Publikācijas datums:
NVA 2018/27_ESF
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Agnese.Grundule@nva.gov.lv
Līguma termiņš
ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros 22 (divdesmit divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
Rezultātu publicēšanas datums
26.11.2018.
Kontakti

Agnese Grundule

Agnese.Grundule [at] nva.gov.lv