Kontakti

Kristine.Lore [at] nva.gov.lv

Atrašanās vieta

K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga

Darbinieki

Kristīne Lore

Departamenta direktores vietniece - nodaļas vadītāja - K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga
Kristine.Lore [at] nva.gov.lv

Agita Poļakova

Vecākā ekonomiste - Nodrošināt Aģentūras pamatdarbības uzturēšanas izdevumu rēķinu administrēšanu. Atbildēt par lietvedības kārtošanu un materiāli tehniskā aprīkojuma (inventāra) uzskaiti nodaļā
Agita.Polakova [at] nva.gov.lv

Alla Babahina

Vecākā ekonomiste - Nodrošināt Aģentūras valsts speciālā budžeta projekta sagatavošanu un argumentētu pamatojumu izstrādi un efektīvu izpildi, finanšu līdzekļu izdevumu analīzi, finansēšanas plānu, ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju sagatavošanu un izpildes uzraudzību
Alla.Babahina [at] nva.gov.lv

Inga Liepiņa

Vecākā ekonomiste - Nodrošināt Aģentūras pamatfunkciju nodrošināšanā iesaistīto personāla izmaksu plānošanu, atbilstoši Aģentūras piešķirtajam finansējumam un apstiprinātajam amatu vietu skaitam, koordinēt HORIZON BI/ Microstrategy moduļa darbību un attīstību
Inga.Liepina [at] nva.gov.lv