Tā uzskata biedrības „Astes un Ūsas” valdes priekšsēdētāja Elīna Dambe, kurā Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma noteiktām personu grupām (PNPG) ietvaros par lietvedības sekretāri strādā Ligija Priede.

 

Ligijai ir funkcionālie (kustību) traucējumi, bet ar atbildību un iniciatīvu darbā Ligija iemantojusi darba devēju cieņu un uzticību.
Biedrība, kurā strādā Ligija, ir dzīvnieku patversme, kuras mērķis ir bezpalīdzīgā situācijā nonākušo dzīvnieku aprūpe, esošo un jauno saimnieku meklēšana, izmantojot dažādus resursus (sociālos tīklus, medijus u.c.).

 

Biedrība aktīvi iesaistās dažādos projektos, 2015. gadā uzsākta dalība NVA PNPG pasākumā, pieņemot darbā cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Pašlaik pasākuma ietvaros biedrībā strādā divi bezdarbnieki ar invaliditāti – lietvedības sekretāre un suņu un kaķu kopējs.


Kā pastāstīja Elīna, patversmē strādā pārsvarā brīvprātīgie darbinieki. Lai sakārtotu biedrības lietvedību, bija nepieciešams pieņemt darbā profesionāli. Ligija tajā laikā bija NVA Alūksnes filiāles uzskaitē kā bezdarbniece un meklēja darbu atbilstoši iegūtajai izglītībai – biroja administrators (1. līmeņa austāka profesionālā izglītība) un iepriekšējai darba pieredzei lietvedībā. Kad filiāles darbinieks piedāvāja iespēju iesaistīties pasākumā, viņa ar prieku piekrita. Pēc veiksmīgas darba intervijas Ligija tika pieņemta darbā.

 

- Darbs patīk ļoti, - saka Ligija, - kaut sākumā bija grūti iekļauties jaunajā vidē. Palīdzēja zinošs, saprotošs vadītājs, kolēģu atbalsts. Tagad labprāt piedalos biedrības pasākumos arī ārpus darba laika, jo kurš gan vēl, ja ne mēs palīdzēsim četrkājainiem draugiem atrast jaunās mājas?


Pašlaik Ligija pati palīdz jaunajiem kolēģiem iejusties darbā, daloties ar savu iegūto pieredzi. Savu ikdienas darbu viņa uzskata par hobiju. Ar biedrības adoptēto suni Ligija piedalās suņu sacensībās, aizraujoši popularizē biedrības labos darbus. Pēc E.Dambes vārdiem, nepieciešamības gadījumā Ligija prot arī koordinēt citu darbinieku darbu, droši izsaka savu viedokli biedrības darbības uzlabošanai.

 

- Prognozējam, ka Ligija turpinās darbu biedrībā. Vēlamies arī turpināt sadarbību ar NVA un pieņemt darbā cilvēkus ar īpašām vajadzībām, jo šī pieredze biedrībai ir ļoti veiksmīga, - uzskata E.Dambe.