Limbažu novada ģerbonis

Novada mājas lapā:

www.limbazunovads.lv 

 

Limbažu novads atrodas Latvijas ziemeļrietumos, blakus Baltijas jūras Rīgas jūras līcim, robežojas ar Igaunijas Republiku, Saulkrastu, Siguldas, Cēsu un Valmieras novadiem. Limbažu novada teritoriju šķērso gan valsts, gan vairāki reģionālas nozīmes autoceļi. Salacgrīvas pilsētā atrodas gan tirdzniecības, gan vairākas jahtu ostas. Administratīvi novads ietilpst Vidzemes plānošanas reģionā.

Limbažu novads izveidojās 2021.gada 5.jūlijā pēc administratīvās teritoriālās reformas, apvienojoties Salacgrīvas, Alojas un Limbažu novadu  teritorijām.

Limbažu novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, tās administratīvais centrs ir Limbažu pilsēta un tajā ietilpst: Limbažu pilsēta, Ainažu pagasts, Ainažu pilsēta, Alojas pagasts, Alojas pilsēta, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts, Katvaru pagasts, Liepupes pagasts, Limbažu pagasts, Pāles pagasts, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas pilsēta, Skultes pagasts, Staiceles pagasts, Staiceles pilsēta, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts un Viļķenes pagasts.

Limbažu novads teritorijas ziņā ir 10 lielākais Latvijā ar 2440,8 km2, Rīgas jūras līča piekraste stiepjas aptuveni 67, km garumā gar novada rietumu daļu; iedzīvotāju skaits uz 01.01.2022. ir 28546, iedzīvotāju blīvums 12,8 iedz/km2.           

Bezdarbnieka deklarētā dzīves vieta (novads, pilsēta, pagasts)

Bezdarbnieku skaits

no tiem

Iedzīvotāju skaits kopā

Darbspējas vecumā

Bezdarba līmenis %

sievietes

personas ar invaliditāti

jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem

ilgstošie bezdarbnieki

personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

pirmspensijas vecuma bezdarbnieki

Limbažu novads

760

331

125

62

62

3

98

28546

17981

4,2

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Limbažu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv. Pieejami dažādi atlases kritēriji, piem. par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm. un darbības jomām.

Papildu informācija par brīvajām darba vietām pieejama arī NVA tīmekļa vietnē sadaļā “Dokumenti un statistika” - “Brīvo darba vietu skaits”- “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”, brīvo darba vietu profesijas.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Galvenās uzņēmējdarbības nozares: jauktā lauksaimniecība, mežistrāde, kravas pārvadājumi,  graudaugu audzēšana, mazumtirdzniecība.

Vislielāko apgrozījumu  novadā rada uzņēmumi:

 • Limbažu ceļi, SIA (ceļu un maģistrāļu būvniecība);
 • Aloja-Starkelsen, SIA (cietes un cietes produktu ražošana);
 • Madara-93,SIA (mazumtirdzniecība);
 • Zeltaleja, SIA  (piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība);
 • Limbažu slimnīca, SIA (veselības aprūpe);
 • Kubikmetrs, SIA (zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana);
 • BalticForest, SIA (kokmateriālu, būvmateriālu vairumtirdzniecība);
 • BS-Holz, SIA (kokapstrāde);
 • Limbažu WOOD, SIA (kokapstrāde).

Datu avots:  Lursoft statistika

Vidējā bruto darba alga Limbažu novadā (2021 gads):

 • EUR 1002 (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 924 (sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 911 (pašvaldības sektorā).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Novada mājas lapā  iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju, ir pieejama aktuālā informācija par uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām. Novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām  novadā, sociālo un veselības aprūpi  un citu aktuālo informāciju.

Novadā ir 3 klientu apkalpošanas centri Limbažos, Salacgrīvā un Alojā, kā arī 3 apvienību pārvaldes ar 13 pakalpojumu sniegšanas vietām pagastos un pilsētās. Novadā darbojas 27 izglītības iestādes, gandrīz 50 kultūras centri (kultūras iestādes, bibliotēkas, muzeji), sociālie dienesti un bāriņtiesas.

Datu avots: www.limbazunovads.lv