Galvaspilsēta – Bukareste

Iedzīvotāji– 19,18 mlj

Teritorija – 238 391 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2007.gada

Valsts valoda – rumāņu valoda

Valūta – Rumānijas leja (RON) (1 RON = ~ 0,20 EUR)

Starptautiskais tālruņu kods 00 40

Lai veiksmīgi atrastu darbu, Jums ir nepieciešamas rumāņu valodas zināšanas. Noderīgas var būt ungāru vai vācu valodas zināšanas. Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Rumāniju.

 

 • Rumānijas Valsts Nodarbinātības dienesta interneta mājas lapā www.anofm.ro ir pieejama informācija par darba tirgus situāciju, darba iespējām, reģistrācijas procedūrām un piedāvātajām darba vakancēm.
 • EURES - Eiropas darba mobilitātes portālā www.eures.europa.eu ir pieejama informācija par piedāvātajām darba vakancēm, kā arī darba un dzīvošanas nosacījumiem Rumānijā un citās Eiropas valstīs.
 • Rumānijas EURES konsultanti var Jums sniegt padomus un konsultācijas par darba iespējām, kā arī par darba un dzīvošanas nosacījumiem Rumānijā – eures.anofm.ro
 • Darba sludinājumus var meklēt arī presē un privātajos darba sludinājumu portālos.

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Rumānijas darba tirgum un darbam Rumānijā nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • ES nepilsoņiem darbam Rumānijā nepieciešama darba atļauja. 
 • Latvijas pilsoņi var brīvi uzturēties Rumānijā līdz 3 mēnešiem.
 • Ja Latvijas pilsonis vēlas uzturēties Rumānijā ilgāk par 3 mēnešiem, tad nepieciešams reģistrēt savu uzturēšanos Imigrācijas ģenerālinspekcijas vietējā nodaļā: https://igi.mai.gov.ro/en/category/diverseen/free-movement/.
 • Uzturēšanās atļauju Latvijas pilsoņi var saņemt sekojošos gadījumos:
  • sakarā ar apmaksātu darbu;
  • sakarā ar mācībām;
  • ja ir veselības apdrošināšana un pietiekamā apmērā finanšu līdzekļi;
  • sakarā ar uzņēmējdarbību;

 

Kārtojot reģistrācijas apliecību, līdzi jāņem derīga pase, kā arī dokuments, kas apliecina kādu no iepriekš minētajiem apstākļiem, piemēram, darba līgums.


ES/EEZ pilsoņi, kas Rumānijā ir likumīgi uzturējušies ilgāk par nepārtrauktu piecu gadu periodu, ir tiesīgi saņemt pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Šīs pašas tiesības attiecas uz iedzīvotājiem, kas nav ES/EEZ pilsoņi un tādēļ nevar pastāvīgi uzturēties Rumānijā ilgāk par pieciem gadiem, bet kuri ir tāda ES/EEZ pilsoņa ģimenes locekļi, kurš valstī uzturas vai dzīvo pastāvīgi.

 

Latvijas nepilsoņiem darbam Rumānijā ir nepieciešama darba atļauja. Visas nepieciešamās darbības darba atļaujas saņemšanai veic pats darba devējs.

 

Plašāka informācija par vīzu un darba atļauju formalitāšu kārtošanu atrodama:

- Rumānijas imigrācijas ģenerālinspekcijas mājas lapā: https://igi.mai.gov.ro/en/category/diverseen/migration/ 

- Rumānijas ārlietu ministrijas mājas lapā: http://www.mae.ro/en/node/2054

 

Lai saņemtu papildus informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem uzturēšanās jautājumos Rumānijā, var sazināties

ar tuvāko Rumānijas vēstniecību, kas atrodas Lietuvā, Viļņā:

http://vilnius.mae.ro/

Kontaktinformācija:

Adrese: Vivulskio 19, LT- 03115, Vilnius
Tālrunis: 370 5 2310557
Fakss: 370 5 2310652
​E-pasts: vilnius@mae.ro

 

Noderīga informācija par uzturēšanos Rumānijā atrodama arī šīs valsts imigrācijas ģenerālinspekcijas  (Inspectoratul General pentru Imigrări) mājas lapā: http://igi.mai.gov.ro/

Pieteikuma vēstulei un CV jābūt rakstītiem drukātā veidā rumāņu valodā. Ja viena no prasībām ir kādas svešvalodas zināšanas, tad CV vajadzētu iesniegt arī attiecīgajā svešvalodā. Pieteikuma vēstulei  jābūt ne garākai par vienu lappusi, standarta formā.


CV – forma nav noteikta; uzrāda personas datus, nacionalitāti, pilnu adresi, telefonu, e-pastu, izglītību, darba pieredzi hronoloģiskā secībā un papildus informāciju, kas var būt noderīga stājoties darbā, t.sk. par iespējamām atsauksmēm.

 

CV sastādīšanai varat lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: www.europass.lv  

​​​​​​

- EURES darba mobilitātes portālā: www.eures.europa.eu;
- Sazinoties ar kādu no Latvijas (www.nva.gov.lv/eures/index.php?cid=1&mid=26) vai Rumānijas EURES konsultantiem http://eures.anofm.ro/contact.php
 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Rumāniju darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu. Kā arī atcerieties 3 darba dienu laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu. Plašāka informācija: www.nva.gov.lv
 • Ja vēlaties strādāt Rumānijā, jums, iespējams, vajadzēs panākt, lai oficiāli atzītu jūsu profesionālo kvalifikāciju. To, vai jūsu profesija Rumānijā ir reglamentēta, varat pārbaudīt reglamentēto profesiju datubāzē http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/. Šī datubāze piedāvā ziņas, kuras profesijas ir reglamentētas, kurās valstīs un kādas iestādes tās reglamentējušas. Ja savu profesiju datubāzē neatrodat, varat sazināties ar Rumānijas ENIC- NARIC centru https://cnred.edu.ro/en/
 • Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Rumānijā vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Rumānijā.

Plašāka informācija VID mājas lapā: www.vid.gov.lv – sadaļā Latvijas rezidenti ārvalstīs

VID maksas informatīvais tālrunis 371 67120000.
 • Ja dodaties uz Rumāniju darba meklējumos, Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Bulgārijā saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajā veselības dienestā. Plašāka informācija Nacionālajā veselības dienesta mājas lapā http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte;
 • Ja nepieciešams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokumentu, lai Jūs varētu apliecināt Rumānijā savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu; U2 dokumentu, lai Jūs Rumānijā varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu; E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Rumānijā un vēlaties pieprasīt slimības vai maternitātes pabalstus Rumānijā). Plašāka informācija https://www.vsaa.gov.lv/lv
Latvijas nodarbinātības/apdrošināšanas periods var tikt summēts ar nodarbinātības/apdrošināšanas periodu citā ES/EEZ valstī nosakot tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem.
 • 7 dienu laikā jāreģistrējas Rumānijas nodarbinātības dienestā: www.anofm.ro un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Rumānijā turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.
 • Jāreģistrējas tuvākajā Rumānijas Valsts nodokļu administrācijas aģentūrā: www.anaf.ro, lai saņemtu nodokļu reģistrācijas kodu, ja plānojat būt Rumānijā kā pašnodarbināta persona.
 • Jāreģistrējas tuvākajā Rumānijas Nodarbinātības dienestā: www.anofm.ro, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā.
 • Jāgriežas vietējā Rumānijas Imigrācijas ģenerālinspekcijas nodaļā un jānoformē reģistrācijas apliecība, ja vēlaties strādāt un uzturēties Rumānijā ilgāk par 3 mēnešiem.
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv savas dzīvesvietas adrese Rumānijā, ja atrodaties Rumānijā ilgāk par sešiem mēnešiem. Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu: Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs.

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

 

 • Pirms darba uzsākšanas ir jābūt noslēgtam darba līgumam starp darba devēju un darbinieku.
 • Darba laiks ir 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā, maksimālais nodarbinātības laiks, ieskaitot virsstundas, nedrīkst pārsniegt 48 stundas nedēļā.
 • Darba devējs var noteikt pārbaudes laiku, kurš nevar būt garāks par 6 mēnešiem.
 • Kad ir noslēgts darba līgums, darba devējam trīs dienu laikā ir jānosūta paziņojums par noslēgto darba līgumu Rumānijas Valsts nodokļu administrācijas aģentūrā (www.anaf.ro)
 • Minimālā darba alga mēnesī ir RON 2550 (ap EUR 516).
 • Ikgadējais atvaļinājums- ne mazāks par 20 darba dienām, ja darbinieks pie darba devēja ir nostrādājis vismaz 6 mēnešus.

 

Rumānijas darba inspekcija - www.inspectiamuncii.ro

 

Rumānijas Valsts nodokļu administrācijas aģentūra ir kompetentā iestāde par visiem jautājumiem, kas attiecas uz nodokļiem- www.anaf.ro

 

Nodokļu veidi un likmes:

 • ienākuma nodoklis - 10%.
 • Darbinieka sociālais nodoklis – 35%.
 • Darba devēja sociālais nodoklis – atšķirīgs atkarībā no darba apstākļiem, aptuveni 2,25-10,25%.
 • Pievienotas vērtības nodoklis – pievienotās vērtības nodokļa likme Rumānijā ir 19%. Atsevišķos gadījumos tiek piemērota samazinātā likme 9% vai 5% apmērā, ko piemēro medicīnā, avīzēm, grāmatām un protēzēm.
 • Ir atbrīvoti no PVN: nomas līgums, koncesija, noma un līzings uz nekustāmo īpašumu, kā arī  zemes gabalu, uz kura ēka ir uzbūvēta.

Šādas iestādes ir iesaistītas sociālā nodrošinājuma izpildes tiesību aktos un noteikumos Rumānijā:

 • Darba, ģimenes un sociālās aizsardzības ministrija www.mmuncii.ro
 • Sabiedrības veselības ministrija www.ms.ro

 

 

Lai uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Rumānijā:

- apmeklējiet EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības mājas lapu, kurā publicēti sociālo tiesību pārskati par dažādām valstīm, ieskaitot Rumāniju: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv;

- iepazīstieties ar pārskatu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Rumānijā latviešu valodā;

- izpētiet MISSOC tabulas par ES/EEZ dalībvalstu sistēmām sociālās drošības u.c. jomās angļu, franču vai vācu valodā.

Dzīvesvietu var meklēt nekustamo īpašumu aģentūrās, piemēram, www.imobiliare.rowww.agentiiimobiliare.ro

 

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par Jūsu legālu darbu Rumānijā:

 • Rumānijas Valsts nodokļu administrācijas aģentūrā (www.anaf.ro)- par samaksāto ienākumu nodokli;
 • Valsts nodarbinātības aģentūrā jāsaņem U1 dokuments par nostrādāto periodu Rumānijā;
 • Darba, ģimenes un sociālās aizsardzības ministrijā vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Rumānijā saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai ģimenes pabalstu;
 • Valsts nodarbinātības aģentūrā jāsaņem U2 dokuments, ja jums Rumānijā ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un vēlaties to eksportēt uz citu ES/EEZ valsti, piemēram, Latviju;
 • Pēc nepieciešamības citus dienestus, kuros esat piereģistrējies Jums uzturoties Rumānijā.

 

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i. Rumānijā! 

 • 7 dienu laikā reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokumentu, ja vēlieties turpināt saņemt Latvijā bezdarbnieka pabalstu, kas ir piešķirts Rumānijā;  Papildus informācija: https://www.vsaa.gov.lv/lv
 • iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 veidlapu, ja vēlieties apliecināt savu nodarbinātības periodu Rumānijā; Papildus informācija: https://www.vsaa.gov.lv/lv
 • reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā; Papildus informācija: www.nva.gov.lv
 • reģistrējieties pašvaldībā un deklarējiet savu dzīvesvietu, ja esiet uzturējies Rumānijā ilgāk par 6 mēnešiem;
 • līdz 1.jūnijam iesniedziet Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, ja Rumānijā esiet guvis ienākumus.  Ienākumu deklarācija nav jāiesniedz, par ienākumiem, kas gūti algotā darbā. Papildus informācija: www.vid.gov.lv
 •  
 • Rumānijas Nodarbinātības dienests

www.anofm.ro

 • EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls

www.eures.europa.eu

 • Vispārēja informācija par Rumāniju

www.romaniatourism.com

www.euroeducation.net/prof/romco.htm - informācija par izglītības sistēmu, studentu dzīvi, starptautisko sadarbību un apmaiņas programmām

 • Valsts statistikas institūts

www.insse.ro

 • Rumānijas Finanšu Ministrija

www.mfinante.ro

 • Rumānijas darba inspekcija:

www.inspectiamuncii.ro

 • Rumānijas valsts veselības apdrošināšanas birojs

https://cnas.ro/

 • Rumānijas Nacionālā izglītības pārvalde (ja nepieciešams veikt diplomu un kvalifikācijas atzīšanu)

www.cnred.edu.ro

 • Rumānijas Ārlietu Ministrija

www.mae.ro

 • Rumānijas Iekšlietu Ministrija

www.mai.gov.ro

Informācija šajā rakstā atjaunota 2022. gada jūnijā