Nodarbinātības valsts aģentūra katru gadu rīko akciju “Atvērto durvju dienas personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai”.

Akcijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties sabiedrībā un atrast darbu.

Akcijas laikā cilvēki ar invaliditāti tiekas ar darba devējiem uzņēmumos.

Cilvēki ar invaliditāti iepazīst darba vietu un izmēģina spējas kādā no profesijām. 

Darba devējs novērtē cilvēka ar invaliditāti piemērotību konkrētajam darbam.