Galvaspilsēta - Luksemburga
Kopējais iedzīvotāju skaits valstī - ~660 tūkst. (2023.g.)


Teritorija – 2 586 km2
Eiropas Savienības dibinātājvalsts un dalībvalsts kopš 1952.gada
Valsts valoda – franču, vācu un luksemburgiešu dialekts
Valūta – Eiro (EUR)
Starptautiskais tālruņa kods 00 352

Lai veiksmīgi atrastu darbu Luksemburgā, Jums ir nepieciešamas franču vai vācu, vai luksemburgiešu valodas zināšanas.

Noderīgas var būt arī angļu, itāļu, portugāļu un spāņu valodas zināšanas.

 

Ieteicams darba meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Luksemburgu.

 

 • Luksemburgas Nodarbinātības pārvalde/Luksemburgas Nodarbinātības dienests (ADEM)

www.adem.public.lu – informācija par darba tirgus situāciju, ADEM pakalpojumiem darba meklētājiem, darba iespējām;

Reģistrētiem lietotājiem ir iespēja piekļūt tiešsaistes pakalpojumam JobBoard, kur darba meklētāju profili tiek automātiski un anonīmi publicēti un kurus pēc tam var apskatīt reģistrēti darba devēji. Tāpat darba meklētāji var ievietot savu CV un piekļūt darba piedāvājumiem, ko darba devēji iesniedz ADEM. Vairāk informācijas šeit: http://www.adem.public.lu/fr/jobboard/demandeur-emploi/index.html  

 • EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls

https://eures.europa.eu  - informācija par piedāvātajām brīvajām darba vietām, darba meklēšanu, darba un dzīvošanas nosacījumiem Luksemburgā, kā arī citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs;

 • Darba piedāvājumi laikrakstos un avīzēs

http://www.press-guide.com/luxembourg.htm - šajā tīmekļa vietnē ir pieejams saraksts ar dažiem internetā publicētiem Luksemburgas laikrakstiem un avīzēm; 

 • Pagaidu darba aģentūras

Pagaidu darba aģentūru kontaktinformāciju iespējams atrasts Luksemburgas pagaidu darba aģentūru apvienības (ULEDI (Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Interimaire)  mājas lapā www.fes.lu.

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Luksemburgas darba tirgum un darbam Luksemburgā nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Luksemburgas darba tirgum un darbam Luksemburgā ir nepieciešama  Luksemburgas Imigrācijas dienesta izdota uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt.

 

Darba meklētājam minētās uzturēšanās atļaujas saņemšanai ir nepieciešams darba devējs Luksemburgā, kurš ir ieinteresēts nodarbināt attiecīgo ārvalstnieku. Darba uzturēšanās atļauja pamatā tiek izdota tādu profesiju speciālistiem, pēc kuriem Luksemburgā ir darba tirgus pieprasījums.

 

Informācija par spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz  ES nepilsoņu uzturēšanās atļaujām  darba nolūkos, pieejama Luksemburgas Nodarbinātības dienesta mājas lapā un Luksemburgas Ārlietu ministrijas mājas lapā:  https://maee.gouvernement.lu/en/services-aux-citoyens/visa-immigration.html un Luksemburgas biznesa portālā https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/immigration/document/tiers/salarie/autorisation-sejour-note/note-explicative-salarie-fr.pdf (franču valodā);https://guichet.public.lu/dam-assets/catalogue-formulaires/immigration/document/tiers/salarie/autorisation-sejour-note/note-explicative-salarie-en.pdf (angļu valodā).

Latvijas pilsoņi bez uzturēšanās atļaujas var strādāt un uzturēties Luksemburgā līdz 3 mēnešiem.

 

 • Ja Latvijas pilsonis vēlas strādāt un uzturēties Luksemburgā ilgāk par 3 mēnešiem, tad vienas nedēļas laikā no ierašanās Luksemburgā, jāgriežas vietējā pašvaldībā (administration communale), lai aizpildītu ierašanās sertifikātu, pēc kā tiks veikta uzturēšanās reģistrācija . Veicot reģistrāciju, tiks izsniegta reģistrācijas apliecība (“Attestation d’enregistrement”).
 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Luksemburgā līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņi Luksemburgā nedrīkst strādāt bez Luksemburgas Imigrācijas dienesta izsniegtas uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt. Ierodoties Luksemburgā, 3 dienu laikā vietējā pašvaldībā ir jāveic ierašanās reģistrācija.

 

Informācija par spēkā esošajiem noteikumiem saistībā ar uzturēšanās noteikumiem ir pieejama Luksemburgas Ārlietu un Eiropas lietu ministrijas mājas lapā: https://maee.gouvernement.lu/en/services-aux-citoyens/visa-immigration.html

 

Luksemburgā ierastākais veids, lai pieteiktos darbā ir CV un pieteikuma vēstules nosūtīšana. Fiziska darba amatu gadījumā bieži ir pietiekoši tikai piezvanīt darba devējam.

 

CV un pieteikuma vēstule pamatā ir jāraksta  tajā valodā, kāda ir norādīta vakances sludinājumā. CV bieži vien pievieno fotogrāfiju.  CV apjomam nevajadzētu pārsniegt divas A4 formāta lapas.

Noderīgus padomus CV un motivācijas vēstules sastādīšanai varat iegūt apmeklējot sekojošas mājas lapas (franču valodā): www.modele-cv-lettre.comwww.monster.lu/fr/.

https://adem.public.lu/fr/demandeurs-demploi/postuler/rediger-son-cv.html Ieteikumi CV un motivācijas vēstules sastādīšanai.

CV sastādīšanai var lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”. Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai:

www.europass.lv

 

 Pēc nepieciešamības par došanos prom no Latvijas  informējiet tās iestādes, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju.

 • Ja dodaties uz Luksemburgu darba meklējumos, komandējumā vai studēt, tad Nacionālajā veselības dienestā noformējiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Luksemburgā varētu saņemt bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Uzsākot darbu veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā persona strādā un EVAK karti nepieciešams atgriezt Nacionālajam veselības dienestam. Plašāka informācija: EVAK
 • Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties uz Luksemburgu darba meklējumos vai strādāt, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu. Kā arī atcerieties vienas darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu.

          Plašāka informācija: www.nva.gov.lv

 • Ja dodaties strādāt uz Luksemburgu noskaidrojiet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par turpmākajiem nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanā.

          Plašāka informācija: www.vsaa.gov.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā”

 • Ja nepieciešams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokumentu, lai Luksemburgā apliecinātu savu Latvijas nodarbinātības periodu; U2 dokumentu, ja meklējot darbu Luksemburgā, vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstuE104 veidlapu, lai Luksemburgā apliecinātu Latvijā veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas, nosakot tiesības uz slimības vai maternitātes pabalstu).
 • Latvijas nodarbinātības/apdrošināšanas periods var tikt summēts ar nodarbinātības/apdrošināšanas periodu citā ES/EEZ valstī nosakot tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem.

          Plašāka informācija: www.vsaa.gov.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā” – Bezdarbnieka pabalsts ES

 • Ja nepieciešams paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Luksemburgā vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Luksemburgā.

 

Plašāka informācija VID mājas lapā: www.vid.gov.lv – sadaļā „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis”. VID maksas informatīvais tālrunis 1898 (zvanot no Latvijas)(00 371) 6700 1898 (zvanot no ārvalstīm).

 

 Ja vēlaties strādāt Luksemburgā, jums, iespējams, vajadzēs panākt, lai oficiāli atzītu jūsu profesionālo kvalifikāciju. To, vai jūsu profesija Luksemburgā ir reglamentēta, varat pārbaudīt reglamentēto profesiju datubāzē http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/. Šī datubāze piedāvā ziņas, kuras profesijas ir reglamentētas, kurās valstīs un kādas iestādes tās reglamentējušas. Ja savu profesiju datubāzē neatrodat, varat sazināties ar Luksemburgas ENIC- NARIC centru https://mesr.gouvernement.lu/fr.html

Neaizmirstiet paņemt līdzi:

 • personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti);
 • izglītības dokumentus un to tulkojumus vācu, franču vai citā piemērotā valodā (pēc nepieciešamības);
 • CV vācu, franču vai citā piemērotā valodā (pēc nepieciešamības);
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai vai mājupceļam;
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību u.c.

 

 • Jāveic uzturēšanās reģistrācija vietējā pašvaldībā. Reģistrācija nepieciešama, ja plānojat izmantot Luksemburgas Nodarbinātības dienesta pakalpojumus, strādāt vai uzturēties Luksemburgā ilgāk par 3 mēnešiem.
 • Septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas jāreģistrējas Luksemburgas Nodarbinātības dienesta (ADEMwww.adem.public.lu) birojā un jāiesniedz U2 dokuments, ja meklējot darbu Luksemburgā vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

          (U2 dokumentu iespējams saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā www.vsaa.gov.lv)

 • Jāreģistrējas tuvākajā Nodarbinātības dienesta (ADEM) birojā, ja esat darba meklētājs un vēlaties saņemt palīdzību darba atrašanā: www.adem.public.lu
  • Pārliecinieties, vai darba devējs ir nodevis ziņas par Jums attiecīgajās Luksemburgas valsts iestādēs. Darba devējam pieņemtais darbinieks ir jāreģistrē Luksemburgas sociālās apdrošināšanas centrā  (Centre commun de la securite sociale - CCSS) www.ccss.lu, lai varētu iekļauties valsts sociālās apdrošināšanas shēmā un iegūtu tiesības uz sociālajām garantijām. 
  • Lai savas uzturēšanās un nodarbinātības laikā Luksemburgā saņemtu veselības aprūpi, reģistrējieties pie ģimenes ārsta.
  • Jāpaziņo Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi Luksemburgā triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs www.pmlp.gov.lv
  Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu:  Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīsAtgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.  

  Luksemburgā darba līgums tiek slēgts rakstiski un vispārējā gadījumā tas tiek slēgts uz nenoteiktu laiku (franciski: ‘CDI’ (‘contrat à duree indeterminee’). Darba līgums jānoslēdz rakstiski divos eksemplāros pirms darba uzsākšanas vai vēlākais darba uzsākšanas dienā. Darba līgums var tikt slēgts arī uz noteiktu laiku (franciski: ‘CDD’ (‘contrat à duree determinee’)) noteiktiem, īsa termiņa izpildes darbiem. Līguma uz noteiktu laiku ilgums nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus Līguma termiņš sezonas darbiem nedrīkst pārsniegt - 10 mēnešus (12 mēnešu periodā).

   

  Darba devējs darbiniekam var noteikt pārbaudes laiku. Maksimālais pārbaudes termiņš (3, 6 vai 12 mēneši) ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas un algas līmeņa. Darba līgumā, kas noslēgts uz noteiktu laiku, darba devējs nedrīkst noteikt pārbaudes laiku.

  Normālais darba laiks Luksemburgā ir 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā. Darba devējs var norīkot uz virsstundu darbiem tikai izņēmuma gadījumos un ar darbinieka piekrišanu. Strādājot virsstundas darba laiks nedrīkst pārsniegt 10 stundas dienā un 48 stundas nedēļā, un 40 stundas četru nedēļu periodā. Par virsstundām darbiniekam pienākas plus 40% piemaksa no normālās stundas likmes. Piemaksai par nakts darbu jābūt vismaz 15% apmērā, taču tās apmērs parasti tiek noteikts koplīgumā. Darbinieks, kas veic darbu svētku dienā, saņem piemaksu 100% apmērā par katru nostrādāto stundu,  bet ja svētku diena iekrīt svētdienā, tad vēl papildus 70 % piemaksa.

   

  Luksemburgā ir noteikta valsts minimālā darba alga (Salaire Social minimum (SSM)), kuras apmērs balstās uz darbinieka klasifikāciju un vecumu. Darbiniekam un darba devējam ir individuāli jāvienojas par darba algas apmēru, taču tā nedrīkst būt zemāka par valstī noteikto minimālās algas apmēra summu. Nekvalificēti darbinieki, kas ir vecāki par 18 gadiem, saņem 100% no garantētās minimālās algas, bet kvalificēti šīs vecuma grupas darbinieki- 120%. 17 gadu veciem darbiniekiem piemērojama 80% minimālās algas likme, bet darbiniekiem 15-16 gadu vecuma grupā - 75%.

  No 2023.gada 1. septembra minimālās algas apmērs nekvalificētiem darbiniekiem, kas vecāki par 18 gadiem, ir 2,570.93  EUR mēnesī, bet kvalificētiem darbiniekiem- 3,085.11 EUR mēnesī. Vairāk par minimālās darba algas apmēru šeit.

   

  Ikgadējā atvaļinājuma ilgums Luksemburgā ir 26 dienas. Koplīgumā var būt noteikts garāks periods.

  Noteiktai kategorijai darbinieku tiek piešķirts arī papildatvaļinājums, piemēram, ogļračiem- papildus 3 dienu atvaļinājums. Atvaļinājumu var pieprasīt, ja pie esošā darba devēja ir nostrādāti 3 nepārtraukti mēneši. Ikgadējo atvaļinājumu jāpiešķir un jāizņem kalendārā gada laikā. Ja atvaļinājums darbiniekam tiek atteikts, darba devējam ir jānorāda pamatots iemesls, kādēļ atvaļinājuma piešķiršana tiek atteikta. Ja darba devēja uzņēmuma vajadzību dēļ darbinieks nav izmantojis sev pienākošo atvaļinājumu līdz kalendārā gada beigām, tad to var pārcelt līdz nākošā gada 31.martam. 

   

  Papildus informācija par nodarbinātības nosacījumiem pieejama Luksemburgas Darba inspekcijā: www.itm.lu un EURES portālā: Dzīves un darba apstākļi   un Luksemburgas biznesa portāla mājas lapā: http://www.guichet.public.lu/en/entreprises/ressources-humaines/index.html

  Ar Luksemburgas darba likumu franču valodā varat iepazīties šeit: https://adem.public.lu/fr/marche-emploi-luxembourg/travailler-luxembourg/prealables-vie-professionnelle/droit-du-travail.html

   

  Nodokļu maksājumi Luksemburgā ir salīdzinoši zemi. Darba algai tiek piemērots progresīvais ienākuma nodoklis no 0% līdz 42%.

  PVN likmes: 3%, 7%, 13%, 16%. 

   

  Sociālo iemaksu apmēru aprēķina kā noteiktu procentu no darbinieka bruto algas ienākumiem. Saskaņā ar darba devēja iesniegtiem datiem, Sociālā nodrošinājuma centrs (Centre commun de la securite sociale), informē darba devēju, kāda sociālo iemaksu summa ir jāsamaksā. Darbiniekam jāmaksā aptuveni puse no noteiktajām iemaksām - 12,45%, , bet otru pusi sedz darba devējs (vismaz 11,94% un iemaksas darba devēju fondā  (Mutualité des Employeurs) no 0,72%-2,80% saskaņā ar riska klasifikāciju).

   

  Apmeklējiet http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social security rights in Luxembourg_lv.pdf, lai vairāk uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Luksemburgā.

   

  Plašāka informācija par Luksemburgas nodokļu sistēmu pieejama Luksemburgas nodokļu institūcijā: www.impotsdirects.public.lu

   

  Informācija par nodokļiem Luksemburgā: https://guichet.public.lu/en/citoyens/fiscalite/declaration-impot-decompte.html

  Ienākumu deklarācijas iesniegšana: https://guichet.public.lu/en/citoyens/fiscalite/declaration-impot-decompte/activite-professionnelle/declaration-revenus/declaration-impot-electronique.html

  Lai uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Luksemburgā:

  - apmeklējiet EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības mājas lapu, kurā publicēti sociālo tiesību pārskati par dažādām valstīm, ieskaitot Luksemburgu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv;

  - iepazīstieties ar pārskatu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Luksemburgā latviešu valodā;

  - izpētiet MISSOC tabulas par ES/EEZ dalībvalstu sistēmām sociālās drošības u.c. jomās angļu, franču vai vācu valodā.

  Ieteicams dzīvesvietas meklēšanu uzsākt jau pirms Jūs dodaties uz Luksemburgu. Sakarā ar ierobežotu dzīvokļu īres tirgu, atrast piemērotu dzīvesvietu Luksemburgā, it sevišķi Luksemburgas pilsētā, ir samērā sarežģīti. Turklāt dzīvesvietas cenas ir augstas. Piemēram, vidējā īpašumu iegādes cena Luksemburgā par māju ir ~1 590 000 EUR (jeb 8412 EUR / m² (2022.g.),bet par dzīvokli 893 160 EUR (10800 EUR/ ) . 2022 gadā mājas īre maksāja ~2913 EUR mēnsī (18.93 EUR/ ), savukārt dzīvokļa īre vidēji maksā 1550 EUR (29.41EUR/  mēnesī Luksemburgas pilsētā.  Mazpilsētās un lauku rajonos dzīvesvietas cenas ir zemākas. Jārēķinās, ka var tikt prasīta īres priekšapmaksa maksimāli par 3 mēnešiem uz priekšu. Dzīvesvietu var meklēt arī pierobežā Vācijā, Francijā vai Beļģijā, jo tur iespējams atrast lētāku dzīvesvietu. Šāds darbinieks tad skaitīsies kā pārrobežu darba ņēmējs. Vairāk informācijas par pārrobežu darba ņēmējiem atradīsiet portālā „Tava Eiropa”: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/cross-border-commuters/index_lv.htm

   

  Kur meklēt dzīvesvietu?

  Dzīvokļu un māju izīrēšanas, pirkšanas un pārdošanas piedāvājumus var atrast: 

   

  • Internetā:

  www.athome.lu
  www.immostar.lu
  www.wortimmo.lu
  https://home.editus.lu/fr

  www.luxfriends.eu

  www.appartager.lu
  www.recherche-colocation.com
   

  Par došanos prom no Luksemburgas atceries informēt visas tās iestādes, kurās biji reģistrējies vai norādījis savu personīgo informāciju, piemēram, iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē.

   

  Jāapmeklē iestādes un jāpaņem visi dokumenti un izziņas, kas liecina par legālu nodarbinātību Luksemburgā:

  • Nodokļu institūcijā jāsaņem dokumenti par valstī nostrādāto periodu un samaksātajiem nodokļiem;
  • Luksemburgas Nodarbinātības dienestā (ADEM) pēc nepieciešamības var saņemt U1 dokumentu par Luksemburgas nodarbinātības periodu.
  • Luksemburgas Nodarbinātības dienestā (ADEM)  jāsaņem U2 dokuments, ja Jums Luksemburgā ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un vēlaties to eksportēt uz citu ES/EEZ valsti, piemēram, Latviju. 
  • Pēc nepieciešamības jāapmeklē citas institūcijas, kurās esat piereģistrējies Jums uzturoties Luksemburgā.

   

  Ja ārvalstī esi reģistrējies kā bezdarbnieks un, dodoties darba meklējumos uz Latviju, un esi saņēmis U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, tad ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā Tev būtu vērts pieprasīt arī S1 veidlapu. Tas ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpojumiem tiks segtas no ārvalsts budžeta līdzekļiem. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņem Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā Tu joprojām paliec sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādāji.

  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Latvijā atgādina, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

   Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējies par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.  Tā pat jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei (kas izmaksā ģimenes pabalstus), ka Jūsu pārceļaties uz dzīvi Latvijā. Ģimenes pabalstus maksās tā valsts, kurā ir nodarbināts bērna vecāks. Ja bērna vecāki ir nodarbināti katrs savā dalībvalstī, tad galvenā atbildība pabalstu izmaksā ir valstij, kurā dzīvo bērns. Atgriežoties Latvijā, būs jāiesniedz  iesniegums pabalstu piešķiršanai VSAA. Plašāka informācija VSAA mājas lapā https://www.vsaa.gov.lv sadaļā Ģimenes pabalsti ES

   

  Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

  Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

   Iepazīsties ar informāciju par remigrācijas jautājumiem NVA mājas lapas sadaļā Ja vēlies atgriezties Latvijā

  • Jāreģistrējas pašvaldībā un jādeklarē sava dzīvesvieta , ja uzturēšanās ārvalstīs ir bijusi ilgāka par sešiem mēnešiem.
  • Septiņu dienu laikā jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā un jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U2 dokuments, ja meklējot darbu Latvijā vēlaties turpināt saņemt Luksemburgā piešķirto bezdarbnieka pabalstu.

  www.nva.gov.lv

  www.vsaa.gov.lv   

  • Jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā, ja ir vēlēšanās saņemt palīdzību darba atrašanā.

  www.nva.gov.lv

  • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā U1 dokuments, ja ir nepieciešams apliecināt savu Luksemburgas nodarbinātības periodu.

  www.vsaa.gov.lv

  • Jāiesniedz Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūrā dokumenti vai izziņas par ārvalstīs piešķirtajiem bērna kopšanas vai ģimenes pabalstiem, ja turpmāk vēlaties pieteikties uz kādu no minētajiem pabalstiem Latvijā.

  www.vsaa.gov.lv

  • no 1.marta līdz 1.jūnijam iesniedziet Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, ja Luksemburgā esat guvis ienākumus. Latvijas rezidentiem, kuri guvuši algota darba ienākumus kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā Luksemburgā, tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā. Papildus informācija: www.vid.gov.lv 
   

  Valsts institūcijas:

  • Luksemburgas Lielhercogistes valdības oficiālais portāls

  www.legilux.public.lu

  • Luksemburgas pārvaldes portāls

  www.gouvernement.lu

  • Darba inspekcija

  www.itm.lu

  • Ārlietu un imigrācijas ministrija

  www.gouvernement.lu/maee

  • Sociālās apdrošināšanas ministrija

  www.mss.public.lu

  • Sociālās apdrošināšanas centrs
  www.ccss.lu

   

  • Nacionālais veselības fonds

  www.cns.lu

  • Luksemburgas nacionālā izglītības, bērnu un jauniešu ministrija

  www.men.public.lu

  • Luksemburgas statistikas portāls
  www.statistiques.public.lu

   

  Transports:

  www.luxair.lu

  www.lux-airport.lu  

  www.mobiliteit.lu

  www.cfl.lu

   

  Vispārējā informācija par Luksemburgu

  www.luxembourg.com

  https://www.luxembourg-city.com/en

  Informācija šajā rakstā atjaunota 2024. gada maijā