Galvaspilsēta - Varšava

Iedzīvotāju skaits valstī - 36,82 milj.

Teritorija – 312 685 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004.gada

Valsts valoda – poļu valoda

Valūta – Polijas zlots

Starptautiskais tālruņa kods  00 48

Sekmīgai darba atrašanai ir nepieciešamas poļu valodas zināšanas. Ieteicams darba meklēšanu uzsākt pirms došanās uz  Poliju

 

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

 • EURES - Eiropas darba mobilitātes portālā https://eures.europa.eu/ ir pieejama informācija par piedāvātajām vakancēm, kā arī par darba un dzīvošanas nosacījumiem Polijā un citās Eiropas valstīs.
 • Polijas Nodarbinātības dienesta adreses, vakances, privātās nodarbinātības aģentūras un citu noderīgu informāciju jūs varat atrast internetā https://psz.praca.gov.pl/
 • Polijas nodarbinātības dienestā reģistrētās vakances

 • Polijas EURES https://eures.praca.gov.pl/ - pieejami padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, par darba un dzīvošanas nosacījumiem Polijā u.c.
 • Laikrakstos:  Lielākā daļa darba piedāvājumus var atrast pirmdienas izdevumā Gazeta Wyborcza, kā arī citos laikrakstos Praca, Moja Kariera un Rzeczpospolita. Šajā tīmekļa vietnē ir pieejams saraksts ar dažiem internetā publicētiem Polijas laikrakstiem- www.onlinenewspapers.com/poland.htm.

 

 

Internets:

 

www.zielonalinia.gov.pl – Darba informācijas un konsultāciju dienests

https://eures.praca.gov.pl/ – Polijas EURES portāls

 

Privātās personāla atlases aģentūras

Firmām jābūt reģistrētam privāto darba aģentūru reģistrā, un tām jāsaņem licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai. Šīs aģentūras nav tiesīgas pieprasīt maksu no darba meklētājiem par darbiekārtošanas pakalpojumiem. No personas var iekasēt maksu par izdevumiem, kas faktiski radušies no personas nosūtīšanas darbam ārzemēs (maksa par ceļa izdevumiem, vīzām, medicīniskajām pārbaudēm, dokumentu tulkošanu), ja tie tikuši atrunāti pakalpojumu līgumā. Darbiekārtošanas firmu sarakstu ir iespējams atrast Polijas nodarbinātības dienesta mājas lapā: https://psz.praca.gov.pl/ sadaļā "Rejestr agencji zatrudnienia" (nodarbinātības aģentūru reģistrs)- http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz.

 • Latvijas pilsoņiem nav vajadzīga darba atļauja, lai strādātu Polijā un viņiem ir brīva piekļuve Polijas darba tirgum.
 • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Polijas darba tirgum un darbam Polijā nepieciešama uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt.

 

Vairāk informācijas par darba atļauju saņemšanu:

Lai saņemtu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem uzturēšanās jautājumos Polijā, var sazināties ar Polijas Republikas Vēstniecību (http://ryga.msz.gov.pl/lv)
 
Adrese: Mednieku 6b, Rīga, Latvija
Telefons: (00 371) 67031500

 • Bez uzturēšanās atļaujas Latvijas pilsoņi var strādāt un uzturēties Polijā līdz 3 mēnešiem. Ja Latvijas pilsonis vēlas uzturēties Polijā ilgāk par 3 mēnešiem, tad nepieciešams noformēt uzturēšanās atļauju  kompetentajā  vojevodistē pēc dzīvesvietas http://udsc.gov.pl
 • Papildus informāciju par uzturēšanās nosacījumiem atradīsiet Polijas ārvalstnieku biroja mājas lapā: www.udsc.gov.pl un Polijas EURES mājas lapā
 • Pieteikuma vēstulei un CV jābūt rakstītiem drukātā veidā poļu valodā.
  Pieteikuma vēstulei  jābūt ne garākai par vienu lappusi, standarta formā.
 • CV – forma nav noteikta; uzrāda personas datus (vārdu, uzvārdu, adresi, kontakttālruni, e-pastu), izglītību, darba pieredzi hronoloģiskā secībā un papildus informāciju, kas var būt noderīga stājoties darbā, t.sk. par iespējamām atsauksmēm. CV beigās pieteikuma iesniedzējam jāapstiprina ar parakstu, ka piekrīt personas datu apstrādei, kas nepieciešama rekrutēšanas procesā.
 • CV sastādīšanai varat lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: www.europass.lv
 • Izglītības dokumentu dokumentus (ar tulkojumu, ja darba devējs pieprasa)
 • CV paraugus un pieteikuma vēstules poļu valodā var atrast: https://psz.praca.gov.pl/, "Kā sagatavoties intervijai (darba pārrunām)?" ("Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?") vai arī Darba informācijas un konsultāciju dienesta mājas lapā: http://zielonalinia.gov.pl/CV-w-pigulce-Prosta-recepta-na-zatrudnienie-735

Ja vēlies strādāt Polijā, tad iepazīsties ar informāciju, ko būtu jāzina pirms doties peļņā uz ārzemēm Latvijas EURES mājas lapā un uzzini vairāk par dzīves un darba nosacījumiem Polijā:

 Pēc nepieciešamības par došanos prom no Latvijas  informējiet tās iestādes, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju.

Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Poliju darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu. Kā arī atcerieties vienas darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu. Plašāka informācija: www.nva.gov.lv

Ja dodaties strādāt uz Poliju, noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā . Plašāka informācija: www.vsaa.gov.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienība”.

 

 

Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Polijā vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Polijā.

Plašāka informācija VID mājas lapā: www.vid.gov.lv – sadaļā „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis” 

VID maksas informatīvais tālrunis 1898 (zvanot no Latvijas); (00 371) 67001898 (zvanot no ārvalstīm).

 

Ja vēlaties strādāt Polijā, jums, iespējams, vajadzēs panākt, lai oficiāli atzītu jūsu profesionālo kvalifikāciju. To, vai jūsu profesija Polijā ir reglamentēta, varat pārbaudīt reglamentēto profesiju datubāzē http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/. Šī datubāze piedāvā ziņas, kuras profesijas ir reglamentētas, kurās valstīs un kādas iestādes tās reglamentējušas. Ja savu profesiju datubāzē neatrodat, varat sazināties ar Polijas ENIC- NARIC centru https://nawa.gov.pl/en

 

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • Personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti);
 • Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Polijā saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK karti bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā (NVD). Uzsākot darbu veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam veselības dienestam. Plašāka informācija: www.vmnvd.gov.lv;
 • U1 veidlapu, lai Jūs varētu apliecināt Polijā savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu – www.vsaa.gov.lv;
 • U2 dokumentu, lai Jūs Polijā varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu (līdz 3 mēnešiem no izbraukšanas dienas, šis periods var tikt pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem) – www.vsaa.gov.lv ;
 • E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Polijā un vēlaties pieprasīt slimības vai maternitātes pabalstus tur – www.vsaa.gov.lv;
 • izglītības dokumentu tulkojumus poļu valodā (pēc nepieciešamības);
 • CV, pieteikuma vēstuli poļu valodā (pēc nepieciešamības);
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību u.c.

Papildus informāciju var saņemt griežoties pie EURES konsultantiem Polijā www.eures.praca.gov.pl

 

 • 7 dienu laikā jāreģistrējas Polijas Nodarbinātības dienestā-https://psz.praca.gov.pl/ un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Polijā turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kā arī, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā;
 • Jāsazinās ar Polijas EURES konsultantiem - www.eures.europa.eu vai www.eures.praca.gov.pl, ja vēlaties saņemt detalizētu informāciju par dzīves un darba apstākļiem Polijā;
 • Jāvēršas vietējā provinces birojā (Urząd Wojewódzki) un jāveic uzturēšanās reģistrācija, ja vēlaties uzturēties Polijā ilgāk par 3 mēnešiem.  Reģistrējoties, jums tiks piešķirts personas identifikācijas numurs (PESEL). PESEL numuru iespējams arī saņemt  attiecīgajā pilsētas vai komūnas birojā (urząd miasta and urząd gminy respectively), aizpildot  iesniegumu.  Šis numurs būs nepieciešams kā identifikators oficiālam kontaktam ar valsts iestādēm, tai skaitā, piemēram, arī atverot bankas kontu vai noslēdzot mobilo sakaru pakalpojumu līgumu.
 • Kompetentajā Polijas nodokļu birojā jānoformē nodokļu maksātāja ID numurs (NIP- Numer Identyfikacji Podatkowej);
 • Lai savas uzturēšanās un nodarbinātības laikā Polijā saņemtu veselības aprūpi, reģistrējies pie ģimenes ārsta. Lai to izdarītu, sazinieties ar Polijas Nacionālo veselības fondu www.nfz.gov.pl;
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv savas dzīvesvietas adrese Polijā triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu:  Iesniegums par dzīvesvietas adresi ārvalstīs. Mainot dzīvesvietu ārvalstīs, personai ir jāpaziņo jaunā dzīvesvietas adrese ārvalstīs. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā. 

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

 • ES pilsonis, noslēdzot darba līgumu ar Polijas darba devēju, kā parasti, ievērojot Polijas darba tiesību normas.
 • Minimālā darba alga Polijā ir PLN 4242 (aptuveni 965 EUR) mēnesī (no 01.01.2024.).
 • Polijā ir 40 stundu gara darba nedēļa ( 8 stundas dienā)- 5 dienas nedēļā. Darba laiks nedrīkst pārsniegt 48 stundas nedēļā ieskaitot virsstundas. Virsstundu skaits kalendārajā gadā nedrīkst būt lielāks par 150 stundām.
 • Ikgadējās atvaļinājums ir 20-26 dienām atkarībā no darba stāža pie konkrētā darba devēja.
 • Papildus informācija: www.mpips.gov.pl www.pip.gov.pl

 

Ar Polijas darba likumu poļu valodā var iepazīties Polijas valsta darba inspekcijas mājas lapā: https://www.pip.gov.pl/dla-pracodawcow/porady-prawne/stosunek-pracy.

Vai Polijas tiešsaistes tiesību sistēmas datu bāzē:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19980210094

Atbildīgā iestāde, kuras kompetencē ir darba tiesiskās attiecības, ir Valsts darba inspekcija (National Labour Inspectorate (GIP)) www.pip.gov.pl.

Pašlaik Polijā nodokļi tiek dalīti trīs veidos:

 • Tiešie nodokļi:
  - iedzīvotāju ienākuma nodoklis (17% un 32%);
  - uzņēmumu ienākuma nodoklis (19% standarta likme vai 9% (samazināta likme mazajiem nodokļu maksātājiem un jaunajiem uzņēmumiem pirmajā uzņēmējdarbības gadā);
 • Netiešie nodokļi:
  - nodokli par precēm un pakalpojumiem, kas pazīstams arī kā pievienotās vērtības nodoklis - PVN (Polija ir četras PVN likmes: 23%, 8%, 5% un 0%),
  - akcīzes nodoklis,
  - Azartspēļu un izložu nodoklis
 • Īpašumu nodoklis:

          - mantojuma un ziedojumu nodoklis, 

          - nodoklis par civiltiesību darījumiem, 

          - lauksaimniecības nodoklis, 

          - mežsaimniecības nodoklis, 

          - nekustamā īpašuma nodoklis, 

          - nodokļi par transporta līdzekļiem.


Nodokļu deklarāciju par gadu ir jāiesniedz uz attiecīgas veidlapas līdz nākamā gada 30. aprīlim nodokļu birojā, pēc dzīvesvietas.

Vairāk informācijas par nodokļu sistēmu Polijā atradīsiet Finanšu ministrijas mājas lapā:
https://www.gov.pl/web/finanse

Un nodokļu portālā: https://www.podatki.gov.pl/ un  www.pit.pl  

 

EURES portālā: https://eures.europa.eu/

ES pilsoņi ir pakļauti sociālajai apdrošināšanai Polijā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Polijas pilsoņi.

 • Vecuma pensijas apdrošināšana - vecuma pensijas apdrošināšana ir apdrošināšana pret darba nespēju vecuma dēļ. Personu iemaksas nodrošina ienākumus sev brīdī, kad viņi pārtrauc darbu sasniedzot pensionēšanās vecumu (60 sievietes un 65 vīrieši). Lēmumus par tiesībām uz pensijām veic Sociālās apdrošināšanas birojs.
 • Invaliditātes apdrošināšana - personas, kas maksā invaliditātes apdrošināšanas iemaksas, saņem pensiju par darba nespēju, kas aizvieto zaudēto algu vai ienākumus.
 • Nelaimes gadījuma (darbā) un arodslimības apdrošināšana -  vairākumam personu, kurām ir profesionāla nodarbošanās, ir jāreģistrējas obligātajai nelaimes gadījumu darbā un arodslimību apdrošināšanai. No nelaimes gadījumu apdrošināšanas maksā slimības pabalstus, invaliditātes pensiju, ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām saistītus pabalstus.
 • Slimības un maternitātes apdrošināšana - maternitātes pabalstu izmaksā par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu - 20 nedēļas pēc dzemdībām par vienu bērnu  (vai ilgāk - no 31 līdz maksimāli 37 nedēļas - pēc dzemdībām vairāk nekā par vienu bērnu).

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāveic obligāti gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, un tās ietur darba devējs no darba algas. Pašnodarbinātas personas šīs iemaksas veic patstāvīgi. Sociālās apdrošināšanas iemaksu apjoms ir sekojošs– iemaksu likme pensiju apdrošināšanai sastāda 19.52% un tās veic vienādās daļās darba devējs un darba ņēmējs. Invaliditātes pensiju iemaksu likme sastāda 8% (1,5%- atvilkta no darba ņēmēja, bet 6.5%- no darba devēja). Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas likme (darba tiesiskajās attiecībās obligāta likme) 2.45% apmērā tiek atvilkta no darba ņēmēja algas, bet nelaimes gadījuma apdrošināšanas likme no 0,67% līdz 3,33%- no darba devēja. Tā pat darba devējam ir jāveic iemaksas darba fondā [Fundusz Pracy] (2.45%) un Garantētā darbinieku pabalstu fondā [Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych] (0.1%)un Solidaritātes fondā invalīdiem (0,15%).

 

 

Lai uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Polijā:

- apmeklējiet EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības mājas lapu, kurā publicēti sociālo tiesību pārskati par dažādām valstīm, ieskaitot Poliju: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv;

- iepazīstieties ar pārskatu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Polijā latviešu valodā;

- izpētiet MISSOC tabulas par ES/EEZ dalībvalstu sistēmām sociālās drošības u.c. jomās angļu, franču vai vācu valodā.


Vairāk informācijas:
Sociālās apdrošināšanas birojs www.zus.pl  
 
Sociālās apdrošināšanas biroja Starptautisko pabalstu un ģimenes atbalsta departaments:
ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa
tālrunis.: (+48) 22 560-16-00
e-pasts: drz@zus.pl

Sociālās apdrošināšanas iemaksas: https://lang.zus.pl/en/finances/contributions

Dzīvokļa īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku (un to nevar pārtraukt pirms termiņa beigām) vai uz nenoteiktu laiku (jānorāda termiņš).

Īres summa ir atkarīga no pilsētu, standarta un dzīvokļa platības. Visdārgākie dzīvokļi ir Varšavā un citās lielajās pilsētās -īres maksa (viena istaba) ~2,713  PLN (aptuveni 624 EUR mēnesī). Maksa par gāzi, elektrību, apkuri un ūdens piegāde nav iekļauta īres summā.

Laikrakstos var atrast dzīvokļu īres un pārdošana piedāvājumus: "Oferta", "Metro",  "Gazeta Wyborcza" (avīzes pielikumā "nieruchomości").

Nekustamo īpašumu sludinājumi interneta portālos: https://www.oferty.net/ , https://gratka.pl/ ; https://www.nieruchomosci-online.pl/

Par došanos prom no Polijas atceries informēt visas tās iestādes, kurās biji reģistrējies vai norādījis savu personīgo informāciju, piemēram, iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē.

 

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par Jūsu legālu darbu Polijā:

 • Nodokļu biroju (par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli);
 • Polijas nodarbinātības dienestu (U1 veidlapa par nostrādāto periodu Polijā vai U2 dokumentu par Polijas bezdarbnieka pabalsta eksportu uz mītnes zemi);
 • Sociālās apdrošināšanas birojā vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Polijā saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai ģimenes pabalstu;
 • Pēc nepieciešamības citus dienestus, kuros esat piereģistrējies Jums uzturoties Polijā.

 

 Ja ārvalstī esi reģistrējies kā bezdarbnieks un, dodoties darba meklējumos uz Latviju, un esi saņēmis U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, tad ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā Tev būtu vērts pieprasīt arī S1 veidlapu. Tas ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpojumiem tiks segtas no ārvalsts budžeta līdzekļiem. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņem Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā Tu joprojām paliec sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādāji.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Latvijā atgādina, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - 

 

 

 Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējies par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.  Tā pat jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei (kas izmaksā ģimenes pabalstus), ka Jūsu pārceļaties uz dzīvi Latvijā. Ģimenes pabalstus maksās tā valsts, kurā ir nodarbināts bērna vecāks. Ja bērna vecāki ir nodarbināti katrs savā dalībvalstī, tad galvenā atbildība pabalstu izmaksā ir valstij, kurā dzīvo bērns. Atgriežoties Latvijā, būs jāiesniedz  iesniegums pabalstu piešķiršanai VSAA. Plašāka informācija VSAA mājas lapā https://www.vsaa.gov.lv sadaļā Ģimenes pabalsti ES

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Iepazīsties ar remigrāciju saistītiem informatīvajiem rakstiem sadaļā Ja vēlies atgriezties Latvijā

 • 7 dienu laikā reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokumentu, ja vēlieties turpināt saņemt Latvijā bezdarbnieka pabalstu, kas ir piešķirts Polijā; Papildus informācija: www.vsaa.gov.lv
 • iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 veidlapu, ja vēlieties apliecināt savu nodarbinātības periodu Polijā; Papildus informācija: www.vsaa.gov.lv
 • reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā; Papildus informācija: www.nva.gov.lv
 • reģistrējieties pašvaldībā un deklarējiet savu dzīvesvietu;
 • no 1.marta līdz 1.jūnijam iesniedziet Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, ja Polijā esat guvis ienākumus. Latvijas rezidentiem, kuri guvuši algota darba ienākumus kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā Polijā, tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā. Papildus informācija: www.vid.gov.lv

 • reģistrējies pie ģimenes ārsta (ģimenes ārstu saraksts Nacionālā veselības dienesta (NVD) mājas lapā (www.vmnvd.gov.lv)

Valsts institūcijas:

 • Polijas darba un sociālo lietu ministrija

https://www.gov.pl/web/rodzina

 • Valsts darba inspekcija

www.pip.gov.pl

 • Polijas Finanšu ministrija

https://www.gov.pl/web/finanse

 • Polijas Nodarbinātības dienests

https://psz.praca.gov.pl/

 • Polijas Izglītības un Zinātnes ministrija

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

 • Polijas sociālās apdrošināšanas institūcija (ZUS)

http://www.zus.pl/

 • Iekšlietu ministrija

https://www.gov.pl/web/mswia

 • Polijas Nacionālais Veselības fonds

www.nfz.gov.pl

 • Polijas ārvalstnieku birojs

www.udsc.gov.pl

 • Polijas ārlietu ministrija

www.msz.gov.pl

 • Polijas prezidents

www.president.pl

 • Polijas centrālā statistikas organizācija

www.stat.gov.pl

 

Polijas attīstības ministrija

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/

 

Vispārējā informācija par Poliju

http://poland.pl - Informācijas portāls par Poliju

www.niepelnosprawni.pl - portāls cilvēkiem ar kustību traucējumiem

www.integracja.org – sabiedrības integrācijas mājas lapa

www.polska.lv - Polijas Informācijas Centrs Latvijā

www.poland.travel – Polijas tūrisma organizācija

 

http://eksports.liaa.gov.lv/noderigi/valstu-informacija/polija  – Latvijas investīciju un attīstības aģentūras portāls

Informācija šajā rakstā atjaunota 2024. gada jūnijā