Novada mājas lapa:    

www.tukums.lv

Tukuma novads ir “Latvijas 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas” gaitā 2021. gada 1. jūlijā izveidota pašvaldība, kurā tika apvienots agrākais Tukuma novads, Engures novads, Jaunpils novads un Kandavas novads. Novadu veido 23 teritoriālas vienības – 21 pagasts (Cēres pagasts, Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts, Irlavas pagasts, Jaunpils pagasts, Jaunsātu pagasts, Kandavas pagasts, Lapmežciema pagasts, Lestenes pagasts, Matkules pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Tumes pagasts, Vānes pagasts, Viesatu pagasts, Zantes pagasts, Zemītes pagasts un Zentenes pagasts) un 2 pilsētas – Tukums un Kandava.

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis uz uz 31.03.2023.:

Novads Bezdarbnieku skaits No tiem Bezdarba līmenis
Sievietes Vīrieši Ilgstošie bezdarbnieki Personas ar invaliditāti Jaunieši (vecumā 15 - 24 gadi) Personas pirmspensijas vecumā
Tukuma novads 1165 634 531 121 115 101 156 4,2%

(Datu avots: NVA)

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Tukuma novada reģistrētajām vakancēm varat iepazīties:

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts

2023. gada pirmajā ceturksnī NVA Jūrmalas filiāles Tukuma KAC tika reģistrētas 157 brīvas darba vietas. No tām – 30- vienkāršajās profesijās; 7- iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri;  29- pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki; 30- kvalificēti amatnieki un strādnieki; 14- kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki; 10- kalpotāji; 12- speciālisti; 18- vecākie speciālisti; 1-vadītāji, 6- nacionālo bruņoto spēku profesijas.

Pēc Oficiālās statistikas portāla datiem mēneša vidējā darba samaksa Tukuma novadā 2021.gadā bija 1005 EUR.

Izglītība

Tukuma novada izglītības iestāžu tīklu veido 44 izglītības iestādes, tai skaitā: 12 pirmsskolas izglītības iestādes (no tām 2 privātās), 3 sākumskolas, 12 pamatskolas, 1 speciālās izglītības iestāde, 6 vidusskolas (no tām 1 Valsts ģimnāzija), 8 profesionālās ievirzes izglītības iestādes (no tām 1 privātā), 1 profesionālās izglītības iestādes un 1 augstākās izglītības iestādes filiāle

Veselība

Tukuma novadā ir divas slimnīcas- SIA “Tukuma slimnīca” un SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”. Primāro veselības aprūpi Tukuma novadā nodrošina 28 ģimenes ārstu praksēs. Ģimenes ārsti un aptiekas pakalpojums jaunizveidotā Tukuma novadā ir pieejams visu bijušo novadu centros, un arī atsevišķās vietās ārpus šiem centriem, novadā ir arī feldšerpunkti. Tukuma pilsētā ir pieejama diennakts aptieka, kas ir vienīgā šāda veida aptieka 70 km rādiusā no pilsētas.

Sports

Novada pilsētās ir divas sporta skolas. Visā novadā aktīvi darbojas sporta klubi un biedrības, kā arī pašvaldības sporta metodiķi, sporta organizatori, kuri ir nozīmīgi aktīvas sporta dzīves norisei pagastos. Novadā ir atjaunota liela daļa no sporta zālēm un stadioniem (tostarp izglītības iestādēs), kuri ir pieejami iedzīvotājiem sportiskām aktivitātēm.

Uzņēmējdarbība

Saskaņā ar Lursoft datiem Tukuma novada teritorijā ir reģistrēti 4144 komercdarbības veicēji. Uzņēmējdarbība Tukuma novadā ir pārstāvēta visa veida nozarēs, taču saskaņā ar Lursoft un Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) datiem visnozīmīgākā no tām ir apstrādes rūpniecība, kurā strādājošie uzņēmumi veido 39,3 % no visa Tukuma novada uzņēmumu nomaksātā IIN. Tai seko lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība ar 14,2 % un būvniecība ar 11,6 % no kopējā nomaksātā IIN.

Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2021. gadā: AS "Tukuma Piens", SIA “Skonto Plan Ltd”, SIA “TIMBEREX GROUP”, SIA “Puratos Latvia”, SIA “Vilomix Baltic”, AS “Jaunpils pienotava”, SIA “Strabag”, SIA “Dekšņi”, SIA “VĪTOLI AMI”, SIA “CSK STEEL”

(Datu avots: Lursoft)

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.