ESF logo

ESF projekts «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» Nr. 7.1.1.0/15/I/001

ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros ir izstrādāti un klientiem nodrošināti trīs e- apmācības moduļi (konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrāde elastīgu apmācību formā un to īstenošana):

  • Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības veicināšanai e-apmācības modulis par finanšu pratību “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”.
    • E-apmācības moduļa mērķis - veicināt Latvijas iedzīvotāju izpratni un atbildību par ģimenes budžeta veidošanu un personisko finanšu pārvaldīšanu, nodokļu nozīmi un to ietekmi uz sociālo garantiju saņemšanas iespējām.
Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība
Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai

 

Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju
  • Interaktīvs elektroniskās apmācības modulis “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” sniedz zināšanas par valsts un mājsaimniecības budžeta plānošanu, ienākumu gūšanas veidiem, nodokļu nozīmi, izdevumu kontroli, kredītu būtību, finanšu dokumentu nozīmi, cenas veidošanos, finanšu sektora lomu ekonomikā un finanšu pakalpojumu veidiem, patērētāju tiesībām un atbildību, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības principiem u.c.

E-apmācības moduļi ir pieejami CV un vakanču portālā