Rīgas reģionālā filiāle

Olaines novads

Novada tīmekļa vietne: 

www.olaine.lv 

 

Olaines novads atrodas Vidzemes rietumu daļā. Novadā ietilpst Olaines pilsēta un Olaines pagasts (ar ciemiem - Apšukalni, Blijas, Dāvi, Damradi, Grēnes, Galiņi, Ezītis, Ielejas, Jaunolaine, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki, Stūnīši, Vaivadi, Virši). Robežojas ar Rīgas pilsētu un Ķekavas, Baldones, Iecavas, Ozolnieku, Jelgavas, Babītes un Mārupes novadiem. Olaines novada administratīvais centrs atrodas Olaines pilsētā.

 

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

 

Ar Olaines novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

 

2019. gada I. pusgadā NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 38818 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 18170, vienkāršās profesijas – 5096, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 4596, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 4108, vecākie speciālisti – 2681,  speciālisti – 2047, kalpotāji – 1470, vadītāji – 376, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 274.

 

Papildu informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Olaines novadā galvenie darbības veidi ir apstrādes rūpniecība, medikamentu ražošana, metālapstrāde, ķīmiskā rūpniecība, iekārtu un būvmateriālu ražošana, atkritumu pārstrāde, kravu pārvadājumi, loģistika un noliktavu pakalpojumi.

 

2018. gadā 5 lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātāji ir bijuši uzņēmumi: AS “Olainfarm”, SIA “LATVIJAS APTIEKA”, AS Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS”, SIA “AKATRANS”, SIA “Dinair Filton”, sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai savu darbinieku labklājībā, bet arī pašvaldības attīstībā un uzturēšanā, veicinot konkurētspēju un paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni.

 

Lielākie uzņēmumi:

Apstrādes rūpniecība: A/S “Olainfarm” (farmaceitisko preparātu ražošana), AS Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLARS” (ķīmisko vielu ražošana), SIA “Dinair filton” (metālizstrādājumu ražošana), SIA “Fish+Fish” (zivju pārstrāde), SIA “Lyngson” (centrālapkures radiatoru un katlu ražošana), SIA “ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION” (metālizstrādājumu ražošana), AS “Mārupes metālmeistars” (metālizstrādājumu ražošana);

Šķirotu materiālu pārstrāde: SIA “NORDIC PLAST”;

Transports un uzglabāšana: SIA “GIRTEKOS LOGISTIKA’’ (kravu pārvadājumi, loģistika), SIA “Akatrans” (transporta pakalpojumi);

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi: SIA “SOLAR SUPPORT SERVICES” (datorprogrammēšana);

Ieguves rūpniecība: SIA “Olaines kūdra”

Elektroenerģijas apgāde: SIA “Deco Energy”;

Būvniecība: SIA “PK serviss”.

 

Vidējā bruto darba alga Olaines novadā 2019. gada 1.ceturksnī:

  • EUR 1167 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 870 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 873 (Pašvaldību struktūrās);
  • EUR 1289 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Olaines novada pašvaldība nodrošina novada iedzīvotājiem iespēju iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, kā arī interešu izglītību, pieaugušo neformālo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību. Olaines novadā ir četras pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII „Dzērvenīte”, PII „Zīle”, PII „Magonīte”, speciālā PII „Ābelīte”) un privātā PII „Saulīte”. Olaines novadā ir divas vispārizglītojošās izglītības iestādes: Olaines 1. vidusskola, kurai pēc reorganizācijas tika pievienota arī Olaines pagasta sākumskola, līdz ar to, izveidota struktūrvienība – Olaines sākumskola (Jaunolainē), un Olaines 2. vidusskola. Profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu nodrošina Olaines Mūzikas un mākslas skola un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža.

 

Veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz SIA „Olaines Veselības centrs” un ģimenes ārstu privātprakses Olainē un Jaunolainē. Olaines novada teritorijā darbojas piecas aptiekas.

 

Ar sociālos pakalpojumu nodrošināšanu Olaines novada iedzīvotājiem nodarbojas pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests”.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.