Novada tīmekļa vietne

www.adazi.lv

 Ādažu novads ir pašvaldība Vidzemes dienvidrietumos, Gaujas lejtecē. Novads atrodas 25 km attālumā no Rīgas centra, robežojas ar Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas un Inčukalna novadiem un Vangažu pilsētu. Ādažu novadu veido 12 ciemi: Ādaži, Kadaga, Baltezers, Garkalne, Stapriņi, Alderi, Atari, Āņi, Birznieki, Divezeri, Eimuri un Iļķene. Novada administratīvais centrs atrodas Ādažu ciemā.

  

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Ar Ādažu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

2019. gada I. pusgadā NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 38818 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 18170, vienkāršās profesijas – 5096, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 4596, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 4108, vecākie speciālisti – 2681,speciālisti – 2047, kalpotāji – 1470, vadītāji – 376, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 274.

 Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Ādažu novada uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījums ir infrastruktūras sakārtošana, pateicoties kurai novadā aktīvi darbojas 1196 uzņēmumi, kā arī 3 pašvaldības kapitālsabiedrības – PSIA „Ādažu slimnīca”, SIA „Ādažu namsaimnieks” un SIA „Ādažu ūdens”.

2018. gadā 5 lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātāji ir bijuši uzņēmumi: SIA “KH SELECT”, AS “Hornbaek Baltic”, SIA “EDEN SPRINGS Latvia”, SIA “Ādažu desu darbnīca” un SIA “M-2”, sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai savu darbinieku labklājībā, bet arī pašvaldības attīstībā un uzturēšanā, veicinot konkurētspēju un paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni.

Lielākie uzņēmumi:

Pārtikas ražošana: SIA „Ādažu desu darbnīca”, Orkla Confectionary & Snacks Latvija” uzņēmums „Ādažu čipsi”, SIA „EDEN SPRINGS LATVIA” (dzeramā ūdens un kafijas piegāde).

Automobiļu rezerves daļu un piederumu tirdzniecība: SIA „Eving”, SIA „VV Line”, SIA „Aleks P”.

 Vidējā bruto darba alga Ādažu novadā 2019. gada 1.ceturksnī:

  • EUR 869 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 1005 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 991 (Pašvaldību struktūrās);
  • EUR 755 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Izglītībai Ādažu novada teritorijā ir īpaša nozīme. Par izglītības sekmēšanu, daudzpusību un kvalitāti domā gan Ādažu novada dome, gan privātpersonas. Pašvaldībā darbojas Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde, privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaku valstība” un “Patnis”, Ādažu vidusskola, Ādažu mākslas un mūzikas skola, Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skola, Ādažu Brīvā Valdorfa skola, privātā vidusskola “Patnis”, YAMAHA mūzikas skola, Ādažu bērnu un jauniešu attīstības centrs “Saules stariņi”.

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Ādažu slimnīca (poliklīnika) PSIA „Ādažu slimnīca”, kā arī vairākas ģimenes ārstu prakses.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.