Darbs Francijā

 

Galvaspilsēta - Parīze

Kopējais iedzīvotāju skaits valstī 67,19 miljoni (uz 01.01.2018.)

Teritorija – 555 000 km2

Eiropas Savienības dibinātājvalsts un dalībvalsts kopš 1952.gada

Valsts valoda – franču valoda

Valūta – eiro (EUR)

Starptautiskais tālruņa kods 00 33

attēls

 

 

 

Informatīvs buklets - Dzīvošana Francijā (angļu valodā)

Lai veiksmīgi atrastu darbu, jāzina franču valoda. Noder angļu un vācu valodas zināšanas.

 • Francijas Nodarbinātības Valsts Aģentūra
  Visās Francijas pilsētās ir Nodarbinātības aģentūras filiāles, kuras palīdzēs Jums atrast darbu. Jums būs iespēja reģistrēties tuvākajā aģentūrā atkarībā no Jūsu dzīvesvietas. Lai uzzinātu vairāk, zvaniet: 00 33 177 86 39 49 vai apmeklējiet mājas lapu: www.pole-emploi.fr
 • EURES - Eiropas darba mobilitātes portālā www.eures.europa.eu ir pieejama informācija par piedāvātajām vakancēm, kā arī par darba un dzīvošanas nosacījumiem Francijā un citās Eiropas valstīs. Bez tam EURES konsultanti var Jums palīdzēt atbildēt uz jautājumiem par pārcelšanos uz Franciju.
 • Francijas EURES iniciatīva - vietne, kurā atrodama informācija par uzņēmumiem, kuri parasti nepublicē savas vakances, bet kuriem, iespējams, tuvākā laikā varētu būt nepieciešami darbinieki:  http://labonneboite.pole-emploi.fr/
 • APEC (Vadošo darbinieku nodarbinātības asociācija) palīdz darba meklējumos vadošo amatu kandidātiem un absolventiem.

  www.apec.fr

 • Darbiekārtošanas firmas

Meklējot darbu ārvalstī, Jums ir tiesības vērsties pie privātām darba aģentūrām Latvijā vai ārpus tās, piemēram, Francijas darba aģentūrās. Darbiekārtošanas pakalpojumi Francijā darba meklētājiem ir bezmaksas.

Plašāka informācija: www.prisme.euwww.cadremploi.fr ; www.press-directory.com

Ņemiet vērā, ka darba sameklēšana Latvijā ir bezmaksas pakalpojums un privātās darba aģentūras klientiem - darba meklētājiem nedrīkst uzspiest savus maksas pakalpojumus, piemēram, CV sastādīšana, kā obligāto daļu no darba meklēšanas pakalpojuma.

www.nva.gov.lv – Latvijā reģistrētās darbiekārtošanas aģentūras; meklējiet sadaļu Darbiekārtošanas pakalpojumi.

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Francijas darba tirgum un darbam Francijā nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Francijas darba tirgum. Darbam Francijā ES nepilsoņiem ir nepieciešama uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt.

 • Latvijas pilsoņi bez uzturēšanās reģistrācijas var strādāt un uzturēties Francijā līdz 3 mēnešiem. Lai uzturētos Francijā ilgāk par 3 mēnešiem, ir jāveic uzturēšanās reģistrācija savas dzīvesvietas administratīvā apgabala ārvalstnieku dienestā pašvaldībā vai policijas iecirknī.
 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Francijā līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņi Francijā nedrīkst strādāt bez uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt.
Papildus informācija: www.immigration.interieur.gouv.frwww.service-public.frwww.ofii.fr

Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Franciju  kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Francijā uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt uzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt.

Papildus informācija:

Francijas vēstniecībā Latvijā

Raiņa bulvāris 9, Rīga LV-1050

T. (00 371) 67036600

F. (00 371) 67036666

Elektroniska saziņa ar vēstniecību: https://lv.ambafrance.org/Uzrakstīt-vēstniecībai

Mājas lapa: www.ambafrance-lv.org/-Latviski-  

Pieteikumā darbam iekļauj:

 • pieteikuma vēstuli, parasti ne garāku par 1 lappusi. Norāda mērķi saistībā ar vēlmi strādāt noteiktā profesijā, iemeslu, kāpēc piesakāties darbā un kāpēc tieši Jūs būtu piemērots konkrētajam darbam;
 • CV (1-2 lappuses), franču drukātā veidā, norādot savus personas datus, tālruņa numuru, darba pieredzi, izglītību, valodu prasmi. CV sagatavošanai var izmantot ES standarta CV paraugu www.europass.lv;
 • fotogrāfiju parasti nav nepieciešams pievienot;
 • rekomendācijas vēstules, atsauksmes - var iesniegt arī pēc intervijas
 • kvalifikāciju apstiprinošus dokumentus, ja darba devējs pieprasa.
 • ​Ja dodaties uz Franciju darba meklējumos, Nacionālajā veselības dienestā noformējiet bezmaksas Eiropas Veselības apdrošināšanas karti (EVAK ), lai Francijā saņemtu bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Plašāka informācija: http://www.vmnvd.gov.lv
 • Ja nepieciešams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 veidlapu, lai Jūs varētu apliecināt Francijā savu Latvijas nodarbinātības un apdrošināšanas periodu;U2 dokumentu, lai Jūs Francijā varētu turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu; E 104 veidlapu - ja, pēc nodarbinātības Latvijā, esat nodarbināts Francijā un vēlaties pieprasīt slimības, maternitātes vai apbedīšanas pabalstus Francijā). Plašāka informācija www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/eiropas-savieniba

Latvijas nodarbinātības/apdrošināšanas periods var tikt summēts ar  nodarbinātības/apdrošināšanas periodu citā ES/EEZ valstī nosakot tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem.

 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties darba meklējumos vai strādāt uz Franciju, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu tajā NVA filiālē, kur esat reģistrējies. Kā arī atcerieties 1 darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu.
 • Noskaidrojiet, vai darbam Francijā Jūsu izvēlētajā profesijā ir nepieciešama diplomu un kvalifikācijas atzīšana. Nepieciešamības gadījumā diplomu un kvalifikācijas atzīšanu francijā veic Francijas kvalifikāciju atzīšanas informācijas birojs (CIEP) Plašāka informācija: http://www.ciep.fr/enic-naric-france  
 • Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Francijā, vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Francijā.

Papildus informācija: www.vid.gov.lv/lv/ka-ar-mums-sazinaties.

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • derīgu pasi;
 • izglītības dokumentu tulkojumus franču valodā (ja nepieciešams);
 • CV, pieteikuma vēstule franču valodā (ja nepieciešams);
 • pietiekamā daudzumā līdzekļu iztikšanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību. 

Noderīgs rīks, lai pārliecinātos par savu gatavību doties uz ārzemēm, ir Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izveidotā interneta vietne http://brauktvainebraukt.lv.

 • 7 dienu laikā jāreģistrējas Francijas nodarbinātības dienesta birojā: www.pole-emploi.fr un jāiesniedz U2 dokuments, ja esat bezdarbnieks un vēlaties Francijā turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.
 • Jāreģistrējas tuvākajā Francijas Nodarbinātības dienesta birojā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā.
 • Paziņojiet jauno dzīvesvietas adresi Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei  triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs www.pmlp.gov.lv

  Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu:  Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs  

  Atgriežoties atpakaļ, Jums ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

Francijā ir 2 galvenie līgumu veidi: CDI (beztermiņa līgums) un CDD (noteikta termiņa darba līgums), kas ir noslēgti ar nosacījumiem, ko paredz likums.

 • Darba laiks 35 stundas nedēļā. Nepārsniedzot 10 stundas dienā un 48 stundas nedēļā;
 • Pēc katrām 4.5 stundām ir obligāts pārtraukums;

 • Par virsstundām ir jāmaksā šādi: 25% stundā ik pēc astoņām stundām un 50% par katru stundu pēc tam;
 • Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums ir 5 nedēļas gadā;
 • Minimālā darba alga (salaire minimum de croissance (Smic)): EUR 1522 mēnesī (bruto alga no 2019.gada 1.janvāra). Tomēr dažu kategoriju darba ņēmēji var saņemt zemāk par garantēto minimālo darba algu, piemēram, jaunieši, kas ir jaunāki par 18 gadu vecumu vai jaunieši, kas iziet praksi/māceklību.

Atbildīgā iestāde, kuras kompetencē ir darba tiesiskās attiecības, ir Nodarbinātības ģenerāldirekcija http://travail-emploi.gouv.fr/

 

Ienākuma nodoklis

Francijā ienākuma avota atskaitīšana stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī. Sākotnējā nodokļa atskaitījuma mērķis ir pielāgot nodokļu iekasēšanu attiecīgajā gadā reālām situācijām (ienākumiem, dzīves notikumiem) attiecīgajā gadā, nemainot sākotnējos likuma aprēķinus. Tā mērķis ir novērst viena gada starpību starp ienākuma saņemšanas brīdi un nodokli par šiem ienākumiem.

Jums ir jāmaksā nodokļi, ja esat vecāks par 18 gadiem un ja dzīvojat Francijā, t.i.

jūs kopā ar ģimeni pastāvīgi dzīvojat Francijā,

jūsu galvenā dzīvesvieta ir Francijā,

jūsu galvenā profesionālā darbība ir Francijā,

jūsu galvenās ekonomiskās intereses ir Francijā.

Balstoties uz komponentiem, kas iekļauti 2017. gada nodokļu deklarācijā, kas iesniegta 2018. gadā, nodokļu administrācija ir aprēķinājusi piemērojamo nodokļa likmi 2019. gadam. Tiklīdz ir saņemta pirmā 2019. gada ienākumu daļa, šī likme tiek piemērota algai: ienākuma avota nodokļa atskaitīšana notiek automātiski

Darba algas lapā ir skaidri norādīta piemērojamā nodokļa likme un atskaitītā nodokļa summa no ienākuma gūšanas vietas, kā arī alga pirms un pēc darba vietas atskaitījuma.

Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz: www.impots.gouv.fr

Vietējie nodokļi

Ikvienam, kam taksācijas gada 1. janvārī ir privāts mājoklis Francijā, ir jāmaksā vietējie nodokļi. Komūnas balso par nodokļu likmēm, kas tādējādi dažādās pašvaldībās ir atšķirīgas.

Īpašniekiem ir jāmaksā arī īpašuma nodoklis.

PVN (pievienotās vērtības nodoklis)

Francijā tiek piemērotas četras likmes:

 • “Standarta” likme 20% (kas attiecas uz visiem ar nodokli apliekamiem darījumiem, kuriem netiek piemērota cita likme).
 • Samazinātā likme 10% (kas attiecas uz dažiem izstrādājumiem vai precēm, kas uzskaitītas likumos, piemēram, noteiktiem pārtikas produktiem un dažiem atjaunošanas darbu veidiem).
 • Īpašā likme 5,5% (kas galvenokārt attiecas uz noteiktām zālēm, dažām teātra izrādēm un noteiktām preses publikācijām).
 • Īpatnējā likme 2,1%. Tas attiecas uz noteiktām preses publikācijām, kompensējamām zālēm vai pat uz noteiktām izrādēm. Jāatzīmē, ka PVN likme 2,1% apmērā tiek piemērota tiešsaistes preses pakalpojumiem kopš 2014. gada 1. februāra.

Skatīt vietni: http://www.economie.gouv.fr/

Kur meklēt dzīvesvietu?

Ja jūs meklējat īstermiņa izmitināšanu, ir daudz iespēju: viesnīcas, pašapkalpošanās naktsmītnes (dzīvokļi vai namiņi), pansijas utt. Skatiet šādas vietnes: www.pagesjaunes.fr - www.tourisme.fr

 • Laikrakstos -Dienas laikrakstos īpašuma sludinājumiem bieži ir atsevišķa sadaļa. Nedēļas laikraksts “De particulier à particulier” publicē sludinājumus, ko tieši ievieto privātpersonas (vietne:www.pap.fr).
 • Internetā- Internetā daudzās specializētās vietnēs ir atrodami sludinājumi (īre, māju dalīšana, pārdošana), kas sakārtoti pēc ģeogrāfiskā izvietojuma un izmitināšanas veida (māja, dzīvoklis). Jūs varat sašaurināt meklēšanu pēc: platības, istabu skaita, budžeta. Šīs vietnes arī sniedz padomus par īri un pirkšanu-www.seloger.fr,www.explorimmo.fr,www.avendrealouer.fr
 • Nekustamā īpašuma aģentūras - tās darbojas kā starpnieki starp īrnieku / pircēju un īpašnieku, organizē apmeklējumus un sastāda nomas / pārdošanas līgumus. Daudzu nekustamā īpašuma aģentu kontaktinformācija atrodama tīmekļa vietnē: www.fnaim.fr
 • Sazinoties ar savu darba devēju
 • Visiem privātajiem uzņēmumiem, kas nodarbina vairāk nekā 10 darbiniekus, ir jāmaksā apstiprinātām celtniecības organizācijām iemaksa, kas pazīstama ar nosaukumu “1% logement” [1% izmitināšana]. Viņi savukārt saņem priviliģētu piekļuvi izmitināšanas vietu krājumam ar atvieglotiem nomas noteikumiem.
 • PIETEIKŠANĀS SOCIĀLAJĀM MĀJĀM
 • Ja jūs atbilstat nepieciešamajiem kritērijiem, jūs varat pieteikties vietējā HLM (zemu īres mājokļu) organizācijā.
 • Informācija par īres izmaksām: www.fnaim.fr

Parasti ir pieņemts, ka īres maksa nepārsniedz 30% no īrnieka mēnešalgas (neto), kā pierādījums atalgojuma apmēram tiek uzrādīts pēdējo 3 mēnešu algas lapiņas.     

Vienmēr ir jāprecizē jautājums par komunālajiem maksājumiem un to, kas tajā ir iekļauts (apkure, karstais ūdens u.c.).

Ikviens, kurš ir zaudējis  darbu var saņemt bezdarbnieka pabalstu, ja ir strādājis un veicis iemaksas. Visi aktīvie darba meklētāji var reģistrēties Francijas  Nodarbinātības Valsts aģentūrā, uzrādot kādu identifikācijas dokumentu, uzturēšanās atļauju vai darba atļauju.

Lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu Francijā, saņēmējam jābūt:

 • nostrādājušam vismaz 4 mēnešus pēdējo 28 mēnešu laikā (vai pēdējo 36 mēnešu laikā - darbiniekiem vecumā virs 50 gadiem);
 • jābūt reģistrētam kā darba meklētājam Francijas nodarbinātības dienestā;
 • nedrīkst aiziet no darba brīvprātīgi;
 • aktīvi un pastāvīgi jāmeklē darbu (darba meklētājs tiks izsaukts katru mēnesi uz Francijas nodarbinātības dienestu, lai pārliecinātos, ka viņš patiešām meklē darbu).

 Francijas Nodarbinātības dienestā jāsaņem U2 dokuments, ja Jums Francijā  ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un vēlaties to eksportēt uz citu ES/EEZ valsti, piemēram, Latviju.

(Svarīgi! Ja pēc nodarbinātības perioda beigām vēlaties pretendēt uz bezdarbnieku pabalstu, tad pabalsts ir jāpieprasa pēdējā nodarbinātības valstī, t.i., Francijā!).

Francijas nodarbinātības aģentūrā jāizņem U1 veidlapa par nostrādāto periodu Francijā.

Neaizmirstiet apmeklēt iestādes un izņemt visus dokumentus un izziņas, kas liecina par Jūsu legālu darbu Francijā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā.

Papildus informācija: http://travail-emploi.gouv.fr/

 • 7 dienu laikā reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā un iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokumentu, ja vēlieties turpināt saņemt Latvijā bezdarbnieka pabalstu, kas ir piešķirts Francijā; Papildus informācija: www.vsaa.lv
 • iesniedziet Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 veidlapu, ja vēlaties apliecināt savu nodarbinātības periodu Francijā; Papildus informācija: www.vsaa.lv
 • reģistrējieties Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā; Papildus informācija: www.nva.gov.lv
 • Pēc atgriešanās deklarējiet savu dzīvesvietu pašvaldībā vai elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana". Papildus informācija www.pmlp.gov.lv
 • līdz 1.jūnijam iesniedziet Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, ja Francijā esiet guvis papildus ienākumus darba samaksai. Latvijas rezidentiem, kuri guvuši algota darba ienākumus kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā Francijā, tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā. Papildus informācija: www.vid.gov.lv  

 • Francijas Republikas prezidentūra

www.elysee.fr

 • Nodarbinātības ģenerāldirekcija

http://travail-emploi.gouv.fr/

 • Francijas Ārlietu un Eiropas lietu ministrija

www.diplomatie.gouv.fr

 • Tieslietu ministrija

www.justice.gouv.fr

 • Sociālo lietu un nodarbinātības ministrija

www.travail-solidarite.gouv.fr

 • Finanšu ministrija

www.economie.gouv.fr

 • Francijas muita

www.douane.gouv.fr

 • Izglītības un Jaunatnes ministrija

www.education.gouv.fr

 • Informācijas centrs par profesionālās izglītības iespējām Francijā

www.centre-inffo.fr

 • Francijas statistikas birojs

www.insee.fr/en/accueil

Studijas Francijā

www.campusfrance.org

Transports:

 • Francijas transporta federācija

www.fntr.fr

 • Vilcienu satiksme

www.sncf.com

 • Francijas aviokompānija

www.airfrance.com

Vispārēja informācija par Franciju:

 • Tūrisms

http://us.france.fr/

Informācija šajā rakstā atjaunota 2020.gada aprīlī