Darbs Grieķijā

Informatīvs buklets par dzīves un darba apstākļiem Grieķijā (angļu valodā) 

 

Galvaspilsēta – Atēnas (iedzīvotāji ~3,8 milj. Atikas apgabalā)

Iedzīvotāji – aptuveni 10,72 miljoni (2020.g.)

Teritorija – 131 957 km­­2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 1981.gada

Valsts valoda – grieķu valoda

Valūta – eiro (EUR)

Starptautiskais tālruņa kods 00 30

Lai veiksmīgi atrastu darbu Grieķijā, ir nepieciešamas grieķu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī. Lielākā daļa valsts iedzīvotāju runā tikai grieķu valodā vai kādā no dialektiem. Atkarībā no darba vietas un veida noderīgas var būt vācu, angļu, albāņu, pomaku (bulgāru dialekts), itāļu, franču vai krievu valodu zināšanas. Ieteicams sākt darba meklēšanu, pirms dodaties prom no Latvijas.

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

Grieķijas valsts Nodarbinātības dienests

O.A.E.D. – Organismos Apascholisis Ergatikou Dynamikou

https://www.dypa.gov.gr - Nodarbinātības dienesta mājas lapa (grieķu un angļu valodā).

Informācija par darba tirgus situāciju, vakancēm, padomi un cita noderīga informācija darba meklētājiem.

Galvenā nodarbinātības veicināšanas institūcija ir Valsts nodarbinātības dienests (DYPA). Tai ir 117 nodarbinātības veicināšanas centri (EPC vai EPC2) visā Grieķijā un darbinieki, pie kuriem bezdarbnieki var vērsties, lai atrastu darbu un saņemtu norādījumus. Viņi arī organizē aktīvas nodarbinātības, pašnodarbinātības un pārkvalifikācijas programmas, lai uzlabotu bezdarbnieku kvalifikāciju. DYPA ir arī Grieķijas EURES konsultanti, kuri runā svešvalodās un ir īpaši apmācīti. Viņu uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem, kuri meklē darbu ES, EEZ valstī un Šveicē, un aizpildīt darba devēju piedāvātās vakances. Turklāt viņi sniedz atbalstu un norādījumus ES un EEZ valstu un Šveices pilsoņiem, kuri meklē darbu Grieķijā, informējot viņus par darba tirgu un palīdzot viņiem darba meklējumos. Viņi arī sniedz informāciju un darbojas kā starpnieks starp darba meklētājiem un darba devējiem Eiropas Darbavietu tīkla ietvaros.

Eiropas darba mobilitātes portāls

www.eures.europa.eu

Ieteikumi darba meklētājiem, CV tiešsaistē, informācija par brīvajām darbavietām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Grieķijā un pārējās Eiropas valstīs.

Privātās darba aģentūras

Meklējot darbu ārvalstī, Jums ir tiesības vērsties pie privātām darba aģentūrām Latvijā vai ārpus tās, piemēram, Grieķijas privātajās darba aģentūrās. Tām ir jābūt Grieķijas Darba un sociālās apdrošināšanas ministrijas izsniegtai licencei.

www.nva.gov.lv – Latvijā reģistrētās darbiekārtošanas aģentūras; meklējiet sadaļu Darbiekārtošanas pakalpojumi.

Ņemiet vērā, ka darba sameklēšana ir bezmaksas pakalpojums un privātās darba aģentūras klientiem-darba meklētājiem nedrīkst uzspiest savus maksas pakalpojumus, piemēram, CV sastādīšana, kā obligāto daļu no darba meklēšanas pakalpojuma.

Laikraksti

Bieži vien darba sludinājumi tiek ievietoti laikrakstos. Vieni no populārākajiem, kuros tiek publicēti darba piedāvājumi, ir atrodami arī internetā.

Internets

Darba piedāvājumu meklēšanai citviet internetā var izmantot specializētos darba meklēšanas portālus.

Esiet uzmanīgi un ņemiet vērā, ka bieži vien sludinājumu portāli nenes atbildību par tajos ievietotās informācijas saturu.

Sociālais tīkls

Informācijai no mutes mutē ir liels spēks Grieķijā. Tāpēc pastāstiet paziņām, radiem, draugiem, bijušiem kolēģiem un citām personām Grieķijā, ka meklējat darbu, iespējams viņi varēs Jums palīdzēt. Apmēram 60 procenti cilvēku atrod darbu pateicoties ieteikumiem. Izmantojiet arī sociālos tīklus internetā.

 

Latvijas pilsoņiem darbam Grieķijā nav nepieciešama darba atļauja.

Ja vēlaties strādāt kā pašnodarbinātais, Jums ir jāveic reģistrācijas un atļauju iegūšanas procedūras, kas parasti aizņem daudz laika. Padomus šajā jautājumā iespējams iegūt Iedzīvotāju apkalpošanas centrā www.kep.gov.gr. Noderīga informācija atrodama arī šajā tīmekļa vietnē www.ermis.gov.gr.

Latvijas nepilsoņiem darbam Grieķijā ir nepieciešama uzturēšanās atļauja (Άδεια Παραμονής), kas reizē nodrošina arī tiesības uz darbu.

Lai strādātu Grieķijā personai ir jābūt nodokļu maksātāja (AFM) un sociālās apdrošināšanas (AMKA) numuriem.

Latvijas pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties un strādāt Grieķijā ilgāk par 3 mēnešiem, vietējā policijas iecirknī (Αστυνομία) www.astynomia.gr ir jānoformē beztermiņa uzturēšanās apliecība (Βεβαίωση Eγγραφής Πολιτών Ευρωπαϊκης Ενοσης). Uzturēšanās atļauja apliecina jūsu tiesības uzturēties valstī kā nodarbinātai personai, kas ir ES/EEZ/Šveices pilsonis. Būtiskākās prasības, lai uzturētos Grieķijā, ir jābūt nodarbinātai vai pietiekamiem  iztikas līdzekļiem. Ja nosacījumi ir izpildīti, uzturēšanās atļauja tiek izsniegta uz 5 gadiem un to var atjaunot.

Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Grieķijā līdz 3 mēnešiem (90 dienām). Nepilsoņi drīkst strādāt tikai ar uzturēšanās atļauju (Άδεια Παραμονής), kuru izsniedz vietējā pašvaldība (Δημαρχείο) uz periodu no 1 līdz 5 gadiem.

Latvijas pilsoņa ģimenes locekļiem, kas paši nav pilsoņi, lai uzturētos un strādātu Grieķijā ir jānoformē Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja (Δελτίο Διαμονής Μέλους Oικογένειας Πολίτη Της Ένωσης), kas tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Katrs iedzīvotājs no kompetentās Valsts ieņēmumu dienesta (DOY) saņem personas nodokļu reģistrācijas numuru (AFM), kas nepieciešams nodokļu pakalpojumu sniegšanai, kā arī citu reģistrācijas numuru (AMKA) sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem no Iedzīvotāju apkalpošanas centra (KEP) un /vai Vienotā sociālās apdrošināšanas iestāde (EFKA).

Uzturēšanās atļauju izsniegšana ES pilsoņiem

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1238

https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/eTap/electronic-services/eu-citizen-reg-certify-application?_afrLoop=163202673690778782&_adf.ctrl-state=ptwhghpae_126#!%40%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsc4a7f2fc_8444_49c8_851f_54090b20e281%2FPortalHome.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2FeTap%26_adf.ctrl-state%3Dptwhghpae_126

Ar nodarbinātību saistīti jautājumi ārvalstu pilsoņiem - https://www.ypakp.gr/index.php?ID=K5xd48gWvb7P9MXx

Darba devēji parasti ir ieinteresēti saņemt CV un pieteikuma vēstules.  Dažas firmas priekšroku dod pašu izveidotajām pieteikumu anketām, kuras parasti ir ļoti plašas un detalizētas. Šāda anketa var būt izvietota uzņēmuma mājas lapā. Taču pirmais kontakts parasti notiek pa tālruni vai personiski. Bieži vien pietiek ar šo pirmo sarunu, lai iekārtotos darbā.

CV un pieteikuma vēstule ir jāiesniedz tādā valodā, kā tiek prasīts vakancē vai kā esat vienojušies ar darba devēju. CV optimālais apjoms ir 2 A4 formāta lapas, bet nav vēlams pārsniegt 3 lapu robežu.

CV noteikti ir jāatspoguļo personas dati, iegūtā izglītība un kvalifikācija, darba pieredze un darbā izmantojamās prasmes. Ieteikumi CV sastādīšanai ir atrodami šeit http://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=195

CV sastādīšanai var lietot arī Eiropas standarta CV – Europass CV.

www.europass.lv - Europass CV paraugi, veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai, iespēja izveidot CV tiešsaistē.

Lielu lomu darba atrašanas procesā spēlē personīgie kontakti.

Ja Grieķijā vēlaties strādāt reglamentētā profesijā, Jums noteikti būs jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra Nacionālā akadēmiskās informācijas centrā – Grieķijas NARIC www.doatap.gr

Ja dodaties uz Grieķiju darba meklējumos, studēt vai atpūtas braucienā noformējiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Grieķijā varētu saņemt bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā www.vmnvd.gov.lv. Ņemiet vērā, ka Latvijā izsniegtā EVAK pārstāj darboties, līdz ar pirmo darba dienu Grieķijā.

Papildus Jūs varat iegādāties brīvprātīgo veselības un dzīvības apdrošināšanas polisi vai ceļojumu apdrošināšanas polisi. Informācija par apdrošināšanas sabiedrībām atrodama Latvijas Apdrošinātāju asociācijas tīmekļa vietnē www.laa.lv.

Ja nepieciešams, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokuments – par nodarbinātības periodu Latvijā (var noderēt, ja nepieciešams noteikt tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem, bet Grieķijā trūkst nodarbinātības/apdrošināšanas periods, un ir iespēja piemērot periodu summēšanas principu); U2 dokuments – bezdarbnieka pabalsta eksporta gadījumā (Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu varēs turpināt saņemt, meklējot darbu Grieķijā); E104 veidlapa – par slimības un maternitātes pabalstu) un noskaidrojiet nosacījumus jau piešķirto Jums pabalstu turpmākai saņemšanai, uzturoties ārvalstī.

Plašāka informācija: www.vsaa.gov.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā”.

Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties darba meklējumos vai strādāt uz Grieķiju, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu tajā NVA filiālē, kur esat reģistrējies. Kā arī atcerieties 1 darba dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu. Informācija, kas jāzina bezdarbniekiem un darba meklētājiem

Noskaidrojiet, vai darbam Grieķijā Jūsu izvēlētajā profesijā ir nepieciešama diplomu un kvalifikācijas atzīšana. Nepieciešamības gadījumā diplomu un kvalifikācijas atzīšanu Grieķijā veic Grieķijas Nacionālais akadēmiskās informācijas centrs – Grieķijas NARIC www.doatap.gr

Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Grieķijā, vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Grieķijā.

Papildus informācija: www.vid.gov.lv/lv/ka-ar-mums-sazinaties

Bez tam līdzi būtu jāņem dokumenti un to kopijas:

 • Derīga pase, ID karte
 • Dzimšanas apliecība
 • Autovadītāja apliecība
 • Laulības apliecība
 • Vismaz 2 fotogrāfijas dokumentiem
 • Bankas norēķinu kartes
 • Pietiekamā apmērā iztikas līdzekļi dzīvošanai vai mājupceļam
 • CV un rekomendācijas vēstules grieķu, angļu vai citā attiecīgā valodā
 • Izglītības dokumenti
 • Uz papīra izrakstīta radu, draugu kontaktinformācija
 • AFM, AMKA un citus Grieķijā iepriekš izsniegtus dokumentus un kartes (ja ir)

 

Reģistrējieties policijā vai vietējā pašvaldībā, ja paliekat Grieķijā ilgāk par 3 mēnešiem. Papildus skat. sadaļu „UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI”

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties vietējā nodarbinātības dienestā O.A.E.D.

Ja vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Grieķijā, septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas reģistrējieties vietējā Grieķijas Nodarbinātības dienestā, iesniedzot U2 dokumentu.

Ja vēlaties pieteikties bērna kopšanas, ģimenes un citiem sociālā nodrošinājuma pabalstiem Grieķijā, sazinieties ar Grieķijas Sociālās aizsardzības administrāciju un iesniedziet attiecīgos Latvijā izsniegtus U dokumentus un/vai E veidlapas.

(Parūpējieties savlaicīgi noformēt U2 un citus saistošos dokumentus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Latvijā! www.vsaa.gov.lv )

Vietējā ieņēmumu dienestā (Eφορία) saņemiet nodokļu maksātāja numuru (AFM), un Iedzīvotāju apkalpošanas centrā – sociālās apdrošināšanas numuru (AMKA).

Sociālās apdrošināšanas organizācijā izņemiet veselības grāmatiņu (βιβλιάριο), kas būs nepieciešama ik reizi, apmeklējot ārstu. Apdrošinātās personas saņem bezmaksas medicīnisko aprūpi.

Papildus informācija: www.amka.grwww.kep.gov.gr

 Paziņojiet jauno dzīvesvietas adresi Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei  triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs www.pmlp.gov.lv

Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu:  Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs 

Atgriežoties atpakaļ, Jums ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

 

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

 Darba līgums vai vienošanās par darbu ir jāslēdz rakstveidā divu mēnešu laikā no darba uzsākšanas dienas. Noteikti pieprasiet un saglabājiet savu eksemplāru. Darba līgumā jāatspoguļo:

 • darba devēja un darba ņēmēja personas dati
 • darba devēja adrese un darba izpildes vieta un adrese
 • darba ņēmēja amats, pienākumi
 • darba uzsākšanas datums
 • darba beigu datums (līgumiem, kas noslēgti uz noteiktu laiku)
 • darba laiks stundās (dienā un nedēļā)
 • apmaksātā atvaļinājuma un brīvdienu piešķiršanas kārtība
 • nodokļu atvilkumi no algas
 • līguma laušanas kārtība
 • atsauce uz kolektīvo līgumu

Plašāka informācija (grieķu valodā) par nodarbinātības veidiem un saistītiem jautājumiem pieejama Darba ministrijas mājas lapās:

www.ypakp.gr/index.php?ID=pqRsH984kUytSGGg

www.ypakp.gr/index.php?ID=kRtumOBN2H7UqvOw

Normālais darba laiks ir 40 stundas nedēļā. Darba diena ilgst 8 līdz maksimāli 10 stundas. Virsstundu darbs tiek apmaksāts papildus, pirmās 5 stundas nedēļā tiek apmaksātas 20% apmērā, bet netiek uzskaitītas kā virsstundas. Virsstundas sāk skaitīt no 46.stundas nedēļā. Kopā ar virsstundām maksimālais darba laiks nevajadzētu pārsniegt vidēji 48 stundas nedēļā četru mēnešu periodā. Darba nedēļā ir 5-6 dienas.

Informācija par darba laiku, virsstundām un citiem saistošiem jautājumiem ir pieejama šeit www.ypakp.gr/index.php?ID=NiXrM5HdeBBdm6IL

Minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums pilna laika strādājošiem ir 20-26 kalendārās dienas atkarībā no nodarbinātības perioda.

Atalgojuma apmēru vairumā gadījumu nosaka atbilstošs koplīgums, kas tiek slēgts starp darba devējiem un arodbiedrībām. Nozaru koplīgumi regulē minimālā atalgojuma apmēru lielākajai profesiju daļai. Koplīgumi tāpat nosaka arī virsstundu darba un darba brīvdienās un brīvajās dienās apmaksas apmērus.
Informācija par koplīgumiem ir pieejama:
Privātā sektora darbinieku arodbiedrības mājas lapā: www.oiye.gr

No 2023. gada 1.aprīļa likumā noteiktā minimālā darba alga un likumā noteiktā minimālā dienas alga par pilnu nodarbinātību visiem darbiniekiem un strādājošajiem visā valstī bez vecuma diskriminācijas ir šāda:

Darbiniekiem minimālā darba alga ir septiņi simti astoņdesmit eiro (EUR 780,00). Strādniekiem minimālā dienas alga ir trīsdesmit četri eiro un astoņdesmit četri centi (34,84 eiro).  Darba devēji ietur darbinieku obligātās iemaksas (sociālās iemaksas un ienākuma nodokli) pirms atalgojuma izmaksas. Darba devēji veic darbinieku sociālās apdrošināšanas iemaksas sociālās apdrošināšanas iestādēm kopā ar savu darba devēja iemaksu. 

Darba devēji veic detalizētu algu maksājumu uzskaiti. Darbinieki var saņemt rakstisku ikmēneša izpeļņas analīzi, kurā norādīta algas vai algas apmērs un piemaksas un atskaitījumi. Parastā prakse ir tāda, ka atalgojumu nosaka koplīgums. Darba devēji nereti saviem darbiniekiem maksā lielāku atalgojumu, nekā noteikts koplīgumā, īpaši kvalificētu darbinieku gadījumā, kad darba tirgū ir liels pieprasījums pēc konkrētas specializācijas. Koplīgumus slēdz darba devēji un arodbiedrības. 

Privātie uzņēmumi Ziemassvētkos maksā trīspadsmito mēnešalgu, Lieldienās - pusi mēnešalgu, bet vasarā - pusi mēnešalgu. Slimības gadījumā atalgojumu aizsargā sociālās apdrošināšanas sistēma vai koplīgumi, vai abi. Darbinieki ikmēneša algu parasti saņem mēneša beigās. Dažās organizācijās mēnešalgu izmaksā divās daļās – mēneša 15. datumā un mēneša beigās. Dienas algu darbiniekiem maksā nedēļas beigās. Atlīdzība tiek izmaksāta obligāti, iemaksājot bankas kontā.

Papildus informācija par nodarbinātības nosacījumiem pieejama Grieķijas darba konfederācijas mājas lapā www.elinyae.gr.

Nacionālie vispārējie darba koplīgumi -https://ypergasias.gov.gr/ergasiakes-scheseis/syllogikes-ergasiakes-sxe…

Minimālā darba samaksa - https://ypergasias.gov.gr/ergasiakes-scheseis/syllogikes-ergasiakes-sxeseis/katotatos-misthos/

Brīvdienu pabalsti - https://ypergasias.gov.gr/ergasiakes-scheseis/syllogikes-ergasiakes-sxeseis/epidomata-eorton/

Arodbiedrības un kolektīvās organizācijas - https://ypergasias.gov.gr/ergasiakes-scheseis/syllogikes-ergasiakes-sxeseis/syndikalistikes-organoseis-kai-syllogiki-organosi/

 

Darba devējs ir atbildīgs par nodokļu ieturēšanu un sociālo iemaksu veikšanu pirms algas izmaksas darbiniekam. Ja esat pašnodarbinātais, nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi ir jāveic patstāvīgi.

Fiziskas vai juridiskas personas ienākumi no nodarbinātības, pensijas, lauksaimniecības vai uzņēmējdarbības, īpašumiem, dividendēm, procentiem, autoratlīdzībām un kapitāla pārveduma vērtības pieauguma Grieķijā tiek aplikti ar nodokli. Ir nepieciešams izsniegt nodokļu reģistrācijas numuru (AFM). Ienākumiem, kas gūti no 01.01.2021 līdz 31.12.2021 no darba, pensijas, uzņēmējdarbības un lauksaimnieciskās darbības, tiek piemērota vienota nodokļu skala. Nodokļu likmes svārstās no 9% līdz 44% šādi:

(a) 9% ienākumiem līdz EUR 10 000,

(b) 22% ienākumiem no EUR 10 001 līdz EUR 20 000,

(c) 28% ienākumiem. no EUR 20 001 līdz EUR 30 000,

d) 36 % ienākumiem virs EUR 30 001 līdz EUR 40 000 un

e) 44 % ienākumiem virs EUR 40 001.

Ienākumi no lauksaimnieciskās darbības un ienākumi no īpašuma tiek aplikti ar atsevišķu nodokli , savukārt visi pārējie ienākumi tiek summēti un aplikti ar nodokļiem, pamatojoties uz vienu skalu. Nodokļu likmes, kas piemērojamas ienākumiem no nekustamā īpašuma, ir no 15% līdz 45%. Visbeidzot, fiziskām personām, kuras veic uzņēmējdarbību, tiek aplikts uzņēmējdarbības nodoklis no 400 līdz 650 eiro. Papildus faktiskajiem ienākumiem ar nodokli var noteiktos apstākļos aplikt nosacītos ienākumus, proti, ienākumus, kas rodas, piemērojot pieņēmumus par uzturēšanas izmaksām un aktīvu iegādi. Fiziskajām un juridiskajām personām, kas veic lauksaimniecisko vai saimniecisko darbību, tiek piemērota vienotā nodokļa likme 22% apmērā un nodokļa avansa maksājums 80% apmērā. Saskaņā ar Ienākuma nodokļa kodeksa noteikumiem, kas 2019. gada decembrī tika grozīti ar likumu 4646/2019, neto ienākumi, ko jaunie amatnieki un pašnodarbinātās personas guvuši pirmajos 3 darbības gados, tagad tiek aplikti ar ārkārtīgi zemu nodokļa likmi. 4,5%, ja to gada bruto ienākumi iepriekšējā gadā nepārsniedza 10 000 eiro.

Aizpildot gada ienākumu deklarāciju Grieķijā, ir iespējams atgūt pārmaksāto nodokļu daļu. Deklarācija ir jāiesniedz līdz 31.maijam Grieķijas ieņēmumu dienestā. Taksācijas gads šajā valstī ir līdzvērtīgs kalendārajam gadam, t.i. no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Plašāka informācija par nodokļiem Grieķijā ir atrodama Finanšu ministrijas mājas lapā www.minfin.gr. un htps://www.gs

Sociālā apdrošināšana ir obligāta visiem Grieķijas iedzīvotājiem.  Iedzīvotāju apkalpošanas centrā KEP - www.kep.gov.gr jānoformē sociālās apdrošināšanas numurs (AMKA) www.amka.gr.

Katra paša atbildība ir reģistrēties un izņemt veselības grāmatiņu kādā no sociālās apdrošināšanas organizācijām. Lielākās no tām ir:

- IKA www.ika.gr

- OGA (lauksaimniecības sektorā nodarbināto apdrošināšana) www.oga.gr un

- OAEE (pašnodarbināto apdrošināšana) www.oaee.gr

Sociālo iemaksu likmes, piemēram, IKA sastāda 30% no darba algas. Šie maksājumi tiek novirzīti veselības un dzīvības, kā arī bezdarba riska un pensijas apdrošināšanai.

Lai uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Grieķijā:

- apmeklējiet EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības mājas lapu, kurā publicēti sociālo tiesību pārskati par dažādām valstīm, ieskaitot Grieķiju: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv;

- izpētiet MISSOC tabulas  par ES/EEZ dalībvalstu sistēmām sociālās drošības u.c. jomās angļu, franču vai vācu valodā.

Noderīga informācija par nodokļiem un muitu:htps://www.gsis.gr/ ; https://www.minfin.gr/

 

Balstoties uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) informāciju, 63% grieķu dzīvo privātmājās, 10% dzīvo mājokļos, kas iegādāti/uzcelti ar mājokļa kredītu, 21,5% maksā īri ​​par savu māju un 0,3% mājokļa nodrošināšanai izmanto citas metodes (subsidētā īre, īpašu shēmu piedāvātie mājokļi u.c.).

Vēlams atrast dzīvesvietu pirms došanās uz Grieķiju. Īrēšanai tiek piedāvāti mēbelēti un tukši dzīvokļi. Jārēķinās ar to, ka parasti par izīrējamām telpām tiek prasīta priekšapmaksa par pirmajiem 2 mēnešiem, un īres līgumus parasti slēdz uz 2 un vairāk gadiem. Bet vienmēr pastāv iespēja vienoties arī par citiem noteikumiem.

Īrētā naktsmītne: Ir pieejams liels skaits mēbelētu un nemēbelētu mājokļu īrēšanai. Tomēr mēbelētas naktsmītnes parasti ir tikai maz aprīkotas. Īres cenas mainās atkarībā no platības, izmēra, vecuma un īpašajām iezīmēm (stāvs, noliktavas telpa, stāvvieta, sabiedriskā transporta un citu apskates vietu tuvums, skats utt.). Nakšņošanai ar divām vai trim galvenajām telpām vidējā Atēnu rajonā cena svārstās no EUR 500 līdz EUR 750. Parasti ir jāiemaksā depozīts 2 mēnešu īres apmērā. Īres maksa tiek kārtota pēc privātiem līgumiem (rakstiski vai mutiski), ar obligātu elektronisku deklarāciju, kurā norādīta informācija par īres maksu.

Īpašuma iegāde: Grieķijā ir nekustamo īpašumu aģenti, galvenokārt lielajās pilsētās. Jums būs nepieciešami jurista pakalpojumi, lai vienotos par īpašuma iegādi, un būvinženiera pakalpojumi, lai veiktu iegādātās naktsmītnes tehnisko apskati. Kopumā mājokļu tirgus Grieķijā, jo īpaši lielajās pilsētās (Atēnās, Salonikos, Heraklionā, Patras uc), zemā cenu līmeņa dēļ piedāvā daudzas investīciju iespējas. Cenas atbilst īrējamo mājokļu kritērijiem un ir norādītas kvadrātmetros. Orientējoši jaunām divu vai trīs istabu izmitināšanas vietām vidējā Atēnu teritorijā cenas tuvojas EUR 1700 par m², savukārt vecākām naktsmītnēm atkarībā no tā īpatnībām cenas ir ievērojami zemākas. Iegādājoties īpašumu, nepieciešams, lai līgums tiktu slēgts pie notāra. Īpašuma tiesību ierakstīšanas process valsts zemes reģistrā Grieķijā joprojām attīstās.

Mājokļa meklēšanas jautājumā var palīdzēt sludinājumi avīzēs vai uz ēku sienām. Meklējiet uzrakstu „Ενοικιαζεται” vai „Ενοικιάσεις Ακινήτων”.
Var griezties arī nekustamo īpašumu aģentūrās. Kontaktinformāciju meklējiet „dzeltenajās lapās” www.xo.gr

Sludinājumi laikrakstos internetā

https://www.kestate.gr/

u.c.

Sākotnēji var apmesties hostelī, viesnīcā vai kempingā.

www.grhotels.gr

www.greececamping.gr

OECD - http://www.oecd.org/social/affordable-housing-database.htm

Par došanos prom no Grieķijas atcerieties informēt visas tās iestādes, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju, piemēram, iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē;

Tāpat jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību Grieķijā, tajā skaitā:

 • U1 dokuments par nodarbinātības un apdrošināšanas periodiem vai
 • U2 dokuments par Grieķijā piešķirto bezdarbnieka pabalsta eksportu uz citu ES/EEZ valsti.
 • Apliecinājumu nodokļu nomaksai u.c. 

 Lai uzzinātu, vai Jums ir tiesības uz kādu no pabalstiem, griezieties tuvākajā Grieķijas valsts Nodarbinātības dienestā (O.A.E.D.) vai Sociālās apdrošināšanas organizācijā (IKA).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Latvijā atgādina, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā.

 Ja ārvalstī esat reģistrēts bezdarbnieks un, dodoties darba meklējumos uz Latviju, saņēmāt U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, tad ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā jums būtu vērts pieprasīt arī S1 veidlapu. Tas ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpojumiem tiks segtas no ārvalsts budžeta līdzekļiem. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņemiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā Jūs joprojām paliekat sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādājāt.

 Ja, saņemot kādu no Grieķijas pabalstiem, plānojat doties uz citu Eiropas valsti, tostarp arī Latviju, informējiet atbildīgās Grieķijas iestādes par šiem plāniem un noskaidrojiet nosacījumus, kuri jāievēro, lai varētu turpināt saņemt piešķirtos pabalstus.

Papildus informācija www.oaed.gr un www.ika.gr

Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējieties par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.  Tāpat jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei (kas izmaksā ģimenes pabalstus), ka Jūs pārceļaties uz dzīvi Latvijā. Ģimenes pabalstus maksās tā valsts, kurā ir nodarbināts bērna vecāks. Ja bērna vecāki ir nodarbināti katrs savā dalībvalstī, tad galvenā atbildība pabalstu izmaksā ir valstij, kurā dzīvo bērns. Atgriežoties Latvijā, būs jāiesniedz  iesniegums pabalstu piešķiršanai VSAA. Plašāka informācija VSAA mājas lapā https://www.vsaa.gov.lv sadaļā “Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā

 Lai uzzinātu, vai Jums ir izveidojusies nodokļu pārmaksa, strādājot Grieķijā, un vai Jums ir jāiesniedz ienākumu deklarācija, sazinieties ar Grieķijas Ieņēmumu dienestu.

Plašāka informācija www.gsis.gr

 Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē (NVA) www.nva.gov.lv

Ja vēlaties turpināt saņemt Grieķijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Latvijā, septiņu dienu laikā reģistrējieties vietējā NVA, un iesniedziet U2 dokumentu VSAA. Ja Grieķijā saņēmāt bērna kopšanas, ģimenes vai citus pabalstus, noskaidrojiet VSAA, kādi nosacījumi attiecināmi Jūsu situācijā, lai varētu tos saņemt, uzturoties Latvijā. Atcerieties, ka ir jāinformē arī Grieķijas atbildīgās iestādes, ja dodaties uz Latviju vai citu Eiropas valsti.

Informācija, kas jāzina bezdarbniekiem un darba meklētājiem (NVA informācija) 

Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā (VSAA informācija)

Ja, pieprasot bezdabnieka pabalstu Latvijā, nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības un apdrošināšanas periodu Grieķijā, iesniedziet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U1 dokumentu www.vsaa.gov.lv

Pēc atgriešanās deklarējiet savu dzīvesvietu pašvaldībā vai elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana". Papildus informācija www.pmlp.gov.lv

Ja Grieķijā ir gūti ienākumi, Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā lasiet informāciju par to, kam un kādos gadījumos līdz 1.jūnijam ir vai nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu. www.vid.gov.lv/lv/latvijas-rezidenti-arvalstis. Latvijas rezidentiem, kuri guvuši algota darba ienākumus kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā Grieķijā, tie nav jādeklarē gada ienākumu deklarācijā. Papildus informācija: www.vid.gov.lv

 

Valsts pārvalde, saistītās institūcijas un iestādes

 • Latvijas vēstniecība Grieķijā

Adrese: Vas.Konstantinou Ave. 38, Atēnas, 11635, Grieķija

Tālr.: (00 30) 2 10 729 44 83

e-pasts: embassy.greece@mfa.gov.lv

www.mfa.gov.lv/greece
 • Grieķijas vēstniecība Latvijā

Adrese: Ausekļa iela 1-5, 2.stāvs, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālr.: (00 371) 673 563 45, (00 371) 673 563 48

e-pasti: gremb.rig@mfa.grgrsec.rig@mfa.grgrcon.rig@mfa.gr

 • Ārlietu ministrija

www.mfa.gr

 • Iekšlietu ministrija

www.ypes.gr

 • Grieķijas valdības portāls „Ermis”

www.ermis.gov.gr

 • Iedzīvotāju apkalpošanas centrs

www.kep.gov.gr

 • Finanšu ministrija

www.minfin.gr

www.gsis.gr

 • Investīciju aģentūra

www.enterprisegreece.gov.gr

 • Veselības ministrija

www.moh.gov.gr

 • Sabiedrības drošības ministrija

www.mopocp.gov.gr

 • Darba ministrija un tās pakļautībā esošā Darba inspekcija (Σ.ΕΠ.Ε.)

www.ypakp.gr

 • Valsts nodarbinātības dienests (O.A.E.D.)

www.oaed.gr

 •  

  Policija

www.astynomia.gr

 

Regulējamās profesijas un kvalifikācijas atzīšana

 • Reglamentēto profesiju datu bāze

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

 • Nacionālais akadēmiskās informācijas centrs – Grieķijas NARIC

www.doatap.gr

 • Izglītības ministrija

www.minedu.gov.gr

 

Transports

Infrastruktūras, transporta un komunikāciju ministrija www.yme.gr 

 • Gaisa satiksme

www.aia.gr

www.olympicair.com

http://en.aegeanair.com

 • Ūdens satiksme

www.greekferries.gr

www.ferries.gr

 • Dzelzceļa satiksme un metro

www.stasy.gr

www.ametro.gr

www.ose.gr

 • Autobusu satiksme

www.oasa.gr

 

Vispārēja informācija par Grieķiju

 • Nacionālā tūrisma organizācija

www.gnto.gov.gr

www.visitgreece.gr

Informācija šajā rakstā atjaunota 2024. gada aprīlī