Nodarbinātības valsts aģentūra organizē Informatīvās dienas.

Informatīvajās dienās var piedalīties:

 • bezdarbnieki,
 • darba meklētāji;
 • bezdarba riskam pakļautās personas.

Informatīvajās dienās Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz informāciju par:

 • bezdarbnieka statusu, tiesībām un pienākumiem;
 • darba meklēšanu;
 • sagatavošanos darba intervijai;
 • CV un motivācijas vēstules izveidošanu;
 • individuālo darba meklēšanas plānu;
 • e-apmācību;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra pakalpojumiem;
 • darba meklēšanu Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā.

Informatīvās dienas notiek visās  Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs vismaz reizi mēnesī.

Notiek Informatīvās dienas arī bezdarbniekiem un darba meklētājiem vecumā līdz 24 gadiem.

Informatīvajās dienās var saņemt informāciju arī no citām valsts un nevalstiskajām organizācijām.

Lai piedalītos Informatīvajās dienās, jāsazinās ar savu Nodarbinātības valsts aģentūras aģentu.