Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

Projekts "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma 11.pants nosaka, ka parādniekam ir pienākums sešu mēnešu laikā no notāram iesniegtā pieteikuma pieņemšanas dienas apgūt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) finanšu pratības kursu.

NVA finanšu pratības kurss “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” ir e-pakalpojums. Fiziskā persona, kura vēlas atbrīvoties no parādsaistībām, kursu apgūst patstāvīgi, reģistrējoties NVA CV un vakanču portāla apakšsadaļā “E-apmācība”. Kursa mācību vielas apguvei tiešsaistē nepieciešams dators vai viedierīce ar stabilu interneta pieslēgumu.

Kursa apraksts

Interaktīvs elektroniskās apmācības modulis “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” sniedz zināšanas par valsts un mājsaimniecības budžeta plānošanu, ienākumu gūšanas veidiem, nodokļu nozīmi, izdevumu kontroli, kredītu būtību, finanšu dokumentu nozīmi, cenas veidošanos, finanšu sektora lomu ekonomikā un finanšu pakalpojumu veidiem, patērētāju tiesībām un atbildību, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības principiem u.c.

Mācību vielai ir četras sadaļas: “Nauda un darījumi”, “Privāto finanšu plānošana”, “Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi”, “Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbība valstī”. Mācību saturā iekļauts gan teorētiskais skaidrojums, gan audio un video materiāli, gan dialoga simulācijas, gan pašpārbaudes iespējas.

Mācību ilgums

Kopējais paredzamais ilgums kursa mācību vielas apgūšanai ir piecas akadēmiskās stundas. Kursu var apgūt pa daļām, mācību vielas apguves laiku plānojot patstāvīgi.

Mācību valoda

Latviešu.

Kā uzsākt E-apmācības “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”?

  1. solis Datorā vai viedierīcē jāatver NVA CV un vakanču portāls;
  2. solis Sākumlapas augšdaļā jāuzklikšķina uz “E-pakalpojumi”;
  3. solis E-pakalpojumu lapas apakšdaļā jāuzklikšķina uz  “E-apmācība”;
  4. solis Jāautorizējas ar portālā latvija.lv starpniecību;
  5. solis Jāizvēlas kurss “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” un jāuzsāk mācības.
Mācības pabeidzot, ir jāizpilda zināšanu pārbaudes tests!

Pēc testa izpildes ekrānā parādīsies paziņojums ar kursa apguves vērtējumu.

Ja pareizas atbildes būs tikai uz vienu vai diviem testa jautājumiem, vērtējums būs negatīvs – kurss nav apgūts.  Negatīva vērtējuma gadījumā Jums ir iespēja kursu apgūt un testu izpildīt atkārtoti.

Kas jādara pēc veiksmīgas kursa apguves pabeigšanas?

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma 15.pants nosaka: “Pēc tam, kad parādnieks apguvis finanšu pratības kursus, pēc viņa lūguma Nodarbinātības valsts aģentūra nosūta zvērinātam notāram, kura lietvedībā ir parādnieka pieteikums, elektronisku paziņojumu par finanšu pratības kursu apguvi.”

Ja finanšu  pratības kurss ir veiksmīgi apgūts un saņemts pozitīvs vērtējums, Jūs varat iesniegt NVA iesniegumu ar lūgumu informēt Jūsu notāru par finanšu pratības kursa  apguvi.

Iesniegums jānoformē atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, finanšu pratības kursa apguves pabeigšanas datumu, Jūsu notāra kontaktinformāciju.

Ja iesniegums ir parakstīts ar drošu e-parakstu, to var nosūtīt NVA elektroniski uz  attiecīgās filiāles e-pasta adresi vai e-pastupasts@nva.gov.lv, pašrocīgi parakstīts iesniegums papīra formātā nosūtāms NVA ar pasta starpniecību uz adresi: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīgā, LV–1010.

Ja ir neskaidrības vai jautājumi, rakstiet: konsultacijas@nva.gov.lv