Novada mājas lapā:

https://www.saldus.lv/

 

 

Saldus novads atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā. Dienvidos tas robežojas ar Lietuvas Republiku. Novadā apvienoti Saldus pilsēta un 15 pagasti - Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Nīgrandes, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas, Zirņu un Zvārdes pagasti.


Novada centra sasniedzamība no galvaspilsētas Rīgas un reģiona lielākajām pilsētām Liepājas un Ventspils ir laba – novadu šķērso valsts galvenais autoceļš Rīga – Liepāja (A9) un attālums līdz Rīgai un reģiona lielākajām pilsētām ir aptuveni 100 km.


Iedzīvotāju skaits:

  • Saldus novads 24760
  • Saldus pilsēta 10869

(PMLP dati uz 01.01.2018.)

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā:

  • Saldus novads 16246
  • Saldus pilsēta 6960

(PMLP dati uz 01.01.2018.)

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis:

 

(NVA dati uz 30.10.2018.)


Darba un dzīves iespējas novadā:
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 43% no novada teritorijas, mežsaimniecībā izmantojamā zeme 45 %.


Dominējošās nozares Saldus novadā:
lauksaimniecības produktu ražošana un pārstrāde, pārtikas ražošana; augļkopība, zvērsaimniecība; būvniecība; metālizstrādājumu ražošana; derīgo izrakteņu ieguve; rūpnieciskā ražošana; tirdzniecība; IT pakalpojumi; u.c.

Nozīmīgi darba devēji un ekonomiskās aktivitātes nodrošinātāji novada lauku teritorijās ir lauksaimniecības uzņēmumi, kuri Saldus novadā pārsvarā darbojas zemkopībā un lopkopībā.

Ar Saldus novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT.

 

Lielākie novada uzņēmumi:
AS "Kurzemes degviela", AS "Saldus Pata", SIA "SALDUS CEĻINIEKS", AS "SALDUS LABĪBA", SIA "Transportbetons MB", SIA "66 NORTH BALTIC", SIA "PRIEDE", SIA "PAMPĀĻI", SIA "VECVAGARI M", SIA "D MARKO", SIA "LAKTRO", SIA "ERGO E.B.F.", SIA "LIBRA PLAST", SIA "HOPPEKIDS", SIA "Sal-Energo", SIA "SALDUS SILTUMS", SIA "SALDUS BŪVE", u.c.


Izglītības iestāžu tīkls
Saldus novadā ir plašs un ir pieejamas visu līmeņu izglītības iestādes: pirmskolas izglītība, pamatskolas izglītība, vidējā vispārējā izglītība un profesionālā vidusskola, kā arī mācību centrs pieaugušo izglītībai. Novadā ir plaši pieejama interešu izglītība, ko nodrošina divi bērnu un jauniešu interešu centri, sporta skola un vispārējās izglītības iestādes, un ir iespēja iegūt arī profesionālās ievirzes izglītību mākslas un mūzikas un sporta skolās. Plašākais izglītības iestāžu izvietojums ir Saldus pilsētā.

 

Veselības aprūpe
Pakalpojumus sniedz Saldus medicīnas centrs, kas ir vadošā veselības aprūpes iestāde novadā. Primārās veselības aprūpes pakalpojumi ir pieejami arī visā novadā pie ģimenes ārstiem.


Sociālie pakalpojumi un palīdzība
Organizē un nodrošina Saldus novada Sociālais dienests ar astoņpadsmit struktūrvienībām – piecpadsmit dienas centriem, sociālo dzīvojamo māju un diviem aprūpes centriem. Sociālo palīdzību nodrošina arī Sarkanais Krusts


Papildu informācija 

Novada mājas lapā var iegūt informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija par uzņēmumiem, pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast vairāk informācijas par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.