Publikācijas datums:
Nr. NVA 2018/30_ESF
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Evita.Jansone@nva.gov.lv
Rezultātu publicēšanas datums
09.10.2018.