Galvaspilsēta – Berlīne (~ 3,76 miljoni iedzīvotāju)

Iedzīvotāju skaits valstī - 84,24 miljoni

Teritorija – 357 104 km2

Eiropas Savienības dibinātājvalsts un dalībvalsts kopš 1952.gada

Valsts valoda – vācu valoda

Valūta – eiro (EUR)

Starptautiskais tālruņa kods 00 49

Lai veiksmīgi atrastu darbu Vācijā, ir nepieciešamas vācu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī. Atkarībā no darba vietas un veida noderīgas var būt angļu, turku, poļu vai krievu valodu zināšanas. Ieteicams darba meklēšanu sākt pirms došanās uz Vāciju.

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

Vācijas Valsts nodarbinātības aģentūra (Bundesagentur für Arbeit (BA))

www.arbeitsagentur.de - informācija par darba tirgus situāciju, vakancēm, padomi un cita noderīga informācija darba meklētājiem.

https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/ - aktuālie darba piedāvājumi, darba meklēšanas profila izveide.

www.make-it-in-germany.com – informācija par darba meklēšanu un nodarbinātību Vācijā.

Konsultatīvais tālrunis 00 49 (0)800 4 5555 00 – informācija par darba tirgus situāciju, darba iespējām Vācijā.

Eiropas darba mobilitātes portāls www.eures.europa.eu - ieteikumi darba meklētājiem, CV tiešsaistē, informācija par brīvajām darbavietām, kā arī dzīves un darba nosacījumiem Vācijā un pārējās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un Šveicē.

Eiropas darba dienu portāls www.europeanjobdays.eu – darba piedāvājumi, iespēja tiešsaistē tikties ar darba devējiem.

 Vācijas EURES konsultanti - padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, darba un dzīvošanas nosacījumiem Vācijā - Vācijas EURES

 Privātās darba aģentūras

Informāciju par Vācijas privātajām darba aģentūrām var meklēt sekojošajās uzziņu saitēs:

www.gelbeseiten.de un www.goyellow.de – meklēšanas logā ierakstiet, piemēram, Personalvermittlung vai Arbeitsvermittlung

Laikraksti

Darba sludinājumi tiek ievietoti reģionālajos un vietējos laikrakstos. Saraksts ar laikrakstiem pieejams   www.zeitung.de

Internets

Darba piedāvājumu meklēšanai citviet internetā var izmantot specializētos darba meklēšanas portālus. Esiet uzmanīgi, bieži vien šie portāli neuzņemas atbildību par tajos ievietotās informācijas saturu.

Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Vācijas darba tirgum un darbam Vācijā nav nepieciešamas darba atļaujas.

Ja vēlaties uzsākt savu uzņēmējdarbību, Jums ir jāveic reģistrācijas procedūras. Padomus šajā jautājumā iespējams iegūt oficiālajos Vācijas portālos www.arbeitsagentur.dewww.existenzgruender.de,  www.ihk.dewww.ahk.dewww.kfw-mittelstandsbank.de

Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Vācijas darba tirgum, un darbam Vācijā ir nepieciešama uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt, kas jāpieprasa Vācijas vēstniecībā Rīgā www.riga.diplo.de vai Ārvalstnieku birojā (Ausländerbehörde), atrodoties Vācijā.

Uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt jāpieprasa, kad Vācijā ir atrasts darbs un darba devējs ir gatavs kārtot formalitātes, kas saistītas ar Jūsu pieņemšanu darbā. Atļauja pamatā tiek izdota tādu profesiju speciālistiem, kuri ir pabeiguši vismaz 2 gadu profesionālo apmācību un pēc kuriem Vācijā ir darba tirgus pieprasījums.

Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Vāciju kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Vācijā uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt atsevišķu uzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt. Šajā gadījumā nepilsonim Vācijas vēstniecībā Rīgā vai Ārvalstnieku birojā (Ausländerbehörde) Vācijā jāiesniedz pieteikums un dokumenti ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

 • Latvijas pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties un strādāt Vācijā ilgāk par 3 mēnešiem, ir jāreģistrējas vietējā Uzturēšanās reģistrācijas birojā (Einwohnermeldeamt) vai Ārvalstnieku birojā (Ausländerbehörde). Ja ir atrasta pastāvīga dzīvesvieta, tad reģistrācija ir jāveic 7 dienu laikā.
 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Vācijā līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņiem nav tiesības strādāt Vācijā bez iegūtas uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt. Ja plānotais uzturēšanās laiks pārsniedz 3 mēnešus, nepilsoņiem ir jānoformē attiecīgi uzturēšanās dokumenti, kas jāpieprasa Vācijas vēstniecībā Rīgā www.riga.diplo.de pirms izbraukšanas no valsts vai Ārvalstnieku birojā (Ausländerbehörde), atrodoties Vācijā.
 • Latvijas pilsoņa ģimenes locekļiem, kas paši nav pilsoņi, lai uzturētos un strādātu Vācijā ir jānoformē Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

Plašāka informācija par uzturēšanās nosacījumiem, iebraucēju tiesībām un pienākumiem ir atrodama:

www.auswaertiges-amt.de Vācijas Ārlietu ministrijas informatīvais portāls

www.bmi.bund.de Vācijas Iekšlietu ministrija

www.bamf.de Vācijas federālais migrācijas un bēgļu birojs

www.arbeitsagentur.de Vācijas valsts nodarbinātības aģentūra

Pirms piesakāties uz vakanci, rūpīgi izlasiet darba aprakstu un izvērtējiet vai Jūsu darba pieredze, prasmes un kompetences atbilst vakancei.

Darba devēji parasti ir ieinteresēti saņemt CV un pieteikuma vēstules galvenokārt vācu valodā vai vakances aprakstā noteiktajā valodā. Piesakoties uz kvalificēta darba vakancēm, samērā bieži jāpievieno arī izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

 CV optimālais apjoms ir 1 A4 formāta lapa, nav vēlams pārsniegt 2 lapu robežu.

Sagatavojot savu CV, pielāgojiet to katram darbam, kuram piesakāties un CV īpaši izceliet tās prasmes un pieredzi, kura ir atbilstoša vakancei. Sekojiet lai CV ir kompakts, bez gramatiskām kļūdām un viegli pārskatāms.

CV sastādīšanai var lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”: www.europass.lv vai citu piemērotu formātu. 

Rekomendācijas vēstules parasti netiek pieprasītas.

 • Ja dodaties uz Vāciju darba meklējumos, komandējumā vai studēt, noformējiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Vācijā varētu saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā EVAK. Uzsākot darba attiecības, Latvijas EVAK pārstāj darboties, un veselības aprūpi nodrošinās Vācijas valsts.
 • Ja nepieciešams, Jūs varat iegādāties brīvprātīgo veselības un dzīvības apdrošināšanas polisi vai ceļojumu apdrošināšanas polisi. Informācija par apdrošināšanas sabiedrībām atrodama Latvijas Apdrošinātāju asociācijas tīmekļa vietnē www.laa.lv.
 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Vāciju darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentuNVA filiāļu kontakti
 • Noskaidrojiet Nacionālajā akadēmiskās informācijas centrā – Vācijas NARIC, vai darbam Vācijā Jūsu izvēlētajā profesijā ir nepieciešama diplomu un kvalifikācijas atzīšana: www.kmk.org

Gadījumā, ja vēlēsieties strādāt Vācijā reglamentētajā profesijā, tad kvalifikācijas atzīšana ir obligāta.

Papildu informācija: http://berufliche-anerkennung.dewww.anabin.dewww.anerkennung-in-deutschland.de – reglamentēto profesiju saraksts un atbildīgo institūciju, kas veic atzīšanu, saraksts, un cita praktiska informācija.

 • Ja dodaties strādāt uz Vāciju, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.

Plašāka informācija: VSAA mājaslapā „Ģimenes pabalsti”.

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā noformējiet U2 dokumentu, ja meklējot darbu Vācijā, vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

Plašāka informācija: VSAA mājaslapā: U2 dokuments

 • Valsts ieņēmumu dienestā (VID) noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Vācijā.

Plašāka informācija VID mājaslapā sadaļā Latvijas rezidenti ārvalstīs” VID informatīvais tālrunis 67120000.

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • Derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti)
 • Dzimšanas apliecību (pēc nepieciešamības)
 • Autovadītāja apliecību
 • Laulības apliecību (pēc nepieciešamības / ja ir)
 • Vismaz 2 fotogrāfijas dokumentiem
 • Bankas norēķinu kartes
 • Pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam
 • CV un rekomendācijas vēstules vācu vai citā piemērotā valodā (pēc nepieciešamības)
 • Izglītības dokumentus un to tulkojumus (pēc nepieciešamības)
 • Uz papīra izrakstītu radu, draugu kontaktinformāciju
 • Vācijā iepriekš izsniegtus dokumentus un kartes (ja ir)
 • 14 dienu laikā no ierašanās Vācijā, reģistrējieties vietējā Iedzīvotāju reģistrācijas birojā (Einwohnermeldeamt), kas parasti atrodas vietējās pašvaldības administrācijas ēkā. Ja jau ir atrasta pastāvīga dzīvesvieta, tad reģistrējoties iesniedziet arī īres līgumu.

  Atcerieties, ka mainot dzīvesvietu arī Vācijas ietvaros, nepieciešams veikt dzīvesvietas informācijas aktualizēšanu iedzīvotāju reģistrā.

 • Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas jāreģistrējas Vācijas Valsts nodarbinātības aģentūras birojā un jāiesniedz U2 dokuments, ja meklējot darbu Vācijā, vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu. www.arbeitsagentur.de

(Parūpējieties vēl esot Latvijā savlaicīgi noformēt U2 dokumentu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments)

 • Reģistrējieties vietējā Valsts nodarbinātības aģentūras birojā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā. www.arbeitsagentur.de
 • Lai strādātu Vācijā, personai ir jābūt nodokļu maksātāja un sociālās apdrošināšanas numuriem. Pārliecinieties, vai darba devējs Vācijā ir nodevis ziņas par Jūsu nodarbinātību uzņēmumā Vācijas sociālās aizsardzības administrācijai.
Plašāka informācija ir atrodama: www.deutsche-sozialversicherung.dewww.bmas.de - Darba un sociālo lietu ministrija, www.bmg.bund.de - Vācijas Veselības ministrija.
 • 1 darba dienas laikā informējiet savu NVA nodarbinātības aģentu par darba uzsākšanu, ja esat NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs. www.nva.gov.lv
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi Vācijā, ja plānojat uzturēties vai atrodaties Vācijā ilgāk par trijiem mēnešiem, kā arī 30 dienu laikā jāpaziņo par ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņu. Iesniegums par dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Darba līgums Vācijā ir jāslēdz rakstveidā. Noteikti pieprasiet un saglabājiet savu eksemplāru. Vairumā uzņēmumos parasti ir arī kolektīvie darba līgumi, kas var noteikt labvēlīgākus apstākļus un noteikumus attiecībā uz darba laiku, atalgojumu, piemaksām un citām sociālām garantijām. Ja attiecināms, atrunai par kolektīvā līguma piemērošanu ir jābūt iekļautai darba līgumā.

Normālais darba laiks ir 38-40 stundas nedēļā. Tomēr ir jābūt gatavam strādāt vidēji 41 stundu nedēļā.

Minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums pilna laika strādājošiem ir 20-24 darba dienas.

Vācijā darba algas apmērs tiek noteikts vienojoties starp darba devēju un nodarbināto, kā arī algu likmes var būt noteiktas nozaru kolektīvajos līgumos.

Vācijā ar likumu ir arī noteikta valsts minimālā darba alga. No 2024.gada 1.janvāra valsts noteiktā minimālā darba alga ir 12,41 EUR stundā.   Informācija: www.destatis.de (vācu valodā) un www.destatis.de/EN (angļu val.)

Informācija par darba samaksu: www.lohnspiegel.de

Papildus informācija par nodarbinātības nosacījumiem pieejama Vācijas Darba un sociālo lietu ministrijas mājaslapā www.bmas.de un EURES portālā: Dzīves un darba apstākļi.

Darba devējs ir atbildīgs par nodokļu ieturēšanu un sociālo iemaksu veikšanu pirms algas izmaksas darbiniekam. Ja esat pašnodarbinātais, nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi ir jāveic patstāvīgi.

Ienākuma nodokļa likmes ir progresīvas. Nodokļa likmes piemērošana ir atkarīga no ģimenes stāvokļa un ienākumu līmeņa un tās apmērs ir no 14% līdz 45%. Papildus ienākuma nodoklim obligāts ir arī solidaritātes nodoklis 5.5% apmērā.

Plašāka informācija par nodokļiem Vācijā ir atrodama Finanšu ministrijas mājaslapā www.bundesfinanzministerium.de un Nodokļu administrācijas mājaslapā www.steuerliches-info-center.de.

Sociālā apdrošināšana ir obligāta visiem Vācijas iedzīvotājiem. Nodarbinātajiem ir jāizvēlas atbilstošs veselības apdrošināšanas fonds (Krankenkasse). Darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto reģistrāciju profesionālās veselības aģentūrā (Berufsgenossenschaft) un darbiniekam tiek izsniegts apdrošināšanas numurs (Versicherungsnummer) un sociālās apdrošināšanas identifikācijas karte (Sozialversicherungsausweis). 

Sociālo iemaksu likme nodarbinātajam ir atkarīga no personas vecuma un ģimenes stāvokļa un vidēji sastāda ~19 - 21%.  Šie maksājumi tiek novirzīti veselības un dzīvības, kā arī bezdarba riska un pensijas apdrošināšanai.

Plašāka informācija ir atrodama:

www.bmas.de Darba un sociālo lietu ministrija

www.bmg.bund.de Vācijas Veselības ministrija

Vēlams atrast dzīvesvietu pirms došanās uz Vāciju. Dzīvesvietas cenas var būt ļoti atšķirīgas - lielpilsētās tās ir daudz augstākas nekā lauku apvidū. Pamatā ir pieejami nemēbelēti dzīvokļi. Jārēķinās ar to, ka parasti par izīrējamām telpām tiek prasīta priekšapmaksa (depozīts) par 2-3 mēnešiem.

Mājokļa meklēšanai var izmantot internetu

www.wg-gesucht.de

www.wohnung-jetzt.de

www.mitwohnzentrale.de

u.c.

Var vērsties arī nekustamo īpašumu aģentūrās. Aģentūru kontaktinformāciju meklējiet www.gelbeseiten.de un www.goyellow.de – „dzeltenās lapas”

Sludinājumi tiek publicēti praktiski visos laikrakstos.

www.zeitung.de

Sākotnēji var apmesties hostelī, viesnīcā vai kempingā.

Jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību un informāciju par saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem Vācijā, tajā skaitā:

 • No sava darba devēja un nodokļu institūcijā jāsaņem dokumenti par valstī nostrādāto periodu un samaksātajiem nodokļiem;
 • Sociālās apdrošināšanas institūcijā vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Vācijā saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai vecāku pabalstu.
 • Vācijas Valsts nodarbinātības aģentūrā jāsaņem U2 dokuments, ja jums Vācijā ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un, dodoties darba meklējumos uz citu ES/EEZ valsti, piemēram, Latviju, vēlaties turpināt saņemt Vācijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

(Svarīgi! Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieku pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i., Vācijā, veicot reģistrēšanos Vācijas Valsts nodarbinātības aģentūras birojā: www.arbeitsagentur.de).

 • Ja atgriežaties Latvijā, tad informējiet par to Vācijas institūcijas, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju, piemēram, nodokļu institūciju, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē.  
 • Jāreģistrējas pašvaldībā un jādeklarē sava dzīvesvieta, ja uzturēšanās ārvalstīs ir bijusi ilgāka par trijiem mēnešiem.

Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"

 • Septiņu dienu laikā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Vācijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu. www.nva.gov.lv , www.vsaa.gov.lv  
 • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba atrašanā  un izmantot aģentūras pakalpojumus. www.nva.gov.lv
 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu Vācijas nodarbinātības periodu. U1 dokuments būs noderīgs gadījumā, ja persona, kura atgriezusies Latvijā no citas ES / EEZ valsts vai Šveices, sākusi strādāt Latvijā un pēc kāda laika darbu zaudējusi. Izskatot personas iespējas saņemt bezdarbnieka pabalstu Latvijā, tiks ņemts vērā personas apdrošināšanas periods gan Latvijā, gan citā dalībvalstī, t.i., apdrošināšanas periodi tiks summēti, lai izpildītu Latvijas nosacījumus pabalsta piešķiršanai. www.vsaa.gov.lv

Minētajā gadījumā U1 dokuments būs jāpieprasa Vācijas Nodarbinātības dienestā.

 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā dokumenti vai izziņas par Vācijā piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, ja turpmāk vēlies pieteikties uz kādu no minētajiem pabalstiem Latvijā. www.vsaa.gov.lv
 • Jānoskaidro vai nepieciešams iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu. www.vid.gov.lv – Gada ienākumu deklarācija

Valsts pārvalde, saistītās institūcijas un iestādes

 • Latvijas vēstniecība Berlīnē

www.am.gov.lv/berlin

 • Vācijas vēstniecība Rīgā

www.riga.diplo.de

 • Federālās valdības portāls

www.bundesregierung.de

 • Ārlietu ministrijas informatīvais portāls

www.auswaertiges-amt.de

 • Iekšlietu ministrija

www.bmi.bund.de

 • Policija

www.bundespolizei.de

 • Finanšu ministrija

www.bundesfinanzministerium.de

 • Sociālās aizsardzības ministrija

www.bundesversicherungsamt.de

 • Darba un sociālo lietu ministrija

www.bmas.de

 • Valsts nodarbinātības aģentūra

www.arbeitsagentur.de

 • Informācija par dzīves un darba apstākļiem Vācijā

www.make-it-in-germany.com 

 • Nacionālais akadēmiskās informācijas centrs – Vācijas NARIC

www.kmk.org/zab.html

Transports

 • Gaisa satiksme

www.berlin-airport.de

www.lufthansa.com

www.airberlin.com

www.eurowings.com

 • Dzelzceļa satiksme un metro

www.bahn.de

www.nahverkehr.info

 • Autobusu satiksme

www.bbh-paderborn.de

www.busticket.de

Vispārēja informācija par Vāciju

 • Oficiālais Vācijas tūrisma portāls

www.germany-tourism.de

 • Vācijas oficiālais portāls

www.deutschland.de

 • Gētes institūts

www.goethe.de

Informācija šajā rakstā atjaunota 2024. gada aprīlī