Daugavpils Filiāle

Darba un sadzīves apstākļi Daugavpils pilsētā

Pilsētas tīmekļa vietne: www.daugavpils.lv

Daugavpils ir otrā lielākā un nacionālas nozīmes Latvijas pilsēta, Latgales plānošanas reģiona lielākā pilsēta. Daugavpils pilsēta atrodas pie Latvijas austrumu robežas un ir nozīmīgs sociāli ekonomiskās attīstības centrs Baltijā. Vēstures avotos tā pirmo reizi minēta 1275.gadā. Pilsēta izvietota Austrumlatvijas zemienes Dienvidaustrumu malā. Pilsētas lielākā daļa atrodas senās Daugavas gultnē, kas pilsētas teritorijā ir šaura. Pilsēta izvietojusies Daugavas abos krastos. Upes garums pilsētas teritorijā - 16 km. Pilsētas kopējā platība 7248 ha. Atbilstoši pilsētas teritorijas plānojumam pilsētas administratīvā teritorija ir sadalīta vairākos rajonos jeb mikrorajonos. Daugavas labajā krastā atrodas 13 mikrorajoni (tai skaitā Vēsturiskais centrs un Cietoksnis). Daugavpils pilsētas teritorija robežojas ar Daugavpils novadu.

Daugavpils ir svarīgs ekonomiskais centrs Latgalē.  Tai ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis.

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

Bezdarba līmenis %

sievietes

personas ar invaliditāti

jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

ilgstošie bezdarbnieki

pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Daugavpils

3887

2180

668

228

1443

762

80 627

49 060

7.9

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde


Darba iespējas pilsētā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Daugavpils pilsētā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums, nodarbinātības veids u.c. 

2021.gadā NVA Daugavpils filiālē tika reģistrētas 4 203 brīvas darba vietas. No tām vairums – 1 178 kvalificēti strādnieki un amatnieki; vienkāršās profesijas – 716; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 556; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 551;  vecākie speciālisti – 471; speciālisti – 366; kalpotāji – 199 vakances.

Pieprasītākās TOP 10 profesijas, reģistrētas 2021.gadā – palīgstrādnieks – 188; kravas automobiļa vadītājs – 107; mazumtirdzniecības veikala pārdevējs – 104; maiznīcas produkcijas ražošanas iekārtu operators – 87; pārdošanas speciālists – 83; apdares darbu strādnieks – 80; šuvējs – 77; pavārs – 66; apkopējs – 64; iesaiņotājs - 62.


Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ilgtermiņa prioritāte “Uzņēmējdarbības attīstība” aptver pašvaldības iespējas veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sadarbību gan starp uzņēmējiem, gan pašvaldību. Nozīmīga loma ir tūrisma vides attīstībai un plašākai sadarbībai šajā jomā.

Daugavpils potenciāls uzņēmējdarbības un izglītības jomās, daudznacionāla sabiedrība un ģeogrāfiskais novietojums, kā arī īpašā loma austrumu-rietumu sadarbības veicināšanā ir priekšnoteikums Daugavpils kā multikulturālas, multietniskas un multifunkcionālas pilsētas, pārrobežu ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centra izaugsmei. Daugavpils nozīme pārsniedz reģiona un valsts robežas, piešķirot Daugavpilij starptautiskas nozīmes tranzītvirzienu krustpunkta lomu.

Daugavpils pilsēta vēsturiski ir attīstījusies ka industriālais centrs, kas arī šodien nosaka rūpniecības nozaru attīstību. Tradicionālie un nozīmīgākie uzņēmējdarbības virzieni Daugavpilī ir gatavo metālizstrādājumu ražošana, ritošā sastāva ražošana un remonts, pārtikas produktu un dzērienu ražošana, ķīmiskās šķiedras un to izstrādājumu ražošana, elektrisko kabeļu un to savienojumu ražošana.

Rūpniecības struktūra Daugavpilī 2020. gadā, %

Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, Daugavpils lielākie ražošanas uzņēmumi 2020.gadā realizēja produkciju 252.3 miljonu eiro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rūpniecības produkcijas realizācijas apjoms samazinājās par 25 miljoniem eiro jeb par 9%.

Izaugsmes tempu samazināšanos noteica gan iekšējie faktori (ES fondu investīcijas sasniegušas maksimumu, norises finanšu sektorā u.c.), gan arī ārējie faktori (globālo tirdzniecības attiecību pārskatīšana, Brexit u.c.). Ļoti būtiski pasaules, Latvijas un pilsētas ekonomiku ietekmēja arī Covid-19 pandēmija.

2020.gada 12 mēnešos Daugavpilī ražošanas apjoms ķīmiskās šķiedras un pārtikas preču ražošanas nozarēs saglabājās iepriekšējo gadu līmenī. Stabilas pozīcijas izdevās saglabāt arī pilsētas vadošajiem ražošanas uzņēmumiem: SIA “Axon Cable” un SIA “Ditton pievadķēžu rūpnīca”. Lielāko ražošanas pieaugumu sasniedza SIA “Magistr” (+11%) un SIA “Rital D” (+36%), kas ir saistīts ar jauno zivju konservu cehu izbūvi un ražošanas uzsākšanu.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, 2020.gadā kopējais būvmontāžas darbu apjoms Daugavpils lielākajās būvniecības komercsabiedrībās sastādīja ap 37 milj. eiro. Būvniecības nozarē pilsētā strādā vairāk nekā 1 tūkstotis cilvēku. Pārējās nozarēs ražošanas apjomi ir samazinājušies vai palikuši iepriekšējā gada līmenī. Pārtrauca vai samazināja savu uzņēmējdarbību ēdināšanas, skaistumkopšanas, izmitināšanas un tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Pilsētas ekonomikas tradicionālajās nozarēs darbojas metālapstrādes, pārtikas produktu, ķīmiskās šķiedras un optisko šķiedru kabeļu ražošanas uzņēmumi, kas pārsvarā eksportē produkciju uz ārzemēm un nodarbina lielāko daļu pilsētas iedzīvotāju.

No pilsētas ražošanas uzņēmumiem gandrīz puse ir eksportētāji.

Daugavpils pilsētas lielākās komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju uz vairāk nekā 23 valstīm:

Pēdējos divos gados jaunas tendences iezīmējās Informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, savu darbību pilsētā uzsāka uzņēmumi, kuri nodarbojas ar datorprogrammēšanu, programmatūras testēšanas pakalpojumu sniegšanu, testēšanas produktu izstrādi. Kopumā pilsētā aktīvi darbojās jau 57 uzņēmumi datorprogrammēšanā, 27 - citu informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumu sniegšanā, 18 – datu apstrādē, uzturēšanā un ar to saistīto darbību nodrošināšanā, 15 – citur neklasificētos informācijas pakalpojumos. IT nozarē strādā vairāk nekā 600 darbinieki. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā ir sagaidāmi pozitīvi rezultāti, jo nozare ir viena no tām, kuras attīstību Daugavpilī Covid-19 krīze veicina un paātrina.

Pēdējo gadu laikā Daugavpilī aktīvi ienāk elektronikas un IT nozaru uzņēmumi: SIA “Stream Labs”, SIA “TestDevLab ”, SIA “Webhelp” u.c.

Daugavpils pilsētas ražošanas uzņēmumi veiksmīgi darbojas, plānveidīgi attīstās, paplašinot un rekonstruējot ražošanas platības, ieviešot mūsdienu tehnoloģijas, paplašinot pārdotās produkcijas apjomus gan Latvijā, gan ārzemēs.

Saskaņā ar Lursoft datu bāzes datiem 2020.gadā Daugavpilī tika reģistrēti 218 jauni uzņēmumi.

Daugavpilī ir pietiekoši liels rūpniecisko zonu, ražošanas teritoriju un neizmantoto ēku skaits, ko var piedāvāt potenciālajiem investoriem. Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Daugavpils pilsētā ir pieejamas vairākas rūpnieciskās zonas, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzņēmumu izvietošanai.

Kopumā pilsētā ir pieejamas piecas rūpnieciskās zonas un viena ražošanas teritorija:

  1. Ziemeļu rūpnieciskā zona,
  2. Cietokšņa noliktavu zona,
  3. Čerepovas rūpnieciskā zona,
  4. Gajoka rūpnieciskā zona,
  5. Križu rūpnieciskā zona,
  6. Valkas ielas ražošanas zona.

Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbojas ar LIAA “Daugavpils biznesa inkubatoru”, kur 2020. gada beigās atbalstīti jau 30 jauni projekti. Daugavpils pilsētas pašvaldība piedalījās pasākumā “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”, kurš notika Rēzeknē Latvijas un ārvalstu uzņēmumu savstarpējās sadarbības veicināšanai. Pasākuma laikā notika dažādas aktivitātes, tostarp biznesa forums ar paneļdiskusijām, kur piedalījās kā uzņēmēji, tā arī pašvaldību pārstāvji. Pilsētas delegāciju pārstāvēja 5 komercuzņēmumi un dažādi skolēnu mācību uzņēmumi, Daugavpils Tūrisma informācijas centrs, Šmakovkas muzejs un Daugavpils Inovāciju centrs.

Daugavpils pilsētas teritorijā darbojās Latgales speciālā ekonomiskā zona (LSEZ), iekļaujot 22.75 ha lielu ražošanas teritoriju platību, kurā izvietotie pilsētas ražošanas uzņēmumi var pretendēt uz atbalstu tiešo nodokļu atvieglojumu veidā. 2021.gadā LSEZ darbojās jau 11 (vienpadsmit) Daugavpils pilsētā reģistrēti uzņēmumi.

Datu avots: Daugavpils pilsētas dome

Vidējā darba samaksa:

Eksperimentālā statistika (2020)

Vidējā bruto darba alga Daugavpilī (pēc ATR 2021.gadā):
•    EUR 796

Datu avots: Oficiālās statistikas portāls


Sadzīves apstākļi

Daugavpils ir nozīmīgs izglītības, kultūras, sporta un atpūtas centrs.

Izglītība Daugavpilī ir viena no prioritātēm un liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek izmantota tieši izglītības finansēšanai. Daugavpilī darbojas 27 pirmsskolas izglītības iestādes un 18 vispārizglītojošās mācību iestādes. Bērniem un jauniešiem plaši pieejama daudzveidīga interešu izglītība. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde īsteno Daugavpils pilsētas pašvaldības kompetenci izglītības jomā. Daugavpilī darbojas 7 profesionālās izglītības iestādes, tai skaitā  3 profesionālās izglītības  kompetences centri – Daugavpils Būvniecības tehnikums, Daugavpils Tehnikums un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules Skola". Tie ir mūsdienīgi profesionālās izglītības centri, kas īsteno profesionālās vidējās, arodizglītības, pamatizglītības un tālākizglītības programmas. Tieši profesionālās izglītības iestādes ir jaunu darbinieku kalve, kas pilsētai dod kvalificētus speciālistus.

Vairākas Daugavpils vidusskolas katru gadu saņem visaugstāko novērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, piedalīšanās valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā arī zinātniski pētniecisko darbu rezultātiem, un ierindojas Latvijas labāko skolu skaitā. Pilsētas izglītības iestādes turpina realizēt iepriekš licencētās izglītības programmas ar dažādu padziļinātu priekšmetu apmācību pamatskolā un vidusskolā, kā arī īstenot izglītības programmas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, kuri integrēti vispārizglītojošajā skolā.

Daugavpils ir studentu pilsēta. To apliecina lielais jauniešu skaits un daudzveidīgais augstskolu spektrs. Senākā un lielākā augstskola ir Daugavpils Universitāte, kas pēdējos gados kļuvusi arī par nozīmīgu zinātnes centru. Augstskola katru gadu paver jaunas iespējas gan studentiem, gan pasniedzējiem. Vērienīgas investīcijas tiek ieguldītas Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošanā un vides pieejamības nodrošināšanā. Tika pabeigta Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes korpusa renovācija un jaunā Dabaszinātņu un inženierzinātņu laboratoriju korpusa būvniecība Parādes ielā 1a, administratīvā korpusa un koncertzāles renovācija Vienības ielā 13. Būvniecības darbi tika realizēti ERAF projekta ietvaros, ar kopējām izmaksām virs 11 miljoniem eiro. Universitātes laboratorijas tika aprīkotas ar mūsdienīgām iekārtām un aprīkojumu, kas dos iespēju studentiem strādāt ar iekārtām, kādas izmanto vadošās laboratorijas pasaulē. Pilsētā darbojas vēl 8 augstākās mācību iestādes, kuras sniedz izglītības iespējas ne tikai no Latgales reģiona,  bet arī visas Latvijas jauniešiem.

Viens no nozīmīgākajiem kultūras centriem Latvijā ir Daugavpils pilsēta, kur ikvienam daugavpilietim un pilsētas viesim tiek piedāvāts plašs, daudzveidīgs un kvalitatīvs kultūras pasākumu klāsts ar vietējo, citu pašvaldību un ārvalstu mākslinieku līdzdalību.

Pilsētas kultūras dzīves nodrošināšanā piedalās vairākas pašvaldības iestādes. Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldības funkciju izpildi kultūras jomā. Viena no aktuālākajām Kultūras pārvaldes funkcijām ir kultūras dzīves norišu daudzveidības un kultūras procesa pieejamības nodrošināšana, kā arī iedzīvotāju iesaistīšana kultūras pasākumu norisēs.

Kultūras pārvaldes uzdevums ir plānot, vadīt un koordinēt valsts svētku, piemiņas dienu, koncertu, festivālu un citu kultūras norišu organizēšanu pilsētā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām.

Daugavpilī notiek dažādi kultūras pasākumi: gan starptautiska mēroga festivāli, gan valsts un pilsētas mēroga pasākumi, kuros piedalās pilsētas iedzīvotāji, kultūras un izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, kultūras biedrības, pašvaldības un valsts organizācijas. Pasākumu norisēs aktīvi iesaistās arī pilsētas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kas kopumā ir vairāk nekā 40.

Lielākās kultūras iestādes Daugavpilī  ir Latviešu kultūras centrs, Kultūras pils, Marka Rotko mākslas centrs, Novadpētniecības un mākslas muzejs, Māla mākslas centrs u.c.

Daugavpils ir pilsēta ar senām tradīcijām sportā. Daugavpils sporta nozares attīstību īsteno Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”, kura plāno, īsteno un organizē sporta pasākumus, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Pilsētai ir plaša sporta infrastruktūra un darbojas vairākas sporta bāzes un objekti: Daugavpils Ledus halle, Spīdveja stadions „Lokomotīve”, sporta komplekss „Celtnieks”, Daugavpils Olimpiskais centrs, sporta bāze „Dzintariņš”, Stropu aktīvās atpūtas trase, Esplanādes velo parks,  u.c.

Daugavpilī darbojas 4 sporta skolas – Daugavpils Futbola skola, Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola, Daugavpils Ledus sporta skola un Daugavpils Individuālo sporta veidu skola. Sporta skolās nodarbojas dažādās sekcijās vairāk kā 2000 sportisti.

Ik gadu pilsētā notiek vairāk kā 20 pilsētas čempionāti vairāk kā 15 sporta veidos. Arī tautas sporta pasākumi pulcē vairākus tūkstošus dalībnieku gan no Daugavpils pilsētas, gan viesus. Īpaši jāatzīmē, ka pilsētā katru gadu norisinās vairāk kā 150 dažāda mēroga sporta pasākumi, kuros piedalās dalībnieki ne tikai no Latvijas, bet arī no citām pasaules valstīm.

Daugavpilī jau ilgu gadu laikā ir populārs spīdvejs, pludmales volejbols, brīvā cīņa, bokss, volejbols, vieglatlētika, daiļslidošana, tāpat turpina attīstīties un pilnveidoties arī liels skaits citu sporta veidu. Nedrīkst aizmirst par paralimpisko sportu, kas Daugavpilī ir pilnveidots un šeit trenējas gan para peldētāji un airētāji, gan ratiņpaukotāji. Ik sezonu pilsētas sportisti izcīna teicamus rezultātus gan Latvijas, gan pasaules mēroga sacensībās, čempionātos un turnīros.

Daugavpils var lepoties arī ar komandu sportu, kurā aktīvi darbojas un trenējas komandas basketbolā, volejbolā, futbolā, hokejā.

Medicīnas pakalpojumus pilsētas un reģiona iedzīvotājiem sniedz pašvaldības un valsts medicīnas iestādes, kurās, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu, pēdējo gadu laikā veikti ievērojami renovācijas darbi, iegādāta jauna medicīniskā tehnika un apmācīts medicīnas personāls. Tās ir SIA "Daugavpils reģionālā slimnīcā", SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs", SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika", VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”.

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīcā” veselības aprūpe tiek sniegta sekundārajā ambulatorajā un stacionārajā, terciārajā veselības aprūpes līmenī un darbojās 3 struktūrvienībās: Centrālā slimnīcas, Plaušu slimību un tuberkulozes centrs un Centra poliklīnika. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” sniedz neatliekamo diennakts un ambulatoro medicīnisko palīdzību Latgales reģionā un ir lielākā medicīniskā iestāde ārpus Rīgas.

Rūpējoties par maznodrošināto personu veselības aprūpi, tiek paredzēti finanšu līdzekļi SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" dienas stacionāra pacienta iemaksu un stacionāra pacienta iemaksu kompensēšanai līdz četrām dienām. Iepriekš finansiāli maznodrošinātām personām pacienta iemaksa tika kompensēta līdz trim dienām. Tas dod iespēju samazināt izmaksas, vienlaikus uzlabojot veselības aprūpes kvalitāti reģiona iedzīvotājiem.

Lai piesaistītu jaunus medicīnas speciālistus darbam Daugavpils ārstniecības iestādēs, Daugavpils pilsētas dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Stradiņa Universitāti un Latvijas Universitāti, kuri paredz sadarbību pētnieciskajā darbībā, inovāciju studiju un darba vides pilnveidošanā, zināšanas un tehnoloģiju jomā.

SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” ar zobu ārstēšanu un protezēšanu ir viena no lielākajam šāda profila iestādēm Latvijā un vienīgā Latgalē un nodrošina zobārstniecības palīdzības sniegšanu arī brīvdienās un svētku dienās, sniedz zobārstniecības pakalpojumus arī sociālā riska grupām.

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” veic primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus bērniem, kā arī sniedz pakalpojumus guļošiem pacientiem medicīniskā un rehabilitācijas jomā mājas apstākļos.

VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ir viena no lielākajām psihiatriskā profila ārstniecības iestādēm Latvijā, kas nodrošina Daugavpils pilsētas un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem visu nepieciešamo garīgās veselības aprūpes pakalpojumu spektru: mājas garīgās veselības aprūpes pakalpojumi, ambulatorās psihiskās veselības aprūpes pakalpojumi, stacionārie psihiskās veselības aprūpes pakalpojumi, t.sk. piespiedu ārstēšana pēc tiesas lēmuma un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un personu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, pamatvajadzību apmierināšanu un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Sociālie pakalpojumi ietver sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem, un sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbanespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.

Galvenie sociālo pakalpojumu veidi – sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā, aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi tika parakstīta vienošanās par projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Daugavpils iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta galvenās  mērķauditorijas ir trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni, pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Tā pat projekta aktivitātēs varēs piedalīties visi pilsētas iedzīvotāji.

Pilsētas mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un pilsētas viesiem par attīstības iespējam pilsētā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai, informāciju par izglītības iespējam pilsētā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.