Cilvēkiem ar invaliditāti var būt grūti atrast darbu.

Nodarbinātības valsts aģentūra palīdz bezdarbniekiem ar invaliditāti atrast darbu.

Vairums cilvēku ar invaliditāti var strādāt, ja viņam sniedz atbalstu un palīdzību.

Cilvēku ar invaliditāti darba iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un traucējumu veida.

Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarbniekiem ar invaliditāti piedāvā subsidētās darba vietas.

Subsidētās darba vietas

Šīm darba vietām daļu naudas piešķir no budžeta līdzekļiem, tāpēc tās sauc par  subsidētajām darba vietām.

Subsidētās darba vietas dod iespēju cilvēkam parādīt savas iespējas darbā.

Darba devējs ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu var nodrošināt darbiniekam ar invaliditāti:

  • darba vadītāju;
  • surdotulku;
  • atbalsta personu (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem);
  • darba vietas pielāgošanu atbilstoši ergoterapeita atzinumam.

Bezdarbnieki ar invaliditāti var izmantot arī citus Nodarbinātības valsts aģentūra pakalpojumus:

  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi;
  • darba prasmju apguve;
  • mobilitātes atbalsts darba attiecību uzsākšanai.