Novada tīmekļa vietne

www.sigulda.lv

Siguldas novads ir pašvaldība Vidzemes rietumu daļā, Gaujas kreisajā krastā. No 2021. gada 1. jūlija Siguldas novadu veido Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas pilsēta. Novada centrs ir Siguldas pilsēta. Teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) un dzelzceļa līnija Rīga – Lugaži – valsts robeža.

Iedzīvotāju skaits: 32 287

Administratīvā vienība Iedzīvotāju skaits
Allažu pagasts 1 847
Mores pagasts 667
Siguldas pilsēta 14 937
Siguldas pagasts 1699
Inčukalna pagasts 4617
Krimuldas pagasts 3733
Lēburgas pagasts 1321
Mālpils pagasts 3466
Kopā 32 287


Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 19 667
Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis: 794/ 4

 

Republikas pilsētas un novadi

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Bezdarba līmenis *) (%)

Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits (01.07.2022.)

 

sievietes

invalīdi

jaunieši vecumā 15 - 24 gadi

 
 

Siguldas novads

794

409

85

60

4

19667

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Siguldas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv

Siguldas filiāles reģistrēto brīvo darba vietu skaits pa nozarēm uz 2023. gada 22.maiju:

Vadītāji – 4, vecākie speciālisti – 39, speciālisti – 7, kalpotāji – 2, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 30, kvalificēti strādnieki un amatnieki 36, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 6, vienkāršās profesijas darbinieki– 271.

Siguldas filiāles top pieprasītākās profesijas:

Sezonas lauksaimniecības palīgstrādnieks 401, kūdras ieguves palīgstrādnieks 305, būvstrādnieks 72, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 38, remontstrādnieks 24, palīgstrādnieks 23, izglītības un skolu psihologs 21, ceha strādnieks 21, iepirkumu speciālists 18, apkopējs 13, pavārs 11.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Siguldas novadā:

  • jauktā lauksaimniecība;
  • mazumtirdzniecība;
  • sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
  • uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos;
  • dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība.

Vadoties pēc nozaru kopējā apgrozījuma, pirmajās vietās gan izvirzījušās pavisam citas uzņēmējdarbības jomas. Lursoft pētījuma dati parāda, ka 28,49% no Siguldas novada uzņēmumu kopējā apgrozījuma pērn nodrošināja viena nozare – kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība. Tas pateicoties SIA “PATA”, kas aizvadītajā gadā palielināja apgrozījumu līdz 282,58 milj. EUR.

Otra lielākā nozare pagājušajā gadā novadā bijusi mazumtirdzniecība, kas apgrozīja 122,24 milj. EUR, no tiem 104,81 milj. EUR veido SIA “VITA mārkets” apgrozījums.

Siguldas novadā starp līderiem arī vairākas kokapstrādes nozares.

 Lielākās uzņēmējdarbības nozares Siguldas novadā pēc kopējā apgrozījuma 2021. gadā:

  1. Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība: 321,44 milj. EUR;
  2. Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas produktus: 122,24 milj. EUR;
  3. Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana: 119,18 milj. EUR;
  4. Pārējo koka izstrādājumu ražošana: 58,36 milj. EUR;
  5. Citu mēbeļu ražošana: 44,08 milj. EUR.

Lielākie novada uzņēmumi

Nr.p.k.

Uzņēmums

NACE

Darbības veids (pēc NACE)

1

Siguldas Būvmeistars, Akciju sabiedrība

8.11

Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve

2

BALTIC PORK, SIA

1.46

Cūkkopība

3

VILSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

46.73

Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība

4

Siguldas slimnīca, SIA

86.1

Slimnīcu darbība

5

DARBIŅI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

46.75

Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība

6

AD REM AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

45.11

Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana

7

LIVO mežs, SIA

2.1

Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības

8

LATGRANULA, SIA

16.29

Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

9

GREENVALLEY, SIA

46.9

Nespecializētā vairumtirdzniecība

10

Konsors, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

41.2

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība

Lielākais nodarbināto skaits Siguldas novadā pret iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā ir mazumtirdzniecība – 12.93%, apstrādes rūpniecība – 8.2%, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumos 5 %, būvniecībā –3.67 %, veselības un sociālā aprūpe -2.5 lauksaimniecībā – 2.5%.

21% novada teritorijas aizņem Gaujas nacionālais parks. 52,5% novada teritorijas veido meži, 32,6% - lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Novada teritorijā ir priekšnoteikumi spēcīgas lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības attīstībai. Gaujas nacionālā parka teritoriju raksturo liela bioloģiskā daudzveidība, iežu atsegumi, reljefa formu dažādība, avoti, gleznainas ainavas, dabas un kultūras pieminekļi. Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības ir novada būtiskākais tūrisma resurss.

Sadzīves apstākļi

Siguldas novadā izveidots visu pakāpju izglītības iestāžu tīkls. Pirmsskolas izglītību nodrošina pašvaldības un privātās pirmskolas izglītības iestādes. Vispārējo pamata un vidējo izglītību Siguldas novadā var apgūt Siguldas valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā, Siguldas 1. pamatskolā, Allažu pamatskolā, Mores pamatskolā un Laureņču sākumskolā, Krimuldas vidusskolā, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā, Mālpils vidusskolā un Inčukalna pamatskolā. Novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomā Mākslu skola „Baltais Flīģelis”, Siguldas Sporta skola, Inčukalna Mūzikas un mākslas skola, Krimuldas Mūzikas un mākslas skola, Mālpils Mūzikas un mākslas skola, Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas skola, Futbola skola “Sigulda”, Bērnu un jauniešu iniciatīvas centrs, kā arī skolu interešu izglītības pulciņi.

Novadu raksturo bagāta kultūrvide, ko veido kultūras mantojums, tradīcijas, kultūras infrastruktūra un kultūras organizācijas, iedzīvotājiem sniegtas iespējas realizēt sevi, radoši izpaužoties. Novadā darbojas koncertzāle „Baltais flīģelis”. Siguldas novada Kultūras centrs ir Siguldas novada pašvaldības kultūras iestāde, kurā apvienotas šādas struktūrvienības – kultūras centrs “Siguldas devons”, Siguldas pagasta Kultūras nams, Allažu Tautas nams, Mores Tautas nams, Inčukalna Tautas nams, Krimuldas Tautas nams un Anšlava Eglīša ekspozīcija, Lēdurgas Kultūras nams, Mālpils Kultūras centrs un “Skulmju Dzimtas mājas” ekspozīcija. Siguldas novada bibliotēka apvieno šādas struktūrvienības Siguldas pagasta bibliotēka, Jūdažu Bibliotēka un sabiedriskais centrs, Inciema bibliotēka, Mores bibliotēka, Mālpils bibliotēka, Sidgundas bibliotēka, Inčukalna bibliotēka, Krimuldas bibliotēka, Lēdurgas bibliotēka, Atmodas bibliotēka, Allažu bibliotēka.

Siguldas novads ir nozīmīgs ziemas sporta centrs, ko nodrošina izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums, sporta infrastruktūra, iedzīvotāju, organizāciju aktivitāte un pašvaldības mērķtiecīgs darbs. Siguldas sporta centrs ar plašām iespējam trenēties profesionāliem sportistiem un novada iedzīvotajiem, kā arī peldbaseins, ūdens atrakciju un aktīvās atpūtas zona. Nacionālā sporta bāze - starptautiskas klases kombinēta trase ar mākslīgā ledus segumu – viena no 17 pasaules kamaniņu un bobsleja trasēm, vienīgā Baltijā. Tradicionāli Siguldā tiek organizēti dažādi starptautiska un nacionāla mēroga sporta pasākumi.

Veselības aprūpi novadā veic 18 ģimenes ārsti, Siguldas pilsētā darbojas SIA „Rīgas rajona slimnīca”. Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Siguldas novada administratīvajā teritorijā.

Papildu informācija

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par 
vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.