Limbažu filiāle

Limbažu novads

 

Novada mājas lapā:

www.limbazi.lv 

 

 

Informācija par novadu: Limbažu novads ir pašvaldība Vidzemes ziemeļrietumos, kurā apvienota Limbažu pilsēta un seši pagasti: Katvaru, Limbažu, Pāles, Skultes, Umurgas, Vidrižu un Viļķenes pagasts. Limbažu novads robežojas ar Alojas, Kocēnu, Pārgaujas, Krimuldas, Sējas, Saulkrastu un Salacgrīvas novadu. Administratīvā centra attālums līdz Rīgai – 87 km. Teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A1 (E67) Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži). Limbažu novada teritoriju šķērso stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līnija Rīga – Skulte.

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde https://www.csb.gov.lv/lv.


Darba un dzīves iespējas novadā: 50% novada teritorijas aizņem mežu zemes, 34% - lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 6% - purvi, ūdens objektu zeme - 4 % (01.01.2018., Valsts zemes dienests). Raksturīgākās ekonomikas nozares Limbažu novadā ir pārtikas ražošana un pārstrāde, mežistrāde un kokapstrāde, tirdzniecība, lauksaimniecība, būvniecība, tajā skaitā koka un karkasa māju ražošana, un transporta pakalpojumi. Attīstās tūrisms un medicīnas pakalpojumu sniegšana.

 

Nodarbinātība un darba iespējas - ar novados reģistrētajām vakancēm var iepazīties NVA CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts.


2018. gada 1. ceturksnī NVA Limbažu filiālē tika reģistrētas 287 brīvas darba vietas. No tām vairums – 134– vienkāršajās profesijās; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 84; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 29; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 13; speciālisti – 9, vecākie speciālisti – 11 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Vidējā darba samaksa Limbažu novadā
717 EUR (pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50)
703 EUR (sabiedriskajā sektorā)
695 EUR (valsts un pašvaldību struktūrās)
717 EUR (privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde – 2018.gada I cet.

 

Lielākie uzņēmumi Limbažu novadā: SIA MADARA 93, SIA LIMBAŽU CEĻI, SIA LIMBAŽU SLIMNĪCA, SIA EKLA, A/S LIMBAŽU SIERS, SIA N.BOMJA MAIZNĪCA LIELEZERS, SIA XTM, SIA LAUGA, SIA BALTIJAS ZIVIS.

 

Novada mājas lapā  iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju, ir pieejama aktuālā informācija par uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām. Novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām  novadā, sociālo un veselības aprūpi  un citu aktuālo informāciju.