Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) izveidots un darbojas Nodarbinātības atbalsta centrs personām ar invaliditāti, kas atrodas  Rīgas reģionālās filiāles pirmajā stāvā (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā). Centra telpas ir pielāgotas personu ar invaliditāti apkalpošanai, lai klientiem atvieglotu pieejamību konsultācijām.

Nodarbinātības atbalsta centrā personām ar invaliditāti ik darba dienu klientus apkalpo specializētie nodarbinātības organizatori, kuri sniedz atbalstu nodarbinātības jautājumos, piemeklē piemērotas vakances, informē par NVA mācību, nodarbinātības un atbalsta pasākumiem.

Personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai NVA sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) īsteno pasākumu “Profesionālās piemērotības noteikšana”. Pasākuma mērķis – nodrošināt profesionālās piemērotības noteikšanu, sniedzot ieteikumus par darba meklētājam ar invaliditāti piemērotu darbu un aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši viņa veselības stāvoklim.

Uzsākot darba tiesiskās attiecības, klientiem ar invaliditāti ir pieejami tādi atbalsta pasākumi kā, piemēram, “Darba vietas pielāgošana nodarbinātām personām ar invaliditāti”, “Mobilitātes atbalsts darba attiecību uzsākšanai” un citi atbalsta pasākumi.

Nodarbinātības valsts aģentūra klientiem ar invaliditāti nodrošina:

  • Ergoterapeita pakalpojums:

Pakalpojums pieejams bezdarbniekiem ar invaliditāti pirms darba tiesisko attiecību vai apmācību uzsākšanas, lai izvērtētu darba vai mācību vietas piemērotību. Ergoterapeits pēc darba vai mācību vietas novērtēšanas iesniedz NVA rakstisku atzinumu par darba vai mācību vietas atbilstību klienta ar invaliditāti nodarbināšanai vai apmācībai un darba vai mācību vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem atbilstoši minētā klienta funkcionālā traucējuma veidam un pakāpei.

  • Surdotulka pakalpojums:

Pakalpojums pieejams klientiem ar dzirdes traucējumiem izglītības programmu apguvei un saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskajām un juridiskajām personām visu NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu ietvaros.

  • Atbalsta personas pakalpojums:

Pakalpojums pieejams klientiem ar garīga rakstura traucējumiem. Atbalsta persona palīdz integrēties darba vietā, piedaloties pārrunās ar darba devēju, sniedzot atbalstu darba vadītāja norādīto darba uzdevumu apguvē un izpildē, palīdzot komunikācijā ar darba devēju, darba vadītāju un kolēģiem, izskaidrojot darba kārtības noteikumus un darba pienākumus, sniedzot psiholoģisku un motivējošu atbalstu.

Darba laiks:

Pirmdiena       9.00 - 16.30

Otrdiena         9.00 - 16.30

Trešdiena       9.00 - 16.30

Ceturtdiena    9.00 - 16.30

Piektdiena      9.00 - 15.00

Sestdiena           Slēgts

Svētdiena           Slēgts

Nodarbinātības atbalsta centra personām ar invaliditāti darbinieku tālruņa numuri:

Linda Līce

Nodarbinātības organizatore - pakalpojumi darba devējiem vakanču publicēšanai un aizpildīšanai, konsultācijas par dalības iespējām aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanā
Linda.Lice [at] nva.gov.lv

Jeļena Vaivode

Nodarbinātības organizatore - pakalpojumi darba devējiem vakanču publicēšanai un aizpildīšanai, konsultācijas par dalības iespējām aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanā
Jelena.Vaivode [at] nva.gov.lv

Indra Putilovska

Nodarbinātības organizatore - pakalpojumi darba devējiem vakanču publicēšanai un aizpildīšanai, konsultācijas par dalības iespējām aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanā
Indra.Putilovska [at] nva.gov.lv

Zanda Blumberga

Nodarbinātības organizatore - pakalpojumi darba devējiem vakanču publicēšanai un aizpildīšanai, konsultācijas par dalības iespējām aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanā
Zanda.Blumberga [at] nva.gov.lv

Regīna Daniliča

Nodarbinātības organizatore - pakalpojumi darba devējiem vakanču publicēšanai un aizpildīšanai, konsultācijas par dalības iespējām aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanā
Regina.Danilica [at] nva.gov.lv