Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Ance.Pavasare@nva.gov.lv
Līguma termiņš
No līguma parakstīšanas brīža 12 mēneši vai līdz līguma summas sasniegšanai. Paredzētā līguma summa ir 12 320,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
28.11.2018.
Kontakti

Ance Pavasare

Ance.Pavasare [at] nva.gov.lv