Darbs Itālijā

 

Galvaspilsēta – Roma
Kopējais iedzīvotāju skaits valstī - ~59,55 miljoni ( 2020.g.)
Teritorija – 301 230 km2
Eiropas Savienības dibinātājvalsts un dalībvalsts kopš 1952.gada

Valsts valoda – itāļu valoda
Valūta – EUR
Starptautiskais tālruņa kods 00 39

 

Lai veiksmīgi atrastu darbu, ir nepieciešamas itāļu valodas zināšanas. Noderīgas var būt arī franču un vācu valodas zināšanas. Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms dodaties uz Itāliju.

Lai meklētu darbu Itālijā, varat reģistrēties bezdarbnieka statusam darba centrā (CPI) jebkurā Itālijas daļā, kurā jūs plānojat uzturēties. Papildus administratīvo uzdevumu veikšanai CPI piedāvā arī konsultāciju un konsultāciju pakalpojumus, īsus apmācību kursus, kas ir atbilstoši vajadzīgajām prasmēm.

 • Nodarbinātības un sociālo lietu mājas lapā

www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

 • Itālijas EURES konsultantu pakalpojumi

www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/LavorareEstero/Pagine/EURES.aspx

 • EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls

www.eures.europa.eu  - Informācija par piedāvātajām darba vakancēm, darba un dzīvošanas nosacījumi Itālijā un citās Eiropas valstīs

Darba meklēšanas nolūkos iespējams sazināties arī ar privātajām darbiekārtošanas aģentūrām. Informāciju par licencētajām aģentūrām iespējams saņemt Itālijas Nodarbinātības un sociālo lietu ministrijā.

Internets nodrošina arī daudzus darba meklēšanas resursus, piemēram, uzņēmumu vietnes, Tirdzniecības palātu vietnes, specializētus privātus portālus un arvien pieaugošo sociālos medijus (Facebook, LinkedIn, Twitter utt.).  

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Itālijas darba tirgum un darbam Itālijā nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Itālijas darba tirgum un darbam Itālijā ir nepieciešama darba atļauja un uzturēšanās atļauja.

Darba meklētājam darba atļaujas saņemšanai ir nepieciešams darba devējs Itālijā, kurš ir ieinteresēts nodarbināt attiecīgo ārvalstnieku. Darba atļauja galvenokārt tiek izdota tādu profesiju speciālistiem, pēc kuriem Itālijā ir darba tirgus pieprasījums.

Informācija par spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz darba atļaujām un uzturēšanās atļaujām Latvijas nepilsoņiem darba nolūkos, pieejama Itālijas Iekšlietu ministrijas mājas lapā: www.interno.gov.it vai Itālijas valsts policijas mājas lapā: www.poliziadistato.it/articolo/view/10617.

Latvijas pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties Itālijā noteiktu periodu, kas nepārsniedz 3 mēnešus, Itālijas policijā ir jāpaziņo par savu klātbūtni, aizpildot noteiktu veidlapu. Latvijas pilsoņiem, kas vēlas uzturēties Itālijā noteiktu periodu, kas pārsniedz 3 mēnešus, ir jāreģistrējas iedzīvotāju reģistrā (Anagrafe) pēc uzturēšanās vietas. Informācija pieejama Itālijas valsts policijas mājas lapā: www.poliziadistato.it/articolo/10930

ES pilsoņiem ir tiesības uzturēties Itālijā ilgāk par 3 mēnešiem, ja viņi: ir nodarbināti vai pašnodarbināti Itālijā; ir pietiekami finanšu resursi sev un saviem ģimenes locekļiem, lai uzturēšanās laikā nekļūtu par slogu valsts sociālās palīdzības sistēmai, un viņiem ir visaptveroša veselības apdrošināšanas segums vai līdzvērtīgs segums valstī; ir uzņemti atzītā valsts vai privātajā institūcijā, lai mācītos vai iegūtu profesionālo apmācību, un viņiem ir pietiekami finanšu resursi sev un saviem ģimenes locekļiem, lai uzturēšanās laikā nekļūtu par apgrūtinājumu valsts sociālās palīdzības sistēmai, un viņiem ir visaptveroša veselības apdrošināšanas segums valstī; ir ģimenes locekļi, kas pavada Savienības pilsoni vai pievienojas viņam ar tiesībām uzturēties ilgāk par 3 mēnešiem.

Tiesības uz pastāvīgu dzīvesvietu

Ikviens ES pilsonis, kurš ir likumīgi uzturējies Itālijā nepārtraukti 5 gadus, iegūst tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos. Pieteikumu pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanai var iesniegt tieši dzīvesvietas 'Questore' . Alternatīvi pieteikumu var iesniegt pasta nodaļās, izmantojot atbilstošo veidlapu, kuru aizpilda ieinteresētā persona. Pretendenti var lūgt pašvaldību vai patronātu palīdzību veidlapas aizpildīšanā pirms tās nosūtīšanas caur pasta nodaļām.

www.poliziadistato.itwww.portaleimmigrazione.it/default.aspxhttp://www.interno.gov.it/it

 

Ja vēlaties pieteikties darbā, Jums ir jānosūta darba devējam CV, pieteikuma vēstule un izglītību apliecinošas dokumentu kopijas. Var tikt prasītas atsauksmes.

Jūs varat pieteikties kādam konkrētam darbam vai sūtīt pieteikumu, t.i., tādu, kas adresēts uzņēmumiem, kuri varētu būt ieinteresēti jūsu profilā.

Pirmajā gadījumā pieteikuma procedūras parasti tiek norādītas piedāvājuma tekstā vai klasificētajā sadaļā. Uzņēmuma tīmekļa vietnēs bieži ir sadaļa "Lavora con noi" [darbs pie mums], kurā ir detalizēta informācija par to, kā nosūtīt pieteikumu tiešsaistē. Vajadzētu regulāri atjaunot savu CV, kas pielāgots vietai, attiecībā uz kuru jūs iesniedzat pieteikumu, kā arī atjaunot un papildināt informāciju pavadvēstulē.

CV sastādīšanai var izmantot  Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai interneta mājas lapā: www.europass.lv

Darba centri piedāvā padomus par CV un motivācijas vēstuļu rakstīšanu. Portālā www.anpal.gov.it  ir īpaša sadaļa, kurā tiek piedāvāti praktiski padomi, ieteikumi un piemēri efektīvai darba pieteikšanai. 

Lai risinātu Covid-19 ārkārtas situācijas izraisīto darbaspēka trūkumu lauksaimniecībā, ir ieviesti vairāki instrumenti, kas palīdz saskaņot darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu. Tie ietver AgriJob platformu, ko izveidojusi Lauksaimnieku savienība Confagricoltura, un lietotni "restoincampo", ko Anpal (Aktīvās nodarbinātības politikas valsts aģentūra) izstrādāja sadarbībā ar Darba ministriju un, kuru var bez maksas lejupielādēt visās ierīcēs. piecas valodas.

 

 • Ja dodaties uz Itāliju darba meklējumos, Nacionālajā veselības dienestā (NVD), noformējiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Itālijā varētu saņemt bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam veselības dienestam.
Plašāka informācija: www.vmnvd.gov.lv – sadaļā  NVD pakalpojumi
 • Ja nepieciešams, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokuments – par nodarbinātības periodu Latvijā; U2 dokuments – bezdarbnieka pabalsta eksporta gadījumā; E104 veidlapa – par slimības un maternitātes pabalstu).
Plašāka informācijawww.vsaa.gov.lv

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu pasi;
 • izglītības dokumentus un to tulkojumus itāļu vai citā piemērotā valodā (pēc nepieciešamības);
 • CV itāļu vai citā piemērotā valodā (pēc nepieciešamības);
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību
 • Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas jāreģistrējas Itālijas Nodarbinātības un sociālo lietu birojā un jāiesniedz U2 dokuments, ja, meklējot darbu Itālijā, vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

www.lavoro.gov.it;

www.inps.it
 • Jāreģistrējas vietējā policijas iecirknī

http://poliziadistato.it

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

Darba apstākļus regulē Nacionālie koplīgumi, kuri tiek pārskatīti katrus 3 gadus un darbojas katrā industriālā nozarē, sadarbojoties arodbiedrībām un darba devējiem.

Galvenie darba līgumu veidi:

 • Pastāvīgie un uz noteiktu laiku noslēgti darba līgumi ar obligāto darba laiku, darba vietu un pienākumiem. Fiksētā darba līguma ilgums nedrīkst pārsniegt 36 mēnešus, ja vien koplīgumos nav noteikts citādi, un to var pagarināt tikai tad, ja līguma sākotnējais termiņš ir mazāks nekā 36 mēneši, maksimāli piecas reizes 36 mēnešu laikā.
 • Ārštata (freelance) darba līgumi profesionāļiem, konsultantiem un profesionālajai darbībai, ar pilnīgu autonomiju attiecībā uz darba laiku un metodēm.
 • Neregulārie pakalpojumi retākam darbam ar ierobežotu summu: katrs darba ņēmējs šajā režīmā var strādāt sasniedzot ne vairāk kā EUR 5000 neto kalendārajā gadā un ne vairāk kā EUR 2500 neto katram lietotājam. Neregulārus pakalpojumus piemēro tikai mikrouzņēmumi (uzņēmumi ar ne vairāk kā 5 pastāvīgajiem darbiniekiem) un valsts pārvaldes iestādes tikai īpašiem projektiem, kas rezervēti noteiktām kategorijām.
 • Prakses iespējas neparedz darba līgumus, jo tā paredzēta izglītojošiem mērķiem. Tomēr uzņēmumi to bieži izmanto, lai darbiniekus integrētu darba tirgū. Maksimālais ilgums ir 6 mēneši (dažām kategorijām vairāk).

Darba devējam ir jāpiedāvā noslēgt rakstisku darba līgumu darbiniekam. Darba līgumā ir atrunāti visi darba nosacījumi.

Būtiskie darba līguma elementi ir:

 • līgumslēdzēju pušu vienošanās par līguma saturu (sākuma datums, darba laiks, līguma nosacījumi, izmēģinājuma perioda ilgums, ja piemērojams, paziņošanas nosacījumi līguma izbeigšanas gadījumā, pamatalga, darba vieta, līgumslēdzēju pušu identitāte );
 • pamatojums: ir jāatbilst likumam un jānosaka darba samaksa;
 • priekšmets: jādefinē veicamā darbība, atsaucoties uz līgumu;
 • forma: jābūt rakstveidā;
 • ilgums: (norādot līguma izbeigšanos darbā uz noteiktu laiku).

Stažēšanās gadījumā nepieciešamā dokumentācija ir vienošanās starp projekta iesniedzēju un uzņēmēju (uzņēmumu), kā arī mācību projekts, kurā norādīts mācību saturs. Ja stažēšanās atrodas reģiona kontrolē, katrs reģions nosaka savus noteikumus un kārtību saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

Likumdošana par nodarbinātību Nacionālā ekonomikas un Nodarbinātības padomes mājas lapā:  www.cnel.it/home   

Darba tiesisko attiecību uzraudzības un kontroles funkciju veic Reģionālo darba biroju izveidotie Darba aizsardzības pakalpojumu dienesti (Servizio Ispezione del Lavoro) www.lavoro.gov.it

Itālijā ir kompleksā nodokļu sistēma. Tiek piemēroti tiešie un netiešie nodokļi.
Tieši nodokļi ir Personas ienākuma nodoklis, uzņēmuma ienākuma nodoklis, reģionālais produktivitātes nodoklis. Nodokļi tiek piemēroti progresīvi. Sabiedrība tiek nodrošināta ar informāciju un konsultācijām nodokļu jautājumos.

Darbiniekam nepieciešams nodokļu numurs (codise fiscale), lai to saņemtu, ir jāgriežas vietējā nodokļu birojā (Ufficio Imposte Diretto). Informācija par vietējiem nodokļu birojiem Itālijas ieņēmumu dienesta mājas lapā:

www.agenziaentrate.it

www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/Nsilib/Nsi/Uffici

Itālijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes šobrīd ir no 23 – 43%, atkarībā no ienākumu līmeņa. Papildus tiek piemērots arī reģionālās nodoklis, likmes no 1,2 – 2,03%, kā arī pašvaldības nodoklis, likmes no 0,1 – 0,8%. 

Pievienotās vērtības nodoklis – 22%

Plašāka informācija  Ekonomikas un Finanšu Ministrijas mājas lapā: www.finanze.it

Nacionālais Sociālās apdrošināšanas institūts ir kompetentā institūcija Itālijā, kuras pārziņā ir sociālās drošības jautājumi. Plašāka informācija interneta mājas lapā: www.inps.it.

Darba devēja pienākums ir reģistrēt darba ņēmējus sociālās apdrošināšanas sistēmā.
Iemaksas sociālajai apdrošināšanai ir obligātas. Sociālo iemaksu apjoms ir atkarīgs no darba samaksas apjoma. Sociālo iemaksu apjoms vidēji ir 10%.
Nacionālais apdrošināšanas institūtā pret nelaimes gadījumiem darbā ir jāveic iemaksas apdrošināšanai nelaimes gadījumiem vai arodslimībām darbā. Plašāka informācija interneta mājas lapā: www.inail.it
Itālijā darbojas arodbiedrības un bezmaksas darbinieku konsultāciju centri, kuri sniedz informāciju par sociālās apdrošināšanas jautājumiem.

Personai ir jāreģistrējas Itālijas Nacionālajā veselības aprūpes sistēmā vietējā Veselības aprūpes aģentūrā (ASL - Azienda sanitaria locale) un pie ģimenes ārsta. Informācija Veselības ministrijas mājas lapā: www.salute.gov.it

Iespējams īrēt vai iegādāties nekustamo īpašumu, jo praktiski jebkurā pilsētā tiek piedāvāti dzīvokļi, mājas, villas, pansijas izīrēšanai. Tomēr jārēķinās, ka lielās pilsētās, kā Roma, Milāna, piedāvājums bieži vien ir mazāks nekā pieprasījums. Ir jābūt noslēgtam rakstiskam īres līgumam un īpašniekam tas ir jāreģistrē Ufficio del registro. Šis ir maksas pakalpojums, kas sastāda 2 % no gada īres maksas, parasti to sedz īrnieks un izīrētājs.

Konsultācijas par mājokļa izīrēšanu sniedz SUNIA (Nacionālā Vienotā namīpašnieku asociācija), www.sunia.it.

Kur meklēt dzīvesvietu?

 • Vietējos laikrakstos vai to interneta mājas lapās
 • Nekustamo īpašumu aģentūrās
 • Internetā:

www.agenzieimmobiliari.com

www.casa.it

http://italychronicles.com/how-to-find-an-apartment-to-rent-in-italy/ - noderīga informācija, meklējot dzīvesvietu Itālijā.

Cik maksā dzīvesvieta?

Mājokļu cenas var mainīties atkarībā no pilsētas, piemēram, tūristu apmeklētās vietās un vēsturiskos centros mājokļu cenas ir augstākas. Cenas regulē vietējā likumdošana un tās ir atkarīgas no īres līguma ilguma un citiem nosacījumiem.
Meklējot dzīvokli Itālijā, noteikti vajadzētu vērsties pie nekustamā īpašuma aģenta. Lai gan aģenta pakalpojumi var izmaksāt diezgan dārgi, tas noteikti atmaksāsies, jo lielākā daļa piedāvājumos atrodamo dzīvokļu ir dārgi, bet aģents mācēs atrast lētāku.

Jāapmeklē iestādes un jāpaņem visi dokumenti un izziņas, kas liecina par legālu nodarbinātību Itālijā:

 • Ieņēmumu dienestā jāsaņem dokumenti par valstī nostrādāto periodu un samaksātajiem nodokļiem;
 • Nodarbinātības dienestā jāsaņem U1 dokuments par nodarbinātības periodu Itālijā;
 • Nodarbinātības dienestā jāsaņem U2 dokuments, ja vēlaties eksportēt Itālijas bezdarbnieka pabalstu uz citu ES/EEZ valsti;
 • Pēc nepieciešamības jāapmeklē citas institūcijas, kurās esat piereģistrējies Jums uzturoties Itālijā.

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieku pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, tas ir, Itālijā!

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā.

Svarīgi!

Ja atgriežaties Latvijā, tad atcerieties attiecīgajām Itālijas institūcijām norādīt savu Latvijas dzīvesvietas adresi un/vai bankas kontu.

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

 • Septiņu dienu laikā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Itālijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

www.nva.gov.lv

www.vsaa.gov.lv  

 • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba meklēšanā.

www.nva.gov.lv

 • Jāreģistrējas pašvaldībā un jādeklarē sava dzīvesvieta, ja uzturēšanās Itālijā ir bijusi ilgāka par sešiem mēnešiem.
 • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības periodu Itālijā.

www.vsaa.gov.lv

 • Jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu un dokumenti par Itālijā samaksātajiem nodokļiem, ja esat Latvijas nodokļu rezidents un Itālijā ir gūti ienākumi.

www.vid.gov.lv

 • Nacionālā Ekonomikas un Nodarbinātības padome

www.cnel.it

 • Nacionālais Sociālās apdrošināšanas institūts

www.inps.it

 • Veselības ministrija

www.salute.gov.it

 • Finanšu ministrija

www.finanze.it

 • Izglītības ministrija

www.istruzione.it

 • Informācija par Latvijas un ārvalstu vēstniecībām un pārstāvniecībām

www.am.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas

 • Latvijas vēstniecība Itālijā

www.mfa.gov.lv/rome

 • Itālijas vēstniecība Rīgā

www.ambriga.esteri.it/ambasciata_Riga

 

Transports:

www.adr.it/fiumicino
 • Lidosta Milānā
www.milanomalpensa-airport.com
 • Bari lidosta Puglijā
www.aeroportidipuglia.it
 • Itālijas dzelzceļš

www.trenitalia.com

 • Autobusu satiksme:
www.arpaonline.it (Abruco)
www.saistrasporti.it  (Sicīlija)
www.busweb.it
www.saj.it  (Kalabria)
www.marinobus.it (Apūlija un Bazilikata)
www.autostradale.it (Lombardija)

 

Vispārējā informācija par Itāliju

 • Nacionālā Itālijas tūrisma aģentūra

www.enit.it

 • Oficiālais Itālijas tūrisma portāls

www.italia.it

Informācija šajā rakstā atjaunota 2022.gada janvārī