Daugavpils Filiāle

Darba un sadzīves apstākļi Daugavpils pilsētā

Pilsētas tīmekļa vietne:

www.daugavpils.lv

Daugavpils ir otrā lielākā un nacionālas nozīmes Latvijas pilsēta, Latgales plānošanas reģiona lielākā pilsēta. Daugavpils pilsēta atrodas pie Latvijas austrumu robežas un ir nozīmīgs sociāli ekonomiskās attīstības centrs Baltijā. Vēstures avotos tā pirmo reizi minēta 1275.gadā. Pilsēta izvietota Austrumlatvijas zemienes Dienvidaustrumu malā. Pilsētas lielākā daļa atrodas senās Daugavas gultnē, kas pilsētas teritorijā ir šaura. Pilsēta izvietojusies Daugavas abos krastos. Upes garums pilsētas teritorijā - 16 km. Pilsētas kopējā platība 7248 ha. Atbilstoši pilsētas teritorijas plānojumam pilsētas administratīvā teritorija ir sadalīta vairākos rajonos jeb mikrorajonos. Daugavas labajā krastā atrodas 13 mikrorajoni (tai skaitā Vēsturiskais centrs un Cietoksnis).

 

  

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas pilsētā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Daugavpils pilsētā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

2019.gadā NVA Daugavpils filiālē tika reģistrētas 4 600 brīvas darba vietas. No tām vairums – 1 875 kvalificēti strādnieki un amatnieki; vienkāršajās profesijās – 705; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 495; vecākie speciālisti – 444; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 440; speciālisti – 273 vakances.
Pieprasītākās TOP 10 profesijas, reģistrētas 2019.gadā – kravas automobiļa vadītājs – 158; metālmateriālu metinātājs – 155; palīgstrādnieks – 153; namdaris – 138; betonētājs – 124; mūrnieks – 104; apdares darbu strādnieks – 97; elektriķis – 89; krāsotājs – 89; flīzētājs – 88.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Daugavpils pilsēta vēsturiski ir attīstījusies ka industriālais centrs, kas arī šodien nosaka rūpniecības nozaru attīstību. Tradicionālie un nozīmīgākie uzņēmējdarbības virzieni Daugavpilī ir gatavo metālizstrādājumu ražošana, ritošā sastāva ražošana un remonts, pārtikas produktu un dzērienu ražošana, ķīmiskās šķiedras un to izstrādājumu ražošana, elektrisko kabeļu un to savienojumu ražošana, kas pārsvarā eksportē produkciju uz ārzemēm un nodarbina lielāko daļu pilsētas iedzīvotāju.

 

Lielākā Latgales reģiona eksportējošo uzņēmumu daļa atrodas Daugavpilī. No 96 pilsētas ražošanas uzņēmumiem gandrīz puse jeb 45 ir eksportētāji. Daugavpils lielākas komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju vairāk kā uz 23 valstīm ir:

 • SIA “Zieglera mašīnbūve” – lauksaimniecības tehnikas komplektējošo detaļu ražošana, rapša dalītāju ražošana, vadu un kabeļu ražošana automobiļu rūpniecībai;
 • SIA “Axon Cable” – augstas kvalitātēs kabeļu ražošana medicīnas, militārās, aerokosmiskās rūpniecības u.c. vajadzībām;
 • AS “Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca” – dīzeļlokomotīvju un elektrolokomotīvju remonts, rezerves daļu izgatavošana;
 • AS “Latvijas Maiznieks” - maizes ražošana, svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana;
 • SIA “East Metal” – komplektējošo detaļu ražošana dažādām iekārtām – vēja ģeneratoriem, autoceltņiem, kokapstrādes iekārtām, bērnu rotaļu laukumiem, virvju vērpjamajām mašīnām;
 • AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” – ķēžu ražošana automobiļiem, motocikliem, velosipēdiem, mašīnbūves vajadzībām, spiedveidņu un dažāda veida detaļu projektēšana un izgatavošana no metāla un plastmasas;
 • SIA “Centennial Industries” – mākslīgās ādas izstrādājumu ražošana;
 • SIA “Nexis Fibers” – poliamīda tehniskās šķiedras ražošana;
 • SIA “Regula Baltija” – dokumentu un naudas zīmju autentiskuma pārbaudes ierīču ražošana;
 • SIA “Belmast” – sakaru torņu un mastu ražošana, metāla būvkonstrukciju ražošana.
 • Pēdējo gadu laikā Daugavpilī aktīvi attīstās elektronikas un IT nozaru uzņēmumi: SIA “SMD Baltic “, SIA “Stream Labs”, SIA “BTG” u.c.

 

Daugavpils lielākās komercsabiedrības, kas darbojas vairumtirdzniecības jomā :

 • SIA “CCT” – naftas produktu, degvielas tirdzniecība;
 • SIA “Intergaz” – saspiestās un sašķidrinātās gāzes tirdzniecība, sašķidrinātās gāzes apkures sistēmu uzstādīšana un apkalpošana;
 • SIA “Latvijas nacionālā naftas kompānija” – naftas produktu, degvielas tirdzniecība;
 • SIA “Ingrid A” – naftas produktu, degvielas tirdzniecība;
 • SIA “Euro Energo Company” – naftas produktu, degvielas tirdzniecība;
 • SIA “EU-Trader” – rūpniecības preču vairumtirdzniecība (mobilo sakaru līdzekļu, planšetdatoru un sadzīves tehnikas vairumtirdzniecība) u.c.

 

Strādājošo skaits Daugavpils rūpniecības nozarēs ir: gatavo metālizstrādājumu ražošana – 1651; ritošā sastāva remonts – 765; pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – 709; kabeļu un to savienojumu ražošanā – 552; siltumenerģijas un ūdens apgādē – 513; ķīmisko šķiedru un to izstrādājumu ražošanā – 333; apģērbu ražošana – 310.


Datu avots: Daugavpils pilsētas dome


Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Daugavpilī (2019.gads 3.ceturksnis):

 • EUR 826 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 863 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 854 (Pašvaldības struktūrās);
 • EUR 770 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

 

Izglītība Daugavpilī ir viena no prioritātēm un liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek izmantota tieši izglītības finansēšanai. Daugavpilī darbojas 27 pirmsskolas izglītības iestādes un 18 vispārizglītojošās mācību iestādes. Bērniem un jauniešiem plaši pieejama daudzveidīga interešu izglītība. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde īsteno Daugavpils pilsētas pašvaldības kompetenci izglītības jomā. Daugavpilī darbojas 7 profesionālās izglītības iestādes, tai skaitā 3 profesionālās izglītības kompetences centri – Daugavpils Būvniecības tehnikums, Daugavpils Tehnikums un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules Skola". Tie ir mūsdienīgi profesionālās izglītības centri, kas īsteno profesionālās vidējās, arodizglītības, pamatizglītības un tālākizglītības programmas. Tieši profesionālās izglītības iestādes ir jaunu darbinieku kalve, kas pilsētai dod kvalificētus speciālistus. Daugavpils ir studentu pilsēta. To apliecina lielais jauniešu skaits un daudzveidīgais augstskolu spektrs. Senākā un lielākā augstskola ir Daugavpils Universitāte, kas pēdējos gados kļuvusi arī par nozīmīgu zinātnes centru. Pilsētā darbojas vēl 8 augstākās mācību iestādes, kuras sniedz izglītības iespējas ne tikai no Latgales reģiona, bet arī visas Latvijas jauniešiem.

Lielākās kultūras iestādes Daugavpilī ir Latviešu kultūras centrs, Kultūras pils, Marka Rotko mākslas centrs, Novadpētniecības un mākslas muzejs, Māla mākslas centrs u.c.


Lielākas sporta ēkas ir Daugavpils Olimpiskais centrs, Ledus halle, spīdveja stadions “Lokomotīve” u.c.
Spīdvejs Daugavpilī ir unikāls sporta veids, Daugavpils spīdveja komanda ieņem godalgotas vietas pasaules un Eiropas čempionātos, ka arī pastāvīgi startē Polijas līgās.


Veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Daugavpils Zobārstniecības poliklīnika” un SIA “Daugavpils Bērnu veselības centrs”.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīcā” veselības aprūpe tiek sniegta sekundārajā ambulatorajā un stacionārajā, terciārajā veselības aprūpes līmenī un darbojās 3 struktūrvienībās: Centrālā slimnīcas, Plaušu slimību un tuberkulozes centrs un Centra poliklīnika. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” sniedz neatliekamo diennakts un ambulatoro medicīnisko palīdzību Latgales reģionā un ir lielākā medicīniskā iestāde ārpus Rīgas.
SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” ar zobu ārstēšanu un protezēšanu ir viena no lielākajam šāda profila iestādēm Latvijā un vienīgā Latgalē un nodrošina zobārstniecības palīdzības sniegšanu arī brīvdienās un svētku dienās, sniedz zobārstniecības pakalpojumus arī sociālā riska grupām.
SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” veic primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus bērniem, kā arī sniedz pakalpojumus guļošiem pacientiem medicīniskā un rehabilitācijas jomā mājas apstākļos.


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.


Pilsētas mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un pilsētas viesiem par attīstības iespējam pilsētā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai, informāciju par izglītības iespējam pilsētā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.