EURES logo

eures.europa.eu

EURES – konsultācijas par darba iespējām Eiropā un Latvijā

EURES ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu, dalībnieku un partneru tīkls, kura galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu tiem darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri vēlas izmantot Eiropas darbaspēka mobilitātes iespējas.

EURES tīkls darbojas 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs un Šveicē, Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā. Latvijā EURES tīkla dalībnieks ir Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). NVA strādā EURES konsultanti, lai sniegtu atbalstu darba devējiem darbinieku piesaistei no citām ES valstīm, kā arī darba meklētājiem sniegtu konsultācijas par darba un dzīves apstākļiem Eiropā un noderīgu informāciju par nepieciešamajām procedūrām atgriežoties Latvijā.

EURES konsultācijas darba meklētājiem:

 • par nodarbinātības iespējām un darba vakancēm Latvijā un citās Eiropas valstīs
 • par NVA pakalpojumiem un CV un vakanču portālu
 • noderīga informācija par atgriešanos Latvijā
 • Eiropas darba mobilitātes portāla sniegtās iespējas
 • par darba un dzīvošanas nosacījumiem Latvijā un citās Eiropas valstīs
 • par Eiropas sociālās drošības koordinēšanas un starpvalstu nodokļu jautājumiem
 • par tiesībām un pienākumiem, uzturoties citā Eiropas valstī

EURES atbalsts darba devējiem:

 • Atbalsts darbinieku meklēšanā ES dalībvalstīs un Šveicē, Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā
 • Konsultācijas un informācija par darbinieku nosūtīšanu darbā uz citu ES dalībvalsti vai Šveici, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju
 • Informācija par darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu Eiropas darba tirgū
 • Eiropas darba mobilitātes portāla informācija un iespējas
 • EURES CV datu bāze

Kā kļūt par EURES dalībnieku vai partneri?

Viens no Eiropas Parlamenta un Padomes regulas galvenajiem mērķiem ir izvērst un paplašināt tīklu, iesaistot vairāk organizāciju, kuras sniegtu plašāku informāciju, norādījumus un darbā pieņemšanas pakalpojumus arvien plašākam darba meklētāju un darba devēju lokam visā Eiropā. Lai to panāktu, visām ES/EEZ dalībvalstīm ir jāievieš savas valsts sistēmas, lai šo valstu organizācijas kļūtu par EURES tīkla dalībniekiem un partneriem.   Ikviena organizācija, kas sniedz nodarbinātības pakalpojumus, tiek aicināta pievienoties tīklam, ja tā atbilst kopējiem kritērijiem, kas noteikti EURES regulā, un arī attiecīgās valsts uzņemšanas sistēmas prasībām un procedūrām.

Lai kļūtu par EURES dalībnieku, organizācijai ir jāsniedz šādi pakalpojumi.

 • Ieguldījums brīvo darbvietu portfelī, nosūtot datus uz EURES portālu
 • Ieguldījums darba pieteikumu un CV apkopojumā, nosūtot datus EURES portālam
 • Tiešs atbalsts darba meklētājiem un darba devējiem (informācija, norādījumi, atbalsts pēc pieņemšanas darbā)

EURES partnerim ir jānodrošina vismaz viens no iepriekš minētajiem trim pakalpojumiem. Visiem EURES dalībniekiem un partneriem ir jāatbilst dažiem minimālajiem kritērijiem, kas uzskaitīti EURES regulā, attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu un dalību EURES tīklā.

Vairāk informācija kā kļūt par EURES dalībnieku

Vairāk informācijas kā kļūt par EURES partneri

Noderīgi EURES informatīvie materiāli latviešu valodā: 

Noderīgi EURES dokumenti: 

NVA EURES sagatavotā informācija angļu valodā par dzīves un darba apstākļiem Latvijā ”Living and working in Latvia” būs noderīga tiem, kas nepārvalda latviešu valodu, piemēram, Latvijas valstspiederīgo laulātajiem ārvalstniekiem vai ārvalstīs izaugušajiem un tur izglītību ieguvušajiem Latvijas valstspiederīgo bērniem.