Novada tīmekļa vietne: www.marupe.lv

Mārupes novads ir Latvijas 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas gaitā 2021. gada 1.jūlijā izveidota Latvijas pašvaldība, kurā tika apvienots Mārupes novads un Babītes novads. Robežojas ziemeļos ar Jūrmalas pilsētu, rietumos ar Tukuma novadu, dienvidrietumos ar Jelgavas novadu, dienvidos ar Olaines novadu un austrumos ar Rīgu. Novada centrs atrodas Mārupē.

Mārupes novada administratīvajā teritorijā atrodas pieci ciemi – Mārupe, Jaunmārupe, Skulte, Tīraine, Vētras.

Uz 2023.gada 31.martu

 

 

Bezdarbnieka deklarēta dzīves vieta

 

 

 

Bezdarbnieku skaits

No tiem

 

 

Iedzīvotāju skaits kopā

 

 

Darbspējas vecumā

 

 

Bezdarba līmenis

%

Sievietes

Personas ar invaliditāti

Jaunieši, vecumā no 15 līdz 24 gadiem

Ilgstošie bezdarbnieki

Personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Mārupes novads

583

353

29

39

17

3

44

34 430

22 762

2.6

 Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Ar Mārupes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

2023. gada I ceturksnī NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 29510 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: būvstrādnieki, betonētāji un mūrnieki – 4582, palīgstrādnieki – 2750, kravas automobiļa un vilcējautomobiļa vadītāji – 2910, pavāri – 990.

Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Novada ģeogrāfiskais stāvoklis, t.sk., lidostas klātbūtne novadā, ir bijuši par priekšnosacījumiem uzņēmējdarbības attīstībai, it īpaši jomās, kas saistītas ar transportu un loģistiku, kā arī ar ražošanas sektoru. Turklāt, ņemot vērā lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvaru, ir saglabājusies un attīstījusies lauksaimnieciskā ražošana. Visplašāk pārstāvētas ir transporta un loģistikas nozares.

2021. gadā 5 lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātāji ir bijuši uzņēmumi: AS “Air Baltic Corporation”, SIA “Kreiss”, SIA “INTER CARS LATVIA”, Valsts AS “Latvijas Pasts” un SIA “SMARTLYNX AIRLINES”, sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai savu darbinieku labklājībā, bet arī pašvaldības attīstībā un uzturēšanā, veicinot konkurētspēju un paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni.

Lielākie uzņēmumi:

  • Gaisa satiksme: AS “Air Baltic Corporation”, SIA “SMARTLYNX AIRLINES”;
  • Transports: SIA “Kreiss”, DHL Express Latvia, SIA;
  • Sakari: VAS “Latvijas Pasts”, SIA “TNT Latvia”;
  • Tirdzniecība: SIA “INTER CARS LATVIJA”, SIA “ALSO Latvia”;
  • Ražošana: SIA “POLIPAKS”, SIA “RIXJET”;
  • Lauksaimniecība, mežsaimniecība: SIA “Mārupes Siltumnīcas”, SIA “R GRUPA”; Būvniecība: SIA “Piche”, SIA “RERE VIDE”

Vidējā bruto darba alga Mārupes novadā 2021. gadā 1.ceturksnī:

  • EUR 1746 (Pavisam);
  • EUR 1564 (Sabiedriskajā sektorā – bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem);
  • EUR 1374 (Vispārējās valdības sektorā);
  • EUR 1305 (Pašvaldību struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Straujais iedzīvotāju pieaugums, un līdz ar to arī dzimstības pieaugums, kā primārus novada attīstības plānošanā, nosaka tieši izglītības jautājumus. Mārupes novadā izglītība ir galvenā prioritāte jau pēdējos desmit gadus. Uzbūvētas jaunas izglītības iestādes, rekonstruētas un pārbūvētas esošās ēkas, veiktas strukturālas izmaiņas novada izglītības sistēmā. Pašvaldības izglītības iestādēs – Babītes PII, PII “Lienīte”, PII “Mārzemīte”, PII “Saimīte”, PII “Zeltrīti”, PII “Zīļuks”, Mārupes novada sākumskola, Mārupes novada pamatskola, Salas sākumskola, Mārupes novada Skultes sākumskola, Jaunmārupes pamatskola, Mārupes pamatskola, Babītes vidusskola, Mārupes Valsts ģimnāzija, Mārupes Mūzikas un mākslas skola, ir iespējas iegūt vispārējo un profesionālās ievirzes izglītību. Pirmsskolas izglītības iegūšanu nodrošina arī vairākas privātās izglītības iestādes.

Mārupes novada iedzīvotājiem ir pieejama ambulatora medicīniskā palīdzība. Ģimenes ārsta pakalpojumi pieejami visos novada ciemos.

Sociālās palīdzības un aprūpes pakalpojumus novada iedzīvotājiem organizē un nodrošina Mārupes novada Sociālais dienests.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk., arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.