Galvaspilsēta – Berne

Iedzīvotāju skaits valstī - 8,703 miljoni (2021.g.)

Teritorija – 41 285 km2

Šengenas līguma valsts

Valūta – Šveices franks (CHF), 1 CHF = 0,88 EUR

Valsts valoda –  vācu, franču, itāļu, reto romāņu valodas.

Starptautiskais tālruņu kods 00 41

 

Darbs Šveicē (buklets)

Dzīve Šveicē (buklets)

Sociālā drošība Šveicē (buklets)

Vēsture un politiskā sistēma (buklets)

Sekmīgai darba atrašanai ir nepieciešamas vācu, franču, itāļu, reto romāņu valodas zināšanas (atkarībā no reģiona, uz kuru vēlaties doties strādāt). Ieteicams darba meklēšanu uzsākt pirms došanās uz Šveici. Ja jau atrodaties Šveicē, varat bez maksas reģistrēties vietējā reģionālajā darbā iekārtošanas birojā (RAV/ORP/URC).

Lielākā daļa vakanču Šveicē tiek izsludinātas internetā. Dažādas tīmekļa vietnes piedāvā mērķtiecīgu darba meklēšanu pēc darbības jomas (piemēram, celtniecība, ēdināšana, veselības aprūpes pakalpojumi, IT utt.). Vēl viena iespēja ir reģistrēties privātā nodarbinātības aģentūrā. Šo aģentūru sniegtie pakalpojumi darba meklētājiem parasti ir bez maksas; ja ar jums tiek noslēgts darba līgums, jūsu darba devējam tiks lūgts segt pakalpojuma izmaksas.

Šveicē vakances ļoti bieži tiek izsludinātas īpašos pielikumos arī galvenajos dienas laikrakstos. Vispazīstamākie pielikumi ir: “Emploi&Formation”, izdevis Le Temps Ženēvā, “Emploi”, izdevis 24Heures Lozannā, “Stellefant”, izdevis Basler Zeitung, “Stellenmarkt”, publicēts Bundā un Berner Zeitung, “Stellen-Anzeiger” un “NZZ Executive”, kas parādās Neue Zürcher Zeitung, un “Alpha”, kas ir atrodami Cīrihes izdevumos Tages-Anzeiger un SonntagsZeitung un Corriere del Ticino.

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

Darba meklēšana Šveicē  - https://www.job-room.ch/#/home

 • Šveices EURES - padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, par darba un dzīves apstākļiem Šveicē, darba piedāvājumi  
 • Šveices Nodarbinātības dienests - https://www.arbeit.swiss/
 • Eiropas darba mobilitātes portālā www.eures.europa.eu ir pieejama informācija par piedāvātajām vakancēm, kā arī par darba un dzīvošanas nosacījumiem Šveicē un citās Eiropas valstīs.
 • Privātās darbiekārtošanas aģentūrās un internetā - specializētajās nozaru interneta vietnēs.
 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Šveices darba tirgum un darbam Šveicē nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Šveices darba tirgum un darbam Šveicē ir nepieciešama uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt. Minēto atļauju galvenokārt iespējams saņemt darba tirgū pieprasītiem kvalificētiem speciālistiem, zinātniekiem, pētniekiem un sezonas darbu strādniekiem.

Kantoni ir atbildīgi par atļauju izsniegšanu. Ja vēlaties saņemt detalizētu informāciju par administratīvajām formalitātēm saistībā ar atļauju izsniegšanu (pieteikuma vieta, aizpildāmās veidlapas, procedūras ilgums utt.), lūdzu, sazinieties ar kompetentajām kantonu iestādēm. 

Migrācijas valsts sekretariāts SEM - https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz.html

 

Latvijā atrodas Šveices Konfederācijas vēstniecība. Lai saņemtu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem uzturēšanās jautājumos un saņemtu ceļošanas dokumentus Šveicē varat sazināties ar:

Šveices vēstniecību -  Smilšu ielā 8 LV-1050 Rīga Latvija Aldaru iela 2/4 (Ieeja apmeklētājiem pēc pieraksta); tālrunis - +371 67 33 83 51

Mājas lapa: https://www.eda.admin.ch/riga

 

 
 • Bez uzturēšanās atļaujas Latvijas pilsoņi var uzturēties Šveicē līdz 3 mēnešiem. Ja Latvijas pilsonis strādā Šveicē uz laiku, kas ir mazāks par 3 mēnešiem, uzturēšanās atļauju kārtot nav nepieciešams, bet ir jāreģistrē nodarbinātība.
 • Ja Latvijas pilsonis vēlas uzturēties Šveicē ilgāk par 3 mēnešiem, tad nepieciešams noformēt uzturēšanās atļauju 14 dienu laikā vietējā municipalitātē. Uzturēšanās atļaujas veids ir atkarīgs no tā, uz cik ilgu laiku noslēgts darba līgums. Lai saņemtu uzturēšanās atļauju, nepieciešams uzrādīt pasi vai ID karti, darba līgumu un īres līguma kopiju. Noderīga informācijā, kā arī video pamācība: www.eures.ch/en/jobsch/immigration

Pieteikuma vēstulei un CV jābūt rakstītiem drukātā veidā vācu, franču, itāļu vai reto romāņu valodā.

Pieteikuma forma Šveicē parasti satur pieteikuma vēstuli, CV ar fotogrāfiju, diplomu un sertifikātu kopijas. Pieteikuma vēstulei vajadzētu būt pietiekami ieinteresētai, lai darba devēju pamudinātu tuvāk izpētīt jūsu pieteikumu. Tam jābūt drukātam, un tā garums nedrīkst pārsniegt vienu A4 lappusi. Norādiet iemeslus, kāpēc jūs interesē darbs vai uzņēmums, kā arī prasmes un pieredzi, kas jums jāpiedāvā uzņēmumam.

CV nedrīkst būt garāks par divām A4 formāta lapām, un tajā jābūt šādai informācijai (ja iespējams, tabulas formā): pilns vārds, adrese, tālruņa numurs, dzimšanas datums, valstspiederība, profesionālā pieredze un jebkāda darba pieredze, kas iegūta apmācības laikā, vispārīga informācija par izglītību (skola, augstākā izglītība un arodapmācība), valodu zināšanas, datorprasmes, īpašas spējas un personiskās intereses (atpūtas aktivitātes, utt.). Šveicē liela nozīme tiek piešķirta diplomiem un nodarbinātības sertifikātiem: aprakstiet savas karjeras progresu, ja iespējams, izvairoties no nepilnībām, un norādiet Šveices grādus vai citas kvalifikācijas, kurām atbilst jūsu diplomi.

Vēl viens darba meklēšanas veids ir pieteikuma iesniegšana, sazinoties ar darba devēju, nezinot, vai vakance patiešām pastāv. Šajā gadījumā padariet pavadvēstuli pēc iespējas precīzāku. Tam jāpievieno tikai jūsu CV. Nodarbinātības sertifikāti un diplomi būtu jāsniedz tikai tad, ja to pieprasa vai jāved uz interviju. 

CV sastādīšanai varat lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai: www.europass.lv

 • Ja dodaties uz Šveici darba meklējumos Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Šveicē saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Papildus informācija www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Eiropas savienība" - "Latvijas iedzīvotājiem" - EVAK; . (EVAK karti nedrīkst izmantot, ja persona zaudē tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības, aprūpes pakalpojumus (t.sk., tiek apdrošināta citā valstī);
 • Ja nepieciešams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokumentu, lai Jūs varētu apliecināt Šveicē savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu;U2 dokumentu, lai Jūs Šveicē varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu; E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Šveicē un vēlaties pieprasīt slimības, maternitātes vai apbedīšanas pabalstus Šveicē). Papildus informācija - www.vsaa.gov.lv Latvijas nodarbinātības/apdrošināšanas periods var tikt summēts ar nodarbinātības/apdrošināšanas periodu citā ES/EEZ valstī nosakot tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem.

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu pasi;
 • CV, pieteikuma vēstuli vācu, franču, itāļu vai reto romāņu valodā (atkarībā no darba devēja);
 • pietiekamā daudzumā līdzekļus iztikšanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību.
 • dzimšanas apliecību
 • laulības apliecību
 • Pirms darba attiecību uzsākšanas kantona administrācijā jāreģistrē uzturēšanās.
 • 7 dienu laikā jāreģistrējas Šveices Nodarbinātības dienestā pēc dzīvesvietas un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Šveicē turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kā arī, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā.
 • Jāsazinās ar Šveices EURES konsultantiem - www.eures.europa.eu, lai saņemtu konsultācijas par dzīvošanas un darba apstākļiem vai  informāciju par darba iespējām Šveicē
 • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv savas dzīvesvietas adrese Šveicē, ja atrodaties Šveicē ilgāk par sešiem mēnešiem

Ierodoties Šveicē, 14 dienu laikā un jebkurā gadījumā pirms darba attiecību uzsākšanas ir jāreģistrējas attiecīgajās iestādēs pašvaldībā, kurā ierodaties. Tāpat jāinformē elektroenerģijas piegādātājs, kas nodrošina iedzīvotājus ar ūdeni un elektrību, un 3 mēnešu laikā jānokārto veselības apdrošināšana. Kā arī jums ir 1 gada laikā ir jānomaina Jūsu vadītāja apliecība pret Šveices apliecību jūsu kantona Ceļu satiksmes birojā.

 • Šveices tiesību akti nenosaka konkrētu darba līguma formu. Principā ir iespējams pat mutisks līgums, bet ieteicams rakstiski noslēgt līgumu. Darba koplīgumā (DLL) var būt noteikta rakstiska līguma nepieciešamība, savukārt likums nosaka, ka noteikta veida līgumi (piemēram, mācekļa līgumi un aģenta līgumi uz laiku) ir slēdzami rakstveidā.

 • Ja darba līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku vai ilgāk par 1 mēnesi, darba devējam 1 mēneša laikā pēc līguma darbības sākuma ir rakstiski jāinformē darbinieks par galvenajiem līguma noteikumiem (līgumslēdzēju nosaukumi, darba uzsākšanas datums). darba līgums, darbinieka amats, atalgojums, ieskaitot visas piemaksas, un nedēļas darba laiks). Šis darba devēja pienākums ir īpaši svarīgs, ja nav rakstiska darba līguma.

 • Darba līgumā jānorāda vismaz darba devēja un darbinieka vārdi, līguma darbības sākuma datums, veicamais darbs un par to maksājamā atlīdzība. Citi svarīgi līguma nosacījumi ir pārbaudes laiks, kas nedrīkst pārsniegt 3 mēnešus, un brīdinājuma termiņš. Turklāt darba līgumi nedrīkst paredzēt amorālus vai nelikumīgus uzdevumus.

 • Tāpat kā jebkurā līgumā, spēkā esoša darba līguma būtiskos noteikumus nedrīkst grozīt, izņemot, ja puses vienojas. Ja darba devējam būtu jāpieņem lēmums grozīt kādu būtisku darba līguma noteikumu (piemēram, samazināt darbinieka atalgojumu), grozījums jāiesniedz darbiniekam, kuram jādod pietiekams pārdomu laiks. Ja darbinieks šajā laikā neiebilst, grozījums tiek uzskatīts par pieņemtu.

 • Ekonomikas valsts sekretariāts > Darba tiesības - https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht.html

 • Šveicē pašlaik nav likumā noteiktās minimālās algas. Tikai atsevišķos darba koplīgumos ir ietverti saistoši noteikumi par atalgojumu. Tomēr algu līmenis Šveicē kopumā ir augstāks nekā citās Eiropas valstīs. 2020. gadā bruto vidējā alga bija CHF 6 665. Tomēr līmeņi dažādās ekonomikas nozarēs ievērojami atšķiras. Šveices arodbiedrību federācijas (SGB) nodrošināto atalgojuma kalkulatoru var izmantot, lai noteiktu ar vecumu un kvalifikāciju saistītos atalgojuma līmeņus septiņos lielākajos valsts reģionos un vairāk nekā 40 nozarēs (skatiet sadaļu “Saistītās tēmas”). Darba samaksa Šveicē joprojām tiek noteikta, pamatojoties uz darba stāžu. Tomēr arvien vairāk darba devēju gan valsts, gan privātajā sektorā pāriet uz darba samaksas sistēmu, kas atkarīga no darba rezultātiem. Sieviešu atalgojums joprojām ir vidēji zemāks nekā vīriešiem neatkarīgi no kvalifikācijas.
 • Informācija par vidējo atalgojumu dažādās nozarēs: www.lohnrechner.ch.
 • Sociālās apdrošināšanas iemaksas, ko darba devēji ietur Šveicē kopumā ir zemākas nekā lielākajā daļā Eiropas valstu. Tāpēc neto atalgojums (t. i., bruto alga, no kuras atskaitītas iemaksas, kas ieturētas saistībā ar profesionālo pabalstu shēmām, bezdarbu, apdrošināšanu, nodokļiem utt.) Šveicē ir augstāka nekā citās Eiropas valstīs. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka arī Šveicē dzīves dārdzība ir augstāka nekā pārējā Eiropā. Kopumā sociālās apdrošināšanas ieturējumi ir aptuveni 16% no bruto algas.

 • Minimālais darba uzsākšanas vecums ir 15 gadi.
 • Pārbaudes laiks nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus.
 • Darba devējam ir jānodrošina attiecīgajā nozarē paredzēti darba apstākļi un atalgojums.
 • Pieprasījumu nekvalificētajam darbaspēkam lauksaimniecības nozarē regulē noteiktas gada kvotas.
 • Maksimālais darba laiks Šveicē ir 45-50 stundas nedēļā atkarībā no nozares (vidēji valstīs 41.10 h nedēlā).  Virstundu apjoms nedrīkst pārsniegt nedēļā maksimālu stundu skaitu. Piemaksa par virsstundām ir 25%.

 • Ikgadējais garantētais atvaļinājums Šveicē ir četras nedēļas (ja darbiniekam ir 20 gadu un vairāk). Kolektīvie darba līgumi bieži vien paredz ilgāku atvaļinājumu, īpaši darbiniekiem ar noteiktu nostrādāto gadu skaitu un / vai noteiktu vecumu. Atvaļinājuma laiku var samazināt, ja darbinieki nav strādājuši garāku laika periodu ilgstošas slimības dēļ vai izmantojuši ilgstoši nepamaksātu atvaļinājumu, u.tml. Ja darbinieks slimo ilgāk par 3 dienām, tad ir nepieciešama ārsta izziņa, toties, ja darbinieks slimo mazāk par 3 dienām, tad slimības lapa ne vienmēr ir nepieciešama.
 • Darba līgumu pārbaudes laikā katra no pusēm (darba devējs vai darbinieks) drīkst pārtraukt, 7 dienas iepriekš brīdinot kādu no pusēm. Standarta līgumi parasti tiek pārtraukti, brīdinot 1 mēnesi iepriekš; ja darbinieks strādājis uzņēmumā no 2-9 gadiem, jābrīdina 2 mēnešus iepriekš, par ilgāku laika periodu 3 mēneši iepriekš. Šie periodi var tikt manīti.
 • Algas kalkulators - 

  http://www.salario-uss.ch/

 • Nodokļu kalkulators - https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/calculator/income-wealth-tax
 • Šveicē ienākuma nodokli iekasē gan Konfederācija (tiešais federālais nodoklis), gan kantoni un pašvaldības (kantonu un vietējie nodokļi). Tā kā katram no 26 Šveices kantoniem ir savi nodokļu tiesību akti, nodokļu likmes dažādos kantonos ir atšķirīgas. Parasti nodokļu maksātājiem ir jāiesniedz ikgadējā nodokļu deklarācija. Pamatojoties uz šo deklarāciju, tiek noteikti attiecīgie nodokļu faktori (ienākumi un aktīvi) un maksājamā nodokļa summa. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN), (2023. gadā) tiek iekasēts 7,7% apmērā un tiek piemērots lielākajai daļai preču un pakalpojumu. Citi Šveicē iekasētie nodokļi ir īpašuma nodoklis, transportlīdzekļa nodoklis, ikgadējā automaģistrāles uzlīmes (vinjetes) maksa un citi.

 • Nodokļi Šveicē ietver ienākumus no algotā darba, ienākumus no kustamā un nekustamā īpašuma, pensionēšanās ienākumus, kompensācijas utt.
 • Visi ienākumu veidi tiek apvienoti un aplikti ar nodokli kopā (izņemot kapitāla pieaugumu no nekustamā īpašuma). Vīra un sievas ienākumi tiek skaitīti kopā, ja vien viņi nav šķīrušies.
 • Nodokļu maksātājiem obligāti ir jāiesniedz ikgadējā nodokļu deklarācija.

 

Nodokļu kalkulators - http://www.salario-uss.ch/

Federālā nodokļu administrācija:

www.estv.admin.ch

Informācija par nodokļiem pa kantoniem:

Aargauwww.ag.ch/de/dfr/steuern/steuern.jsp

Baselwww.steuerverwaltung.bs.ch

Bernewww.fin.be.ch/fin/de/index/steuern.html

Genevahttp://ge.ch/impots

Zurich:  www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/home.html

Tā kā mājokļu cenas Šveicē ir augstas, mazākā daļa cilvēku var atļauties nopirkt īpašumu, savukārt daudzi īrē savas mājas. Nekustamā īpašuma noma ar visām ērtībām, ieskaitot virtuvi (ar plīti un ledusskapi) un vannas istabu, atšķiras atkarībā no reģiona. Pēdējos gados īre ir kļuvusi daudz dārgāka. Noma parasti tiek maksāta katru mēnesi, un maksu par siltumenerģiju, elektrību, karsto ūdeni utt. aprēķina atsevišķi.

Līdzīgi kā citās valstīs, vairums Šveices īpašumu tiek reklamēti internetā. Tā kā dažādu teritoriju īres tirgi ir konkurējoši, tad vērts izmantot vairākas pieejas, lai atrastu dzīvesvietu:

-       Meklēt internetā;

-       Meklēt informāciju presē;

-       Iepazīstieties ar nekustamā īpašuma aģentiem.

-       Informē pazīstamos cilvēkus, ka meklē dzīvesvietu.

Nekustamo īpašumu aģentūras: www.les-agences-immobilieres.ch

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par Jūsu legālu darbu Šveicē:

 • Nodokļu biroju (par valstī nostrādāto periodu un samaksāto ienākumu nodokli);
 • Šveices nodarbinātības dienestu U1 veidlapa par nostrādāto periodu Šveicē vai U2 dokumentu par Šveices bezdarbnieka pabalsta eksportu uz mītnes zemi);
 • Sociālās apdrošināšanas birojā vēlams saņemt dokumentus vai izziņas par Šveicē saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem un šo pabalstu apmēru un izmaksas ilgumu, piemēram, par bērna kopšanas vai ģimenes pabalstu;
 • Pēc nepieciešamības citus dienestus, kuros esat piereģistrējies Jums uzturoties Šveicē

Svarīgi!

Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i. Šveicē! 

 • 7 dienu laikā reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokumentu, ja vēlaties turpināt saņemt Latvijā bezdarbnieka pabalstu, kas ir piešķirts Šveicē; Papildus informācija: www.vsaa.gov.lv;
 • iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 veidlapu, ja vēlaties apliecināt savu nodarbinātības periodu Šveicē; Papildus informācija: www.vsaa.gov.lv;
 • reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā; Papildus informācija: www.nva.gov.lv
 • reģistrējieties pašvaldībā un deklarējiet savu dzīvesvietu, ja esiet uzturējies Šveicē ilgāk par 3 mēnešiem.
 • Šveices Konfederācijas vēstniecība Latvijā

www.eda.admin.ch/riga

 • Šveices Nodarbinātības dienests
https://www.arbeit.swiss/
 • Šveices dzimšanas, miršanas un laulību reģistrāciju institūcija:

www.bj.admin.ch

 • Šveices Konfederācijas Federālais ārlietu departaments

www.eda.admin.ch

 • Valsts migrācijas lietu sekretariāts
www.sem.admin.ch/sem/en/home.html
 • Šveices Integrācijas birojs (Eiropas politika)

www.europa.admin.ch

 • Šveices Konfederācijas portāls

www.ch.ch

 • Šveices Konfederācijas informācijas portāls

www.swissinfo.org

 • Šveices Konfederācijas politikas portāls

www.swisspolitics.org

 • Šveices Konfederācijas statistikas informācija

www.bfs.admin.ch

Informācija šajā rakstā atjaunota 2024.gada aprīlī