Pilsētas tīmekļa vietne:    www.riga.lv

 

Rīgas pilsēta atrodas Latvijas centrālajā daļā, Rīgas jūras līča dienvidu piekrastē, Viduslatvijas zemienē, Rīgavas un Tīreļu līdzenuma teritorijā, abos Daugavas krastos. Rīga ir Latvijas galvaspilsēta un, galvenais, rūpnieciskais, darījumu, kultūras, sporta un finanšu centrs Baltijas valstīs, kā arī nozīmīga ostas pilsēta.

Rīga ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs un trešā lielākā pilsēta (pēc Sanktpēterburgas un Stokholmas) visā Baltijas jūras reģionā (pēc iedzīvotāju skaita pilsētas robežās). Nacionālā mērogā Rīga ir administratīvais, izglītības un zinātnes, kultūras un ekonomiskais centrs.

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta

Bezdarbnieku skaits

Sievietes

Personas ar invaliditāti

Jaunieši vecumā no 15 – 24 gadiem

Ilgstošie bezdarb-nieki

Personas pēc bērna kopšanas atvaļinā-juma

Pirms-pensijas vecuma bezdarb-nieki

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

Bezdarba līmenis %

Rīgas pilsēta

13 372

7 867

1 166

1 064

915

40

1 622

614 618

 

380 679

4,4

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

Darba iespējas pilsētā

Ar Rīgas pilsētā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

Rīgas reģionālajā filiālē uz 24.04.2023. bija reģistrētas 17 302 brīvas darba vietas, no kurām visvairāk brīvu darba vietu bija būvstrādnieka profesijā (2 127), savukārt vismazāk brīvo darba vietu skaits bija reģistrēts tādās profesijās kā elektroinženieris (1), sociālās palīdzības organizators (1), informācijas sistēminženieris (1) u.c. profesijās.

Pieprasītākās profesijas, kuras reģistrētas 2023. gadā, ir  būvstrādnieks, ar attiecīgi 3 300 pieteikto vietu skaitu, palīgstrādnieks (2 750), kravas automobiļa vadītājs (2 268). Savukārt, vismazāk pieteikto vietu skaits, ir tādās profesijās kā ražošanas vadītājs (1), pasta speciālists (1), apdrošināšanas speciālists (1).

Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Rīgai ir dominējoša loma Latvijas ekonomikā un uzņēmējdarbībā. No visiem Latvijas uzņēmumiem, Rīgā atrodas 76, 3 % ekonomiski aktīvu uzņēmumu.

Ja runājam par uzņēmējdarbību jomām, pēc nodarbināto skaita īpatsvara, tad visvairāk pārstāvētās jomas ir:

 1. Pakalpojumi;
 2. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
 3. Rūpniecība;
 4. Transports un uzglabāšana;
 5. Apstrādes rūpniecība.

Rīgā koncentrējas tādi lieli uzņēmumi kā AS „Latvenergo”;  SIA „KRONOSPAN Riga”AS „Latvijas valsts meži”SIA „Mikrotīkls”SIA „Lattelecom”SIA „Rimi Latvia”SIA „Latvijas Mobilais Telefons”;  SIA „Maxima Latvija” u.c.

Rīgā atrodas valstī nozīmīgākās augstākās izglītības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, Rīga ir transporta maģistrāļu mezgla punkts, pie tās atrodas starptautiskā lidosta un neaizsalstoša osta. Prioritārās uzņēmējdarbības nozares pilsētā ir transports un loģistika, ķīmiskā rūpniecība, datoru tehnoloģijas, elektronikas ražošana, profesionālie, zinātniskie pakalpojumi, tirdzniecība, metālizstrādājumu ražošana un mašīnbūve, tūrisms un izglītība.

Lielākie uzņēmumi:

 • Apstrādes rūpniecība: SIA “Adverts” (poligrāfijas pakalpojumi), AS “Rīgas kuģu būvētava”, AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, SIA “Livonia Print”, AS “Latvijas Finieris”;
 • Pārtikas ražošana: AS “Latvijas balzams”, AS “Rīgas Piena kombināts”, SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”;
 • Ķīmiskā rūpniecība: AS “Grindeks”;
 • Tirdzniecība: SIA “Rimi Latvia”, SIA “Cenuklubs.lv”, AS “Drogas”, SIA “Skai Baltija”, AS “Viada Baltija”;
 • Izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumi: AS “Lido”, SIA “Baltic Restaurants Latvia”, SIA “Mogotel”;
 • Būvniecība: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”;
 • Veselības aprūpe: VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”;
 • Transports un uzglabāšana: SIA “Rīgas satiksme”, AS “Latvijas dzelzceļš”;
 • Ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana: SIA “Clean R”, SIA “Rīgas ūdens”;
 • Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība: SIA “Grifs AG”, SIA “Transcom worldwide Latvia”, SIA “Cleanhouse”;
 • Finanšu un apdrošināšanas darbības: AS „ASG Resolution Capital”AS „Syzygy Capital”SIA „Alzette”;
 • Operācijas ar nekustamo īpašumu: AS „Print Management”SIA „EL15”;
 • Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde: AS “Latvenergo”, AS “Rīgas Siltums”, AS “Sadales tīkls”;
 • Informācijas un komunikācijas pakalpojumi: SIA “Evolution Latvia”, SIA “Tele2 Shared Service Center”, SIA “Lattelecom”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, AKF “Accenture Latvijas filiāle”;
 • Finanšu un apdrošināšanas darbības: AS “Citadele banka”, AS “Swedbank”.

Vidējā bruto darba alga Rīgas pilsētā (dati uz 2022. gada decembri):

 • sabiedriskajā sektorā (bez nodibinājumiem, biedrībām un fondiem) - 1 594 eiro;
 • valsts struktūrās – 1 702;
 • pašvaldību struktūrās – 1 168.

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus rīdziniekiem sniedz Rīgas Sociālais dienests, vairāk informācijas par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem galvaspilsētā ikviens var saņemt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055; ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, kā arī ar informāciju var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā. Lai sekmētu rīdzinieku ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, Rīgas pašvaldība nodrošina daudzveidīgus sociālos pakalpojumus, kā dienas centri bērniem, dienas aprūpes centri bērniem, dienas aprūpes centri cilvēkiem ar demenci, interešu izglītības programmas, skolēnu brīvā laika pavadīšanas centri.

Rīgā darbojas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs, kas sniedz vispārīgu informāciju, konsultācijas un, atbilstoši iespējām, meklē risinājumus rīdzinieku izvirzītajiem jautājumiem. Sniedz kontaktinformāciju par atbildīgajām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, ar kurām pilsētniekiem varētu nākties sazināties. Pieņem Rīgas domei un iestādēm adresētus iesniegumus. Noformē Rīgas domei un iestādēm adresētus mutvārdu iesniegumus. Piešķir autorizācijas tiesības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības portālā www.eriga.lv. Pieņem pieprasījumus Rīgas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Rīgā ir pieejams Bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800. Rīdziniekiem ir pieejama RĪDZINIEKA KARTE, to var saņemt Rīgā deklarētās personas vai personas, kurām ir īpašums Rīgā; nepieciešama tiem, kuri vēlas saņemt rīdziniekiem paredzētās atlaides un lieto sabiedrisko transportu ar atlaidēm.

Valsts apmaksātos veselības pakalpojums var saņemt Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībās: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, SIA “Rīgas 2. slimnīca”, SIA “Rīgas Dzemdību nams”. Rīgas iedzīvotāji var saņemt ambulatoros veselības pakalpojumus arī citās ārstniecības iestādēs, kuras atrodas Rīgas teritorijā, bet kuras nav Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības, no kurām lielākās ir: AS “Veselības Centru apvienība”, SIA “Veselības centrs – 4”, SIA “Dziedniecība”, AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”.

Pilsētas mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. par biznesa attīstības iespējām pilsētā un atbalsta programmām.

Rīgas domes mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī pilsētas mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām Rīgā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.