Vizualizācija: NVA logo, tekstuāls saturs, foto - Darba devēju tikšanās ar darba meklētājiem

Nodarbinātības valsts aģentūra organizē darba devēju un darba meklētāju tikšanos klātienē vai tiešsaistē. Tikšanās laikā darba devējiem ir iespēja prezentēt savu uzņēmumu, informēt par aktuālajām vakancēm un prasībām pretendentiem, kā arī atbildēt uz darba meklētājus interesējošiem jautājumiem par darba piedāvājumu.

Izmanto iespēju

 • prezentēt uzņēmumu, veicinot tā atpazīstamību
 • uzrunāt vienlaikus visus ieinteresētos  darba meklētājus
 • izzināt darba meklētāju interesi par darba iespējām uzņēmumā
 • Darba devējs reģistrē vakances NVA CV un vakanču portālā
  • 📌 Tikšanās dienā vakancēm jābūt aktuālām
 • Darba devējs piesakās tikšanās organizēšanai, sazinoties ar NVA darbiniekiem
 • Darba devējs un NVA darbinieks vienojas par

  • TIEŠSAISTES TIKŠANĀS (notiek ZOOM platformā) vai
  • KLĀTIENES TIKŠANĀS (notiek NVA filiālē vai pie darba devēja)

          norises dienu un laiku, publikācijas tekstu un vizuālo noformējumu

 • NVA nodrošina darba meklētāju informēšanu par tikšanos konsultāciju laikā, kā arī informācija tiek publicēta NVA mājas lapas sadaļās “Notikumu kalendārs” un “Aktualitātes”, NVA sociālo tīklu kontos - Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram
 • Darba meklētāji piesakās uz tikšanos, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski, NVA mājas lapā
 • Tikšanās laikā darba devējs prezentē savu uzņēmumu, iepazīstina ar darba piedāvājumu un pieteikšanās kārtību, sniedz atbildes uz darba meklētāju jautājumiem
 • Pēc tikšanās dalībnieki sniedz atgriezenisko saiti par tikšanos, aizpildot aptaujas anketu

Tikšanās organizēšanai, ar darba meklētājiem, var pieteikties jebkurš darba devējs, sazinoties ar NVA filiāli, kuras darbības teritorijā ir darba vieta: https://www.nva.gov.lv/lv/filiales

Rimi logo

Paldies par atsaucību un ieinteresētību palīdzēt šajos izaicinājumu pilnajos laikos, kas saistīti ar darbaspēka ātru un ērtu nodrošināšanu uzņēmumam. No savas puses uzskatu, ka Rimi sadarbība ar NVA ir bijusi ļoti veiksmīga gan organizējot tiešsaistes tikšanās ar darba meklētājiem, gan arī sadarbojoties atbilstošo kandidātu profilu meklējumos. /RIMI LATVIA/


AIR BALTIC logo

Pasākumu un atgriezenisko saiti, kuru vēlējāmies ar to iegūt, vērtējam ļoti pozitīvi. Vēlētos pateikties par aktīvu iesaisti un ieteikumiem no NVA speciālistu puses (tie bija ļoti noderīgi). Tiešām izjutām interesi un rūpes par to, lai pasākums būtu izdevies un mērķi sasniegti. /AIR BALTIC/


Orkla Latvija logo

NVA organizētā darba meklētāju tikšanās ar darba devēju ir lielisks veids kā darba meklētāji var iepazīties ar uzņēmumu un tā pārstāvjiem, uzdot visus sev interesējošos jautājumus un saprast, kā tas ir-strādāt konkrētā uzņēmumā. Spriežot pēc NVA darbinieku komunikācijas ar mums, kā darba devēju, ar darba ņēmējiem, kopējās pieejas tikšanās ar darba devēju plānošanā, var secināt, ka NVA darbinieki šim procesam pieiet kvalitatīvi un jēgpilni. /ORKLA/


VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS logo

Paldies Jums par veiksmīgu līdzšinējo sadarbību un kopīgi paveikto personāla atlases jomā. /VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS/


NBS logo

Tiešsaiste ir profesionāli organizēta un vadīta. Esošais pakalpojums tiek piedāvāts augstā līmenī. /NACIONĀLIE BRUŅOTIE SPĒKI/


SKAI BALTIJA logo

NVA strādā atbilstoši laika garam un spēj piedāvāt gan darba devējiem, gan darba meklētājiem atbilstošus darba meklēšanas un iepazīšanās ar darba devēju informāciju risinājumus, formātus un informāciju. /SKAI BALTIJA/


VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS logo

Paldies par sadarbību. Īpašs paldies Lāsmai Liepiņai! /VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS/


LATVIJAS FINIERIS logo

Man ļoti patīk formāts un organizēšana, noteikti izmantosim vēl! Paldies! /LATVIJAS FINIERIS/


VBTAI logo

Pakalpojums ir iespēja ne tikai privātā sektora darba devējiem, bet arī valsts pārvaldes iestādēm uzrunāt potenciālos darba ņēmējus. /VALSTS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA/


LOGO

Infolapa: