Rīgas reģionālā filiāle

Mārupes novads

 

Novada tīmekļa vietne:    

www.marupe.lv

 

 

Mārupes novads ir pašvaldība Pierīgas lauku teritorijā, Latvijas lielākās upes Daugavas kreisajā krastā un robežojas ar Rīgas pilsētu, Olaines un Babītes novadiem. Mārupes novada administratīvajā teritorijā atrodas pieci ciemi – Mārupe, Jaunmārupe, Skulte, Tīraine, Vētras. Novada administratīvai centrs atrodas Mārupē. Mārupes novadā notiek ļoti intensīva un strauja dzīvojamo un darījumu teritoriju apbūve, saglabājoties arī lauksaimniecībai un plašām lauku ainavām.

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Ar Mārupes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

 

2019. gada I. pusgadā NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 38818 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 18170, vienkāršās profesijas – 5096, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 4596, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 4108, vecākie speciālisti – 2681,  speciālisti – 2047, kalpotāji – 1470, vadītāji – 376, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 274.

 

Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Novada ģeogrāfiskais stāvoklis, t.sk. lidostas klātbūtne novadā, ir bijuši par priekšnosacījumiem uzņēmējdarbības attīstībai, it īpaši jomās, kas saistītas ar transportu un loģistiku, kā arī ar ražošanas sektoru. Tai pašā laikā, ņemot vērā lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvaru, ir saglabājusies un attīstījusies lauksaimnieciskā ražošana. Visplašāk pārstāvētas ir konsultāciju, darbību ar nekustamiem īpašumiem, būvniecības un loģistikas nozares.

2018. gadā 5 lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātāji ir bijuši uzņēmumi: AS “Air Baltic Corporation”, Valsts AS “Latvijas Pasts”, Valsts AS “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””, SIA “Kreiss” un Valsts AS “Latvijas gaisa satiksme”, sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai savu darbinieku labklājībā, bet arī pašvaldības attīstībā un uzturēšanā, veicinot konkurētspēju un paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni.

 

Lielākie uzņēmumi:

Gaisa satiksme: VAS “Latvijas gaisa satiksme”, AS “Air Baltic Corporation”;

Transports: SIA “Kreiss”, SIA “OMWTRANS” (kravu pārvadājumi);

Sakari: VAS “Latvijas Pasts”, SIA “TNT Latvia”, SIA “DHL Latvia”

Tirdzniecība: SIA “FORUM AUTO”, AS “WESS”;

Ražošana: SIA “POLIPAKS NT” (iepakojuma materiālu ražošana), AS “MADARA Cosmetics”;

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi: SIA “X INFOTECH GROUP”, SIA “ALSO Latvia”;

Lauksaimniecība: SIA “Sabiedrība Mārupe”;

Būvniecība: SIA “RERE BŪVE”.

 

Vidējā bruto darba alga Mārupes novadā 2019. gada 1.ceturksnī:

  • EUR 1320 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 1352 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 1039 (Pašvaldību struktūrās);
  • EUR 1302 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apzstākļi

 

Straujais iedzīvotāju pieaugums, un līdz ar to arī dzimstības pieaugums, kā primārus novada attīstības plānošanā, nosaka tieši izglītības jautājumus. Mārupes novadā izglītība ir galvenā prioritāte jau pēdējos desmit gadus. Uzbūvētas jaunas izglītības iestādes, rekonstruētas un pārbūvētas esošās ēkas, veiktas strukturālas izmaiņas novada izglītības sistēmā. Pašvaldības izglītības iestādēs – Mārupes pamatskola, Mārupes vidusskola, Jaunmārupes pamatskola, Mārupes novada Skultes sākumskola, PII “Lienīte”, PII ”Zeltrīti”, PII “Mārzemīte”, Mārupes Mūzikas un mākslas skola ir iespējas iegūt vispārējo un profesionālās ievirzes izglītību. Pirmsskolas izglītības iegūšanu nodrošina arī vairākas privātās pirmsskolas izglītības iestādes.

Mārupes novada iedzīvotājiem ir pieejama ambulatora medicīniskā palīdzība. Ģimenes ārsta pakalpojumi pieejami visos novada ciemos.

Sociālās palīdzības un aprūpes pakalpojumus novada iedzīvotājiem organizē un nodrošina Mārupes novada Sociālais dienests.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.