Darbs Islandē

 

Galvaspilsēta - Reikjavika (iedzīvotāji ~123 tūkst.)

Kopējais iedzīvotāju skaits valstī - ~345 tūkst.

Teritorija – 103 000 km2

Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) valsts

Valsts valoda – islandiešu

Valūta – Islandes krona (ISK) (100 ISK = ~ 0,7 EUR)

Starptautiskais tālruņa kods 00 354

Lai veiksmīgi atrastu darbu, Jums ir nepieciešamas islandiešu valodas zināšanas. Noderīgas var būt angļu vai kādas skandināvu valodas zināšanas.

Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Islandi.

 • Islandes Darba direktorāts/Islandes Nodarbinātības dienests www.vinnumalastofnun.is - Islandes Nodarbinātības dienesta (Vinnumálastofnun) interneta mājas lapā ir pieejama informācija par darba tirgus situāciju, darba iespējām, reģistrācijas procedūrām un piedāvātajām darba vakancēm.

 • Islandes EURES konsultanti - padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, darba un dzīvošanas nosacījumiem Islandē - Islandes EURES.
 • Eiropas darba mobilitātes portāls  www.eures.europa.eu  - informācija par piedāvātajām brīvajām darba vietām, darba meklēšanu, darba un dzīvošanas nosacījumiem Islandē, kā arī citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.
 • Privātās darba aģentūras - Islandes privātās darba aģentūras (ráðningarþjónustur) piedāvā darba vakances un palīdzību darba meklēšanā. Aģentūru pakalpojumi ir bezmaksas. Aģentūru kontaktinformācija pieejama: Privātās darba aģentūras.
 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Islandes darba tirgum un darbam Islandē nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Islandes darba tirgum un darbam Islandē nepieciešama darba atļauja un uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt Islandē.
Darba meklētājam darba un uzturēšanās atļaujas saņemšanai ir nepieciešams darba devējs Islandē, kurš ir ieinteresēts nodarbināt attiecīgo ārvalstnieku. Pieteikumu darba atļaujas saņemšanai jāiesniedz Islandes Darba direktorātā. Pieteikumu uzturēšanās atļaujas saņemšanai kopā ar darba atļauju jāiesniedz Islandes Imigrācijas direktorātā.  Ņemiet vērā, ka pieteikumu izskatīšanas laiks ir vidēji 90 dienas.
 • Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Islandi kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Islandē uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt darba atļauju. Šajā gadījumā nepilsonim ierodoties Islandē Imigrācijas direktorātā jāiesniedz pieteikums un dokumenti ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Informācija par spēkā esošajiem noteikumiem saistībā ar darba un uzturēšanās atļauju ir pieejama Islandes Nodarbinātības direktorātā: Darba atļaujas un Islandes Imigrācijas direktorātā: Darba uzturēšanās atļaujas, kā arī Starpkultūras konsultāciju centrā: www.mcc.is
 

 • Latvijas pilsoņi bez uzturēšanās reģistrācijas var strādāt un uzturēties Islandē līdz 3 mēnešiem.
 • Lai strādātu un uzturētos Islandē ilgāk par 3 mēnešiem, jāveic uzturēšanās reģistrācija Nacionālajā reģistrā (Þjóðskráwww.skra.isES pilsoņu uzturēšanās reģistrācija.
 • Ja Latvijas pilsonis reģistrējas Islandes Nodarbinātības dienestā, kā darba meklētājs, tad bez uzturēšanā reģistrācijas var uzturēties Islandē līdz 6 mēnešiem.
 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Islandē līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņi Islandē nedrīkst strādāt bez iegūtas darba atļaujas un uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt.

 • Lai uzturētos Islandē ilgāk par 3 mēnešiem ir nepieciešams saņemt attiecīgu Islandes Imigrācijas direktorāta izsniegtu uzturēšanās atļauju.

Papildu informācija: Uzturēšanās reģistrācija un atļaujas   

Informācija par spēkā esošajiem noteikumiem uzturēšanās jautājumos pieejama Islandes Imigrācijas direktorāta mājas lapā: www.utl.is, kā arī Starpkultūras konsultāciju centrā: www.mcc.is

Pirms piesakāties uz vakanci, rūpīgi izlasiet darba aprakstu un izvērtējiet vai Jūsu darba pieredze, prasmes un kompetences atbilst vakancei.

Sagatavojot savu CV, pielāgojiet to katram darbam, kuram piesakāties un CV īpaši izceliet tās prasmes un pieredzi, kura ir atbilstoša vakancei. Sekojiet lai CV ir kompakts, bez gramatiskām kļūdām un viegli pārskatāms.

CV sastādīšanai var lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”: www.europass.lv vai citu piemērotu formātu. 

Biežāk lietotā procedūra piesakoties darbā ir CV un pieteikuma vēstules sūtīšana uz internetā un laikrakstos publicētajiem darba piedāvājumiem. Tas var būt sarežģīti cilvēkiem, kuri nerunā islandiešu valodā, jo vairums vakanču ir publicētas islandiešu valodā. Kā arī savu pieteikumu var sūtīt izvēlētās nozares darba devējiem, jo ne visas vakances tiek publicētas vai ievietotas vakanču datu bāzēs.

CV un pieteikuma vēstule ir jāraksta islandiešu valodā vai atsevišķos gadījumos angļu valodā. CV ir jābūt datorrakstā un tā apjomam nevajadzētu pārsniegt divas A4 formāta lapas.

Ja dodaties uz Islandi darba meklējumos, komandējumā vai studēt, tad Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Islandē varētu saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam veselības dienestam.

Plašāka informācija: EVAK

 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Islandi darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības organizatoru. NVA filiāļu kontakti
 • Noskaidrojiet Islandes kvalifikācijas atzīšanas birojā vai darbam Islandē Jūsu izvēlētajā profesijā ir nepieciešama diplomu un kvalifikācijas atzīšana: Ārvalstu kvalifikācijas atzīšana. Gadījumā, ja vēlēsieties strādāt Islandē reglamentētajā profesijā, tad kvalifikācijas atzīšana ir obligāta.
 • Ja dodaties strādāt uz Islandi, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.

Plašāka informācija: VSAA mājaslapā Ģimenes pabalsti”.

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā noformējiet U2 dokumentu, ja meklējot darbu Islandē, vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

Plašāka informācija: VSAA mājaslapā: U2 dokuments

 •  Valsts ieņēmumu dienestā (VID) noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Islandē.

Plašāka informācija VID mājaslapā sadaļā Latvijas rezidenti ārvalstīs

         VID informatīvais tālrunis 67120000.

 

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu pasi, ID karti;
 • izglītības dokumentus un to tulkojumus islandiešu vai angļu valodā (pēc nepieciešamības);
 • CV islandiešu vai angļu valodā (pēc nepieciešamības);
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.
 • Jāsaņem personas identifikācijas numurs (Kennitala). Personas identifikācijas numura saņemšanai, Jums jāpiesakās Nacionālajā reģistrā (Þjóðskrá) un jāreģistrē dzīvesvieta. Identifikācijas numurs ir nepieciešams nodokļu kartes saņemšanai, bankas konta atvēršanai, kā arī uzturēšanās reģistrācijai.

www.skra.is

 • Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas jāreģistrējas Islandes Nodarbinātības dienesta birojā un jāiesniedz U2 dokuments, ja meklējot darbu Islandē vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

www.vinnumalastofnun.is

(Parūpējieties vēl esot Latvijā savlaicīgi noformēt U2 dokumentu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments )

 • Jāreģistrējas tuvākajā Islandes Nodarbinātības dienesta birojā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba atrašanā un izmantot citus Nodarbinātības dienesta pakalpojumus.         

www.vinnumalastofnun.is

 • Tuvākajā Nodokļu direktorāta birojā jānoformē nodokļu karte, ja esat uzsācis darbu. Nodokļu kartes saņemšanai, Jums jāpiesakās dzīvesvietai tuvākajā Nodokļu direktorāta (ríkisskattstjóri) birojā. Pieteikuma forma RSK14.10 nodokļu kartes saņemšanai ir pieejama: https://www.rsk.is/english/forms/. Pastāvīgo nodokļu karti Jūs varat saņemt, ja Jums jau ir uzturēšanās atļauja.

skatturinn.is 

 • 1 darba dienas laikā informējiet savu NVA nodarbinātības aģentu par darba uzsākšanu, ja esat NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs.

NVA filiāļu kontakti

 • Jāvēršas pēc palīdzības un konsultācijas Islandes Darba drošības un veselības pārvaldē, arodbiedrībās vai Starpkultūras konsultāciju centrā (Fjölmenningarsetur), ja Jūsu darba devējs neievēro Islandē noteiktos darba līguma un darba drošības nosacījumus: www.vinnueftirlit.iswww.mcc.is

 • Jānoformē uzturēšanās reģistrācija Nacionālajā reģistrā (Þjóðskrá), ja Jūs plānojat uzturēties Islandē ilgāk par 3 mēnešiem. Uzturēšanās reģistrācija dod tiesības dzīvot un strādāt Islandē, kā arī ir nepieciešama, lai Islandes Valsts sociālās apdrošināšanas institūcija varētu Jums nodrošināt pilnu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu klāstu. Nepieciešamā pieteikuma forma angļu valodā ir pieejama Nacionālā reģistra mājaslapā: www.skra.isUzturēšanās reģistrācijas pieteikums.

 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi Islandē, ja plānojat uzturēties vai atrodaties Islandē ilgāk par trijiem mēnešiem, kā arī 30 dienu laikā jāpaziņo par ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņu. Iesniegums par dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Ja darbinieks pie darba devēja tiks nodarbināts uz laiku, kas pārsniedz 1 mēnesi vai vairāk kā 8 stundas nedēļā, tad darba līgums obligāti slēdzams rakstveidā vai arī darba devējam 2 mēnešu laikā kopš darba uzsākšanas, jānodrošina rakstisku darba nosacījumu izsniegšana darbiniekam.

 Normālais nedēļas darba laiks Islandē ir 40 stundas. Darba stundas nedrīkst pārsniegt vidēji 48 stundas nedēļā.

Darba devējs var norīkot uz virsstundu darbiem tikai izņēmuma gadījumos un ar darbinieka piekrišanu.

Darba algas lielums Islandē parasti tiek noteikts saskaņā ar kolektīvo līgumu. Islandē nav valsts noteikta minimālā darba alga.

Ikgadējā atvaļinājuma ilgums ir atkarīgs no nostrādāto mēnešu skaita gadā. Darbiniekam ir tiesības uz 2 atvaļinājuma dienām par katru nostrādāto mēnesi. Tātad par pilnu nostrādātu gadu (darba gads ir no 1.maija līdz 30.aprīlim) darbiniekam ir tiesības uz vismaz 24 dienu apmaksātu atvaļinājumu.

 Papildu informācija par nodarbinātības nosacījumiem pieejama EURES portālā: Dzīves un darba apstākļi

 Darba tiesiskās attiecības Islandē uzrauga Sociālo lietu ministrija (www.stjornarrad.is), savukārt, funkciju izpildi nodrošina tās pārraudzībā esošās iestādes - Darba drošības un veselības pārvalde un Nodarbinātības direktorāts.

Islandē Jums ir jāveic nodokļu maksājumi valstij, vietējai pašvaldībai un pensijas apdrošināšanas fondam. Ierodoties Islandē darba nolūkos, Jums ir jāreģistrējas Nodokļu birojā un jānoformē nodokļu karte. Darba devējam ir nepieciešama Jūsu nodokļu karte, lai varētu veikt nepieciešamos nodokļu maksājumus no Jūsu algas.

Ja uzsākot darbu Jums nebūs nodokļu karte, tad darba devējam no Jūsu algas būs jāietur pilnais ienākumu nodoklis, kas ir lielāks, nekā tas tiktu ieturēts, ja Jūs būtu noformējis nodokļu karti.

Uz darba algu attiecināmās nodokļu likmes 2023.gadā:

 • Ienākuma nodoklis: 31,45% ienākumiem līdz 409 986 ISK, 37,95% ienākumiem 409  987 – 1 151 012 ISK un 46,25% ienākumu daļai, kas pārsniedz 1 151 012 ISK mēnesī.

Ar nodokli neapliekamā summa 2023. gadam: 59 665 ISK (mēnesī) (strādājošiem, kuriem ir nodokļu karte).

Atšķirīgi nodokļu noteikumi tiks piemēroti, ja strādāsiet Islandē līdz 183 dienām gada periodā.

Plašāka informācija Islandes Nodokļu direktorātā: www.skatturinn.is 

Kur meklēt dzīvesvietu?

 • Ievietojiet sludinājumu, ka meklējat dzīvokli, avīzēs, uz informācijas dēļiem lielveikalos, kioskos un citās publisko ziņojumu izvietošanas vietās, pārbaudiet tur esošos sludinājumus, kā arī izstāstiet par to draugiem, paziņām un kolēģiem, jo bieži, pirms izvietot sludinājumu par dzīvokļa izīrēšanu, saimnieki mēģina atrast īrniekus caur paziņām.

Papildu informācija:

http://eng.velferdarraduneyti.is/forms (īres līguma paraugs)

Jāapmeklē iestādes un jāpaņem visi dokumenti un izziņas, kas liecina par legālu nodarbinātību un saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem Islandē:

 • No sava darba devēja un Nodokļu direktorātā jāsaņem dokumenti par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli.

 • Nodokļu direktorātā vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Islandē saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas pabalstu.

 • Islandes Nodarbinātības dienestā jāsaņem U2 dokuments, ja jums Islandē ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un, dodoties darba meklējumos uz citu ES/EEZ valsti, piemēram, Latviju, vēlaties turpināt saņemt Islandē piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i., Islandē!

 • Ja atgriežaties Latvijā, tad informējiet par to Islandes institūcijas, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju – nodokļu direktorātu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē. 
 • Jādeklarē sava dzīvesvieta pašvaldībā, ja uzturēšanās ārvalstīs ir bijusi ilgāka par trijiem mēnešiem.

Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"

 • Septiņu dienu laikā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Islandē piešķirto bezdarbnieka pabalstu

www.nva.gov.lv

www.vsaa.gov.lv

 • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba atrašanā  vai izmantot aģentūras pakalpojumus.

www.nva.gov.lv

 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu Islandes nodarbinātības periodu. U1 dokuments būs noderīgs gadījumā, ja persona, kura atgriezusies Latvijā no citas ES / EEZ valsts vai Šveices, sākusi strādāt Latvijā un pēc kāda laika darbu zaudējusi. Izskatot personas iespējas saņemt bezdarbnieka pabalstu Latvijā, tiks ņemts vērā personas apdrošināšanas periods gan Latvijā, gan citā dalībvalstī, t.i., apdrošināšanas periodi tiks summēti, lai izpildītu Latvijas nosacījumus pabalsta piešķiršanai.

Minētajā gadījumā U1 dokuments būs jāpieprasa Islandes Nodarbinātības direktorātā. 

 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā dokumenti vai izziņas par Islandē piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, ja turpmāk vēlaties pieteikties uz kādu no minētajiem pabalstiem Latvijā.

www.vsaa.gov.lv

 • Jānoskaidro vai nepieciešams iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu.

www.vid.gov.lv Gada ienākumu deklarācija

Darba meklēšana:

 • Islandes Nodarbinātības direktorāts

www.vinnumalastofnun.is

 • EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls

www.eures.europa.eu

Valsts institūcijas:

 • Islandes ārlietu ministrija

www.mfa.is

 • Islandes Imigrācijas direktorāts

www.utl.is

 • Nacionālais personu reģistrs

www.skra.is

 • Nodokļu administrācija

www.skatturinn.is 

Transports:

 • Autobusu satiksme

www.bsi.is

www.straeto.is (Reikjavikas pilsēta un apkārtne)

 • Avio transports 

www.flugfelag.is (vietējie lidojumi)

www.icelandexpress.comwww.icelandair.com (starptautiskie lidojumi)

Vispārējā informācija par Islandi:

www.iceland.is

www.visiticeland.com

Informācija šajā rakstā atjaunota 2023. gada februārī