Publikācijas datums:
NVA 2018/32
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
ieva.arndte-kokare@nva.gov.lv
Līguma termiņš
No līguma noslēgšanas dienas līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 28.decembrim
Rezultātu publicēšanas datums
06.11.2018.
Kontakti

Ieva Arndte-Kokare

ieva.arndte-kokare [at] nva.gov.lv