Darbs Lihtenšteinā

Galvaspilsēta -  Vaduca

Platība -  160 km2

Iedzīvotāji -  ap 38 300

Valsts valoda -  vācu

Naudas vienība - Šveices franks (CHF)

Lihtenšteina ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) līguma dalībvalsts

Lihtenšteina ir parakstījusi Šengenas asociācijas līgumu

Starptautiskais tālruņa kods 00 423

 

 

Sekmīgai darba atrašanai ir nepieciešamas vācu valodas zināšanas. Noderīgas var būt angļu, franču, itāļu valodas zināšanas. Ieteicams darba meklēšanu uzsākt pirms došanās uz Lihtenšteinu.

 

Lihtenšteinas Nodarbinātības dienests (tas ir Ekonomikas lietu biroja departaments):

Lihtenšteinas Nodarbinātības dienests (AMS FL) www.amsfl.li

Ekonomikas lietu birojs (AVW) www.llv.li/#/12481/amt-fur-volkswirtschaft

 

EURES-BODENSEE pārrobežu partnerība http://www.arbeitsmarkt-bodensee.org/ - ar  informācijas punktiem Vācijā, Austrijā, Šveicē un Lihtenšteinā.

 

Laikraksti un avīzes

Darba sludinājumus var meklēt arī Lihtenšteinas laikrakstos un avīzēs.

Šajā tīmekļa vietnē ir pieejams saraksts ar dažiem internetā publicētiem laikrakstiem www.press-guide.com/liechtenstein.htm.

Meklējot darbu Lihtenšteinā, Jums ir tiesības vērsties pie privātām darba aģentūrām.

Darbā iekārtošanas aģentūru saraksts:

http://www.amsfl.li/ams/upload/downloads/private_stellenvermittlungen_fl.pdf

 

Lihtenšteinas Tirdzniecības un rūpniecības palātas interneta mājas lapā informācija par uzņēmumiem:

https://www.lihk.li/

 

 

Latvijas pilsoņiem darbam Lihtenšteinā nav vajadzīga darba atļauja un viņiem ir brīva piekļuve Lihtenšteinas darba tirgum.

 • Bez uzturēšanās atļaujas Latvijas pilsoņi var strādāt un uzturēties Lihtenšteinā līdz 3 mēnešiem.
 • Ja Latvijas pilsonis vēlas uzturēties Lihtenšteinā ilgāk par 3 mēnešiem, tad nepieciešams noformēt uzturēšanās atļauju. Lihtenšteinas valdība Eiropas Savienības (ES) un EEZ  dalībvalstu pilsoņiem ir noteikusi ierobežotu izsniedzamo uzturēšanās atļauju skaitu.
 • Latvijas nepilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem ir ierobežota piekļuve Lihtenšteinas darba tirgum un darbam Lihtenšteinā ir nepieciešama darba atļauja un uzturēšanās atļauja. Darba meklētāji, kuriem nepieciešama vīza vai darba atļauja, var to pieprasīt Šveices konsulārajā pārstāvniecībā savā mītnes valstī: http://www.eda.admin.ch/riga

 

Plašāka informācija Lihtenšteinas Imigrācijas un pasu daļā:
www.llv.li/#/11359/auslander-und-passamt

Pieteikuma vēstuli un CV parasti noformē vācu valodā, taču noderīga var būt arī franču vai angļu valoda. Pieteikuma vēstulei jābūt ne garākai par vienu lappusi, standarta formā.
CV – forma nav noteikta; uzrāda personas datus, nacionalitāti, pilnu adresi, telefonu, e-pastu, izglītību, darba pieredzi hronoloģiskā secībā un papildus informāciju, kas var būt noderīga stājoties darbā, t.sk. par iespējamām atsauksmēm.
CV sastādīšanai varat lietot Eiropas standarta CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: http://www.europass.lv/www.amsfl.li/stellensuchende/anleitungen/index.html?a=94&level=1

 

 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Lihtenšteinu darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu. Kā arī atcerieties 1 darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu. Plašāka informācija: http://www.nva.gov.lv//

 

 • Ja dodaties strādāt uz Lihtenšteinu, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā. Plašāka informācija: http://www.vsaa.gov.lv/ – sadaļā „ES un starpvalstu līgumi”.

 

 • Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Lihtenšteinā vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Lihtenšteinā.

Plašāka informācija VID mājas lapā sadaļā „Latvijas rezidenti ārvalstīs

VID maksas informatīvais tālrunis 00 371 67120000.


Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • Personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti);
 • Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Lihtenšteinā saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK karti bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā. Plašāka informācija: http://www.vmnvd.gov.lv/;
 • U1 veidlapu, lai Jūs varētu apliecināt Lihtenšteinā savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu
 • U2 dokumentu, lai Jūs Lihtenšteinā varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu (līdz 3 mēnešiem no izbraukšanas dienas, šis periods var tikt pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem)
 • E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Lihtenšteinā un vēlaties pieprasīt slimības, maternitātes vai apbedīšanas pabalstus tur
 • izglītības dokumentu tulkojumus (ja nepieciešams);
 • CV, pieteikuma vēstule vācu, franču, itāļu vai angļu valodā (atkarībā no darba devēja);
 • pietiekamā daudzumā līdzekļu iztikšanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību;
 • dzimšanas apliecību;
 • laulības apliecību u.c. 

 

 

 • Ierodoties Lihtenšteinā ir jāreģistrējas vietējā pašvaldībā, lai saņemtu uzturēšanās atļauju, līdzi ir jāņem pase. Plašāka informācija: http://www.llv.li/
 • 7 dienu laikā jāreģistrējas Lihtenšteinas Nodarbinātības dienestā pēc dzīvesvietas un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Lihtenšteinā turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kā arī, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā.
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adrese Lihtenšteinā, ja atrodaties Lihtenšteinā ilgāk par sešiem mēnešiem. Dzīvesvietas reģistrēšanas pieteikumu var iesniegt elektroniski portālā www.latvija.lv.
 • Pirms darba uzsākšanas ir jābūt noslēgtam darba līgumam starp darba devēju un darbinieku.
 • Darba devējam ir jānodrošina attiecīgajā nozarē paredzēti darba apstākļi un atalgojums.
 • Pieprasījumu nekvalificētajam darbaspēkam lauksaimniecības nozarē regulē noteiktas gada kvotas.
 • Algots darbinieks pats nevar saņemt uzturēšanās atļauju. Tas ir darba devēja uzdevums iesniegt uzturēšanās atļaujas pieprasījumu kompetentajā iestādē, kas ir atbildīga par darba tirgu. Darba devējs var pieprasīt uzturēšanās atļauju uz 12 mēnešiem vai uz 5 gadiem.
 • Ja darba devējs vēlas pieņemt jūs darbā nekvalificētam darbam, viņš to var darīt tikai tad, ja atļauju kvotas vēl nav izsmeltas. Tiklīdz Jums ir darba līgums, darba devēja paziņojums par pieņemšanu darbā vai Jūs varat pierādīt, ka strādājat kā pašnodarbināta persona, var saņemt uzturēšanās atļauju. Tā tiks izsniegta uz Jūsu darba līguma laiku. 
 • Valstī nav noteikta minimālā alga. Valdība ir noteikusi minimālās algas pamatnostādnes vienīgi mājsaimniecības un lauksaimniecības darbiniekiem. Vairumā gadījumu algas apmērs tiek noteikts kolektīvajos darba līgumos. Kur tas nav attiecināms, darbiniekam un darba devējam par atalgojumu ir jāvienojas individuāli.

 • Darba laiks Lihtenšteinā ir 40-48 stundas nedēļā. Virsstundu skaits nedrīkst pārsniegt divas stundas dienā vai 48 stundas četru mēnešu periodā. Samaksai par virsstundām jābūt vismaz par 25 % lielākai nekā standarta noteiktajai likmei.

 

Plašāka informācija par darba un dzīves apstākļiem Lihtenšteinā:

www.arbeitsmarkt-bodensee.org/leben-und-arbeiten.html

https://www.liechtenstein-business.li/leben-und-arbeiten-liechtenstein

http://www.llv.li/

www.gesetze.li

 

Plašāka informācija par sociālajām tiesībām Lihtenšteinā:

www.llv.li/#/1908/amt-fur-gesundheit

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv

 

Papildus informācija:

Darba likumdošana https://www.lanv.li/ArbeitundRecht/GesetzlicheGrundlagen.aspx

Vispārējais Civilkodekss www.gesetze.li/konso/1003001000

 • Nodokļi Lihtenšteinā ietver ienākumus no algotā darba, ienākumus no kustamā un nekustamā īpašuma, pensionēšanās ienākumus, kompensācijas utt.
 • Visi ienākumu veidi tiek apvienoti un aplikti ar nodokli kopā (izņemot kapitāla pieaugumu no nekustamā īpašuma). Laulāto ienākumi tiek apvienoti un par tiem nodokļi jāmaksā kopā.


Darba devējs atbild par sociālo iemaksu regulāru veikšanu attiecībā uz saviem darbiniekiem. Tādēļ viņš no algas atvelk iemaksu summu, kas jāmaksā par darba ņēmēju, un pārskaita to kopā ar darba devēja veicamajām iemaksām kompetentām sociālās drošības iestādēm. Obligātās sociālās iemaksas ietver vecuma, invaliditātes, bezdarba apdrošināšanu un ģimenes pabalstu fondu, kas veido 7,6% no algas un 5,2% darba devēja iemaksas, kā arī pensiju fondu, negadījumu un veselības apdrošināšanu, kur iemaksājamais apjoms var atšķirties.

 

 

Lihtenšteinā tiek piemērots progresīvs ienākuma nodoklis. Atkarībā no ienākumiem tā likme var būt 0%-22,4%, skaitot kopā valsts un pašvaldības nodokļa likmes.

 

PVN likmes: parastās likmes ir 7,7%, pamatproduktiem likme ir 2,5%, un par tūrisma darījumiem likme ir 3,7%.


Plašāka informācija par nodokļu sistēmu Lihtenšteinā:

www.llv.li/#/11610/steuerverwaltung (STV - Lihtenšteinas nodokļu birojs)

https://www.liechtenstein-business.li/leben-und-arbeiten-liechtenstein/wohnen/steuern

Lihtenšteina ir viena no valstīm ar visaugstāko dzīves dārdzību.

Sludinājumus par dzīvokļa īri var sameklēt Lihtenšteinas avīzes, piemēram, http://www.vaterland.li/http://www.volksblatt.li/ un http://www.liewo.li/, arī lielveikalos uz ziņojumu dēļiem ("Schwarzen Brett"), kā arī internetā http://www.kleininserate.li/www.immoboerse.li.

Taču, lai atrastu piemērotu dzīvokli, parasti izmanto nekustamā īpašuma aģentūru pakalpojumus. Aģentūru kontaktinformāciju varat sameklēt "dzeltenajās lapās" http://www.welcome.li/liechtenstein-immobilien-7.html.

Ja, ierodoties Lihtenšteinā, vēlaties uzturēties īslaicīgi kādā viesnīcā vai hostelī, tad meklējiet informāciju par apmešanās iespējām www.tourismus.li/de/Unterkuenfte-und-Angebote.html.

Vairāk kā puse Lihtenšteinā nodarbināto dzīvo ārpus valsts, pārsvarā Šveicē, Austrijā un Vācijā, dzīvesvietu var meklēt arī šajās valstīs. Informāciju par noteikumiem, kas attiecas uz pārrobežu darbiniekiem varat atrast http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/cross-border-commuters/index_en.htm.  

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par Jūsu legālu darbu Lihtenšteinā:

 • Nodokļu biroju Steuerverwaltung (STV) www.llv.li/#/11610/steuerverwaltung (par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli);
 • Lihtenšteinas nodarbinātības dienestu (AMS FL) www.amsfl.li (U1 veidlapa par nostrādāto periodu Lihtenšteinā vai U2 dokumentu par Lihtenšteinas bezdarbnieka pabalsta eksportu uz mītnes zemi)
 • Pēc nepieciešamības citus dienestus, kuros esat piereģistrējies Jums uzturoties Lihtenšteinā.
 • 7 dienu laikā reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokumentu, ja vēlieties turpināt saņemt Latvijā bezdarbnieka pabalstu, kas ir piešķirts Lihtenšteinā, papildus informācijahttp://www.vsaa.gov.lv/
 • iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 veidlapu, ja vēlaties apliecināt savu nodarbinātības periodu Lihtenšteinā, papildus informācijahttp://www.vsaa.gov.lv/
 • reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā; Papildus informācijahttp://www.nva.gov.lv//
 • reģistrējieties pašvaldībā un deklarējiet savu dzīvesvietu, ja esiet uzturējies Lihtenšteinā ilgāk par 6 mēnešiem;
 • No 1.marta līdz 1.jūnijam iesniedziet Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, ja esat Latvijas nodokļu rezidents un Lihtenšteinā esat guvis ienākumus.  Ienākumu deklarācija nav jāiesniedz par ienākumiem, kas gūti algotā darbā. Papildus informācijawww.vid.gov.lv
 • Oficiālais Lihtenšteinas portāls

http://www.liechtenstein.li/

 • Lihtenšteinas karaļnama portāls

http://www.fuerstenhaus.li/

 • Lihtenšteinas valsts pārvaldes portāls (Liechtensteinischen Landesverwaltung)

http://www.llv.li/

 • Lihtenšteinas Ārlietu ministrija

http://www.regierung.li/

 • Lihtenšteinas parlaments (Landtāgs)

http://www.landtag.li/

 • Lihtenšteinas valsts administrācijas portāls (likumu portāls)

www.gesetze.li

 • Sociālo pakalpojumu birojs (Amt für Soziale Dienste)

www.llv.li/#/11915/amt-fur-soziale-dienste

 • Migrācijas un pasu birojs (Ausländer- und Passamt (APA))

www.llv.li/#/11359/auslander-und-passamt

 • Ārlietu nodaļa (Amt für Auswärtige Angelegenheiten (AAA))

www.llv.li/#/11842/amt-fur-auswartige-angelegenheiten

 • Lihtenšteinas nodokļu birojs (Steuerverwaltung (STV))

www.llv.li/#/11610/steuerverwaltung

 • Lihtenšteinas policijas dienesta mājas lapa

http://www.landespolizei.li/

 • Preses un informācijas biroja portāls
www.llv.li/#/187/information-und-kommunikation-der-regierung
 • Lihtenšteinas statistikas birojs (Amt für Statistik Liechtenstein (AS))

www.llv.li/#/11480/amt-fur-statistik

 

 • Profesionālās izglītības un konsultāciju birojs (Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB))

www.llv.li/#/1757

 • Pieaugušo izglītības fonds

www.erwachsenenbildung.li/

 • Nacionālais akadēmiskās informācijas centrs (Lithenšteinas NARIC)

www.llv.li/#/11631/schulamt

 

 

Transports:

 • Lihtenšteinas autobusu satiksme
http://www.liemobil.li/

 

Vispārēja informācija par Lihtenšteinu

 • Uzziņu portāls

http://www.welcome.li/

Informācija šajā rakstā atjaunota 2023. gada februārī