Informāciju meklē www.vni.lv


Kontaktinformācija:

Jānis Ezerietis
Resursu un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs
E-pasts: janis.ezerietis@nva.gov.lv
Telefons: 67021802