ES+NAP logo

ESF Plus projekts “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002

Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA) ESF  plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros īsteno  pasākumu “Psihologa individuālās un grupu konsultācijas”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Psihologs sniedz emocionālu un psiholoģisku atbalstu, palīdz klientam apzināt problēmas, kuras traucē iesaistīšanos sabiedrībā un darba tirgū.

Kas var piedalīties?

NVA reģistrētas persona, kurai piešķirts bezdarbnieka statuss.

Kā konsultācijas noris?

Konsultācijas var saņemt gan klātienē, gan attālināti.

Konsultācijas tiek nodrošinātas visās NVA filiālēs.

Kā pieteikties dalībai?

  1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
  2. Jāvienojas par psihologa konsultāciju laiku.
  3. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.

Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.

Infolapa