Nodarbinātības valsts aģentūra konsultē darba devējus par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu.

Konsultācijās pārrunā:

  • bezdarbnieku ar invaliditāti darba īpatnības atbilstoši invaliditātes veidam;
  • kā bezdarbniekam ar invaliditāti iekļauties darba kolektīvā;
  • kā risināt iespējamus konfliktus un problēmas.

Konsultāciju ilgums ir 3 stundas (3x60 minūtes).