Novada mājas lapā:    

www.tukums.lv

 

Tukuma novads ir pašvaldība Zemgalē. Tukuma novadā ietilpst Tukuma pilsēta un 10 pagasti: Degole, Džūkste, Irlava, Jaunsāti, Lestene, Pūre, Sēme, Slampe, Tume, Zentene. Novada administratīvais centrs ir Tukuma pilsēta.
Iedzīvotāju skaits: 30 343 (PMLP dati uz 01.01.2018.)
Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 19 354 (PMLP dati uz 01.01.2018.)

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis uz 01.06.2018:


Datu avots: NVA


Darba iespējas novadā

 

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Tukuma novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/.

2018. gada pirmajā pusgadā NVA Tukuma filiālē tika reģistrētas 127 brīvas darba vietas. No tām vairums – 43 – vienkāršajās profesijās; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 23; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 17; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 12; speciālisti – 11l vecākie speciālisti – 12 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem pēc ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita izplatītākās nozares ir augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības. Tai seko individuālo pakalpojumu sniegšana, kurā gan praktiski visi uzņēmumi nodarbina ļoti mazu iedzīvotāju skaitu. Seko mazumtirdzniecības nozare (neskaitot automobiļu un motociklu tirdzniecību).

 

Sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem gandrīz puse no ekonomiski aktīvajām uzņēmējdarbības vienībām pārstāvēja lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbības jomu un vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu remonta darbības jomu. Šie divi galvenie darbības veidi ietver divas skaita ziņā Tukuma novadā visplašāk pārstāvētās darbība jomas - augkopību, lopkopību, medniecību un mazumtirdzniecību.

 

Būtiska nozīme ir apstrādes rūpniecībai, kurā kopējais uzņēmumu skaits nav tik liels, kā iepriekš minētajās nozarēs, tomēr faktiski nozares uzņēmumi nodarbina lielu daļu novadu iedzīvotāju. Jaunāka nozares statistika parāda, ka 9 apstrādes nozares uzņēmumi no darbina no 50 – 249 darbiniekiem. Viens uzņēmums nodarbina virs 250 darbiniekiem. Lielākās apstrādes rūpniecības apakšnozares ir – pārtikas ražošana, apģērbu ražošana un metālizstrādājumu ražošana.

 

Vidējā bruto alga novadā 2017.gadā

  • Kopā (neskaitot privātā sektora komersantus ar nodarbināto skaitu zem 50) – 835 EUR.
  • Privātajā sektorā (uzņēmumos ar nodarbināto skaitu sākot no 50) – 875 EUR.
  • Pašvaldības struktūrās – 781 EUR.

 

Lielākie novada uzņēmumi: AS "Tukuma Piens", SIA “Skonto Plan Ltd”, SIA “DGR solutions”, SIA “Stiga RM”, SIA “Vilomix Baltic”, SIA “Dekšņi”, SIA “CSK STEEL”, AS “Tukuma straume”, SIA “EMJ Metāls”, SIA “VĪTOLI AMI”, SIA “TELMS”, SIA “Mega Wood”, AS “KOMFORTS INDUSTRIES”, SIA “Tukuma slimnīca”, SIA “Agrera”, SIA “LINDSTROM PRODEM”, SIA “ALANTE”, AS “DELTA LV”, SIA “DRĪDGERA ZEMES”, SIA “SNICKERS PRODUCTION, LATVIA”, SIA “Kalnāji” (saskaņā ar Lursoft IT datiem pēc 2017.gada pārskatiem).

 

Tukuma novadā ir 13 vispārizglītojošās mācību iestādes, Irlavas bērnunams - patversme, 2 internātpamatskolas 9 pirmsskolas izglītības iestādes. Profesionālās ievirzes un interešu izglītību var iegūt Tukuma Mūzikas skolā, Tukuma Mākslas skolā un Tukuma Sporta skolā. Medicīnisko palīdzību var saņemt SIA „Tukuma slimnīca" un SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca".

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

 

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.