Pilsētas tīmekļa vietne:    www.riga.lv

 

Rīgas pilsēta atrodas Latvijas centrālajā daļā, Rīgas jūras līča dienvidu piekrastē, Viduslatvijas zemienē, Rīgavas un Tīreļu līdzenuma teritorijā, abos Daugavas krastos. Rīga ir Latvijas galvaspilsēta un, galvenais, rūpnieciskais, darījumu, kultūras, sporta un finanšu centrs Baltijas valstīs, kā arī nozīmīga ostas pilsēta. Rīga ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs un trešā lielākā pilsēta (pēc Sanktpēterburgas un Stokholmas) visā Baltijas jūras reģionā (pēc iedzīvotāju skaita pilsētas robežās). Nacionālā mērogā Rīga ir administratīvais, izglītības un zinātnes, kultūras un ekonomiskais centrs.

   

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas pilsētā

 

Ar Rīgas pilsētā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

 

2019. gada I. pusgadā NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 38818 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 18170, vienkāršās profesijas – 5096, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 4596, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 4108, vecākie speciālisti – 2681,  speciālisti – 2047, kalpotāji – 1470, vadītāji – 376, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 274.

 

Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Rīgai ir dominējoša loma Latvijas ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Saskaņā ar Lursoft datiem, 50% no visiem aktīvajiem uzņēmumiem Latvijā atrodas Rīgā un 87% no kopējā Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla izvietots uzņēmumos tieši Rīgā. No TOP 10 vērtīgākiem uzņēmumiem Latvijā 2018.gadā, gandrīz visu sarakstu aizņem galvaspilsētas uzņēmumi, AS „Latvenergo” SIA „KRONOSPAN Riga”; AS „Latvijas valsts meži”; SIA „Mikrotīkls”; SIA „Lattelecom”; SIA „Rimi Latvia”; SIA „Latvijas Mobilais Telefons”; SIA „URALCHEM Trading”; SIA „Severstal Distribution”; SIA „Maxima Latvija”.

 

Rīgā atrodas valstī nozīmīgākās augstākās izglītības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, Rīga ir transporta maģistrāļu mezgla punkts, pie tās atrodas starptautiskā lidosta un neaizsalstoša osta. Prioritārās uzņēmējdarbības nozares pilsētā ir transports un loģistika, ķīmiskā rūpniecība, datoru tehnoloģijas, elektronikas ražošana, profesionālie, zinātniskie pakalpojumi, tirdzniecība, metālizstrādājumu ražošana un mašīnbūve, tūrisms un izglītība. Lielākie uzņēmumi:

 

Apstrādes rūpniecība: SIA “Adverts” (poligrāfijas pakalpojumi), AS “Rīgas kuģu būvētava”, AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, SIA “Livonia Print”, AS “Latvijas Finieris”;

 

Pārtikas ražošana: AS “Latvijas balzams”, AS “Rīgas Piena kombināts”, SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”;

 

Ķīmiskā rūpniecība: AS “Grindeks”;

 

Tirdzniecība: SIA “Rimi Latvia”, SIA “Cenuklubs.lv”, AS “Drogas”, SIA “Skai Baltija”, AS “Viada Baltija”, AS “Sentor farm aptiekas”;

 

Izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumi: AS “Lido”, SIA “Čilija Pizza”, SIA “Baltic Restaurants Latvia”, SIA “Mogotel”;

 

Būvniecība: SIA “A.S.M.I.”, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”;

 

Veselības aprūpe: VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”;

 

Transports un uzglabāšana: SIA “Rīgas satiksme”, SIA “Havi Logistics”, AS “Latvijas dzelzceļš”;

 

Ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana: SIA “Clean R”, SIA “Rīgas ūdens”;

 

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība: AS “G4S Latvia”, SIA “Grifs AG”, SIA “Transcom worldwide Latvia”, SIA “Cleanhouse”; SIA “Tirdzniecības centrs Pleskodāle”;

 

Finanšu un apdrošināšanas darbības: AS „ASG Resolution Capital”, AS „Syzygy Capital”, SIA „Alzette”;

 

Operācijas ar nekustamo īpašumu: AS „Print Management”, SIA „EL15”.

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde: AS “Latvenergo”, AS “Rīgas Siltums”, AS “Sadales tīkls”;

 

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi: SIA “Evolution Latvia”, SIA “Tele2 Shared Service Center”, SIA “Lattelecom”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, AKF “Accenture Latvijas filiāle”;

 

Finanšu un apdrošināšanas darbības: AS “Citadele banka”, AS “Swedbank”, AS “Norvik banka”.

 

Vidējā bruto darba alga Rīgas pilsētā 2019. gada 1.ceturksnī:

  • EUR 1235 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 1210 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 1253 (Valsts struktūrās)
  • EUR 875 (Pašvaldību struktūrās);
  • EUR 1272 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Rīgas pilsētā darbojas 114 vispārējās izglītības iestādes,11 sporta skolas, 9 mūzikas un mākslas skolas, 153 pirmsskolas izglītības iestādes un 13 bērnu un jauniešu centri (interešu izglītības iestādes).

 

Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus rīdziniekiem sniedz Rīgas Sociālais dienests 11 teritoriālajos centros, vairāk informācijas par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem galvaspilsētā ikviens var saņemt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055; ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, kā arī ar informāciju var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā. Lai sekmētu rīdzinieku ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, Rīgas pašvaldība nodrošina daudzveidīgus sociālos pakalpojumus, kā dienas centri bērniem, dienas aprūpes centri bērniem, dienas aprūpes centri cilvēkiem ar demenci, interešu izglītības programmas, skolēnu brīvā laika pavadīšanas centri.

 

Rīgā darbojas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs, Kungu ielā 7/9, LV-1050, kas sniedz vispārīgu informāciju, konsultācijas un, atbilstoši iespējām, meklē risinājumus rīdzinieku izvirzītajiem jautājumiem. Sniedz kontaktinformāciju par atbildīgajām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, ar kurām pilsētniekiem varētu nākties sazināties. Pieņem Rīgas domei un iestādēm adresētus iesniegumus. Noformē Rīgas domei un iestādēm adresētus mutvārdu iesniegumus. Piešķir autorizācijas tiesības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības portālā www.eriga.lv. Pieņem pieprasījumus Rīgas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Rīgā ir pieejams Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800. Rīdziniekiem ir pieejama RĪDZINIEKA KARTE, to var saņemt Rīgā deklarētās personas vai personas, kurām ir īpašums Rīgā; nepieciešama tiem, kuri vēlas saņemt rīdziniekiem paredzētās atlaides un lieto sabiedrisko transportu ar atlaidēm.

 

Valsts apmaksātos veselības pakalpojums var saņemt Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībās: SIA “Rīgas veselības centrs”, SIA “Rīgas 1.slimnīca”, SIA “Rīgas 2. slimnīca”, SIA “Rīgas Dzemdību nams”. Rīgas iedzīvotāji var saņemt ambulatoros veselības pakalpojumus arī citās ārstniecības iestādēs, kuras atrodas Rīgas teritorijā, bet kuras nav Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības, no kurām lielākās ir: AS “Veselības Centru apvienība”, SIA “Veselības centrs – 4”, SIA “Dziedniecība”, AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”.

 

Pilsētas mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. par biznesa attīstības iespējām pilsētā un atbalsta programmām.

 

Rīgas domes mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī pilsētas mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām Rīgā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.