Galvaspilsēta - Bratislava (2022.g. ~437 tūkst. iedzīvotāju)
Iedzīvotāju skaits valstī - ~5,4 miljoni iedzīvotāju
Teritorija – 49 035 km2
Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004.gada 
Valsts valoda – slovāku
Valūta – Eiro
Starptautiskais tālruņa kods 00 421

Lai veiksmīgi atrastu darbu Slovākijā, ir nepieciešamas slovāku valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī. Atkarībā no darba vietas un veida noderīgas var būt angļu, vācu, ungāru un poļu valodu zināšanas. Čehu valoda ir līdzīga slovāku valodai, tāpēc tās zināšanas arī var noderēt. Ieteicams sākt darba meklēšanu, pirms dodaties prom no Latvijas.

Slovākijas valsts Nodarbinātības dienestā (Nodarbinātības, sociālo un ģimenes lietu dienests):

www.upsvar.sk

https://istp.sk/

Slovākijas nodarbinātības dienesta reģionālo filiāļu adreses:

http://www.upsvar.sk/urady-kontakty.html?page_id=287

EURES

www.eures.europa.eu - Eiropas darba mobilitātes portāls

Privātās darba aģentūras

www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/agentury-docasneho-zamestnavania.html?page_id=13034

www.nva.gov.lv – Latvijā reģistrētās darbiekārtošanas aģentūras; meklējiet sadaļu Darbiekārtošanas pakalpojumi.

Ņemiet vērā, ka darba sameklēšana Latvijā ir bezmaksas pakalpojums un privātās darba aģentūras klientiem - darba meklētājiem nedrīkst uzspiest savus maksas pakalpojumus, piemēram, CV sastādīšana, kā obligāto daļu no darba meklēšanas pakalpojuma.

Darba sludinājumus var meklēt arī laikrakstos un specializētajos izdevumos.

Internets

Esiet uzmanīgi un ņemiet vērā, ka bieži vien šie portāli neuzņemas atbildību par tajos ievietotās informācijas saturu.

Eiropas darba dienu platformā www.europeanjobdays.eu, varat izpētīt notiekošos tiešsaistes vakanču gadatirgus jeb Eiropas darba dienas, kuru laikā iespējams sazināties ar darba devējiem, pieteikties izsludinātajām vakancēm un tiešsaistē satikties "virtuālajās" darba intervijās.  Šāda veida pasākumi notiek visā Eiropā, tai skaitā Slovākijā, un tas ir vēl viens lielisks veids kā atrast darbu.

Personīgiem kontaktiem un rekomendācijām ir liels spēks Slovākijā. Tāpēc pastāstiet paziņām, radiem, draugiem, bijušiem kolēģiem un citām personām Slovākijā, ka meklējat darbu, iespējams viņi varēs Jums palīdzēt. Pie tam jaunais darba devējs var būt ieinteresēts saņemt rekomendācijas par jums no iepriekšējās darba vietas.

Ja plānojat kļūt par pašnodarbināto vai vēlaties nodibināt savu uzņēmumu Slovākijā, noderīgu informāciju atradīsiet šajās tīmekļa vietnēs:

- Slovākijas biznesa aģentūra (SBA) www.sbagency.sk

- Portāls „Tava Eiropa”- http://europa.eu/youreurope/  

Latvijas pilsoņiem darbam Slovākijā nav nepieciešama darba atļauja.

Latvijas nepilsoņiem darbam Slovākijā ir nepieciešama darba atļauja, ko izsniedz Slovākijas nodarbinātības dienests saskaņā ar iekšējās kārtības noteikumiem.

Darba atļauju varat pieteikt patstāvīgi vai ar plānotā darba devēja starpniecību, iesniedzot pieteikumu kompetentajā Slovākijas nodarbinātības dienesta nodaļā. Darba atļauja tiek izsniegta konkrēta darba veikšanai pie konkrēta darba devēja. Mainot darba vietu, ir jāpiesaka jauna darba atļauja.

 

Konsultatīvu palīdzību Latvijas nepilsoņiem un trešo valstu, t.i. ne-ES pilsoņiem par uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanu var nodrošināt Migrācijas informatīvais centrs [MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM]http://mic.iom.sk/en.

Papildus jautājumus par darba atļaujām un piekļuvi darba tirgum var skaidrot Slovākijas nodarbinātības dienestā www.upsvar.sk.

Pēc iebraukšanas Slovākijas Republikas teritorijā ārzemnieku pienākums ir ziņot Ārlietu policijas departamentam par savu dzīvesvietu Slovākijā. ES pilsoņiem vai viņu ģimenes locekļiem jāziņo par savu uzturēšanos 10 darba dienu laikā, bet trešo valstu pilsoņiem 3 darba dienu laikā, aizpildot oficiālu veidlapu.

Latvijas pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties un strādāt Slovākijā ilgāk par 3 mēnešiem, vietējā Policijas departamentā (https://www.minv.sk/?vizova-info-typy-viz-1) ir jānoformē uzturēšanās reģistrācija 30 dienu laikā no Slovākijas robežas šķērsošanas dienas. Iesniegums par uzturēšanās reģistrāciju jāiesniedz Slovākijas policijas departamentā personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentus, kas apliecina likumīgu uzturēšanās iemeslu Slovākijā (piemēram, darba līgums, bankas konta izraksts).

Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Slovākijā līdz 3 mēnešiem. Ja plānotais uzturēšanās laiks pārsniedz 3 mēnešus, nepilsoņiem ir jānoformē uzturēšanās atļauja, kas jāpieprasa vietējā Policijas departamentā (https://www.minv.sk/ ).

Latvijas pilsoņa ģimenes locekļiem, kas paši nav pilsoņi, lai uzturētos un strādātu Slovākijā ir jānoformē Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

Plašāka informācija par uzturēšanās nosacījumiem, iebraucēju tiesībām un pienākumiem, kā arī pieteikumu formas ir atrodamas šajās tīmekļa vietnēs:

-www.minv.sk/?vizova-info-typy-viz-1- Slovākijas Iekšlietu ministrija

www.mzv.sk/web/en/consular_info/residence_of_foreigners_in_territory_of_slovakia - Slovākijas Republikas Ārlietu  un Eiropas lietu ministrija 

http://mic.iom.sk/en - Migrācijas informatīvais centrs

Darba devēji parasti ir ieinteresēti saņemt CV un pieteikuma vēstules, kam jāpievieno arī izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. Sekojiet darba devēja norādījumiem vakances aprakstā!

CV un pieteikuma vēstule ir jāiesniedz tādā valodā, kā tiek prasīts vakancē. CV optimālais apjoms ir 1 A4 formāta lapa, nav vēlams pārsniegt 2 lapu robežu.

Pieteikumam pievieno arī izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, ieskaitot kursu apliecību kopijas, kas apliecina profesionālo atbilstību.

CV sastādīšanai ieteicams lietot Eiropas standarta CV – Europass CV.

Atsevišķi darba devēji CV vietā lūdz kandidātus aizpildīt uzņēmuma izveidotās pieteikumu formas.

Rekomendācijas vēstules parasti netiek pieprasītas, tomēr tās var pievienot pieteikumam, ja tās ir rakstītas jaunajam darba devējam saprotamā valodā un var raksturot Jūs kā atbilstošu darbinieku amatam, kuram vēlaties pieteikties.

 

CV un motivācijas vēstules paraugi slovāku valodā:
https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/zivotopis/vzor-zivotopisu/
https://www.eures.sk/clanok_detail.php?id=389

https://www.eures.sk/clanok_detail.php?katId=85

https://www.zivotopis-online.sk/

https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/motivacny-list/vzor-motivacneho-listu/

https://www.eures.sk/clanok_detail.php?id=330

Darba intervijas laikā pretendentos tiek novērtētas profesionālās kompetences, atbilstība amatam un personiskās īpašības, godīgums, kārtīgums, mērķtiecīgums un pārliecinātība par savām spējām.

Ja Slovākijā vēlaties strādāt reglamentētā profesijā, Jums noteikti būs jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra Nacionālā akadēmiskās informācijas centrā – Slovākijas NARIC  http://www.minedu.sk/recognition-of-foreign-diplomas/.

Ja vēlies strādāt Slovākijā, tad iepazīsties ar informāciju, ko būtu jāzina pirms doties peļņā uz ārzemēm Latvijas EURES mājas lapā   un uzzini vairāk par dzīves un darba nosacījumiem Slovākijā:

Ja dodaties uz Slovākiju darba meklējumos, studēt vai atpūtas braucienā noformējiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Slovākijā varētu saņemt bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā www.vmnvd.gov.lv. Uzsākot darbu veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam veselības dienestam.

Ja nepieciešams, Jūs varat iegādāties brīvprātīgo veselības un dzīvības apdrošināšanas polisi vai ceļojumu apdrošināšanas polisi. Informācija par apdrošināšanas sabiedrībām atrodama Latvijas Apdrošinātāju asociācijas tīmekļa vietnē www.laa.lv.

Ja nepieciešams, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokuments – par nodarbinātības periodu Latvijā; U2 dokuments – bezdarbnieka pabalsta eksporta gadījumā; E104 veidlapa – par slimības un maternitātes pabalstu) u.c.

Plašāka informācija: www.vsaa.gov.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā”. 

Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties prom no Latvijas, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības inspektoru tajā NVA filiālē, kur esat reģistrējies.  Kā arī atcerieties vienas darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu. Plašāka informācija: www.nva.gov.lv

Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Slovākijā, vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Slovākijā.

Ja vēlaties strādāt Slovākijā, jums, iespējams, vajadzēs panākt, lai oficiāli atzītu jūsu profesionālo kvalifikāciju (apmācību un profesionālo pieredzi), ja jūsu profesija Slovākijā ir reglamentēta.

To, vai jūsu profesija Slovākijā ir reglamentēta, varat pārbaudīt reglamentēto profesiju datubāzē http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/. Šī datubāze piedāvā ziņas, kuras profesijas ir reglamentētas, kurās valstīs un kādas iestādes tās reglamentējušas. Ja savu profesiju datubāzē neatrodat, varat sazināties ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunktu Slovākijā http://www.minedu.sk/recognition-of-foreign-diplomas/

Bez tam līdzi būtu jāņem dokumenti un to kopijas:

 • Personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte);
 • Dzimšanas apliecība;
 • Autovadītāja apliecība;
 • Laulības apliecība;
 • Vismaz 2 fotogrāfijas dokumentiem;
 • Bankas norēķinu kartes;
 • Pietiekamā apmērā iztikas līdzekļi dzīvošanai vai mājupceļam;
 • CV un rekomendācijas vēstules slovāku vai citā attiecīgā valodā;
 • Izglītības dokumenti;
 • Uz papīra izrakstīta radu, draugu kontaktinformācija;
 • Slovākijā iepriekš izsniegtus dokumentus un kartes (ja ir).

Informācija par ieceļošanas nosacījumiem Slovākijā COVID-19 pandēmijas laikā:

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties vietējā nodarbinātības dienestā www.upsvar.sk

 

Ja vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Slovākijā, septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas reģistrējieties vietējā Slovākijas Nodarbinātības dienestā, iesniedzot U2 dokumentu.

(Parūpējieties savlaicīgi noformēt U2 dokumentu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Latvijā! www.vsaa.gov.lv) 

 

Pārliecinieties, vai darba devējs ir nodevis ziņas par Jums attiecīgajās Slovākijas valsts iestādēs. Stājoties darba attiecībās, darba devējs ir atbildīgs par nodarbinātības administratīvo jautājumu kārtošanu. Darba devējam ir:

- jāreģistrē darbinieks Nodarbinātības dienesta teritoriālajā nodaļā 7 darba dienu laikā, iesniedzot informācijas karti;
- jāreģistrē darbinieks Sociālās apdrošināšanas aģentūrā pirms darba attiecību uzsākšanas;
-jāreģistrē darbinieks veselības apdrošināšanas aģentūrā 8 dienu laikā;
- jāreģistrē darbinieks nodokļu administrācijas teritoriālajā nodaļā 15 dienu laikā;
- kā arī, darba attiecību izbeigšanas gadījumā, jāatsauc reģistrācija visās iestādēs.

 

Reģistrējieties vietējā Policijas departamentā un noformējiet uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, ja paliekat Slovākijā ilgāk par 3 mēnešiem www.minv.sk

Papildus skat. sadaļu „UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

 

Paziņojiet jauno dzīvesvietas adresi Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu:  Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu

Mainot dzīvesvietu ārvalstīs, personai ir jāpaziņo jaunā dzīvesvietas adrese ārvalstīs. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.  

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

Darba līgumu jāslēdz rakstveidā. Pārbaudes laiks nedrīkst pārsniegt 3 mēnešus, pie tam pārbaudes laikam ir jābūt atrunātam darba līgumā.

Slovākijā pastāv arī nozaru koplīgumi, kuri var noteikt labvēlīgākus apstākļus un noteikumus attiecībā uz darba laiku, atalgojumu, piemaksām un citām sociālām garantijām. Koplīgumi ir saistoši tām arodbiedrībām, darba devējiem, darbiniekiem un to pārstāvjiem, kuri ir parakstījuši kādu konkrētu koplīgumu.

Normālais darba laiks ir 37,5-40 stundas nedēļā jeb 8 stundas dienā. Nedēļas darba laikam, ieskaitot virsstundas, nevajadzētu pārsniegt 48 stundas nedēļā.

Minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums pilna laika strādājošiem ir 4 kalendārās nedēļas. Ikgadējais atvaļinājums darbiniekam, kurš sasniedz vismaz 33 gadu vecumu pirms attiecīgā kalendārā gada beigām, ir vismaz piecas nedēļas. Darbinieks var pieprasīt ikgadējo atvaļinājumu, ja pie darba devēja ir nostrādājis vismaz 60 dienas kalendārajā gadā. Ja darbinieks nav strādājis visu gadu (bet vismaz 60 dienas), tad viņam pienākas atvaļināms proporcionāli nostrādātajam laikam.

Valstī tiek noteikta minimālā alga. Minimālās algas apmērs tiek pārskatīts katru gadu, balstoties uz vidējās algas rādījumiem iepriekšējā gadā. Minimālā alga tiek noteikta pamatojoties uz darba sarežģītības pakāpi. Pastāv sešas darba sarežģītības pakāpes. No 2021.gada 1.janvāra minimālās algas apmērs sastāda 646 eiro mēnesī, un stundas tarifa likme ir 3.71 eiro. 

Ar Slovākijas darba likumu slovāku valodā var iepazīties šeit: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/pracovna-legislativa/zakonnik-prace.pdf vai http://www.profesia.sk/cms/zakony/zakonnik-prace/40652.

Par darba tiesiskajiem pārkāpumiem var ziņot un palīdzību strīdus jautājumu risināšanai meklēt Slovākijas Darba inspekcijā https://www.ip.gov.sk/

Darba devējs ir atbildīgs par nodokļu ieturēšanu un sociālo iemaksu veikšanu pirms algas izmaksas darbiniekam. Ja esat pašnodarbinātais, nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi ir jāveic patstāvīgi.

Ienākuma nodokļa likme ir 19% - 25%.

https://www.mfsr.sk/en/ Slovākijas Finanšu ministrija

Sociālā apdrošināšana ir obligāta visiem Slovākijas iedzīvotājiem. Formalitāšu kārtošana saistībā ar Jūsu kā darbinieka reģistrāciju sociālās apdrošināšanas un veselības institūcijās ir darba devēja pienākums.

Slovākijas sociālā nodrošinājuma sistēmā ietilpst šādas jomas: veselības (medicīniskā) apdrošināšana, sociālā apdrošināšana un pensijas uzkrājumu sistēma, kā arī valsts sociālais atbalsts ģimenēm un sociālā palīdzība.

Sociālo iemaksu apmēru sastāda darba ņēmēja iemaksas 13.4 % un darba devēja iemaksas 35.2% no bruto ienākumiem. Daļai iemaksu tiek noteikti griesti.

Lai uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Slovākijā:

- apmeklējiet EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības mājas lapu, kurā publicēti sociālo tiesību pārskati par dažādām valstīm, ieskaitot Slovākiju: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv;

- iepazīstieties ar pārskatu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Slovākijā latviešu valodā;

- izpētiet MISSOC tabulas par ES/EEZ dalībvalstu sistēmām sociālās drošības u.c. jomās angļu, franču vai vācu valodā.

Plašāka informācija ir atrodama arī šeit:

www.udzs-sk.sk Veselības aprūpes birojs

http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina.html?page_id=212

Vēlams atrast dzīvesvietu pirms došanās uz Slovākiju.

Cenu atšķirības parasti sastāda vieta, sabiedriskā transporta pieejamība, mājas un dzīvokļa stāvoklis u.c. 

Sludinājumi tiek publicēti gandrīz visās vietējās avīzēs.

www.onlinenewspapers.com/slovakia.htm

Mājokļa meklēšanai var izmantot internetu

www.bratislavacity.sk 

www.ubytujsa.sk

http://ringo.topky.sk 

www.spolubyvajuci.sk

www.podnajmy.sk

www.roommates.sk

www.limba.com/en

www.travelguide.sk

u.c.

Var griezties arī nekustamo īpašumu aģentūrās. Aģentūru kontaktinformāciju meklējiet www.zlatestranky.sk meklēšanas lodziņā ievadot, piemēram, Estate Agents vai Realitne kancelárie. Portālā www.reality.skatrodama valsts mēroga meklēšanas datubāze (informācija arī angļu valodā), kurā ir saraksts ar vairāk nekā 400 nekustamo īpašumu aģentūrām. "Zaļās lapas" portāls www.greenpages.sk sniedz informāciju par uzņēmumiem un organizācijām Slovākijā, tostarp, piemēram, par nekustamo īpašumu aģentūrām (Realitne kancelárie); viesnīcām Bratislavā (Hotely v Bratislave); viesnīcām ārpus Bratislavas (Hotely mimo Bratislavy).

 

Sākotnēji var apmesties hostelī, viesnīcā vai kempingā.

http://slovakia.travel/uzitocne-informacie/ubytovanie

www.slovakia.com/hotels

Par došanos prom no Slovākijas atceries informēt visas tās iestādes, kurās biji reģistrējies vai norādījis savu personīgo informāciju, piemēram, iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē;

Tā pat jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību Slovākijā, tajā skaitā:

 • U1 dokuments par nodarbinātības un apdrošināšanas periodiem Slovākijā vai
 • U2 dokuments par Slovākijā piešķirto bezdarbnieka pabalsta eksportu uz citu ES/EEZ valsti.
 • Apliecinājumu nodokļu nomaksai

Lai uzzinātu, vai Jums ir tiesības uz kādu no pabalstiem, griezieties tuvākajā Slovākijas valsts Nodarbinātības dienestā  (Nodarbinātības, sociālo un ģimenes lietu dienests). 

www.upsvar.sk

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Latvijā atgādina, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - 

Ja ārvalstī esi reģistrējies kā bezdarbnieks un, dodoties darba meklējumos uz Latviju, un esi saņēmis U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, tad ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā Tev būtu vērts pieprasīt arī S1 veidlapu. Tas ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpojumiem tiks segtas no ārvalsts budžeta līdzekļiem. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņem Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā Tu joprojām paliec sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādāji.

 Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējies par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.  Tā pat jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei (kas izmaksā ģimenes pabalstus), ka Jūsu pārceļaties uz dzīvi Latvijā. Ģimenes pabalstus maksās tā valsts, kurā ir nodarbināts bērna vecāks. Ja bērna vecāki ir nodarbināti katrs savā dalībvalstī, tad galvenā atbildība pabalstu izmaksā ir valstij, kurā dzīvo bērns. Atgriežoties Latvijā, būs jāiesniedz  iesniegums pabalstu piešķiršanai VSAA. Plašāka informācija VSAA mājas lapā https://www.vsaa.gov.lv sadaļā sadaļā “Ģimenes pabalsti ES

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Iepazīsties ar informāciju par remigrācijas jautājumiem NVA mājas lapas sadaļā Ja vēlies atgriezties Latvijā

 • 7 dienu laikā reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokumentu, ja vēlieties turpināt saņemt Latvijā bezdarbnieka pabalstu, kas ir piešķirts Slovākijā; Papildus informācija: www.vsaa.gov.lv
 • iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 veidlapu, ja vēlieties apliecināt savu nodarbinātības periodu Slovākijā; Papildus informācija: www.vsaa.gov.lv
 • reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā; Papildus informācija: www.nva.gov.lv
 • reģistrējieties pašvaldībā un deklarējiet savu dzīvesvietu;
 • iesniedziet Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, ja Slovākijā esiet guvis ienākumus. Latvijas rezidentiem, kuri guvuši algota darba ienākumus kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā Slovākija, tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā. Papildus informācija: www.vid.gov.lv

 • reģistrējies pie ģimenes ārsta (ģimenes ārstu saraksts Nacionālā veselības dienesta (NVD) mājas lapā (www.vmnvd.gov.lv)

Valsts pārvalde, saistītās institūcijas un iestādes

 • Tuvākā Latvijas vēstniecība (atrodas Vīnē, Austrijā)

Adrese: Stefan Esders Platz 4, A-1190 Vienna, Austria

e-pasts: embassy.austria@mfa.gov.lv

www.mfa.gov.lv/austria 

 

 • Slovākijas vēstniecība Rīgā

Adrese: Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050, Latvija

T.: 00 371 67814280; e-pasts: emb.riga@mzv.sk

Konsulārā nodaļa

Adrese: Aldaru iela 2/4, Rīga, LV-1050, Latvija

T.: 00 371 67814283; e-pasts: cons.riga@mzv.sk

Pieņemšanas laiki: 09:00 - 11:00 (otrdiena, trešdiena, ceturtdiena)

 • Slovākijas e-valdība (ÚPVS) Slovākijas centrālās valsts pārvaldes portāls

www.slovensko.sk

 • Ārlietu un Eiropas lietu ministrija

www.mzv.sk

 • Iekšlietu ministrija

www.minv.sk

 • Slovākijas Finanšu pārvalde

www.financnasprava.sk

 • Darba inspekcija

https://www.ip.gov.sk/

 • Nodarbinātības, sociālo un ģimenes lietu dienests (UPSVAR)

www.upsvar.sk

 • Sociālās apdrošināšanas aģentūra

www.socpoist.sk

 • Veselības aprūpes birojs

www.udzs-sk.sk

 • Policija

www.minv.sk/?policia

 

Reglamentētās profesijas un kvalifikācijas atzīšana

 • Reglamentēto profesiju datu bāze

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

 • Nacionālais akadēmiskās informācijas centrs – Slovākijas NARIC

http://www.minedu.sk/recognition-of-foreign-diplomas/

 

Transports

 • Gaisa satiksme

www.airslovakia.sk

 • Dzelzceļa satiksme

www.zsr.sk

www.chz.sk

www.slovakrail.sk

www.vlaky.net

 • Autobusu satiksme

www.busportal.sk

 • Sabiedriskais transports (autobusi, trolejbusi, tramvaji) Bratislavā

www.dpb.sk

 

Vispārēja informācija par Slovākiju

 • Oficiālais Slovākijas tūrisma portāls

www.slovakia.travel

 • Informācijas Aģentūra

www.tasr.sk

 

Informācija šajā rakstā atjaunota 2022. gada ferbruārī