotēka, Carnikavas bibliotēka, kā arī Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa. Pašvaldības iestādes atrodas domes izpilddirektora pakļautībā.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja pašvaldības kapitālsabiedrībās SIA „Ādažu slimnīca”, SIA „Ādažu Namsaimnieks” un SIA „Ādažu Ūdens”, savukārt domes priekšsēdētājs ir kapitāldaļu turētāja pārstāvis.

Pirmsskolas izglītība

Ādažu novadā: Ādažu vidusskolas bērnudārzs, Ādažu bērnudārzs ‘Strautiņš”, Kadagas bērnudārzs “Mežavēji”, Siguļu bērnudārzs “Piejūra”, Carnikavas bērnudārzs "Riekstiņš", Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaku valstība”, Privātā PII “Nēģītis”,Privātā pamatskola/pirmsskola “Brīvā Austras skola”, Privātā PII „Patnis”, Privātā PII “Saulespuķe”.

Vispārējā izglītība

Ādažu novadā pieejama 3 novada skolās: Ādažu vidusskolā, Carnikavas pamatskolā, Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā.

Ādažu novadā pieejams plašs ārstniecības pakalpojumu klāsts Ādažu poliklīnikā (Ādažu slimnīca), medicīnas centrā “Liepa” Carnikavā un “1 min.klīnikā”

Gan Ādažu, gan Carnikavas pagastos pieejamas vairākas ģimenes ārstu prakses.